اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان

در حال حاضر با افزایش سریع جمعیت و احتیاج روزافزونی که به مواد غذایی بالاخص موادپروتئینی احساس می شود تأمین  نیازهای غذایی انسانها در درجه اول اهمیت درجوامع بشری قرار گرفته است.

این تحقیق دانشجویی اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان مشتمل بر  ۸۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دسته‌بندی نشده

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه. ۳

۱-۱) اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان.. ۳

۷-۱-۱ صرفه جویی در جایگاه و زمین: ۸

۲-۱)اهداف تحقیق: ۱۰

فصل دوم: بررسی منابع.. ۱۲

۱-۲) تعریف و تاریخچه کشف زئولیت… ۱۲

۲-۲) ساختمان زئولیت… ۱۳

۳-۲) طبقه بندی زئولیت ها ۱۵

۲-۴-۲) خاصیت جذب کنندگی عناصر و گازها توسط زئولیت : ۱۶

مکانیسم هغای مختلف عمل زئولیت… ۱۹

۱۴- موارد مصرف زئولیت در آبزیان: ۲۵

۱۵- مزایای مصرف زئولیت در پولتها: ۲۶

۶-۲ مدیریت پروش طیور: ۲۷

۱-۲) تهویه سالن و نقش و اهمیت آن در پرورش: ۲۸

۲-۶-۲) انتخاب بستر مناسب… ۲۹

۱-۲-۶-۲) بستر مناسب و اهمیت آن.. ۳۰

۴-۶-۲) مدیریت پرورش و نقش آن روی کیفیت بستر. ۴۰

آمونیاک، رطوبت نسبی، و دمای هوا(۲۰ و ۲۸). ۴۲

۵-۶-۲) نقش جیره روی کیفیت بستر. ۴۲

۷-۲) مدیریت کود و محیط زیست… ۴۵

۹-۲)مدیریت کود طیور ۴۶

افت حرارتی Loss f Ignitition.. 56

۲-۳) زمان، محل، و شرایط آزمایش…. ۵۷

مرحله اجرای این تحقیق در زمستان ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی.. ۵۷

– مشخصات سالن آزمایش…. ۵۷

۳-۳ آماده سازی جایگاه ۵۷

۴-۳-)مدیریت پرورش جوجه ها ۵۸

۱-۴-۳) تهیه جوجه ها و انتصاب آنها به واحدهای آزمایشی.. ۵۸

۲-۴-۳) کنترل روزانه. ۵۹

۵-۳) گروههای آزمایشی.. ۶۲

جوجه های یک روزه مورد استفاده در مرحله دوم طرح: ۶۵

۶-۳) طرح آماری.. ۶۵

۷-۳ مدل طرح آزمایشی.. ۶۶

۹-۳)  سایر عوامل مدیریتی.. ۶۷

۱۰-۳) تهیه و تنظیم جیره غذایی.. ۶۸

۱۱-۳) نمونه برداری دهر دو مرحله آزمایش…. ۶۹

۱۲-۳) آزمایش ها و اندازه گیریهای طرح.. ۶۹

۱-۱۲-۳) اندازه گیری میزان گاز آمونیاک متصاعدشده از بستر. ۶۹

۲-۱۲-۳ میزان رطوبت و ماده خشک بستر. ۷۱

۳-۱۲-۳) اندازه گیری PH بستر. ۷۱

۴-۱۲-۳) اندازه گیری مواد جامد غیرفرار ۷۲

۵-۱۲-۳) اندازه گیری مواد جامد فرار ۷۲

۶-۱۲-۳) اندازه گیری ازت آمونیاکی بستر. ۷۲

۷-۱۲-۳) افزایش وزن بدن.. ۷۴

۸-۱۲-۳) مصرف خوراک… ۷۶

۹-۱۲-۳) ضریب تبدیل غذایی.. ۷۹

۱۰-۱۲-۳) درصد تلفات… ۸۰

۱۱-۱۲-۳) شاخص تولید. ۸۰

۱۲-۱۲-۳) درصد یکنواختی.. ۸۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در حال حاضر با افزایش سریع جمعیت و احتیاج روزافزونی که به مواد غذایی بالاخص موادپروتئینی احساس می شود تأمین  نیازهای غذایی انسانها در درجه اول اهمیت درجوامع بشری قرار گرفته است.

صرفه جویی در جایگاه و زمین:

امروزه تولید جوجه ای گوشتی و تخم گذاری د رمحیطها بسته و متراکم و در قفس هایی که یک یا چند طبقه انجام میگیرد در روش زمین در هر مترمربع لانه بیش از ۲۰۰کیلوگرم گوشت مرغ درمدتی کوتاه می توان تیه نمود و این در مدتی نگهداری در  قفسهای چند طبقه به بیش از ۱۰۰ قطعه جوجه در مترمربع می رسد

اهداف تحقیق:

از سالها پیش متخصصان پرورش طیور در ایران با نام زئولیت ها آشنا شده اند و مقالاتی نیز در این زمینه در دیگر کشورها منتشر شده که در دسترس آنها قرار گرفته است.

