بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس

در دنیای  امروزه هیجانات ، تنش ها ، عصبیت ها وعوامل متعددی از این قبیل حاکم بر زندگی روزمره افراد هستند .

هر کدام از افراد جامعه امروزی در برخورد مستقیم با انواع استرسها و شرایط عصبی قرار دارند .محیط زندگی اجتماعی ، خانواده وهر آنچه فرد با آن در ارتباط است میتواند بعنوان عامل تنش زا جریان زندگی اورا به سمت بحرانها ونگرانیها سوق دهد .

مطلب بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس مشتمل ۱۲۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه : ۱

هدف تحقیق.. ۸

فایده واهمیت تحقیق.. ۹

بیان مساله. ۱۱

موضوع تحقیق : ۱۱

فرضیه تحقیق : ۱۲

تعریف مفاهیم و واژه ها ۱۲

تعریف عملیاتی اضطراب… ۱۲

تاریخچه اضطراب… ۱۴

تاریخچه افسرد گی.. ۱۸

تعاریف ونظریه های اضطراب… ۲۲

تعاریف ونظریه های افسردگی.. ۳۳

نظریه ملانی کلاین.. ۴۲

انواع اضطراب… ۴۴

انواع افسردگی.. ۴۵

ملاکهای تشخیص اضطراب DSMIV.. 50

ملاکهای تشخیص دوره افسردگی عمده DSMIV.. 56

درمان اضطراب… ۵۸

فعالیت فارماکولوژیک : ۵۹

عوارض جانبی : ۵۹

مسمومیت : ۶۰

داروهای بولکه کننده بتا – آدرنرژیک : ۶۰

انواع درمانهای اختلالات افسردگی.. ۶۴

درمان دارویی افسردگی بر اساس نظریه زیست شناسی.. ۶۶

درمان افسردگی براساس نظریه یاد گیری.. ۶۷

انواع درمانهای افسردگی.. ۶۸

جامعه آماری : ۷۱

آزمودنیها ۷۱

نمونه وروش نمونه گیری : ۷۱

ابزار تحقیق : ۷۲

تجزیه وتحلیل داده ها : ۸۵

خلاصه مراحل تحقیق.. ۹۸

محدودیت ها ۱۰۰

پیشنهادات… ۱۰۰

پرسشنامه آزمون.. ۱۰۱

آزمون افسردگی بک….. ۱۰۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

در دنیای  امروزه هیجانات ، تنش ها ، عصبیت ها وعوامل متعددی از این قبیل حاکم بر زندگی روزمره افراد هستند .

هر کدام از افراد جامعه امروزی در برخورد مستقیم با انواع استرسها و شرایط عصبی قرار دارند .محیط زندگی اجتماعی ، خانواده وهر آنچه فرد با آن در ارتباط است میتواند بعنوان عامل تنش زا جریان زندگی اورا به سمت بحرانها ونگرانیها سوق دهد .

هدف تحقیق

انسانها در جامعه امروزی در معرض انواع تنش ها و فشارها قرار می گیرند . فشارهایی که با پیشرفت جوامع در زمینه تکنولوژی وصنعت به مراتب بیشتر شده وموجبات بروز مشکلات جسمی و روحی فراوانی را برای افراد فراهم می آورد . فشارها ومعضلات عدیده اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی سبب می شود که وجود انسان سریعتر از گذشته فرسوده گردد وروان حساس آدمی زودتر در معرض انواع بیماریها قرار گیرد بخصوص دراین میان تولد کودکان استثنایی مشکل را دو چندان کرده است .

فایده واهمیت تحقیق

« فرانسیس الکساندر » در کتاب در« تاریخ روانپزشکی » نوشت که : از نظر تاریخی ، روانپزشکی قدیمی ترین تخصصهای پزشکی است زیرا که طب بروی ، بیشتر به جنبه های روانشناختی وذهنی توجه داشت .

