بازیافت و خالص ساز گلیسیرین از سپاب

در بازیافت وخالص ساز گلیسرول از سپاب مقالات وپپتیت های زیادی وجود دارد در این مقدمه سعی شده است که به ترتیب انجام کارهی مختلف برروی سپاب مقالات وپتنت ها طبقه بندی شوند. مثلاً چون بازیافت و افزایش مقدار بازیافت قبل از خالص سازی مطرح می شود ابتدا مقالات آورده شده وبه ترتیب موضوعات دیگر آمده است.

این تحقیق دانشجویی بازیافت و خالص ساز گلیسیرین از سپاب مشتمل بر۳۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده: ۲

تصفیه اولیه ۴

استفاده از زرین های تبادل یونی:‌ ۶

تقطیر. ۹

اثر با لخته زن ها :‌ ۱۲

افزودن لخته زن آلومنیوم سولفات:‌ ۱۵

قلیایی کردن محلول :‌ ۱۶

تغلیظ. ۱۶

تغلیظ در خلاء ۱۸

تقطیر گلسیرول :‌ ۱۹

استاندارد کردن  سدیم سولفات :‌ ۲۳

فصل چهارم ۳۱

مقایسه کیفیت گلیسرول :‌ ۳۱

روش انجام آزمون:‌ ۳۲

روش محاسبه صابونی. ۳۲

واکنش با نقره نیترات :‌ ۳۳

روش کار :‌ ۳۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بازیافت و خالص ساز گلیسیرین از سپاب را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه 

در بازیافت وخالص ساز گلیسرول از سپاب مقالات وپپتیت های زیادی وجود دارد در این مقدمه سعی شده است که به ترتیب انجام کارهی مختلف برروی سپاب مقالات وپتنت ها طبقه بندی شوند. مثلاً چون بازیافت و افزایش مقدار بازیافت قبل از خالص سازی مطرح می شود ابتدا مقالات آورده شده وبه ترتیب موضوعات دیگر آمده است.

فصل اول

بازیافت  در مورد بازیافت گلسیرول از سپاب در صنعت صابون سازی تحقیقاتی صورت گرفته است همچنین برای بازیافت یک روش پیوسته ابداع شده است . در این روش ستونی با صفحات دارای سوراخ به کار برده شده است صابون و محلول قلیایی به صورت دو جریان مخالف در ستون حرکت نموده و بهتری بازیافت گلسیرول از صابون انجام می گیرد. به طوریکه صابون خروجی از ستون (بالای ستون)‌فقط دارای ۵۰۱% گلسیرول می باشد. صابون به طور معمول حدود ۰.۱% گلسیرول را در خود نگه می دارد

تصفیه اولیه

برای خنثی کردن قلیای باقی مانده در سپاب از اسیدهای چرب با پایه اسیدهای چرب ماهی استفاده شده است . برای این کار در دمای در مدت ۱۰ دقیقه قلیا و اسید چرب بر هم اثر کرده وقلیا خنثی می شود. این کار در ژاپن به ثبت رسیده است.

استفاده از زرین های تبادل یونی:‌

از رزین های تبادل یونی سرصنعت  گلیسرول برای اهداف مختلفی استفاده می شود. اهداف عمده‌ استفاده از رزین بی رنگ کردن ، بی بوکردن ، نمک زدایی ، یون زدایی ،‌وغیره می باشد. در ذیل بعضی از کاربردها ی رزین در خالص سازی گلیسرول آمده است . در تحقیقاتی از رزین به همراه اولترافلیتر اسیون وهم چنین استمر معکوس جهت خالص سازی وتغلیظ استفاده شده است

استخراج :

استخراج گلسیرول ودی گلسیرول از مخلوط  گلیسریدها در آلمان تحقیق شده و به ثبت رسیده است هم چنین برای حذف ناخالصی ها ،‌ از استخراج با حلال استون و اتانول در دمای پایین ( ۶۰-تا۴۰-) برای جدا کردن ناخالص ها استفاده شده است که در ژاپن به ثبت رسیده  است.

تقطیر

در یک بررسی حالت های استاندارد تقطیر گلیسرول در انگلستان ، ژاپن ، هند، و آمریکا مقایسه شده است. تجهیزات تقطیر مولکولی برای نرول از حالت فیلم موضوع تحقیقات دیگری در این ز مینه است در این کار تقطیر مولکولی دردماهایی  برای بررسی رفتار وبه دست آوردن ارتباط بین متغیرهای عمل کننده ( دما ،, سرعت،‌ تغذیه و…) مورد آزمون قرار گرفته است .

