در حالیکه فقط حدود ۲۰ سال از تولید اولین گیاه دست ورزی شده ژنتیکی در جهان می‌گذرد، روند پذیرش، کاشت و تولید گیاهان زراعی تراریخته بویژه در ده سال اخیر به سرعت افزایش یافته است به طوریکه د سال ۲۰۰۳ بیش از ۷/۶۷ میلیون هکتار از اراضی زیر کشت دنیا به زراعت گیاهان تراریخته اختصاص یافته است.

این تحقیق دانشجویی ایمنی زیستی مشتمل بر۸۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته زیست شناسی

فهرست مطالب

مقدمه: ۱

فصل اول

وضعیت فعلی محصولات تراریخته در جهان. ۲

آخرین وضعیت محصولات تراریخته. ۳

وضعیت کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته. ۵

ارزش بازار جهانی و اثرات محصولات تراریخته. ۸

چشم اندازه آینده ۹

فصل دوم

عمده محصولات تراریخته و صفات تغییر یافته آنها ۱۲

عمده محصولات تراریخته. ۱۴

مقایسه سطح زیرکشت محصولات تراریخته و غیرتراریخته. ۱۵

فصل سوم

نگرانی‌های مصرف‌کنندگان. ۱۷

عواقب پیش بینی نشده: ۲۰

عکس العملهای نامطلوب به مواد غذایی. ۲۱

حساسیت‌زاهای غذایی. ۲۲

فصل چهارم

راه‌های بر طرف کردن نگرانی. ۲۴

ارزیابی خطرات اکولوژیکی رهاسازی محصولات تراریخته در محیط.. ۲۵

آیا محصولات تراریخته با سایر گونه‌ها تلاقی پیدا خواهند کرد وموجب افزایش علف‌های هرز خواهند شد؟. ۲۶

فصل پنجم

راه‌های مبارزه ۲۹

تکنیک‌های بیوتکنولوژی.. ۳۰

ارتباط نوع تغییر بیوتکنولوژیکی و آلرژی زایی. ۳۱

ارزیابی پتانسیل آلرژی زایی پروتئین‌های غذایی جدید. ۳۳

مراحل تشخیص موجودات تراریخته. ۳۶

الف ـ مرحله نمونه برداری.. ۳۷

ب ـ مرحله غربال برای موجودات تغییر یافته ژنتیکی. ۳۹

ج ـ مرحله تشخیص موجودات تراریخته. ۴۰

د ـ مرحله تشخیص کمی میزان محصولات تراریخته. ۴۱

آنالیزهای ایمنوشیمی. ۴۲

پارامترهای فیزیکوشیمیای.. ۴۳

مثبت‌های دروغنی در مقابل منفی‌های دروغین. ۴۳

فصل ششم

سیستم‌های کنترل کننده ۴۴

۱- روشهای تک فاکتوری جلوگیری از فرار ژن. ۴۵

۲- روشهای دو فاکتوری جلوگیری از فرار ژن. ۵۰

ایمنی زیستی. ۵۲

ایمنی زیستی در ایران. ۵۳

فصل هفتم

آگاهی دادن به مصرف کنندگان. ۶۰

اهمیت بیوتکنولوژی در کشاورزی.. ۶۲

-افزایش بهره‌وری تولید در واحد سطح. ۶۴

-محصولات مقاوم در برابر علف کش‌ها ۶۵

-محصولات تراریخته و پالایش آلودگی‌های معدنی. ۶۶

درخت تصمیم گیری.. ۶۸

فاکتورهای کلیدی در طراحی درخت تصمیم‌گیری: ۷۱

۱ـ خصوصیات گیاه تراریخته: ۷۱

۲ ـ تاریخچه مقاومت آفات: ۷۱

۳ ـ پیچیدگی آفات: ۷۱

۴ ـ سیستم زراعی: ۷۲

مراحل کلیدی بکارگیری برنامه مدیریت مقاومت برای آفات.. ۷۲

پروتکل جهانی ایمنی زیستی کارتاهینا ۷۳

برچسب گذاری.. ۷۴

نتیجه گیری و بحث.. ۷۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته زیست شناسی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ایمنی زیستی را در زیر می توانید ببینید.

آخرین وضعیت محصولات تراریخته

آخرین وضعیت محصولات تراریخته جهان تا پایان سال۲۰۰۴براساس گزارش ISAA سال ۲۰۰۴ سال ماقبل آخر از اولین دهه عمر تجاری محصولات تراریخته و به عبارتی محصولات بیوتکنولوژی است.

