ایدومتری

قدمت شنوایی شناسی به جنگ جهانی دوم بر می گردد. زیرا مشکلات متعدد ایجاد شده در سربازان بازگشته از جنگ و ناشنوایی های تمارضی احتیاج مبرم به شنوایی شناسی را بیشتر از همیشه مشخص می کرد.

این تحقیق دانشجویی ایدومتری مشتمل بر۳۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

۱.      مقدمه

۲.      شنوایی سنجی

۳.      شنوایی سنجی با صدای خالص

۴.      ادیوگرام

۵.      محاسبه میزان کاهش شنوایی

۶.      شنوایی سنجی گفتاری

۷.      توانایی تفکیک گفتار

۸.      تمپانومتری

۹.      آزمون بلع (Swallow test)

۱۰.  شنوایی سنجی در کودکان و شیرخواران

۱۱.  چشم انداز بحث

۱۲.  تاریخچه ی روش های تربیت شنوایی

۱۳.  برنامه تربیت شنوایی او شامل ۴ مرحله اصلی است:

۱۴.  مخملک وتاثیر آن بر شنوایی

۱۵.  آشنایی با آموزش مهارت های شنوایی

۱۶.  آناتومی گوش

۱۷.  گوش خارجی

۱۸.  لاله گوش

۱۹.  مجرای گوش خارجی

۲۰.  پرده صماخ

۲۱.  گوش میانی

۲۲.  پنجره بیضی

۲۳.  پنجره گرد

۲۴.  گوش داخلی

۲۵.  مجاری نیم حلقوی

۲۶.  کیسه اوتریکول و ساکول

۲۷.  حلزون

۲۸.  مجرای حلزونی

۲۹.  غشا بازیلر

۳۰.  اندام کورتی

۳۱.  تونل کورتی

۳۲.  شروع پیدایش حس شنوایی

۳۳.  رشته اعصاب شنوایی

۳۴.  راه عصبی شنوایی

۳۵.  عمل قشر در شنوایی

۳۶.  تمیز طرحهای صوتی بوسیله قشر شنوایی

۳۷.  تمییز جهت صوت

۳۸.  انواع کری

۳۹.  موارد استفاده از سمعک

۴۰.  پرده گوش

۴۱.  ساختار پرده صماخ

۴۲.  حفره صماخی (Tympanic Cavity)

۴۳.  استخوانچه‌های گوش

۴۴.  فیزیوتراپی شنوایی

۴۵.  صداهایی که ما می‌شنویم

۴۶.  عفونتهای گوش

۴۷.  عفونت گوش خارجی و مجرای شنوایی

۴۸.  اختلالات مربوط به سرومن (واکس گوش)

۴۹.  سرومن بیش از حد:

۵۰.  ناکافی بودن سرومن

۵۱.  اوتیت خارجی

۵۲.  اوتیت خارجی نکروزان یا بدخیم

۵۳.  عفونتهای قارچی مجرای گوش

۵۴.  هرپس زویتر گوشی یا زونای گوش

۵۵.  عفونتهای پرده صماخ

۵۶.  پولیپهای گوش

۵۷.  تغییرات التهابی

۵۸.  تمپانواسکلروز

۵۹.  گوش میانی و ماستوئید

۶۰.  اوتیت میانی چرکی حاد

۶۱.  اوتیت میانی سروزی حاد

۶۲.  ماستوئیدیت حاد

۶۳.  اوتیت میانی چرکی مزمن

۱

۳

۳

۴

۴

۵

۵

۵

۶

۷

۷

۹

۹

۱۰

۱۲

۱۲

۱۲

۱۳

۱۳

۱۳

۱۴

۱۴

۱۵

۱۵

۱۵

۱۵

۱۶

۱۶

۱۶

۱۶

۱۷

۱۷

۱۹

۲۰

۲۱

۲۱

۲۲

۲۲

۲۳

۲۵

۲۶

۲۶

۲۶

۲۷

۲۹

۳۰

۳۰

۳۰

۳۱

۳۱

۳۱

۳۲

۳۲

۳۲

۳۲

۳۲

۳۳

۳۳

۳۴

۳۴

۳۴

۳۵

۳۵

 