تعریف و تاریخچه کشف زئولیت

زئولیت یک کانی متبلور با ترکیبی از کریستال هیدرات سیلیکات آلومینیوم همراه با هناصر قلیایی و قلیای خاک می باشد. قدمت شناخت این کانی به بیش از ۲۰۰ سال بالغ می گردد و برای اولین بار در سال ۱۷۵۶  توسط یک معدن شناس سوئدی به نام بارون اکسل فردریک کراسنت  کشف شد و بدلیل اینکه این ماده معدنی در حرارت بالت به جوش می آید در زبان یونانی با دو لغت Lithes و Zein  به معنی سنگهای وسان نامیده شده است از آن زمان تاکنون مطالعات و تحقیقات گسترده ای با استفاده از روشهای مختف آزمایشگاهی روی کانی های متبلور زئولیت انجام گرفته است که تاکنون حدو ۹۵ نوع زئولت طبیعی و بیش از یکصدنوع زئولیت مصنوعی (سنتیتک) با خواص متفاوت کشف و شناخته شده که با توجه به خواص ارزشمندی که دارند می تواند بطور گسترده ای درصنعت، کشاورزی، دامپروری، مورد استفاده قرارگیرند.

طبقه بندی زئولیت ها

آنچه که مهم می باشد این است که شکل پولی هدرال ها و نحوه ادغام آنها با کانال ها وخطراتی را در درون شبکه بلوری زئولیت ایجاد می نمایند که ویژگی های مختلفی را بوجود می آورند. ازجمله خواص مهم فیزیکی کانی های زئولیت می توان به  خاصیت جذب و تبادل یونی زئولیت اشاره نمود.زئولیت ها ازجمله مؤثرترین مبادله کنندهای یونی قلمداد می شوند که تاکنون بشر به آنها دست نیافته است.

خاصیت جذب کنندگی عناصر و گازها توسط زئولیت :

در زدولیت های طبیعی قسمت اعظم حفره ها و کانال های موجود در زئولیت ها ار مولکولهای آب اشغال کرده اند. این مولکولها ی آبکاتیونهای قابل تعویض را با تشکیل هیدرات ها احاطه می کنند. اگر آب موجود در مولکوهای زئولیت ها را طی چند ساعت باحرارت حدود ۳۰۰تا ۴۰۰ در جه سانتیگراد خارج کنیم؛ تغییراتی در ساختمان زئولیتها( با حفظ ساختمان سه بعدی آن) دی می آید که اصطلاحاً به آن«  غربال مولکولی» می گویند؛ بدین معنی که با خارج شدن آب درو ن ساختمان زئولیت ها، حفره های هیدراته ای ایجاد می شود که این حفره ها به مولکولهای بسیار و یونها اجازه عبور میدهند.

مکانیسم هغای مختلف عمل زئولیت

۱- مکانیسم کامل استفاده از زئولیت در حیوانات می تواند به دلیل خواص تبادل یونی و جذبی زئولیت ها باشد.( ۵۸)

۲- مواد مغذی موقتاً زئولیت متصل شده و عبورشان از میان دستگاه گوارش آهسته می گردد. بنابراین مواد مغذی زمان بیشتری در دستگاه گوارش در معرض هضم قرار می گیرد.( ۱۰۰،۸۲،۳۰)

مدیریت پرورش و نقش آن روی کیفیت بستر

تراکم ایده آل جایگاه در مدیریت پرورش از جمله مباحث در حال گسترش است.در حالت طبیعی پرنده ها بهترین عملکرد را در شرایط در اختیار داشتن فضای مطلوبو مناسب ارائه می دهند. درعین حال تراکم بیشتر در شرایط صحیح محیطی(دما،  تهویه، رطوبت) میسر است.

 آمونیاک، رطوبت نسبی، و دمای هوا(۲۰ و ۲۸).

آمونیاک اولین نقص را روی قدرت دفاعی دستگاه تنفسی پرنده ایجاد نموده که نتیجه آن ورود باکتریها و ویروس ها به دستگاه تنفسی باشد. رطوبت نسبی بستگی به رطوبت بستر، تولید آمونیاک، و حباب آب توسط پرنده دارد( ۲۰ و ۲۸) س. دما و رطوبت بالا سبب مصرف آب و در نتیجه کیفیت بستر تأثیر می گذارد.

میزان رطوبت و ماده خشک بستر

۱۵۰ گرم از نمونه یکنواخت،توزین شده و به مدت ۳ روز در درجه حرارت ۱۰۸ درجه سانتیگراد در گرمخانه(memmert ساخت آلمان غربی) خشک شد نمونه مجدداً پس از سردشدن با تراوز دیجیتال توزین شد. اختلاف وزن ایجادشده درصد رطوبت و ماده خشک نمونه را مشخص نمود.(AOAC  ۱۹۸۰ )

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

.

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 + 3 =