بررسی تاثیر رضایتمندی شغلی معلمان با پیشرفت تحصیلی

رضایتمندی شغلی معلمان از عوامل مهمی است که پیوسته در توسعه تکنولوژیک مورد توجه قرار می‌گیرد، مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع تکنولوژیک نشان می‌دهد که رضایتمندی شغلی نیروی انسانی ماهر و تعلیم یافته در تبدیل جوامع به جوامع تکنولوژیک تاثیر انکارناپذیری داشته است. از آنجا که هر فردی سعی دارد شغلی را انتخاب کند که علاوه بر تامین نیازهای مادی از نظر فردی- اجتماعی و روان شناختی نیز او را ارضاء نماید. بدین لحاظ برای نیل به این هدف یعنی گماردن افراد در مشاغل مناسب مطالعه خصوصیات فردی و اجتماعی و روان‌شناختی نیروی انسانی لازم و ضروری است.

مطلب بررسی تاثیر رضایتمندی شغلی معلمان با پیشرفت تحصیلی مشتمل۴۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

بیان مساله: ۵

هدف از تحقیق و علت انتخاب موضوع: ۶

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: ۸

فرضیه تحقیق: ۱۱

تعریف واژه ها (اصطلاحات): ۱۱

فصل دوم ۱۴

«ادبیات و پیشینه تحقیق». ۱۴

مبانی نظری رضایتمندی شغلی. ۱۵

تعاریف رضایت شغلی. ۱۵

عوامل ساختاری رضایت شغلی. ۱۹

همبسته‌های رضایت شغلی به عوامل محیطی. ۲۵

همبسته‌های رضایت شغلی به عوامل شخصی. ۲۷

نتایج رضایت از شغل. ۲۸

الف- رضایت و ترک خدمت.. ۲۸

ب- رضایت از شغل و غیبت از کار ۲۹

ج- رضایت و عملکرد ۳۰

د- تاثیر رضایت شغلی بر سازمان. ۳۱

پیامد‌های نگرشهای مطلوب شغلی. ۳۲

باروری. ۳۲

مسائل حل نشده در رضایت شغلی. ۳۴

علل اساسی رضایت از شغل. ۳۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی تاثیر رضایتمندی شغلی معلمان با پیشرفت تحصیلی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

رضایتمندی شغلی معلمان از عوامل مهمی است که پیوسته در توسعه تکنولوژیک مورد توجه قرار می‌گیرد، مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع تکنولوژیک نشان می‌دهد که رضایتمندی شغلی نیروی انسانی ماهر و تعلیم یافته در تبدیل جوامع به جوامع تکنولوژیک تاثیر انکارناپذیری داشته است. از آنجا که هر فردی سعی دارد شغلی را انتخاب کند که علاوه بر تامین نیازهای مادی از نظر فردی- اجتماعی و روان شناختی نیز او را ارضاء نماید. بدین لحاظ برای نیل به این هدف یعنی گماردن افراد در مشاغل مناسب مطالعه خصوصیات فردی و اجتماعی و روان‌شناختی نیروی انسانی لازم و ضروری است.

بیان مساله:

در دنیایی که هر روز به سوی تکنولوژی گام بر‌می‌دارد و در دنیایی که هر فردی برای داشتن زندگی در آن نیاز به کار کردن دارد، آیا ضروری است که مدیران و برنامه‌ریزان بخش آموزش، با خواستها و ملاکهایی که یک فرد در زمینه عوامل رضایتمندی شغلی با آن روبروست آشنا شوند؟

این را هم بخوانید :  آمادگی تحصیلی - آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان - پرشین مقاله

هدف از تحقیق و علت انتخاب موضوع:

هدف پژوهش حاضر مطالعه شرایط رضایتمندی شغلی معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی است. نتایج تحقیق، منعکس کننده بخشی از رضایتمندی یا نارضایتمندی گروههای خاصی از کارکنان است و به عبارت دیگر بیانگر احساسات کارکنان در خصوص کارشان است که این احساسات مربوطه به کدام بخش از رضایتمندی شغلی می‌شود، پیشرفت تحصیلی بیشتر از کدام بخش از رضایتمندی تاثیر خواهد پذیرفت و به چه عاملی مربوط می‌شود.

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

رضایتمندی شغلی معلمان مفهومی است که به مشخص کردن برنامه ریزی های مهم جامعه و وضعیت اجتماعی، سبک زندگی و ضوابط خانوادگی، بهداشت و درمان و نیازهای آموزشی تاثیرگذار است. از آنجا که رفتار فرد توسط تعامل میان شغل او یا ویژگیهای محیطی- شغلی تعیین می شوند، چنین تعاملات فرهنگی میان افراد و محیط آنها به انتخاب شغلی با ثبات تر، پیشرفت شغلی بیشتر، دست یابی به رضایتمندی بیشتر و سرانجام آموزش موثر منجر می شود.