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ایدومتری را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

شنوایی شناسی معادل فارسی واژه (Audiology ) است که به معنای شناخت، بررسی و تحقیق در زمینه علم شنوایی می باشد و مسائلی از قبیل ارزیابی های کمی و کیفی شنوایی، تشخیص اختلالات شنوایی و تعادل، حفاظت و پیشگیری از اختلالات مربوط به سیستم شنوایی و همچنین انجام توانبخشی شنوایی برای افراد کم شنوا و نا شنوا را در بر دارد.

تمپانومتری

در شنوایی امپدانس (Impedence) یا تمپانومتری میزان قابلیت پذیرش (کمپلیانس) یا برعکس آن ، مقاومت (امپدانس) سیستم شنوایی سنجیده می‌شود. هر چقدر قدرت پذیرش بیشتر باشد، انرژی صوتی بیشتری جذب خواهد شد و هر چقدر مقاومت بیشتر باشد، سیستم غیر قابل انعطافتر بوده و انرژی بیشتری به مجرای گوش بر می‌گردد.

تاریخچه ی روش های تربیت شنوایی

تلاش های اولیه در تربیت شنوایی به قرن ۱۸میلادی برمی گردد،که برنامه های سازمان نیافته در قالب دست نوشته های افرادی در اروپا که حاوی تجربیاتشان دراین زمینه با افراد کم شنوا بود وجود داشت.

مخملک وتاثیر آن بر شنوایی

با عفونت استرپتوکوکی ایجاد می شود. با تظاهرات پوستی،توکسین آن تولید اریتروژن می کند.

درکودکان سنین ۵-۳ساله بیشتر دیده می شود. دوره ی کمون بیماری۵-۲روز طول می کشد.

مجرای گوش خارجی

مجرای گوش خارجی لوله‌ایست که تقریبا ۲ تا ۳ سانتیمتر طول دارد و در حدود یک سانتیمتر مکعب حجم دارد و به پرده صماخ ختم می‌شود. ارتعاشات صوتی تا قسمت انتهایی این لوله بوسیله هوا منتقل شده ، پس از آن بوسیله محیطهای جامد و مایع به گوش میانی انتشار می‌یابد.

موارد استفاده از سمعک

انتقال صوت از گوش به مغز به صورت انتقال عصبی است، یعنی صوت به پتانسیلهای الکتریکی تبدیل می‌شود و از راه فیبرهای عصبی به مغز منتقل می‌شود. اگر هدایت عصبی مشکلی ایجاد شود، سمعک راه درمان آن نیست و کری به صورت دائمی است. ولی اگر در هدایت هوایی از بیرون به گوش داخلی و حلزون مشکلی وجود داشته باشد، می‌توان برای بهبود هدایت صوت از سمعک استفاده کرد.

منابع

۱- جاراللهی.فرنوش.تربیت شنوایی.دانشگاه علوم پزشکی ایران.۱۳۸۵

۲- ملایری.سعید.مروری بر روش های آموزش ویژه کودکان کم شنوا در جهان و معرفی روش شنوایی-کلامی.مرکز آموزشی وتوان بخشی نیوشا.۱۳۸۵
۳-جاراللهی .فرنوش.مقدمه ای بر توان بخشی شنوایی.دانشگاه علوم پزشکی ایران.۱۳۷۹
Tye-Murray N , Foundations of Aural Rehabilitation , 2004.

David A.Green berg ,Michael j. aminoff. Clinical neurology.2002
Catz ,jack .Hand book of clinical audiology.2002
Vallentee.M.at all. Audiology of diagnosis.2002

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.