بررسی آداب و احکام ازدواج در دین های مزدایی و مسیحیت و اسلام

آنچه مسلم است این است که در هیچ یک از ادیان و فرهنگ ها زن از وضعیت و موقعیتی برابر با مرد برخوردار نبوده است. این وضعیت نابرابر در همه شئون زندگی نمود دارد.

احکام دینی زنان را مخاطب قرار نمی دهد و مسائل مربوط به ایشان به صورت غیر مستقیم و بواسطه مردان مطرح می شود اما این امر در ادیان بسته به فرهنگ ها متفاوت است به عبارت دیگر دامنه این نابرابری ها در همه ادیان یکسان نیست دراین فصل به بررسی وضعیت زن در ادیان مورد بحث می پردازیم.

این تحقیق دانشجویی بررسی آداب و احکام ازدواج در دین های مزدایی و مسیحیت و اسلام مشتمل بر ۲۴۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

جایگاه و موقعیت زن.. ۱

مزدایی.. ۱

مسیحیت… ۷

اسلام. ۱۱

مفهوم ازدواج و اهداف آن.. ۱۶

مزدایی.. ۱۶

مسیحیت… ۱۸

اسلام. ۳۸

گونه های ازدواج.. ۴۳

مزدایی.. ۴۴

تک‌همسری.. ۴۴

چند همسری.. ۴۵

ازدواجهای پنجگانه. ۴۵

ازدواج درون‌دینی.. ۴۹

ازدواج با محارم. ۵۰

مسیحیت… ۵۷

ازدواج موقت (محرمانه) ۶۱

ازدواج بین الادیانی.. ۶۳

اسلام. ۶۴

تک‌همسری.. ۶۴

چند همسری.. ۶۵

ازدواج موقت.. ۶۹

فلسفه و هدف.. ۶۹

تاریخچه ازدواج موقت.. ۷۲

ارکان ازدواج موقت.. ۷۳

اختصاصات ازدواج موقت.. ۷۴

دیدگاه اهل سنت در باب ازدواج موقت.. ۷۵

ازدواج بین‌الادیانی.. ۷۶

اسلام آوردن یکی از زوجین. ۸۲

ارتداد افراد مسلمان. ۸۲

احکام ازدواج.. ۸۴

مزدایی.. ۸۴

شرایط عقد نکاح. ۸۵

موانع ازدواج: ۸۶

احکام زناشویی.. ۸۶

تکالیف زن و شوهر. ۸۹

ازدواج های حرام. ۹۰

مسیحیت… ۹۵

ازدواجهای مخفیانه. ۹۶

شرایط عقد نکاح. ۱۱۵

تکالیف زن و شوهر. ۱۱۹

احکام زناشویی.. ۱۲۰

ازدواج های حرام. ۱۲۰

زنا ۱۲۰

اسلام. ۱۲۴

شرایط صحت عقد نکاح. ۱۲۶

سن ازدواج. ۱۲۹

شرایط فسخ عقد نکاح ( در مرد) ۱۳۰

شرایط فسخ عقد (در زن) ۱۳۱

وکالت در عقد. ۱۳۲

اولیاء عقد. ۱۳۲

احکام فقهی ازدواج. ۱۳۳

ازدواج حرام. ۱۳۴

موانع ازدواج شرعی یا محرمات.. ۱۳۴

۲- محرمات سببی.. ۱۳۵

۳- محرمات رضاعی.. ۱۳۷

محرمات موقت.. ۱۳۹

تکالیف زن و مرد. ۱۴۲

۱- حقوق معنوی.. ۱۴۶

۲- حقوق مادی زنان. ۱۴۷

تاریخچه مختصر مهریه. ۱۴۸

شی موضوع مهریه. ۱۴۹

انواع مهر. ۱۵۰

مقدار مهر. ۱۵۲

تملّک مهر. ۱۵۲

نفقه. ۱۵۲

حدود نفقه. ۱۵۳

عدّه ۱۵۴

زنا ۱۵۶

مجازات زنا ۱۵۸

اقسام حدّ زنا ۱۵۹

اثبات جرم زنا ۱۶۱

آداب ازدواج.. ۱۶۳

مزدایی.. ۱۶۴

آداب و مراسم خواستگاری.. ۱۶۴

