بررسی تأثیر فرزند ناتوان هوشی بر کارکردهای مختلف خانواده در منطقه ۱۵ آموزش و پرورش شهر تهران

یکی از ویژگیهای مهم انسان، قوای ذهنی رشد یافته و عقل هوشی است که در وجود او به عنوان یک موهبت الهی به ودیعه نهاده شده و همین ویژگی او را از سایر موجودات متمایز ساخته و به دلیل دارا بودن این نعمت، خداوند او را اشرف مخلوقات و مسجود فرشتگان و خلیفه خود بر روی زمین قرار داده است. عقب مانده ذهنی

این تحقیق دانشجویی بررسی تأثیر فرزند ناتوان هوشی بر کارکردهای مختلف خانواده در منطقه ۱۵ آموزش و پرورش شهر تهران مشتمل بر ۷۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

عقب مانده ذهنی

فهرست مطالب

پیشگفتار. ۳

ارائه چکیده: ۴

فصل اول : ۷

۱-۱) مقدمه. ۸

۲-۱) بیان مسئله. ۱۲

۳-۱) هدف پژوهش…. ۱۵

۴-۱) اهمیت موضوع. ۱۷

۵-۱) سؤالات تحقیق.. ۱۹

۶-۱) تعاریف عملیاتی.. ۲۰

فصــل دوم. ۲۱

پیشینه تحقیق.. ۲۱

۱-۲) تاریخچه (کودکان استثنایی ـ کودک عقب مانده ذهنی) ۲۲

۲-۲) تعاریف و نظریه ها ۲۳

تعریف گروس من (A.A.M.D) 24

عملکرد هوش…. ۲۶

رفتارهای سازشی: ۲۷

تعریف از جامعه شناسی: ۲۸

تعریف رفتاری: ۲۸

درجه شیوع و رواج کودکان ناتوان هوشی.. ۳۰

۳-۲) تحقیقات داخلی.. ۳۲

۴-۲) تحقیقات خارجی.. ۳۳

فصــل سوم: ۳۸

روش اجرای پژوهش…. ۳۸

۱-۳) مقدمه. ۳۹

۲-۳) جامعه آماری.. ۳۹

۳-۳) نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۳۹

۴-۳) ابزار اندازه گیری.. ۴۰

۵-۳) روش جمع آوری داده ها ۴۱

۶-۳) روش آماری.. ۴۱

فصــل چهارم. ۴۲

تحلیل یافته های پژوهش…. ۴۲

۱-۴) مقدمه. ۴۳

حیطه اول ـ نگرش و احساسات والدین.. ۴۵

جدول ۱-۴ توزیع فراوانی پاسخهای والدین در ارتباط با نگرش و احساسات آنها درباره فرزندشان   ۴۵

جدول ۳-۴ توزیع فراوانی پاسخهای داده شده والدین در باره نگرش والدین در مورد تأثیر فرزند ناتوان هوشی بر خانواده در مقایسه با کودکان همسن (حیطه اول) ۴۷

حیطه دوم ـ تأثیر کودک ناتوان هوشی بر جنبه های اجتماعی خانواده. ۴۸

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخهای والدین در ارتباط با تأثیر کودک بر جنبه های اجتماعی خانواده  ۴۸

حیطه سوم ـ تأثیر کودک ناتوان هوشی بر جنبه های اقتصادی خانواده. ۵۰

جدول ۵-۴ توزیع فراوانی پاسخهای والدین در ارتباط با تأثِیر کودک بر جنبه های اقتصادی خانواده  ۵۰

حیطه چهارم ـ تأثیر کودک ناتوان هوشی بر روابط والدین.. ۵۱

جدول ۶-۴ توزِیع فراوانی پاسخهای والدین در ارتباط با تأثیر کودک بر روابط والدین.. ۵۱

حیطه پنجم ـ تأثیر کودک ناتوان هوشی بر روابط خواهران و برادران.. ۵۲

جدول ۷-۴ توزیع فراوانی پاسخهای والدین درارتباط باتأثیر کودک ناتوان هوشی برروابط خواهران وبرادران   ۵۲

