بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت

شخصیت و اخلاق کودک تنها در ارتباط با والدین رنگ نمی گیرد بلکه افراد دیگری هم وجود دارند که در برخی موارد نه تنها تاثیر فوق العاده ای در کودک می گذارند بلکه بسیار از یافته های والدین را در طریق تربیت نابود و زحمات و تلاشی آنها را خنثی می سازند بدین نظر ضروری است که نقش آنها و میزان اهمیت شان را در تربیت شناخت و تاثیر مثبت یا منفی که آنان در ساختن یا ویران کردن بتای اخلاقی و دیگر ابعاد وجود و شخصیت کودک دارند بدانیم بتدریج که طفل رشد می کند

این مطلب  بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت مشتمل بر۷۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه.. ۶

بیان مسئله   ..۸

اهداف تحقیق …۹

فصل دوم

انگیزه هاى فیزیولوژیائی در سطح تحقق نفس  ..   ۱۴

تفاوت عز نفس با خود پنداره…۲۱

ریشه ها و ابعاد عزت نفس  ..۲۲

عزت نفس بالا و پایین …۲۶

شیوه پرورش … ۲۸

بدرفتاری جسمانی یا جنسی  .. . ۲۹

ظاهر جسمانی …۳۰

تغییرات در خود پنداره … ۳۳

تغییرات در عزت نفس  ۳۵

راههایی بسوی هویت    ۳۷

عواملی که بر رشد هویت تأثیر می گذارند  ۴۰

فصل سوم

جامعه تحقیق       ۴۴

روش نمونه گیرى  ۴۵

اعتبار و روانی ابزار تحقیق   ۴۶

روش آمارى ۴۷

فصل چهارم

جداول پرسشنامه          ۵۰

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها  ۵۱

یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها   ۵۵

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیرى   ۵۸

پیشنهادات  ۶۰

پرسشنامه عزت نفس      ۶۱

مقیاس تأیید خویشتن راتوس   ۶۵

منابع    ۷۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

شخصیت و اخلاق کودک تنها در ارتباط با والدین رنگ نمی گیرد بلکه افراد دیگری هم وجود دارند که در برخی موارد نه تنها تاثیر فوق العاده ای در کودک می گذارند بلکه بسیار از یافته های والدین را در طریق تربیت نابود و زحمات و تلاشی آنها را خنثی می سازند بدین نظر ضروری است که نقش آنها و میزان اهمیت شان را در تربیت شناخت و تاثیر مثبت یا منفی که آنان در ساختن یا ویران کردن بتای اخلاقی و دیگر ابعاد وجود و شخصیت کودک دارند بدانیم بتدریج که طفل رشد می کند

بیان مسئله :

خانواده نخستین محلی است که در آن طفل خاطره ای مطبوع یا نا مطبوع پیدا می کند احساسات و عواطف قوی یا ضعیف بدست می آورد محلی ایده آل برای تمرین مهر و عاطفه وانس و الفت و صمیمانه بودن و مهرورزی است که محبت های صادقانه مادر ، بوسه های پرمهر و بی ریای پدر ، دستگیرهای بدون چشمداشت و خالصانه والدین در آغوش گرفتن ، نوازش کردن ها و دلسوزی ها و غم خوری ها برای او همه و همه زمینه هائی جهت عاطفی بار آوردن کودک است خانواده از سوی دیگر وسیله ایی است برای انتقال آداب و اخلاق رسوم و سنت صحیح یا غلط است

این را هم بخوانید :  جذب جهانگردی - بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر - پرشین مقاله

اهمیت و ضرورت تحقیق :

خانواده باید از یک سو مرکز تندرستی . بهداشت جسمی . عقلی واز سوی دیگر مرکز پرورش ، پرورش تن ، رشد روان واز سوی سوم محلی برای آماده کردن فرد جهت زنگی اجتماعی باشد نتیجه دیگری که از این بحث عاید می شود این است خانواده اولین و مهمترین کانون پرورش صحیح ، احیا ء و شکوفائی استعداد هاست

تعاریف واژه و مفاهیم :

عزت نفس . عبارت است اعتماد و اعتقادی که فرد نسبت به خوددارد وادراک و برداشتی که توام با نیاز به احساس ارزش به نحو سالم و متعادل آن واین حس باعث سلامت و تعادل روانی بالا و حتی تکامل وجودی در او می شود و بالاخره عبارتند از نمره ای است که از آزمون عزت نفس بدست آورده است .

انگیزه های فیزیولوژیائی در سطح تحقق نفس :

انگیزه های فیریولوژیائی در سطح کمال وخود شکو فائی را می توان در رشد بدنی رفتارهای جنسی و زناشویی ، تشکیل خانواده و بچه دار شدن دانست که کوششی است برای تداوم و حفظ نوع و گونه . انسان جاودانگی خویش را از طریق داشتن فرزند جستجو می نماید زیرا پس از مرگش وجود فرزند ، بویژه فرزند پسر می تواند نام وی را زنده نگاه دارد

انگیزه نظم ، فهم ، پیش بینی

انسان فطر تا کنجکاو است او برای فهمیدن و رسیدن به تصویری معنی دار از دنیای خویش همواره در تلاش است اگر فرد نتواند نظم و ترتیب را در محیط خویش بیاید قادر نیست که پاسخهای مناسب و هوشمندانه ای نسبت به آنها داشته باشد آداب و رسوم و قوانین اجتماعی تا حدودی انعکا سهائی از انگیزه نظم و فهم و پیش بینی هستند