آداب نامزدی.. ۱۶۵

انتخاب روز فرخنده ۱۶۶

مراسم روز عروسی.. ۱۶۶

۱-وکیل پرسان. ۱۶۶

۲- گواه گیران (مراسم عقد) ۱۶۹

۳- عروس کشان. ۱۷۳

۴- پاتختی.. ۱۷۴

مسیحیت… ۱۷۵

آداب و مراسم ازدواج. ۱۷۵

۱- رضایت.. ۱۷۵

۲- خطبه. ۱۷۶

۳- دادن حلقه یا تبادل حلقه ها ۱۷۸

۵- زفاف.. ۱۸۰

اسلام. ۱۸۱

انتخاب همسر. ۱۸۳

مراسم خواستگاری.. ۱۸۴

خواستگاری از نامزد دیگری.. ۱۸۵

حدود نگاه کردن هنگام خواستگاری.. ۱۸۶

گزینش دختر. ۱۸۸

خرج بری.. ۱۸۹

شیرینی‌خوران. ۱۹۰

نشان دادن دختر به قابله. ۱۹۱

خریدن لباس برای عروس آینده ۱۹۱

تهیه جهیزیه. ۱۹۱

مراسم عقد. ۱۹۲

فرستادن رقعه (کارت عروسی) ۱۹۴

آرایش دختر. ۱۹۴

حنابندان. ۱۹۶

مراسم عروسی.. ۱۹۶

عروس بران. ۱۹۸

شب زفاف.. ۱۹۸

پایتختی.. ۲۰۰

روز سوم عروسی.. ۲۰۱

طلاق وازدواج مجدد. ۲۰۲

مزدایی.. ۲۰۲

طلاق. ۲۰۲

ازدواج مجدد. ۲۰۲

مسیحیت… ۲۰۳

طلاق: ۲۰۳

ازدواج مجدد. ۲۱۷

اسلام. ۲۱۸

طلاق. ۲۱۸

اختیار طلاق. ۲۲۰

جواز و مشروعیت طلاق در قرآن: ۲۲۳

ارکان طلاق. ۲۲۳

انواع طلاق. ۲۲۶

لعان، ایلاء، ظهار. ۲۲۹

ازدواج مجدد. ۲۳۲

فهرست منابع. ۲۳۴

Source: 235

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی آداب و احکام ازدواج در دین های مزدایی و مسیحیت و اسلام را در زیر می توانید ببینید.

جایگاه و موقعیت زن

آنچه مسلم است این است که در هیچ یک از ادیان و فرهنگ ها زن از وضعیت و موقعیتی برابر با مرد برخوردار نبوده است. این وضعیت نابرابر در همه شئون زندگی نمود دارد.

احکام دینی زنان را مخاطب قرار نمی دهد و مسائل مربوط به ایشان به صورت غیر مستقیم و بواسطه مردان مطرح می شود اما این امر در ادیان بسته به فرهنگ ها متفاوت است به عبارت دیگر دامنه این نابرابری ها در همه ادیان یکسان نیست دراین فصل به بررسی وضعیت زن در ادیان مورد بحث می پردازیم.

مزدایی

در میان اقوام و ملل شناخته شده باستان، هیچ جامعه‌ای وجود ندارد که در آن به اندازه دین مزدایی در میان مرد و زن تعاملی خوب و سازنده وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد که زن و مرد در اوستا از حقوقی برابر برخوردارند و نسبت به یکدیگر ارجهیتی ندارند. زن و مرد پرهیزکار معمولاً در کنار هم ذکر می‌شوند. خطابه‌های فلسفی که زرتشت در “گاتاها” نسبت به مردان و زنان ایراد می‌کند نشان‌دهنده وجود زنانی توانا در زمان زرتشت بوده است. وظایف زن در ایران باستان به فعالیتهای اقتصادی درخانواده محدود نمی‌شد.

