اهمیت اخلاق مدیران

با پیشرفت صنعت و تکنولوژی بالطبع تغییرات محیط و اجتماع،  تأثیرات شرکتها بر جامعه مورد توجه قرارگرفته است. از آنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست. لذا توجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای  اخیر بوده است.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۳۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه. ۳

تاریخچه. ۵

مفهوم اخلاق و مسئولیت اجتماعی.. ۶

رابطه اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران.. ۹

دیدگاه های گوناگون نسبت به اخلاق مدیریت… ۹

عوامل محیطی تأثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران.. ۱۲

مکاتب فکری.. ۱۵

مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و توسعه پایدار ۲۰

پنج اصل اخلاقی ویژه مدیران.. ۲۷

اهم دلایل موافقت نسبت به اخلاق و مسئولیت اجتماعی.. ۲۹

اهم دلایل مخالفت با انجام اخلاق و مسئولیت های اجتماعی.. ۳۰

نتیجه گیر ی.. ۳۰

منابع.. ۳۱


 [su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

تاریخچه

سابقه بحث رواج اخلاقی کار به حداقل ۲۰۰۰ سال پیش بر می گردد زمانی که سیسرو (فیلسوف رومی در کتاب ‹‹مشاغل›› درباره این موضوع سخن گفت. (تدبیرشماره ۱۳۲) ولیکن در ارتباط با نگرش ها و نظریات مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمان،سابقه چندانی وجود ندارد. در دهه آخر قرن نوزدهم، در زمانی که شرکت های بزرگ و عظیم در حال شکل گیری بودند .

عوامل محیطی تأثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران
آقای Mallen  baker درمقاله خود تحت عنوان مقدمه ای برمسئولیت پذیری شرکت ها عوامل محیطی تأثیرگذاربرشرکت هارا مواردذیل می داند که درباره هریک تعاریف مختصری ارائه می گردد.

نیروی کار
تأثیر مشاغل بر محیط کار یعنی تشخیص منافع شرکت و تأثیر وسیع تر اجتماعی سیاست های خوب استخدام، این امر نه تنها محدوده های استخدام وآموزش سنتی را می پوشاند بلکه نگرانی ها و فرصت های مواردی همانند دگرگونی و فرصت های برابر را هم پوشش می دهد. یکی از بزرگترین تأثیراتی که شرکت بر جامعه دارد، تأثیر آن از طریق استخدام است. آرمان سازمانها، بهبود شرایط و کامیابی اقتصادی، استانداردهای زندگی است. و این یعنی ایجاد شغل هایی که به خوبی به دست می آیند و لذت بردن از شرایط و امکانات استخدام.

مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و توسعه پایدار
آقای Julliard در رابطه با توسعه پایدار می گوید: چگونه در صنایع تصمیم گیری اخلاقی را با    مد نظر قرار دادن دیدگاه سرمایه گذاران در ایجاد توسعه افزایش دهیم. این کار فقط در صورتی ممکن است که توسعه و کاربرد تکنولوژی به عنوان بخشی از فرآیند اجتماعی تلقی شود. ایشان معتقد است که بحث در مورد اصول اداره امور اخلاقی به دیدگاه شخصی افراد واگذار شود

 نتیجه گیری
امروز تمایل روز افزونی به سوی مسئولیت پذیری واخلاقی شرکت که مدیرا ن که در آن فعالیت می کنند درحال خلق شدن می باشد. این موضوع خود می تواند به عنوان فاکتوری مهم درراه پیشبرد اهداف سازمانی همگام باسایر فاکتورهای مدیریتی توفیق هرچه بهتر شرکتها را  در جامعه ای که درآن فعالیت می کنند به ارمغان آورد.

منابع

۱-  الفنرس، (مسئولیت اجتماعی و اخلاق مدیریتی)،  پائیز ۲۰۰۴

۲- نوری تاجر، مریم، «مسئولیتهای اخلاقی واجتماعی در مدیریت» ماهنامه تدبیر، شماره۱۳۲

۳- شیخ، عبدالاحد، «نگرشی برچالشهای مدیران درقرن بیست ویکم»، عضو هیئت علمی دانشگاه آزادعلی آبادکتول

۴- رادمنش، نازنین، «پنج اصل اخلاقی ویژه مدیران»، سایت همشهری

۵- مجیبی، تورج و محمدیان ساروی، محسن، «فضائل اخلاقی و مدیر قرن ۲۱»، ماهنامه تدبیر، سال پانزدهم، شماره ۱۴۵,خردادماه ۸۳.

۶- جولیارد، یانیک، «اخلاق مدیریت کیفیت»، ۲۰۰۴

۷- سلطانی، مرتضی، «مدیریت اخلاق درسازمان»، ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۲

۸- بیکر، مالن، «نکاتی علیه پاسخگویی صنفی و اجتماعی»، ۲۰۰۴

۹- امیدوار، علیرضا، «استانداردپاسخگویی اجتماعی (SA  ۸۰۰۰)»،  ۱۳۸۳

۱۰- امیدوار، علیرضا، «مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و حدود آن – مسئولیت اجتماعی و شرکتهای ایرانی»، ۱۳۸۳

۱۱- بیکر، مالن، «استدلالهایی در مخالفت با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها»، مارس ۲۰۰۵

۱۲- ویلسون، رابرت، «استدلالهایی برمسئولیت اجتماعی»

 ۱۴- جفری ,اوستر،«مقدمه ای برمسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها» ۲۰۰۴

۱۵- منزل، دونالد، «خصوصی سازی و اخلاق مدیریتی درعصر اطلاعات»

۱۶-امیدوار، علیرضا، «دو الگو از مسئولیت اجتماعی شرکت ها در قبال جامعه»، ۱۳۸۳

۱۷- لیونز، فردریک، «سخنرانی هماهنگ کننده سازمان ملل در ایران»، بهمن ۱۳۸۲

۱۸- بیکر، مالن، «مقدمه ای برCSR». ۲۰۰۴

۱۹- خلیلی عراقی، مریم و یقین لو، مهرانگیز، «سایه روشنهایی از مسئولیت پذیری , مسئولیت اجتماعی شرکتها» ماهنامه تدبیر، شماره ۱۴۴، اردیبهشت ۸۳

۲۰- ریاحی وفا، عباس، «سرمایه گذاری مبتنی براخلاق درکسب وکار»،  ماهنامه تدبیر، شماره ۱۵۳، بهمن۸۳

 [su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.