انگیزه محبت و وابستگی

انگیزه محبت کردن و مورد محبت واقع شدن برای رشد شخصیت و عمل سالم فرد قطعی و مسلم انگیزه همبستگی نزدیک با افراد دیگر در سراسر زندگی ادامه می یابد و به ویژه درمواقع با استرسهای شدید اهمیت بیشتری پیدا می کند در تحقیق که بارد ۲ در ۱۹۶۶ روی بیماران سرطانی انجام داد دریافت که بتدریج که مرگ آنان نزدیکتر می شود

انگیزه تعلق پذیرش تایید

خردسال در حال رشد برای زنده ماندن بطور کامل به کمک و حمایت دیگران وابسته است او به سرعت می آموزد که اگر به طریقه های مطلوب اجتماعی رفتار کند پاداشی می بیند و اگر بر خلاف آن رفتار نماید تنبیه می شود در آغاز این الگو فقط در گروه خانواده صورت می گیرد ولی بعدا در می یابد که مورد قبول و پذیرش دیگران واقع شدن بصورت فزاینده ای ضرورت می یابد

انگیزه عزت نفس . ارزش داشتن وهویت

انگیزه داشتن احساس خوب نسبت به خویشتن واحترام از جانب دیگران به احساس کفایت و تایید اجتماعی بسیار نزدیک است بطور معمول ارزش شخص تا حدزیادی بر حسب ارزشها و استانداردهای افراد دیگر گروهی که شخص جزء آن است مورد قضاوت واقع می شود.

تفاوت عز نفس با خود پنداره :

عزت نفس را از خود پنداره متفاوت معنی می کند خودپنداره عبارت است از مجموعه ویژگیهایی که فرد برای توصیف خویشتن بکار می برد که شامل افکاری راجع به شخصیت ظاهری ودرونی ماست مثلا این که وزن فرد چند کیلو است یا اگر محصل است چگونه دانش آموزی است اینها  جزء خود پنداره است

این را هم بخوانید :  جذب جهانگردی - بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر - پرشین مقاله

ریشه ها وابعاد عزت نفس :

انسان مانند یک درخت است درختی با همه اجزا آن ریشه . تنه. شاخه ها. برگها. شکوفه ها و میوه ها. هر درختی برای زنده ماندن . تازه وسرسبز بودن . رشد و نمو کردن وبارورشدن نیاز به ریشه های قوی و سالمی دارد که مواد غذایی مورد نیاز را از زمین اطراف بدست آورد عزت نفس ریشه های درخت انسان است که وظیفه تهیه مواد غذایی لازم را به عهده دارد پدر ومادر در اولین منبع قابل دسترسی جهت تقویت ریشه های عزت نفس هستند

روش نمونه گیری

در این تحقی هم مدرسه وهم دانش آموزان بصورت کانلا تصادفی انتخاب شده اند که اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ رشت آنها را پیشنهاد داده اند دانش آموزان نیز بصورت تصادفی جهت انجام آزمون انتخاب شدند .

روش جمع آوری اطلاعات

در این تحقیق دو روش کتابخانه این و پرسشنامه ایی است در بخش کتابخانه ایی از منابع موجود نمونه برداری می شود که در فصول پیشین به مطالبی از آن منابع اشاره کرده در روش پرسشنامه ایی با پر کردن پرسشنامه توسط ۳۰ نفر از دانش آموزان سنین ۱۵ تا ۱۷ ساله دختر که در مقطع متوسط رشته علوم انسانی درس می خوانند نتیجه گیری می شود

بحث و نتیجه گیری

همانطور که مشاهده می شود امروز روابط خانواده و نگرش والدین در جهت مثبت می تواند تاثیر گذار برروی عزت نفس کودکان و نوجوانان و حتی جوانانشان شود اختلال در این نگرش و نوع برخورد صحیح ودرست با نوجوانان . نوجوانان می تواند باعث عدم درک از خویشتن در آنها شود به گونه ای که آنها برای رسیدن به خود شکوفایی و خودیابی انگیزه ای نداشته باشند و همین باعث می شود که والدین بیشتر به تفکر بیافتند

پیشنهادات

۱- استفاده از مطالب و منابع معتبر و قابل دسترسی در روابط با تحقیق

۲- بالابردن سطح آگاهی آزمودنیها در حین اجرای آزمون و همکاری مثبت آنها

۳- بالا بردن محدوده زمانی جهت ارائه تحقیق بهتر

۴- تعمیم دادن موضوع در کلیه اقشار وحدود سنی کودکی و نوجوانی وجوانی

محدودیت ها

۱- عدم استفاده از مطالب تازه و قابل دسترسی

۲- عدم همکاری آزمودنیها در جهت اجرای آزمون

منابع :

  • اعتماد به نفس راه خوشبختی ، نینوایی – ژیلا ، تهران (۱۳۷۳) انتشارات گلشن .
  • عزت نقس – elaine – ایلین شیهان ، مترجم : مهدی گنجی – تهران (۱۳۷۸) نشر ویرایش .
  • عزت نفس و سلامت روان – دکتر قربانعلی اسدالهی و دکتر غفور موسوی اصفهان – انتشارات ارکان .
  • روانشناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی)- لورای . برک ، مترجم : یحیی سید محمدی – تهران (۱۳۸۵) انتشارات ارسباران .
  • آسیب شناسی روانی – آزاد حسین ، تهران – انتشارات بعثت .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 5 =