بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی

اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراک تلفن و تشکیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشترکین و محاسبه در آمد و هزینه‌ها ، خدمات تدارکاتی و پرسنلی و حقوقی کلیه پرسنل و کارکنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد که اگر فعالیت و تدارکات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی‌نتیجه و یا متوقف می‌ماند . در این مقاله ما در نظر داریم به بحث در مورد بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی بپردازیم.

این تحقیق دانشجویی بخش اداری مالی مخابرات دکترحسابی مشتمل بر ۸۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول.. ۳

اداره مالی اداری.. ۳

امور متقاضیان و امور مشترکین.. ۴

واحد آبونمان.. ۱۰

فوائد و مضرات استفاده از کامپیوتر در آبونمان : ۱۳

فصل دوم. ۱۵

تشکیلات و روابط سازمانی.. ۱۵

چارت سازمانی.. ۱۶

فصل سوم. ۲۱

معاونت اداره کل مخابرات استان تهران – مخابرات دکتر حسابی.. ۲۱

برنامه ریزی.. ۲۷

قوانین عمومی‌مدیریت… ۲۹

مسائل پرسنلی.. ۳۱

شماره گذاری و اجرای پروژه ۳۵

خرید و تدارکات… ۳۷

سیستم‌های اطلاعاتی مالی و مدیریت… ۳۹

فصل چهارم. ۴۳

اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباط شهری.. ۴۳

شبکه کابل و هوایی.. ۴۴

بخش اطلاعات ۱۱۸. ۵۶

واحد تعمیر و نگهداری تلفن‌های همگانی.. ۶۰

واحد واگذاری خطوط شهری.. ۶۱

فصل پنجم.. ۶۷

اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباطات راه دور ۶۷

واحد تلفن راه دور و بین‌المللی.. ۶۸

واحد تلفن بین‌الملل.. ۷۱

اطاق دستگاه کاریر. ۷۶

مؤخره و نتیجه گیری : ۷۷

منابع و ماخذ : ۸۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بخش اداری مالی مخابرات دکترحسابی را در زیر می توانید ببینید.

بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی

اداره مالی اداری

اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراک تلفن و تشکیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشترکین و محاسبه در آمد و هزینه‌ها ، خدمات تدارکاتی و پرسنلی و حقوقی کلیه پرسنل و کارکنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد که اگر فعالیت و تدارکات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی‌نتیجه و یا متوقف می‌ماند .

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

امور متقاضیان و امور مشترکین

با انتشار اگهی قبول تقاضای تلفن نسبت به ثبت نام متقاضیان تلفن و فروش فیش به آنان اقدام می‌شود این ثبت نام و فروش فیش بایستی در محدوده مرز خدمات تلفنی که در طرح ایجاد امکانات مخابراتی است بایستی صورت پذیرد پس از فراهم شدن امکانات فنی ، توسط واحد مذکور جهت کلی متقاضیان ردیف ودیعه تعیین و طی دعوتنامه ای از متقاضی نسبت به تکمیل پرونده اقدام می‌شود و جهت هر یک با رعایت حق تقدیم فرم سیمک شی صادر و به واحد مربوطه ارسال می‌نمایند .

واحد آبونمان

پس از واگذاری امتیاز خط تلفن به مشترک ابتدا دائری تلفن به واحد آبونما ارسال می‌گردد تا این واحد مشخصات دائری از قبیل نام ، نام خانوادگی ،‌آدرس ، شماره کنتور ، تاریخ دائری را به مرکز کامپیوتر اعلام یا نسبت به صدور قبض تلفن و ارسال صورت حساب کارکرد اقدام شود . صورت حساب کارکرد تلفن‌ها در هر دوره دو ماهه صادر و ارسال می‌گردد ،  کنتر برداری قبوض در ابتدای هر سیکل دو ماهه انجام و به مرکز کامپیوتر ارسال می‌کردد.

واحد تعمیر و نگهداری تلفن‌های همگانی

این واحد مسئولیت برررسی و نصب و تعمیر ئو نگهداری تلفن‌های همگانی شهری و بین شهری را دارد تلفن همگانی جهت کسانی که فاقد تلفن می‌باشند و یا قادر به خرید تلفن نمی‌باشند و یا در مکانی قرار گرفته اند که نیاز دارند از تلفن استفاده نمایند نصب می‌گردد و برای شرکت مخابرات جنبهه ارائه خدمات دارد نه درآمد . ولی با توجه به نیاز مردم به تلفن‌های عمومی‌بیشتر و محدودیت امکانات و گسترش این خدمات که رد اکثر نقاط شهر با تلفن‌های عمومی‌خراب مواجه هستیم

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباطات راه دور

اداره نگهداری و بره‌برداری ارتباطات راه دور وظیفه نگهداری از ارتباط بین شهری و بین‌الملل مشترکسین تلفنی و تأمین و نگهداری ارتباط مناطق فاقد ارتباط و اتصال آنان به شهرهای مختلف و همچنین انتقال پیام کتبی مشترکین تلگرافی به مقاصد مورد نظر را به عهده‌دارد . همچنین تأمین و برقراری ارتباط مشترکین فاقد تلفن اعم از شهری ، بین شهری ، بین‌المللی به عهده این اداره می‌باشد که در طول شبانه روز در اقصی نقاط محدوده زیر پئشش خود آمده برقراری ارتباط هموطنان عزیز با مناطق مختلف می‌باشند .

مؤخره و نتیجه گیری :

در فصل اول مجموعه به بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی که شامل شناخت سیستم و ورودی به سیستم که بصورت تجهیزات و امکانات سیستم تلفن شهری و بین شهری می‌باشد و خروجی سیستم که واگذاری انواع و اقسام امکانات و خدمات مخابراتی از قبیل تلفن و تلکس و تلگراف و ایجاد دفاتر مخابراتی و نصب تلفن‌های همگانی و … و پردازش ورودی سیستم و تبدیل آن به خروجی با در نظر گرفتن عوامل محیطی و باز خور آن اعم از داخلی و خارجی پرداخته شده است .

منابع و ماخذ :

بخش اداری مال مخابرات دکتر حسابی

  • بولتن گزارش فعالیت‌های مخابرات ( تاریخچه مخابرات کشور )
  • تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی تالیف جیمز – آ – سن
  • مصوبات هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران
  • نگرشی بر تلاش پانزده ساله مخابرات استان تهران
  • آمار سر شماری جمعیت سازمان آمار ایران

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

نظرات بسته شده است.