فصل دوم

آزمایش های مربوط به بازیافت و خالص سازی گلسیرول

بازیافت وخالص سازی گلیسرول شامل مراحل مختلفی است که درشمای ذیل آمده است.

این را هم بخوانید :  آمادگی تحصیلی - آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان - پرشین مقاله

تصفیه شیمیایی اولیه : صاف کردن فیزیکی:‌ پساب صابون سازی دارای معلق صابون می باشد در این مرحله بایستی این ذرات معلق جدا شوند.بنابراین بساب در اولین مرحله به یک حوضچه منتقل می شود بس از مدت زمانی کوتاه ذرات وتکه های صابون روی سطح محلوی قرار می گیرند

خنثی نمودن قلیاء

همزن ۱ دارای یک بهمزن با دوتند وکند است . دروکند بهمزن ۳۰-۳۵ دوردر دقیقه ودور تند ۱۲۰دور در دقیقه می باشد. مقداری از قلیای مصرف شده در تولید صابون د ربساب باقی می ماند. مقدار قلیاء بستگی به روش تولید صابون و واحدهای تولیدی مختلف متفاوت است. در واحدهایی که براساس تکنولوژی بیشرفته تولید انجام می شود.

اثر با لخته زن ها :‌

افزودن لخته زن :

بعد از تنظیم PH در محدوده ۶-۵ مقدار ۵۰۰ گرم محلول ۴۰% -۳۸%  به ۱۰۰۰ لیتر سپاب اضافه می شود. افزون آهن (‌ III) کلرید مخلوط شود در این مدت زمان به علت بالا بودن شدت به هم زدن ما فقط هسته های تشکیل رسوب ایجاد می شود. آهن ( III )‌کلرید دارای اثرات مختلفی می باشد. اولاً که در اثر یونیزه شدن ایجاد می شود می تواند با ترکیبات صابونی واسید های چرب واکنش راه وصابون های نامحلول آهن را ایجاد نماید. ثانیاً در اثر هیدرولیز آن رسوب پرحجم وتشکیل می شود.

جدا سازی رسوب در مرحله اول :

پس از این که همزن را خاموش شد، ذرات رسوبی که تشکیل شده به آرامی شروع به ته نشین می کند هرچه فلوکها درشت تر باشند ته نشینی رسوب سریعتر وبهتر انجام می شود علاوه بر این درشت تر بودن فلوکها باعث عملکرد بهتر در حذف ناخالصی های آلی و مواد رنگی می شود. همان گونه که در شکل مربوط به همزن مشاهده می شود ،‌در همزن دو مسیر B,A تعبیر شده است.

قلیایی کردن محلول :‌

در این مرحله با افزایش مقدار کمی سود PH بساب  صاف شده را به ۸-۱۰ می رسانیم  . برای رسیدن به این هدف مقدار تقریبی ۵۰۰gr محلول سود ۵۰% وزینی به ۱۰۰۰ لیتر پساب اضافه می شود و PH پساب سپس از این مرحله با PH متر مورد سنجش قرار می گیرد. پساب در این حالت برای تغلیظ آماده است افزایش قلیاست محلول دلایل مختلفی دارد با قلیایی شدن محیط مقادیر ناچیز اسید چرب که در این شرایط ( PH حدود ۷) به فرم اسیدی وجود دارند تبدیل به نمک (اسید چرب می شود.

تغلیظ

تغلیظ در فشار اتمسفر:

در اولین مرحله غلیظ کردن در فشار اتمسفر انجام می گیرد. غلظت گلیسیرول در ابتدا امر حدود۱۵%-۵% می باشد نقطه جوش محلول در این قسمت وابسته به غلظت نمک ، گلیسرول ودیگر ناخالصی ها تغییر می کند. به طور معمول نقطه جوش  ( در محلی که نقطه جوش آب است) است

تغلیظ در خلاء

یکی از تکنیک هایی که به طور گسترده در فرآٍیند تغلیظ گلسیرول ومواد ی که نقطه جوش آن ها بالاست مورد استفاده قرار می گیرد تبخیر در  خلا می باشد.