بیان مساله

باتوجه به گسترش روز افزون کودکان استثنایی ودچار مشکل بعلت مسائل عدیده ای که در زندگی امروزی وجود دارد ، کادر آموزشی مدارس یکی از با اهمیت ترین جنبه های آموزشی را تشکیل می دهد که با لطبع موقعیت جسمی وروانی آنان از اهمیت بسیاری برخوردار است .

تعریف مفاهیم و واژه ها

  • اضطراب : داشتن دلشوره بدبینی به آینده عدم قدرت تصمیم گیری ، کنش ترس شدید ومداوم ،تعریق لرزش ، آه کشیدن ،ضربان شدید قلب ، ( مان ، ۱۳۷۱).
  • افسردگی : این اصطلاح بسیار وسیع وتاحدودی مبهم است ، برای شخص عادی حالتی مشخص با غمگین وگرفتگی وبی حوصلگی وبرای پزشک گروه وسیعی از اختلالات خلقی بازیر شاخه های متعدد را تداعی می کند ( پور افکاری ، ۱۳۷۳).

تاریخچه افسرد گی

افسردگی از زمانهای بسیار دور در نوشته ها آمده وتوصیف هایی از آنچه ما امروزه اختلالات خلقی می خوانیم در بسیاری از مدارک طبی قدیم وجود دارد.

داستان « عهد تحقیق » شاه سائون وداستان خودکشی آژاکس در ایلیا هومر ، هر دو یک سندرم افسردگی را توصیف کرده اند حدود ۴۵۰ سال قبل از میلاد ، بقراط اصطلاح ملانکولی را برای توصیف اختلالات روانی بکار برد .

تعاریف ونظریه های اضطراب

اضطراب یک احساس منتشر بسیار ناخوشایند واغلب مبهم ودلواپسی است که با یک یا چند تا از احساسهای جسمی همراه می گردد مثل احساس خالی شدن سردل ، تنگی قفسه سینه ، طپش قلب ، تعریق ، سردرد یا میل جبری ناگهانی برای دفع ادرار ، بیقراری ومیل برای حرکت نیز از علائم شایع است .

تعاریف ونظریه های افسردگی

افسردگی این اصطلاح بسیار وسیع وتا حدودی مبهم است . برای شخص عادی حالتی مشخص با غمگینی وگرفتگی وبی حوصلگی وبرای پزشک گروه وسیعی از اختلالات خلقی بازیر شاخه های متعدد را تداعی می کند . خصوصیات اصلی ومرکزی حالات افسردگی کاهش عمیق میل به فعالیتهای لذت بخش روزمره ، مثل معاشرت تفریح ورزش ،غذا وروابط جنسی است.

نظریه ملانی کلاین

ملانی کلاین معتقد است که افسردگی مربوط به از شرگرفتن میباشد، به عبارت دیگر کودک چیزی را که قبلا به راحتی از مادر می گرفته الان قادر نیست آنرا بگیرد ترس هم ممکن است یکی از عاملهای افسردگی باشد که به صورتهای گوناگون جلوه می کند .

انواع اضطراب

در اضطراب نیز تفاوتهای فردی وجود دارد برخی از افراد فقط در بعضی از مواقع مضطرب اند در حالیکه بعضی دیگر در اکثر اوقات در حال اضطراب هستند . این نوع مشاهدات روانشناسان را بر آن داشته است که بین دو نوع اضطراب تفاوت قائل بشوند

ملاکهای تشخیص اضطراب DSMIV

ملاکهای تشخیص اضطراب ناشی از اختلال طبی عمومی

A-تسلط اضطراب بارز ، حملات هراس ، افکار یا اعمال وسواس بر شکل بالینی

B-براساس قرائن حاصل از شرح حال ، معاینه جسمی ویافته های آزمایشگاهی می توان گفت که اختلال نتیجه مستقیم فیزیولوژیک یک اختلال طبی عمومی است.

