انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی

امروزه سرعت پیشرفت اختراعات و اکتشا فات گویای آن است که زندگی بشر با علم ودانش گره خورده است به گونه ای که انسان بافعالیت های علمی وتحقیقاتی خود هر روز پرده از اسرار خلقت برداشته ، بیشتر به رمزوراز کائنات دست می یابد و هر روز دنیای جدیدی رافراروی خود می گشاید بشر با دست یافتن به درون ذرات اتم ها به توانایی و انرژی نهفته در آن پی برده است به نحوی که می تواند از آثار سازنده ی آن بهره جوید.

مطلب  انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی مشتمل   ۴۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

تقدیر وتشکر۱

تقدیم به۲

طرح تحقیق۳

چکیده۵

فصل اول :  مقدمه۶

فصل دوم: مقدمه علمی۸

فصل  سوم: تاریخچه۱۳

فصل چهارم:کاربردهای کشاورزی۱۵

فصل پنجم: پرتو دهی و مزایای آن۲۳

فصل ششم: کشاورزی در ایران۲۵

فصل هفتم:مصاحبه۳۰

فصل هشتم:محافظت در برابر پرتوها۳۳

نتیجه گیری۳۶

منابع و ماخذ۳۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

امروزه سرعت پیشرفت اختراعات و اکتشا فات گویای آن است که زندگی بشر با علم ودانش گره خورده است به گونه ای که انسان بافعالیت های علمی وتحقیقاتی خود هر روز پرده از اسرار خلقت برداشت.

نوع تحقیق

نوع تحقیق ما از نوع تحقیق کتابخانه ای ،به صورت مراجعه به کتابخانه، فیش برداری ،قرائت فیش ها ،نسخه برداری و خلاصه کردن ویادداشت برداری استفاده شد.

روش تحقیق

روشی که در این تحقیق از آن استفاده کرده ایم روش توصیف نظام مند موقعیت انرژی هسته ای با دقت وحفظ عینیت موضوع آن بوده است.

پیشینه ی تحقیق  

در این تحقیق سایت هایی مورد استفاده قرار گرفت به خصوص سایت مهندسی پزشکی که مطالب مفیدی در این باره استخراج کردیم هم چنین سایت پروفسور آفریده بسیار سودمند بود.

چکیده

تحقیق و پژوهش را باید پایه توسعه و تعالی دانست که یکی از مهم ترین و حیاتی ترین برنامه های جوامع  و سازمان ها برای با لندگی و شکو فایی است .

تاریخچه

افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به غذا، باعث شده تا استفاده از انرژی هسته ای در بخش کشاورزی مورد توجه کشورهای مختلف قرار گیرد و این ضرورت در ایران نیز مورد توجه محققان، دانشمندان و مسؤولان امر قرار گرفته است.

تغییرات ژنتیکی

با دادن مقداری اشعه که این میزان اشعه زیاد است می توان تغییرات ژنتیکی بوجود آورد ولی قابل ذکر است که این تغییرات کنترل شده نیست.

افزایش طول عمر در محصولات کشاورزی

اشعه موجود زنده را از بین می برد بنابراین با اشعه دادن به محصولات کشاورزی حشرات یا کرمها از بین می روند وباعث طول عمر محصول میشود.

ردیابی کود و آب در گیاهان

با استفاده از مواد رادیو اکتیو می توان خاصیتی در گیاهان ایجاد کرد که آنها از حد اکثر آب موجود در خاک استفاده کنند.

عقیم سازی

کارشناسان و متخصصان کشورمان با استفاده از انرژی هسته ای و پرتو تابی گاما افات را عقیم می کنند و با رها سازی افات و حشره های عقیم این فعالیت اقتصادی را، سالم به نسل های بعد ی انتقال می دهند و به این ترتیب جمعیت افات کاهش می یاب.

زود رسی ودیر رسی  میوه ها

تحقیق بر روی زودرسی گندم و برنج و دیررسی نارنگی انجام شده که هر کدام فواید خاص خودش را دارد. مثلاً دیررسی مرکبات باعث تداوم بازار و تثبیت قیمت و وجود این میوه در زمان بیشتری از سال می شود که از نظر اقتصادی هم برای باغدار و هم مصرف کننده مقرون به صرفه است.