این را هم بخوانید :  آمادگی تحصیلی - آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان - پرشین مقاله

محلول تغلیظ شده ای که نقطه جوش آن در مرحله قبل به رسیده بود به دستگاه تبخیر در تحت خلأ منتقل می شود. در این دستگاه خلأ مطلق ۵۰-۷۰mmHg بر محلول اعمال می شود. دراین شرایط محلول در دمای شروع به جوشش می نماید . تغلیظ در این مرحله تا رسیدن به غلظت ۹۰% گلسیرول ادامه می یابد.

بررسی مشکلات روش وانجام تغیرات:

یکی از مشکلات درکار که خیلی هم به روش کار ارتباط ندارد ولی برآن تاثیر می گذارد کیفیت پساب است. در اولین گام پساب چند کار خانه صابون سازی مورد آزمایش قرار گرفت . مقدار درصد گلسیرول در صد نمک وجرم حجمی از عوامل مورد آزمایش بودند.

اغلب نمونه های دریافتی از نظر کیفیت مانند شماره های ۱و ۲ بودند.

فصل سوم :

آزمایش گلسیرول وپساب

معرف های مورد نیاز :

الف)‌ محلول پتاسیم دی کرومات استاندارد. N0.1 ، ب ) محلول یدید پتاسیم ج)‌محلول استاندارد سدیم تیو سولفات N  ۰.۱

الف)‌دی کرومات پتاسیم یک استاندارد اولیه است. بنابراین مقدار ۴.۹.۳۵ گرم پتاسیم دی کرومات ( آزمایشگاهی )‌کاملاً نرم خشک را در بالن ژوژه یک لیتری می ریزیم. با افزودن مقداری آب مقطر به بالن ژوژه پتاسیم دی کرومات را حل می نماییم.

استاندارد کردن  سدیم سولفات :‌

با بست حسابدار ۲۰ ml از محلول استاندارد پتاسیم دی کرومات ۰.۱ نرمال را درون یک  بشر۴۰۰ میلی لیتری می ریزیم سپس ۵ میلی لیتر کلرید ( یک اسید و۱۰ میلی لیتر محلول پتاسیم پدید اضافه می کنیم . محلول ها را به  هم زده تاخوب مخلوط شوند به مدت ۵ دقیقه صبر می کنیم . و آنگاه ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر اضافه می کنیم.

سنجش میزان NaCl در پساب با استفاده از روش مور:

PH  قابل قبول برای نمونه در حدود ۶.۵-۱۰ می‌باشد. در PH<6.5  حلالیت نقره کرومات افزایش می یابد وباعث نقطه پایانی دیر رس می شود. در PH های بالاتر از ۱۰ نقره هیدروکسید نیز رسوب می کند. بنابراین اگر محلول شدیداً قلیایی باشد با افزون اسید نیتریک  اسید می شود. همچنین اگر محلول اسید بود با بی کربنات سدیم یا بورکس خنثی می شود. اگر در محلول مقدار محسوسی نمک های آمونیوم وجود داشته باشد PH محلول نبایستی بیشتر از ۷.۲ باشد.

فصل چهارم

مقایسه کیفیت گلیسرول :‌

یک نمونه ازگلبسرول  استحصال شده برای انجام آزمون ها مختلف به صنایع دفاع ارسال گردید. آزمون های مختلف انجام شده ونتایج آن درجدول آمده است. جهت انجام مقایسه نتایج آزمایش چند نمونه گلسیرول دیگر نیز از آن محل دریافت گردید. همان گونه که مشاهده می شود درصد خلوص گلیسرول شده تا حد بسیار مطلوبی بالا رفته است. رطوبت مجاز گلیسرول در مصارف نظامی ماکزیمم ۵% است که در گلیسرول تولید شده است رطوبت تا ۳% کاهش یافته است.

واکنش با سود N از :

این آزمون جهت تعیین میزان اسید چرب وترکیبات اسیدی باقی مانده در گلیسرول انجام می گیرد. روش کارد مقدار ۱۰۰ میلی لیتر( ۲۶ ) گرم  ۱ گلیسرول را به اردن ۴۰۰ میلی لیتر منتقل نموده  و با افزودن مقداری آب مقطر ،‌ گلیسرول را رقیق می نماییم. سپس محلول را با سود N 0.1 در حضور فنل فنالئین  تا  بوجود آمدن رنگ ارغوانی کم رنگ تیتر می کنیم .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − نه =