مقالات رشته اجتماعی

بررسی تطبیقی نظریه های آزادی درمانی

نظریه های آزادی درمانی رواندرمانی روشی است که نه تنها سایکو پاتو لوژی اصلی ، بلکه پایه ها و روند رشد فرد نیز مورد  بررسی و  ملاحظه قرار می گیرد . به همین دلیل در پایان فرد به رشدی فراتر از آنچه حاصل رفع علائم است دست می یابد و حرکت به سوی کمال تسهیل می گردد .

صرف نظر از نوع بیماری ، هیچ نوع از رواندرمانی راه حل انحصاری مشکلات نبوده و یا برای تمام درمانگران قابل استفاده نیست .

مطلب بررسی تطبیقی نظریه های آزادی درمانی مشتمل۵۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته اجتماعی

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

Abstract. 2

پرسش‌ها. ۵

آزادی درمانی… ۵

بیمار کیست؟. ۵

فرد سالم کیست؟. ۶

تلاشهای درمانگری… ۶

هدف نهایی آزادی درمانی… ۸

اعتبار علمی… ۹

نمونه بالینی… ۱۰

روش مراجع محوری… ۲۴

ماهیت انسان در دیدگاه راجرز. ۲۵

بیماری ازنظر راجرز. ۲۷

اهداف درمان مراجع محوری… ۲۸

اعتبار علمی… ۲۹

نمونه بالینی… ۲۹

روش منطقی- عاطفی… ۳۶

ماهیت انسان از دیدگاه آلیس….. ۳۷

ماهیت بیماری از دیدگاه آلیس….. ۳۸

اعتبار علمی… ۴۰

بحث و نتیجه گیری : ۵۰

فهرست منابع :. ۵۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی تطبیقی نظریه های آزادی درمانی را در زیر می توانید ببینید.

نظریه های آزادی درمانی

مقدمه

نظریه های آزادی درمانی رواندرمانی روشی است که نه تنها سایکو پاتو لوژی اصلی ، بلکه پایه ها و روند رشد فرد نیز مورد  بررسی و  ملاحظه قرار می گیرد . به همین دلیل در پایان فرد به رشدی فراتر از آنچه حاصل رفع علائم است دست می یابد و حرکت به سوی کمال تسهیل می گردد .

صرف نظر از نوع بیماری ، هیچ نوع از رواندرمانی راه حل انحصاری مشکلات نبوده و یا برای تمام درمانگران قابل استفاده نیست .

پرسش‌ها

منظور از درمان در آزادی درمانی، درمان عقلانی –عاطفی و  مراجع محوری چیست؟

هدف درمان در آزادی درمانی، درمان عقلانی –عاطفی و  مراجع محوری چیست؟

بیمار کیست و به چه کسی فرد سالم می‌گوییم؟

نشانه‌های درمان- سالم سازی یا سالم شدن- در آزادی درمانی، درمان عقلانی –عاطفی و  مراجع محوری چیست؟

آزادی درمانی

بیمار کیست؟

نظریه های آزادی درمانی آیا آزادی را می توان محوری برای سلامت و بیماری فرد قرار داد و بر اساس درجات آزادی، بیماریها را شناخت و آنها را دسته بندی کرد؟ از دید این رویکرد بیمار کسی است که آزادانه، آگاهانه، با خواست خود نمی‌تواند در موقعیتهای مختلف، ابتکار عمل نشان دهد، بن بستهایی را که دارد، بگشاید و به تلاشهای خود گستردگی، ژرفا، جهت و معنی بدهد.

تلاشهای درمانگری

نظریه های آزادی درمانی از دید آزادی درمانی هر چه جستجوگری درمانجو، با خواست و آگاهی او همراه باشد، تلاش او را برای رسیدن به سلامت نشان می‌دهد و نشان دهنده این است که او در این راه آزادانه عمل می‌کند. این نوع عملکرد، بخشی از فرایند درمانست.

هدف نهایی آزادی درمانی

نظریه های آزادی درمانی افزایش توان فرانگری، هدف نهایی آزادی درمانی است. در اینجا درمانگر و درمانجو به فرانگری حالتها، رفتارها، رابطه ها، احساسها و هیجانهای خود و دیگری می‌پردازد و آنها را در وضعیتهای برونفکنی، برون نمایی، درون فکنی و درون نمایی، نشانه یابی و شناسایی می‌کند. چگونگی سلامت وبیماری را در هر هنگامه بازبینی و بازسازی می‌کند و تلاشهای او در سایه آزادی و خودخواستگی صورت می‌گیرد.

روش مراجع محوری

این روش در سال ۱۹۴۰ توسط کارل راجرز مطرح شد. فرضیه اصلی در این تئوری این است که توان رشد بالقوه فرد، در اثر رابطه مشاوره ای، که در آن مشاور واقعی بودن، عطوفت و تفاهم عمیق خود را نشان می دهد، آزاد شده و رشد می‌یابد.این روش را بر مبنای اگر- آنوقت به سادگی می توان توضیح داد

اهداف درمان مراجع محوری

نظریه های آزادی درمانی مشاوره مراجع- محوری سه نوع هدف آنی، میانی، ونهائی دارد. اهداف آنی، موجب تحرک و انگیزش مراجع در جلسه مشاوره و  تداوم آن می‌شوند و به اهداف میانی و سپس نهائی می انجامند. برقراری  رابطه پذیرا، ایجاد اعتقاد به مشاوره، و جلب اعتماد مراجع به مشاور از جمله اهداف آنی محسوب می‌شوند. اهداف میانی، مراجع رادر نیل به اهداف نهائی یاری  میدهند.

