اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان جانشینان نادرشاه افشار

یکی از شخصیت‌های شگرف تاریخ خاور زمین یا حتی جهان در سده‌های اخیر نادر قلی (طهماسبی – نادرشاه) پسر اما مقلی بیک، پوستین دوز خراسانی است، که از میان مردمان فرودست خطه خراسان قد برافراشت. نادر بی گمان در طول تاریخ پر فراز و نشیب ایران زمین یکی از مردانی است که وجودش برای حفظ استقلال کشور و نیز اعاده حیثیت و شرف و آبروی ملت ایران مورد نیاز بوده، و به منزله موهبت و نجات دهنده ای بوده است. در زمانی سخت تاریک که ایران در شرف اضمحلال قطعی بوده و خش‌های مهمی از این سرزمین از پیکر آن جدا شده و به فساد گراییده بود.

این تحقیق دانشجویی اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان جانشینان نادرشاه افشار مشتمل بر ۶۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده: ۲

مقدمه: ۱۴

فصل اول: ۲۰

کلیات.. ۲۰

۱-۱-مسئله تحقیق: ۲۱

۱-۲-ضرورت اهداف تحقیق: ۲۳

۱-۳-فرضیه‌ها: ۲۳

۱-۴روش تحقیق: ۲۴

فصل دوم: ۲۵

اوضاع ایران قبل از روی کار آمدن نادر ۲۵

۲-۱- اوضاع ایران قبل از روی کار آمدن نادر: ۲۶

حمله محمود افغان به کرمان و اصفهان.. ۲۹

۲-۲- سابقه این افشار و تبار نادر: ۴۲

در فروعات مقلد طریقه و اجتهاد حضرت صادق (ع) می باشند. ۵۳

قیام اصفهان: ۵۶

قیام فارس: ۵۷

۳-۱- اوضاع سیاسی ایران در زمان علی شاه: ۶۳

فهرست منابع و مآخذ. ۶۵

پایان.. ۶۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان جانشینان نادرشاه افشار را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

یکی از شخصیت‌های شگرف تاریخ خاور زمین یا حتی جهان در سده‌های اخیر نادر قلی (طهماسبی – نادرشاه) پسر اما مقلی بیک، پوستین دوز خراسانی است، که از میان مردمان فرودست خطه خراسان قد برافراشت. نادر بی گمان در طول تاریخ پر فراز و نشیب ایران زمین یکی از مردانی است که وجودش برای حفظ استقلال کشور و نیز اعاده حیثیت و شرف و آبروی ملت ایران مورد نیاز بوده، و به منزله موهبت و نجات دهنده ای بوده است. در زمانی سخت تاریک که ایران در شرف اضمحلال قطعی بوده و خش‌های مهمی از این سرزمین از پیکر آن جدا شده و به فساد گراییده بود. حکومت غاصب، چپاولگر و بیرحم، مردمان آسیب دید هو پراکنده و درمانده و هر پاره‌ای از کشور در چنگال مهاجمی (عثمانی، روس و …) افتاده بود.

این را هم بخوانید :  آمادگی تحصیلی - آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان - پرشین مقاله

۱-۱-مسئله تحقیق:

براساس و مدارک و با دسترسی به منابع دست اول بصورت توصیفی و تحلیلی این تحقیق انجام گرفته است.

اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان جانشینان ایران در زمان جانشینان نادر شاه افشار توسط هیچ پژوهشگر و محققی مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. و نگارنده تصمیم گرفت، در این زمینه به تحقیق و پژوهش بپردازد.

۱-۲-ضرورت اهداف تحقیق:

هدف از تحقیق نمودن سلسله افشاریه، استفاده از منابع معتبر و مأخذ جهت شفاف نمودن بعضی از مسائل اواخر دوران سلسله افشاریه، و روشن شدن بعضی از ابهامات در مورد این سلسله می‌باشد.

همچنین این تحقیق بعنوان مأخد در اختیار دانش پژوهان قرار خواهد گرفت.

۱-۳-فرضیه‌ها:

  • سابقه ایل افشار و تبار نادر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  • اوضاع سیاسی ایران در زمان نادرشاه، بحرانها و شورش‌های دوران نادرشاه بطور خلاصه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
  • علل سقوط سلسله افشاریه بطور کامل مورد بررسی، و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

۱-۴روش تحقیق:

روش تحقیق بدون پیش داوری و بدون تعصب و بدون جانبداری، مسائل و موضوعات و مطالب مورد بررسی قرار گرفته است.