تعریف واژه ها (اصطلاحات):

رضایتمندی شغلی: به نمره حاصل جمع ارزشیابی مجموع معیارهای پنجگانه پرسشنامه سنجش رضایتمندی شغلی (JDI) ویسوکی و کروم اتلاق می شود.

معیار اول (کار): که طراحی شغل در خصوص غنی سازی،‌ توسعه شغلی و به مجموعه امتیازهایی استناد دارد که پیچیدگی، غیرتکراری و خلاقانه بودن، شیفته بودن، خوب، محترمانه، مفید و ارزشمند، مطبوع و سودمند همراه با احساس موفقیت و رسیدن به هدف را می سنجد.

مبانی نظری رضایتمندی شغلی

افراد از نظر شرایط ویژگیهای فردی با هم متفاوتند. بعضی اشخاص برای تعدادی از مشاغل واجد شرایط هستند که به نوعی از استعدادها و خصایص شخصیتی و سایر ویژگیها نیازمند است. در عین باید به توانایی روانی مورد نیاز و تخصصها و تعلیمات لازم برای ورود به آن شغل توجه نمود.

تعاریف رضایت شغلی

تلاش اولیه برای تعریف رضایت شغلی توسط «رابرت هاپاک» انجام شد. وی عوامل رضایت شغلی را به عنوان ترکیبی از موارد روان شناختی، زیست شناختی و پدیدار شناختی معرفی کرد که باعث می‌شود اظهار نماید که «من از شغل خود رضایت دارم».

عوامل ساختاری رضایت شغلی

رضایت شغلی یعنی علاقه داشتن به وظیفه‌های مورد نیاز یک شغل، شرایطی که در آن کار انجام می‌گیرد و پاداشی که برای انجام آن می‌گیرد. اینکه تلاشها و فعالیتها و مسائل و شرایطی که کار یک کارگر را شکل می‌دهد تا چه حد و به چه نحوی نیازها و احتیاجاتش را برآورده می‌سازد، بستگی به قضاوت او دارد. شخص باید موارد نیک و بد شغل خود را موازنه کند چنانچه بدیها احتمال دارد ک فرد از شغل خود رضایت داشته باشد.

این را هم بخوانید :  آمادگی تحصیلی - آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان - پرشین مقاله

محتوای شغل:

شواهد خوبی حاکی از آنند که هر چه تنوع در محتوای شغل بیشتر باشد رضایت افراد درگیر بیشتر است. نمونه معمولی از این مطالعه توسط واکر و گیست (۱۹۵۲) در رابطه با کارگران یک کارخانه مونتاژ و قطعات اتومبیل انجام گرفت، آنها کشف کردند که ۶۹% از کارگران شاغل واحد پنج عمل یا بیشتر احساسات شغلی مطلوب هستند. در مقام تنها ۳۳% از آنها که عمل ساده‌ای را انجام می‌دادند به کار خود علاقمند بودند.

همبسته‌های رضایت شغلی به عوامل شخصی

در این قسمت ویژگیهای شخصی مربوط به رضایت شغلی را بازنگری می‌کنیم.

سن: بیشترین شواهد در خصوص رابطه میانی سن و رضایت شغلی، با ثبات نگهداشتن عواملی از قبیل سطح شغل حاکی از این است که تا سالها پیش از بازنشستگی (تقریباً اوایل دهه شست سالگی) عموماً رابطه‌ای مثبت میان این دو متغیر وجود دارد و بعد کاهشی چشمگیر در آن دیده می‌شود.

پیامد‌های نگرشهای مطلوب شغلی

پرسش مورد نظر در این است که رفتار کارکنان رضایتمند، از چه جهاتی با رفتار کارکنان نارضایتمند تفاوت دارد. چهار موضوع اصلی یعنی ترک شغل، غیبتهای شغلی، سلامتی و باروری بازنگری خواهد شد:

مسائل حل نشده در رضایت شغلی

به نظر گراتیز ۱۹۶۹ چندین سوال در زمینه رضایت شغلی بلاجواب مانده است و با انجام تحقیقات بیشتری باید پاسخ مناسب برای این پرسش ها تعیین شود. برخی از این پرسشها عبارتند از:

  • آیا بین رضایت کلی در زندگی با رضایت شغلی ارتباطی وجود دارد؟

علل اساسی رضایت از شغل

محققان مدت‌هاست در جست و جوی تعیین علل اساسی رضایت از شغل در سازمان و اداره هستند. تاکنون آنها توانسته‌اند به رشته ای از عوامل ثابت و مرتبط با رضایت شغلی دست یابند، اما دست یابی به یک الگوی جامع تجربی تحقق نیافته است. می‌توان به اختصار به چند عامل که در این زمینه از اهمیت بیشتری برخوردارند اشاره کرد. پورتر و استیرز به چهار عامل ذیل اشاره کرده‌اند:

عوامل سراسری سازمان؛ یعنی متغیرهایی که به طور وسیع در مورد بیشتر کارکنان صدق می‌کند؛ مثل حقوق و فرصت‌های ارتقا.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + 4 =