بررسی اثر قلیا بر روی پنبه در محیط مایکروویو

پنبه در حالت آزاد در سود سوزآور جمع شده (آب رفته) و در نتیجه ارتجاعیت و حجم آن افزایش می‌یابد. این خاصیت سود سوزآور برای تولید پارچه‌های پنبه‌ای با ارتجاعیت مثل لباس ورزشی، جوراب و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقدار جمع‌شدگی به غلظت سود سوزآور بستگی دارد بر اثر جمع‌شدگی پارچه، وزن در واحد سطح افزایش می‌یابد. مرسریزاسیون بدون کشش مقداری از جلای الیاف پنبه می‌کاهد ولی در عوض استحکام و میل جذبی آن برای رنگینه افزایش می‌یابد

این تحقیق دانشجویی بررسی اثر قلیا بر روی پنبه در محیط مایکروویو مشتمل بر ۳۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مرسریزه بدون کشش (Caustisizing…1

مرسریزاسیون…۵

مرسریزاسیون نخ…۶

مرسریزاسیون پارچه…۷

ماشین مرسریزه زنجیره‌ای…۸

ماشین‌های مرسریزه غلتکی…۹

چکیده…۱۱

مقدمه…۱۲

مواردی از کاربرد مایکروویو برای کالای پنبه ای:… ۱۵

سفیدگری پنبه:….. ۱۵

رنگرزی پنبه:….. ۱۶

صابونی کردن پنبه:…… ۱۶

کاربرد مایکروویو درجداسازی پس‌ماندهای آلی «فضولات» حشره‌ها که به الیاف چسبیده‌اند.. ۱۵

مراحل انجام عملیات:…… ۱۸

گرمایش دی الکتریک:… ۱۹

گرمایش ریزموج:……. ۲۰

واکنش بین ریزموج و ملکولها:……. ۲۲

تأثیر مایکروویو بر بدن انسان…. ۲۴

حساسیت فرکانسی بدن در مقابل امواج الکترومغناطیسی:…. ۲۷

مزایا و معایب کاربرد مایکروویو:… ۲۸

مزایا:….. ۲۸

معایب:….. ۲۹

روش کار:…. ۲۹

مشخصات فنی کالا…. ۳۱

مشخصات فنی دستگاه…….. ۳۲

شرح جدول برای NaOH…………. 34

شرح جدول برای KI…… 35

شرح جدول برای CaCO۳….. ۳۶

شرح جدول برای NH۳..۳۷

منابع..۳۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی اثر قلیا بر روی پنبه در محیط مایکروویو را در زیر می توانید ببینید.

مرسریزه بدون کشش (Caustisizing)

پنبه در حالت آزاد در سود سوزآور جمع شده (آب رفته) و در نتیجه ارتجاعیت و حجم آن افزایش می‌یابد. این خاصیت سود سوزآور برای تولید پارچه‌های پنبه‌ای با ارتجاعیت مثل لباس ورزشی، جوراب و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقدار جمع‌شدگی به غلظت سود سوزآور بستگی دارد بر اثر جمع‌شدگی پارچه، وزن در واحد سطح افزایش می‌یابد. مرسریزاسیون بدون کشش مقداری از جلای الیاف پنبه می‌کاهد ولی در عوض استحکام و میل جذبی آن برای رنگینه افزایش می‌یابد به علاوه پوشش الیاف پنبه نرسیده (مرده) در رنگرزی بهتر و رنگرزی یکنواخت‌تر می‌گردد

مرسریزاسیون

این عمل بنام جان مرسر، که در سال ۱۸۴۴ اثر سود سوزآور را بر پنبه مطالعه می‌کرد نامگذاری شده است و منظور از آ‎ن قرارداد نخ و یا پارچه‌ پنبه در حالت کشش در محلول سودسوزآور قوی می‌باشد. بر اثر مرسریزاسیون جلای پنبه افزایش می‌یابد. معمولاً پارچه‌های مرغوب پنبه ای پیراهنی، رومیزی، ملحفه‌ای و همچنین نخهای قرقره مرسریزه می‌شود. جلای حاصل از مرسریزاسیون به نوع پنبه و شرایط مرسریزاسیون بستگی دارد.

مرسریزاسیون نخ

جهت کسب جلای بیشتر، ابتدا نخ پرزسوزی و مرسریزه معمولاً بعد از پخت انجام می‌شود. چنانچه نخ قبل از پخت مرسریزه گردد، مرسریزه را خام گویند. در مرسریزه خام قلیا سریعاً کثیف می‌گردد. نخ را می توان بصورت مداوم و یا غیر مداوم مرسریزه نمود. در مرسریزه غیر مداوم نخ بصورت کلاف به دو گیره متصل می گردد یکی از دوگیره در جای خود ثابت و دیگری متحرک می باشد

مرسریزاسیون پارچه

پارچه را می‌توان بصورت خام، بعد از مقدمات و یا حتی بعد از رنگرزی مرسریزه نمود پارچه معمولاً بعد از آهارگیری و پخت و در بعضی موارد بعد از پخت و سفیدگری مرسریزه می‌شود. از آنجائیکه ممکن است درجه سفیدی پارچه تا حدی بر اثر مرسریزاسیون آسیب بیند در صورت امکان مرسریزاسیون قبل از سفیدگری انجام می‌شود.

ماشین‌های مرسریزه غلتکی

در این ماشین، پارچه توسط یک سیستم چند غلتکی تحت کشش قرار می‌گیرد. غلتکها که سطح آنها با لاستیک پوشیده شده است در دو ردیف قرار دارند. پارچه ابتدا از غلتک پائینی و سپس از غلتک بالایی می‌گذرد و تحت کشش قرار می‌گیرد و درهمین حالت از حمامهای سودسوزآور و آبکشی می‌گذرد.