مسیحیت

از نظر شرع کلیسایی، زن و مرد یکسانند و هر دو مخاطب قانون کلیسایی هستند، گرچه از آنجا که زن به اقتضای جنسیت از عهده انجام بعضی کارها برنمی‌آید و لاجرم از تصدی بعضی مقامات دینی محروم شده است. با این حال در کلیسای اولیه به زنانی (معمولاً بیوه) برمی‌خوریم که دارای مقامات کلیسایی همچون “اسقف”، “کشیش” و “شماس” هستند. این زنان چنانچه بخواهند به این مقامات نائل شوند باید واجد شرایطی باشند: دست کم شصت سال عمر داشته باشند، خود را شب و روز وقف عبادت کنند، درصورت بیوه بودن هیچ توجهی به ازدواج مجدد نداشته باشند، به قدیسان خدمت کنند، مهربان باشند و به فقرا کمک کنند.

اسلام

زن در دین اسلام جایگاه والایی دارد و از آنجا که در جامعه‌ای که اسلام ظهور کرد زن هیچ قدر و منزلتی نداشت.

دادن این امر کافی است نگاهی به آن جامعه افکنده شود. در آن عصر نه تنها در میان جامعه اعراب زن هیچ جایگاهی نداشت بلکه در میان اقوام دیگر نیز وضع بهتر نبود.

عرب برای زن نه استقلالی در زندگی قائل بود و نه حرمت و شرافتی، و تنها حرمتی که برای او قائل می‌شد در چارچوب خانه و خاندان بود. زنان در عربها ارث نمی‌بردند

مزدایی

مفهوم ازدواج: از نظر ایرانیان ازدواج امری مقدس و تکلیفی دینی است و کاری بسیار پسندیده به حساب می‌آید و سرباز زدن از آن و زندگی‌کردن به حالت تجرد ناپسند و در خور نکوهش است. هر فرد زرتشتی موظف است که چون به حد بلوغ برسد، برای خود همسری برگزیند. در “ویدیوداد” مردی که همسر دارد از مردی که همسر ندارد بهتر دانسته شده است.(ویدیوداد ۴۷/۴)

مسیحیت

مفهوم ازدواج:  ازدواج را می‌توان از دیدگاههای مختلف مورد توجه قرار داد. متألهان به آن به عنوان یک تکلیف می‌نگرند و آن را مرحله‌ای از زندگی می‌دانند که اکثریت مردم از سوی خداوند به آن خوانده می‌شوند. متالهان شعائرگرا، ازدواج را یکی از هفت نشانه ظاهری می‌دانند که راههای اعطاء فیض به مومن به حساب می‌آیند. ازدواج وضعیتی است که افراد با پیمان دو جانبه وارد آن می‌شوند.[۱] مسیحیت ازدواج را یک شعیره می‌داند در این دین هرگونه رابطه جنسی خارج از پیمان ازدواج، گناه تلقی می‌شود

اسلام

چنانکه گفته شد اسلام اهمیت زیادی به ازدواج و در نتیجه به خانواده و خانواده‌محوری قائل است که حتی کوچکترین مسأله در این رابطه نیز در قرآن و سنن آمده است. در عین اهمیت توجه بسیار زیاد اسلام به ازدواج شرایطی که برای آن گذاشته شده است بسیار سهل و آسان است، و محدودیت‌هایی که درباره بدن وضع شده در حقیقت برای مستحکم‌کردن بنیان خانواده بوده است. اسلام در وضع احکام مربوط به ازدواج فطرت انسان را در نظر گرفته است.

طلاق وازدواج مجدد

مزدایی

طلاق: مرد و زن درصورتی که برای جدایی دلایل موجهی وجود نداشته باشند. حتی اگر طرفین موافق جدایی باشند نیز نمی توانند از یکدیگر جدا شوند. در دوره ساسانی، طلاق بدون رضایت زن، شرعی وقانونی به حساب نمی آمد. طلاق دراین دوره به پنج دلیل انجام می پذیرفت: ۱-درصورتی که زن بستر شوهر خویش ببرد و بی رسمی کند

مسیحیت

آداب و مراسم ازدواج:

آداب ازدواج در حوزه کلیسای رم بسیار ساده برگزار می شود. تور انداختن بر سر عروس، تاج گذاشتن برسر عروس و داماد، مراسم دست گیران، اعلام رسمی بسته شدن پیمان و آوردن عروس به خانه، مراسم معمول ازدواج به حساب می آیند.