ملاکهای تشخیص دوره افسردگی عمده DSMIV

الف : وجود پنج مورد ( یا بیشتر ) ا زنشانه های زیر در طی یک دوره ۲ هفته ای که نشان دهنده تغییر در کارکرد قبلی است همراه با حداقل یکی ازنشانه های :

۱- خلق افسرده یا ۲- فقدان علاقه یا لذت .

تذکر: نشانه هایی را که بطور آشکار ناشی از بیماری جسمانی یا هذیانهایا توهمهای ناهمخوان با خلق هستند منظور نکنید .

فعالیت فارماکولوژیک :

بنظر می رسد بنزودیازپینها در سیستم عصبی مربوط به گاما آمینوبوتیریک اسید ( (GABA وگلین که دو نورترانس میتر مهاری اساسی درمغز ونخاع شوکی هستند موثر واقع می گردد فعالیت آرامبخش بنزویازپینها که تا حدودی با باربیتوراتها وسایر آرامبخشها مشترک است ممکن است

مسمومیت :

دررابطه باخطر مسمومیت با دوز بالا واحتمال سوء مصرف بنزویازپینها سالم تر از سایر داروهای ضد اضطراب نظیر باربیتوراتها ، مپروپامات هستند. بنزودیازپینها از نظر خطر مسمومیت با مقادیر زیاد سالمترین داروهای موثر بر روان هستند .

درمان دارویی افسردگی بر اساس نظریه زیست شناسی

دو گروه داروئی عمده که برای درمان افسردگی بکار میرود تری سیکلیکها ( سه حلقه ای ) ومنع کنندگان(MAO) هستند که هر گروه میزان نوراپی نفرین را افزایش می دهند . ولی تاثیرات آنها تا حدودی متفاوت است .

یکی از مسائلی که دردرمان افسردگی شدید با استفاده از تری سیکیلکها یا منع کنندگان(MAO)  وجود دارد

درمان افسردگی براساس نظریه یاد گیری

لوین سوهن وهمکارانش سخت وکوشش می کنند تاثیر متقابل وشخص بین فرد ومحیط در رویدادهای مرتبط یا افسردگی را به دقت تعیین نمایند به یک گام در این راه عبارت است از مشاهده شخص در خانواده بعنوان قسمتی از ارزیابی اولیه .

آزمودنیها

نمونه مورد بررسی در این پژوهش شامل ۳۰ نفر از معلمان مدارس استثنایی و ۳۰ نفر از معلمان مدارس عادی در شهرستان کرج بوده اند ، که مجموعا آزمودنیهای ما را ۶۰ نفر از افرادی تشکیل می دهندکه همگی میانگین سنی آنها بین ۲۵ تا ۳۵ سال بوده وتمامی دارای وضعیت اقتصادی متوسط می باشند وسابقه شغلی همگی آنها بیشتر از ۲ سال می باشد .

خلاصه مراحل تحقیق

اضطراب وافسردگی دو مقوله بسیار مهم در زندگی افراد می باشد چرا که هر فرد بدون شک درمعرض استرسها وتنش ها قرار می گیرد واین ، میزان اثر پذیری فرد است که مشخص می کند تا چد حدودی متاثر از شرایط محیطی است در این پژوهش سعی بر آن شده تا مشخص شود که محیط تا چه حدودی بر فرد اثر می گذارد .

منابع

  • آزاد ، حسین ( ۱۳۷۲) . آسیب شناسی روانی تهران : رودکی
  • آزاد حسین ، ( ۱۳۶۸) . اختلالات عاطفی تهران ، دانشگاه علام طباطبائی .
  • امانت ، امیر ( ۱۳۶۸) افسردگی وخود کشی تهران ، ابن سینا .
  • اخوت وحید ( ۱۳۶۲) افسردگی تهران : رز .
  • براهنی ،محمد تقی ( ۱۳۷۰) زمینه روانشناسی ، تهران : رشد .
  • بیرجندی – پروین ( ۱۳۶۴) روانشناسی رفتار غیر عادی ، تهران: دهخدا
  • بطائی حسن ، ( ۱۳۵۳) مجله نظام پزشکی ارزیابی آزمون بک در ایران .

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.