تعیین مسیر آبهای زیر زمینی

تکنیکهای هسته ای برای شناسایی حوزه های آب زیر زمینی هدایت آبهای سطحی و زیر زمینی ، کشف و کنترل نشت و ایمنی سدها مورد استفاده قرار میگیرد.

بالا بردن مقاومت گیاهان

می توانیم با اتم های رادیواکتیو؛ فسفر، پروتئین، گوگرد و اسیدهای آمینه را ردیابی و استخراج و از طریق آن صفات مثبت را تقویت و صفات منفی گیاه مثل بیماری را از بین ببریم.

پرتو دهی محصولات و مزایای آن

فناوری پرتودهی مواد غذایی یکی از این روشها است که کارایی و ایمن بودن آن از بیش از ۵۰ سال پیش اثبات شده است. همچنین کنترل فرآیند پرتودهی آسان بوده و با سیستمهای نظراتی ارزیابی نقاط بحرانی فرآیند تولید موادغذایی مانند HACCP به خوبی سازگار است.

دزیمتر قلمی

همانند فیلم بج برای اندازه گیری پرتو خورده شده به شخص استفاده کننده به کار می رود این دزیمتر ،قلمی است  واز روی درجه بالای قلم می توان هر وقت بخوا هیم پی به اشعه دریافتی ببریم ولی این آشکار ساز به دقت فیلم بج نمی رسد.

نتیجه گیری

  دانشمندان علوم اقتصادی واجتماعی  پنج عامل رابه عنوان منابع تولید ارزش افزوده مطرح نموده اند که یکی از آنها دانشی است که درطول زمان هر چه به زمان حال نزدیک تر می شویم نقشی محوری در بشردر میان دیگر منابع موثر در تولید دارد به نحوی که اقتصاد امروز حاکم در جهان را اقتصاد اطلاعاتی ودانشی محور خوانده اند .که سهم عمده در تولید ناخالصی از آن بخش دانش است.

منابع  ومآخذ:

اهری مصطفوی حسین ، فتح اللهی هادی ، ناصریان بهنام ، رفیعی حمید ، مطلوبی میترا ، بابائی محمد/ مقاله ی کاربرد تکنیک ردیابی علف کش D2.4 نشاندار به کربن ۱۴ جهت تعیین مناسبترین زمان کنترل انتخاب علفهای هرز یکساله خرفه، هفت بند، تاج خروس و سلمه‌ترهبا استفاده ی از روش رد یابی علف کشهای نشان دار به کربن ۱۴ /مجله ی علوم و فنون هسته ای شماره ی۲۸سال ۱۳۸۲

- ضیائی فرهود ، لنجانیان حسین ، بر موز محمود ، حسینی رنجبر عباس/ مقاله ی پایداری رادیکال های آزاد ایجاد شده تحت فرایند ضد عفونی کردن با پرتو های الکترونی با روش ای پی آر/مجله ی علوم و فنون هسته ای شماره ی ۳۵سال ۱۳۸۴

-  دکتر کالو؛ترجمه ی مسیحا سیروس ،دکتر مقدم محمد ،مهندس آذرعلی رضا/ اصلاح  سبزی(جلد اول)/ /نشر دانشگاه  تبریز،۱۳۸۰ گفت کرین/ترجمه ی دکتر ابو کاظمی محمد ابراهیم / آشنایی با فیزیک هسته ای (جلداول- گور چینی هوشنگ ، نعمت زاده قربانعلی ، مجد فرامرز ، رحیمی مسعود /مقاله تعیین دز مناسب پرتوهای گاما برای ایجاد موتاسیون در ریز نمونه های موز /مجله ی علوم و فنون هسته ای/شماره ی

۳۵سال۱۳۸۴-معتمدی فرحناز ،ز مجدفرامر، فتح الهی هادی ، اربابی کوروش ، محمد بیگی ملوک/ مقاله ی بررسی آلودگی میکروبی گوشت قرمز و پرتو دهی  آن جهت کاهش بار میکروبی واز بین بردن بار میکروبی در دمای ۱۸-و۴ درجه ی سانتی گراد/ /مجله ی مجله ی علوم و فنون هسته ای شماره ی۲۹سال ۱۳۸۲ناصری تفتی

- مهدی رضا زاده،محمد ، سبزی حسین ، او جانی رامین / مقاله ی بررسی جهش یا فته های حاصل از پرتو دهی گاما در سویا/ مجله علوم و فنون هسته ای شماره ای۲۷سال۱۳۸۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه + 3 =