فصــل پنجـم. ۵۴

تحلیل و نتیجه گیری یافته های پژوهش…. ۵۴

تحلیل یافته های پژوهش : حیطه اول.. ۵۴

تحلیل یافته های پژوهش : حیطه دوم. ۵۹

تحلیل یافته های پژوهش: حیطه سوم. ۶۳

تحلیل یافته های پژوهش : حیطه چهارم. ۶۴

تحلیل یافته های پژوهش : حیطه پنجم. ۶۷

بحث و نتیجه گیری.. ۶۹

حیطه اول ـ نگرش و احساسات والدین در باره فرزند ناتوان هوشی.. ۶۹

حیطه دوم: ۷۱

حیطه سوم: ۷۲

حیطه چهارم: ۷۳

حیطه پنجم: ۷۳

۱۱-۵) محدودیتهای پژوهش…. ۷۴

۱۲-۵) پیشنهادات.. ۷۴

فهرست منابع. ۷۵

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی تأثیر فرزند ناتوان هوشی بر کارکردهای مختلف خانواده در منطقه ۱۵ آموزش و پرورش شهر تهران را در زیر می توانید ببینید.

بررسی تأثیر فرزند ناتوان هوشی بر کارکردهای مختلف خانواده در منطقه ۱۵ آموزش و پرورش شهر تهران

عقب مانده ذهنی

مقدمه

یکی از ویژگیهای مهم انسان، قوای ذهنی رشد یافته و عقل هوشی است که در وجود او به عنوان یک موهبت الهی به ودیعه نهاده شده و همین ویژگی او را از سایر موجودات متمایز ساخته و به دلیل دارا بودن این نعمت، خداوند او را اشرف مخلوقات و مسجود فرشتگان و خلیفه خود بر روی زمین قرار داده است.

بیان مسئله

در جامعه ای که در آن موقعیت ها و پیشرفت های هوشی و ذهنی از ارزش بالایی برخوردار است، توسعه یک کودک عادی و طبیعی اغلب به عنوان اساس اولیه در عملکرد صحیح والدین تلقی می شود. اما تولد یک فرزند عقب مانده ذهنی، خانواده را در یک معمای فرهنگی و بحران اخلاقی و روحی قرار می دهد.

هدف پژوهش

والدینی که دارای فرزند عقب مانده ذهنی هستند، دارای مسائل و معضلات خاص هستند و در قبال حضور کودک عقب مانده ذهنی، عکس العمل ها، واکنش ها، احساسات و رفتارهایی از خود بروز می دهند که بهداشت روانی و تعادل روانی ـ اجتماعی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد.

اهمیت موضوع

از آنجایی که هر پدر و مادری وقتی صاحب فرزندی می شود، در انتظار فرزند سالم، باهوش و زیبا می باشند، وقتی کودکی با عقب ماندگی ذهنی قدم به محفل زندگی آنان می نهد. والدین در اولین برخورد و مواجهه با این کودک با «چه کنم ها و چه باید کرد هایی » مواجه می شوند که از همین جا مسائل آغاز شده و موجب بروز احساسات، عکس العمل های متضاد، نگرشهای متفاوت و رفتارهای مختلف شده و تعامل والدین ، بهداشت روانی ، تعامل روانی ـ اجتماعی ، روابط کودک با والدین و اطرافیان را تحت تأثیر قرار می دهد.

تعاریف عملیاتی

عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

به فردی اطلاق می شود که هوشبهر او بین ۷۰-۵۰ بوده که مفاهیم را خوب درک نمی کنند، آموزش کلامی عادی ندارند، تمرکز دقتی در آنها محدود است و برای یادگیری انگیزه ای از خودشان نشان نمی دهند (افروز، ۱۳۸۴).