 مواردی از کاربرد مایکروویو برای کالای پنبه ای:

سفیدگری پنبه:

پنبه از طریق اکسیداسیون ترکیبهای رنگی که به طور طبیعی در آن الیاف وجود دارد، سفید می‌شود. این عمل با استفاده از آب اکسیژنه “H۲O۲” به مدت یک ساعت و در دمای ۹۸ درجه سانتیگراد انجام می‌شود. نمودار «۱» نموداری است که درجه سفیدی اندازه گیری شده بوسیله‌ی ضریب سفیدی CIE ، براساس تابعی از زمان عملیات را نشان می دهد. تغییرات در درجه‌ی پلیمریزاسیون نیز روی این نمودار نشان داده شده است.

رنگرزی پنبه:

این رنگرزی با رنگ ریکتو که بیشترین استفاده را در حال حاضر دارد، انجام گرفته، شرایط عمل مانند حالت عادی و معمول در رنگرزی با رنگهای دیکتو است: کالا در یک حمام ۴۰ درجه سانتیگراد، عاری از رنگ، خیس می شود، بعد رنگ و نمک اضافه می شود، دما تا ۸۰ درجه سانتیگراد بالا برده می شود، کربنات اضافه شده و مرحله‌ی تثبیت به مدت یکساعت انجام می‌شود.

کاربرد مایکروویو در جداسازی پس ماندهای آلی «فضولات» حشره ها که به الیاف چسبیده اند:

همانطور که می دانیم الیاف پنبه از مناطق تولیدشان مانند سوران مرتباً بوسیله‌ی فضولات حشرات «که به white fly» معروفند آلوده و کثیف می گردند. این پس ماندهای آلی، شامل مواد چسبناک زردرنگی است که معمولاً به آنها honey dew گفته می‌شود.

گرمایش دی الکتریک:

اصطلاح گرمایش دی الکتریک عموماً در مورد استفاده از دستگاههای فرکانس بالایی که تحت فرکانس های کمتر از ۸۰ مگاهرتز عمل می کند، به کار می رود. فرکانس های مجاز در انگلیس ۵۶/۱۳ ، ۱۲/۲۷، ۶۸/۴۰ مگاهرتز می باشد. تبدیل میدان الکتریکی به گرما متناسب با فرکانس و مربع قدرت میدان الکتریکی افزایش می یابد. در مورد افزایش انرژی میدان الکتریکی با افزایش فرکانس، محدودیت وجود دارد.

گرمایش ریزموج:

گرمایش ریز موج به عنوان شکلی از گرمایش دی الکتریک مورد توجه قرار می گیرد، که این تشابه به علت اصول فیزیکی مشابه در هر دو روش است. این اصول می‌تواند توسط ملکول ساده آمونیاک نشان داده شود. آمونیاک یک، دو قطبی شدن لحظه ای دارد که به علت آرایش فضایی نامتقارن و دو وضعیت پایدارش می باشد. معکوس شدن سریع قطب ها در یک میدان الکتریکی، تناوب دائمی از دو وضعیت پایدار را نتیجه می دهد که با ظهور حرارت توأم می‌شود. متوسط زمان تبدیل تقریباً sec ۱۳-۱۰*۵/۲ است.

واکنش بین ریزموج و ملکولها:

هنگامی که یک ماده غیرهادی «دی الکتریک» در معرض یک میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بالا قرار می‌گیرد. برعکس شدن سریع پلاریتی در میدان، به تناوب ثابتی از دای پل های ملکولی به طور دائمی یا القایی منجر می‌شود و نوعی اصطکاک و آشفتگی بین ملکولها در درون ماده حاصل می گردد.

تأثیر مایکروویو بر بدن انسان

انسان در میدان الکترومغناطیسی:

پارامترهای هر ماده ای در مقابل امواج الکترومغناطیسی تابعی از شاخصهای الکتریکی ، شاخص مغناطیسی  حساسیت، فرکانس ( f ) و ابعاد ماده “V” است. چنانچه جسم از مخلوط مواد مختلف تشکیل شده باشد. پارامترهای هر یک جداگانه به علاوه ابعاد نهایی جسم مطرح می‌شود.

مزایا و معایب کاربرد مایکروویو:

مزایا:

از آنجائیکه در گرمایش مایکروویو، حرارت در درون توده الیاف ظاهر می‌شود و مانند روشهای معمول گرم شدن الیاف، از سطح به درون آن نمی باشد. مشکلات و مسائلی نظیر ظهور لکه های داغ یا “Hot – Spots” و یا موافق خشک شدن ایجاد نمی‌شود. حرارت ایجاد شده به طور یکنواخت و در سراسر کالا توزیع می‌شود و این امر مانع مهاجرت ماده رنگزا می‌شود

معایب:

  • حساسیت دستگاه به فلزات که موجب انعکاس و در نتیجه جرقه زدن می شود، به همین دلیل از منسوجاتی که دارای نخهای فلزی می باشند برای کار با این سیستم مناسب نمی باشند.
  • طراحی دقیق و مناسب سیستم مایکروویو نیاز به متخصص ماهر و با تجربه دارد و به دلیل عدم وجود تعداد کافی این افراد، طراحی دقیق این دستگاه مشکل است.

منابع:

  • فرشته علی بخشی، کاربرد مایکروویو در فرایندهای نساجی، مقاله.
  • فرشته علی بخشی، تأثیر مایکروویو بر بدن انسان، مقاله.
  • دکتر توانایی، تکمیل کارهای نساجی.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + بیست =