وضعیت کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته

عمده کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته در سال ۲۰۰۴، که بیش از ۵۰ هزار هکتار سطح زیر کشت این نوع محصولات داشته اند، از ۱۰ کشور در سال ۲۰۰۳ به ۱۴ کشور در سال ۲۰۰۴ افزایش یافته است.

چشم اندازه آینده

بازارهای کشورهای صنعتی مانند آمریکا و کانادا، شاهد ورود صفات حدید مانند واریته MON863 برای کنترل کرم ریشه ذرت (۷۰۰ هزار هکتار) و TC1507 برای کنترل طیف وسیعی از لپیدوپتراها خواهد بود.

حساسیت‌زاهای غذایی

اغلب حساسیت‌زاهای غذایی گلیکوپروتئینهایی با وزن مولکولی ۱۰-۷۰ کیلودالتون هستند. در تئوری هر گلیکو پروتئین غذایی ممکن است یک آلرژی زای غذایی باشد.

ایمنی زیستی

ایمنی زیستی شامل مجموعه تلاشهایی برای بدست آوردن امنیت در تولیدات زیستی حاصل از فناوری و جلوگیری از زیان‌های احتمالی ناشی از فعالیتهای بیوتکنولوژی بر روی موجودات زنده و محیط زیست است.

ایمنی زیستی در ایران

اولین پیش نویس مقررات ایمنی زیستی کشور در سال ۱۳۷۳ توسط نگارنده و همکارانی از برخی دانشگاههای کشور و وزارت کشاورزی وقت تهیه و تدوین شد. این پیش نویس اگرچه مورد بی‌مهری قرار گرفت و در آن سالها کسی به اهمیت آن پی نبرد اما تقریبا ۱۰ سال بعد مبنای کلیه قوانین و مقرراتی قرار گرفت که توسط مراجع مختلف به تصویب رسیده یا دردست تصویب است.

افزایش بهره‌وری تولید در واحد سطح

در دو دهه گذشته مهندسین ژنتیک جنبه‌های مختلف تولیدی محصولات زراعی استراتژیگ را مطالعه و روشهای مختلفی را برای افزایش بهره‌وری زمین‌های حاصلخیز زراعی توسعه داده‌اند. تغییرات و دستکاری اعمال شده در محتوای ژنتیکی این محصولات بیشتر با هدف تولید ارقام پرمحصول و ایجاد مقاومت در برابر بیماری‌ها و آفات، علف‌کش‌های خاص، خشکی، درجه شوری و فلزات سنگین بوده است. افزایش میزان بهره وری در کشورهای توسعه یافته و عقب مانده می‌تواند اهداف متفاوتی را دنبال کند.

محصولات مقاوم در برابر علف کش‌ها

مقاومت به علف کش از طریق روشهای دیگری غیر از دستکاری ژنتیکی مثل جهش زایی بوجود آمده است. بیوتکنولوژی مدرن توانایی اعمال تغییرات ژنتیکی با هدف ایجاد مقاومت در برابر علف کش‌ها را در تعداد زیادی از واریته‌های محصولات کشاورزی داراست. بدین معنی که می‌توند ژنهایی را وارد گیاهان نماید که قابلیت خنثی سازی علف کش‌هارا داشته باشند.

محصولات تراریخته و پالایش آلودگی‌های معدنی

برخی از محصولات تراریخته با هدف استخراج و ذخیره فلزات سنگین و سایر سموم معدنی که باعث از بین رفتن حاصلخیزی خاک می‌گردند، استفاده می‌شود. پروسه احیاء خاک از فلزات سنگین توسط گیاهان را احیای گیاهی گویند.

درخت تصمیم گیری

برای کمک به طراحی مناسب، نقشه‌های مدیریت مقاومت بر پایه علم برای محصولات تراریخته، دو نوع میزان خطر پذیری مدل درختی محصول تراریخته دارای یک و چندین ژن بی‌تی تعریف شده است

نتیجه گیری و بحث

ایمنی زیستی

امروزه با افزایش روزافزون محصولات کشاورزی و مواد غذایی حاصل از موجودات تغییر یافته ژنتیکی بحث برچسب زنی آنها برای احترام به مصرف کنندگان و آگاه سازی عمومی بالا گرفته است. بدین منظور قوانین مدونی در جهت برچسب زنی اینگونه کالاها در کشورهای مختلف دنیا موجود بوده و مراجع مختلف نظارتی و آزمایشگاههای تشخیصی معتبر به منظور انجام این مهم تشکیل گردیده است.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته زیست شناسی

.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + یک =