عقب ماندگی فرهنگی ـ خانواده ای

عقب ماندگی خفیف در فرد به خاطر محدودیت اقتصادی، بدون این که شواهدی بر آسیب مغزی وجود داشته باشد.

تاریخچه (کودکان استثنایی ـ کودک عقب مانده ذهنی)

کودکان استثنایی کسانی هستند که نیازمند تعلیم و تربیت ویژه می باشند تا از کل استعداد انسانی شان بتوانند استفاده کنند. آنها به تعلیم و تربیت ویژه نیازمندند، چرا که از اغلب کودکان به یک یا چند شیوه به شرح زیر متفاوتند: آنها ممکن است عقب ماندگی ذهنی، ناتوانی های یادگیری، آشفتگی هیجانی، نانوانیهای جسمی، اختلالات کلامی و زبانی، آسیب شنیداری و آسیب دیداری داشته باشند.

عملکرد هوش (عقب مانده ذهنی)

استفاده از کلماتی مانند «پایین تر از حد متوسط در هوش کلی» که در تعریف «A.A.M.D» به کار رفته است به معنای آن است که نمرات فرد در یک تست هوشی دو انحراف معیار پایین تر از میانگین باشد. یکی از تستهایی که معمولاً برای سنجش بهره هوشی مورد استفاده قرار می گیرد، تست تجدید نظر شده وکسلراست که مخصوص کودکان تهیه شده است.

درجه شیوع و رواج کودکان ناتوان هوشی

ارقام دولتی نشان می دهد که حدود یازده کودک و جوان از هرصد دانش آموزمدارس عمومی به عنوان معلولین حائز شرایط برای بهره مندی از تعلیم و تربیت ویژه شناسایی شده اند.در گفتگوهای مربوط به تعداد کودکان استثنایی، اصطلاحات شیوع و رواج به جای هم مورد استفاده قرار می گیرند.

ابزار اندازه گیری

همان گونه که در مقدمه عنوان شد برای جمع آوری داده های کمی معمول ترین و بهترین ابزار، پرسشنامه می باشد زیرا پرسشنامه جمع آوری اطلاعات و طبقه بندی و استخراج نتایج را تسریع می بخشد، در ضمن تمام نکات مورد بحث موضوع را نیز شامل شده است.

روش جمع آوری داده ها

در جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، به کمک همکاران و مشاوران مدرسه از اولیاء دانش آموزان دعوت بعمل آمد تا در جلسه اولیا و مربیان شرکت نمایند و با هماهنگی مدیر مدرسه پرسشنامه ها در اختیار والدین قرار گرفت و توسط والدین تکمیل شد و الدینی که باسواد بودند شخصاً پرسشنامه را تکمیل نمودند و برای والدین بی سواد با خواندن سؤالات ، پاسخ آنها در پرسشنامه ثبت گردید.

بحث و نتیجه گیری

حیطه اول ـ نگرش و احساسات والدین در باره فرزند ناتوان هوشی

نگرش و احساسات والدین در واقع آن بینشی است که طی چند سال زندگی همراه با فرزند ناتوان هوشی خویش بدست آورده اند. حال اگر این بینش همراه با آگاهی باشد در کوتاه مدت و دراز مدت به نفع خانواده و والدین خواهد بود. در پژوهش حاضر در قسمت اول، حیطه اول (جدول ۱-۴) چندان تعارضی بین نگرش و احساسات والدین دیده نمی شود.

فهرست منابع

بررسی تأثیر فرزند ناتوان هوشی بر کارکردهای مختلف خانواده در منطقه ۱۵ آموزش و پرورش شهر تهران

  • افروز ، غلامغلی، ۱۳۸۰، مقدمه ای بر روانشناسی آموزش و پرورش کودکان استثنایی ، انتشارات دانشگاه تهران
  • افروز، غلامعلی. (۱۳۸۴). کودکان آهسته گام . انتشارات رشد
  • پورافکاری، نصرت ا… ، ۱۳۷۹، فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی ، چاپ فرهنگ

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

نظرات بسته شده است.