در قرون وسطی و تا مدت زیادی پس از آن در بسیاری از جاها در مراسم جمعی ازدواج به حاضران عروس و داماد بوسه دوستی می دادند کشیش مشرف بر ازدواج نیز داماد را می بوسید و داماد آن بوسه را به عروس منتقل می ساخت.

مسیحیت

طلاق: مسیحیت ازاین لحاظ که طلاق و ازدواج مجدد را مجاز نمی داند، درمیان ادیان منحصر به فرد است. در انجیل متی آمده است که انسان نمی تواند آنچه را که خداوند به هم پیوسته است، از هم جدا کند(متی۱۹/۶) و اگرچه این انسان است که وارد پیمان می شود یا پیمان را نقض می کند، اما در حقیقت خداست که پیوند می دهد و از یکدیگر جدا می سازد.

اختیار طلاق:

طلاق تحت عنوان ایقاعات بحث می‌شود نه عقد. تفاوت میان عقد و ایقاع این است که عقد عبارتست از ایجاب و قبول لفظی که بر انشاء مخصوص از سوی دو طرف دلالت کند. اما ایقاع لفظی است که بر انشاء مخصوص از سوی طرف واحد دلالت دارد. به عبارت دیگر، عقد نیازمند ایجاب و قبول، و ایقاع بی‌نیاز از قبول است. بنابراین در طلاق نیز انشاء مرد کافی است و طلاق محقق می‌شود و احتیاج به قبول زوجه نیست.

جواز و مشروعیت طلاق در قرآن:

مشروعیت طلاق در قرآن و در آیات مختلف ذکر گردیده است و احکام زیادی از طلاق نیز در قرآن آمده است که طی هر بحث آیات و احادیث مربوط به آنها ذکر می‌گردد برخی از این آیات:

«هرگاه زنان را طلاق دادید بایستی تا نزدیک به پایان زمان عدّه یا آنها را به خوشی نگه دارید و یا به نیکی رها کنید

انواع طلاق:

۱- سه طلاقه: بعد از طلاق سوم، زن و شوهر بر هم حرام می‌شوند. مگر آن که زن بس از سپری‌شدن عدّه با مرد دیگری ازدواج کند و به طور طبیعی پس از مدتی از آن مرد جدا شود و پس از سپری شدن عدّه طلاق و پس از خواستگاری، موافقت زن، عقد، نکاح و مهریه جدید می‌توانند با هم ازدواج مجدد کنند (این بحث پیشتر آمده است).

۲- طلاق سنی و بدعی: طلاق سنی طلاقی است که طبق سنت رسول خدا انجام گیرد و طلاق بدعی، طلاقی است که با سنت رسول خدا سازگاری ندارد و شریعت اسلام آن را نمی‌پذیرد و حرام است.

فهرست منابع:

۱.او ستا: کهن ترین سرودها و متنهای ایرانی ، دوستخواه، جلیل،  مروارید، تهران، ۱۳۷۷.

۲.آذر گشسب،اردشیر، مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان، کانون زرتشتیان شریف آباد یزد مقیم مرکز،۱۳۵۲.

  1. ۳. ابراهیمی محمد، ازدواج با بیگانگان، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه

۴.محمد‌علی‌الرازی، جصاص، مطبعه لاوقاف الاسلامیه، آستانه، ۱۳۵۵ ق

۵.پرینس، درک، پیمان ازدواج، مترجم: پریسا دادرس، بی ناشر، بی تاریخ.

۶.دامغانی، محمد تقی، احوال شخصیه زرتشتیان ایران، امیرکبیر، تهران،۱۳۷۷.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.