از مطالب و موضوعات غیر علمی و غیر مستند پرهیز شده است.

۲-۱- اوضاع ایران قبل از روی کار آمدن نادر:

نادر یکی از بزرگترین نوابغ جهان است. نخست اینکه در یک دوره استبداد و اشرافی خویشتن را از طبقه پایین جامعه آنروز به مسند شهریاری رسانید، و دوم اینکه ایران را از دشمنانی مانند روش و عثمانی و افغان رهائی بخشید. در حالی که به پست ترین در جه انحطاط رسیده بود، نجات داد.

حمله محمود افغان به کرمان و اصفهان

محدود افغان نه ماه شهر کرمان را به محاصره خود در آورد. اما موفق نشد شهر کرمان را تسخیر نماید. در این مدت نه ماه محاصره کرمان، مردم کرمان بیست نور را با همراه نامه به اصفهان فرستاندن و از امنای دولت شاه سلطان حین استمداد جستند ولی سبب اختلاف میان امنای دولت شاه سلطان حسین و سوءتدبیر آنان لشگری مأمور به کرمان جهت یاری و کمک به مردم کرمان در برابر افغانان اعزام نشد.

۲-۲- سابقه این افشار و تبار نادر:

رشیدالدین فضل الله مورخ معروف افشارها را «قبایل ترک که در دشتها پراکنده ‌اند» میداند و می گوید (اوشار) مؤسس قبیله در جناح چپ ارتش آغوز که از سران معروف ترک به شمار می رود جنگید. ابوالقاضی بر آنست که کلمه اوشار که افشار از آن مشتق شده است یعنی «کسیکه کاری را بسرعت انجام میدهد». در قرن سیزدهم افشارها بر اثر پیشرفت مغول‌ها بطرف باختر روی آورده و نخست در آذربایجان اقامت گزیده و سپس در نقاط مختلف ایران پراکنده شده‌اند.

این را هم بخوانید :  آمادگی تحصیلی - آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان - پرشین مقاله

قیام اصفهان:

نادر در زمستان سال ۱۱۵۹ هجری، قمری وارد اصفهان شد، نادر مدت چند هفته در شهر اصفهان توقف کرد. در شهر اصفهان بود که علائم اختلال فکری در نادر ظهور کرد.

هانوی می نویسد:

«بر اثر کثرت کار و جنگهای دائمی و اندیشه های زیاد و همچنین کسالتی که به نادر عارض شد، یکنوع خشم و غضب دائمی و یک بیقیدی عجیب نسبت به بدبختی و درد و رنج اتباعش در نادر پدید آمد. برای فرو نشاندن آتش خشم خویش دست به ظلم و ستمهای وحشت انگیزی زد

قیام فارس:

در سال ۱۱۵۷ هجری، قمری قیامی در فارس صورت گرفت، که همه ایالت فارس بویژه شیراز، حویزه، شوشتر و حتی لار و سواحل خلیج فارس را نیز دربرگرفت. انگیزه اصلی قیام مردم فارس را، تحلیل گران، مالیات بندی جدید نادر دانسته اند و نوشته اند که:

این مالیات ها برای مردم سنگین بود. علت مستقیم قیام، شکنجه و کتک زدن مردم بود که مالیات بگیران شاه برای دریافت مالیات بدان متوسل می شدند.

۳-۱- اوضاع سیاسی ایران در زمان علی شاه:

بعد از آنکه علیقلی خان شاهزادگان نادر شاه را بقتل رسانید، در بیست و هفتم جمادی الثانی سال ۱۱۶۰ هجری، قمری در مشهد تاج گذاری کرد. علیقلی خان خود را علیشاه نامید. سکه و خطبه بنام خود خواند. در آن تاریخ پانزده کرور نقد مسکوک، که هر کروری پانصد هزار تومان بود

فهرست منابع و مآخذ

  • استرآبادی، میرزا مهدی خان، جهانگشای نادری، به اهتمام سید عبدالله انواه، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، ۱۳۴۱
  • استرآبادی، میرزا مهدی خان، دره نادره، به تصحیح دکتر سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، ۱۳۴۱
  • اوتر، ژان، عصر نادرشاه افشار، ترجمه، دکتر علی اقبالی، تهران، سازمان انتشارات جاویدان، ۱۳۶۳
  • اشرفیان، آرونوا، دولت نادرشاه افشار، ترجمه، حمید امین، تهران، انتشارات شبگیر، ۱۳۵۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 4 =