اعتبار علمی

نظریه های آزادی درمانی مشاوره مراجع- محوری به صورت فردی و گروهی در مکانی آرام و ساکت اجرا می‌شود.  مشاور به استفاده از آزمونهای روانی اعتقاد چندانی ندارد و  حتی‌الامکان از کاربرد آنها خودداری می‌کند. به‌نظر  راجرز، هر نوع مشکلی از  طریق مشاوره مراجع- محوری، درمان پذیر است  و او در سال ۱۹۵۷ میلادی بیماران اسکیزوفرن را  با توفیق درمان کرد.

روش منطقی- عاطفی

نظریه های آزادی درمانی روش منطقی عاطفی (RET ) یک تئوری شخصیت، و شیوه‌ای برای مشاوره و روان درمانی است که بوسیله آلبرت آلیس در سال ۱۹۵۵ تأسیس شد. بر طبق این نظریه، اگر نتیجه یا عارضه و رفتاری (C) با بار عاطفی فوق‌العاده ای که دارد، به دنبال حادثه محرکی (A) بیاید، چنین به‌نظر می‌رسد که آن حادثه محرک، باعث این نتیجه شده است، در صورتی که واقعاً چنین نیست.

ماهیت انسان از دیدگاه آلیس

نظریه های آزادی درمانی الیس در زمینه ماهیت انسان، معتقد است که فرد به عقلانی و یا غیر عقلانی بودن، منطقی یا غیرمنطقی بودن، انسانی و یا غیر انسانی بودن تمایلات بیولوژیکی خاصی دارد. انسان حیوانی است  فکور و ناطق، که در روند فکر و اندیشه و زبان خود پیوسته می‌تواند امور موهوم و اسطوره ای، کمال گرایانه، شیطانی، فاجعه‌آمیز و متناقض با نفس را با خود زمزمه و به خویشتن تلقین کند و خود را پریشان احوال و مضطرب کند.

ماهیت بیماری از دیدگاه آلیس

۱- انسان از نظر بیولوژیک، تمایل نیرومندی برای  تفکر معقول و نامعقول دارد. از طرفی می‌تواند با اتکاء به افکار معقول از زندگیش لذت ببرد. از سوی دیگر، قادر است با افکار نامعقول، خود و دیگران را به نابودی کشاند. زندگی را برای خود و دیگران رنج آور و فاجعه‌آمیز سازد (کرسینی، ۱۹۷۳).

اعتبار علمی

نظریه های آزادی درمانی نظریه الیس بر مبناب روش علمی استوار است، روش علمی را به فرد می‌آموزد و دیدی علمی و فلسفه‌ای عقلایی نسبت به زندگی در ذهن او پدید می‌آورد. به‌نظر الیس، نظریه عقلانی عاطفی او ا زبسیاری جهات با نظریه پیروان مکتب اصالت وجود و پیروان مکتب روان‌شناسی نیروی سوم هماهنگ است.

 بحث و نتیجه گیری :

نظریه های آزادی درمانی مقایسه دو دیدگاه آزادی درمانی و درمان عقلانی – عاطفی نشان می دهد که از نظر آزادی درمانی انسان آزاد است که آزادانه و خود خواست رفتار کند اما در درمان عقلانی – عاطفی از همان ابتدا وقتی شخصیت انسانی بهABC خلاصه می شود ، محدودیتها آغاز می شود . در واقع برای بررسی رفتار انسان نباید از از چهار چوبABC خارج شد زیرا در غیر اینصورت نمی توان رفتار اورا تبین نمود

فهرست منابع :

  1. احمدی ، سید احمد ( ۱۳۷۱ ) . مشاوره و رواندرمانی . دانشگاه اصفهان .

۲.جرالد، کوری( ۱۳۸۵ ) . مورد پژوهی در : مشاوره و رواندرمانی .ترجمه : شفیع آبادی – بی تا حسینی ،تهران: جنگل ۱۳۸۵ .

۳ . پروچاسکا ، جیمزاو و نوکراس ، جان سی . نظریه های رواندرمانی ، ترجمه یحیی سید محمدی ، انتشارات رشد ، تهران .

۴ . شفیع آبادی ، عبدالله ( ۱۳۷۷ ) . مقدمات راهنماییو مشاوره . مرکز نشر دانشگاهی .

۵ . خدیوی زند ، محمد مهدی (۱۳۷۷) . هنگامه های پژوهش ، تشخیص و درمان در : روانشناسی بالینی .صحافی هنر .

۶ . خدیوی زند ، محمد مهدی (۱۳۸۱) .فصلنامه تازه های رواندرمانی . سال ششم ، شماره ۲۱-۲۴ .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

 

 

 

برچسب ها