انرژی هسته ای و کاربرد پزشکی

چرا هرگاه واژه ی انرژی هسته ای  گفته می شود تمام توجه ی افراد جامعه  به سمت وسوی بمب هسته ای جلب می شود؟

آیا انرژی هسته ای مصا رف دیگری نداردکه بتواند در خدمت مردم  باشدوآرامش  وراحتی بیشتری برای آن ها به وجود آورد؟

این سوالات افکار ما را به عنوان یک جوان ایرانی به خود مشغول کرده بودومسبب آن شود که ما دراین راه گام برداریم

مطلب  انرژی هسته ای و کاربرد پزشکی  مشتمل  ۵۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست

تعریف موضوع تحقیق: ۴

سوالاتی در رابطه با تحقیق: ۴

پیشینه ی تحقیق: ۵

اهداف واهمیت موضوع تحقیق: ۵

اهداف جزئئ: ۶

نوع تحقیق: ۷

روش تحقیق: ۷

تعریف واژهاواصطلاحات: ۷

چکیده: ۸

مقدمه. ۹

مقدمه: ۱۰

تاریخچه. ۱۲

فصل سوم ۱۷

مقدمه علمی. ۱۷

بخش اول –مفاهیم ۱۷

بخش دوم -پرتوها ۱۷

بخش سوم -منابع تولید نوترون. ۱۷

بخش چهارم -توضیح چند اصطلاح علمی. ۱۷

۱-شکافت هسته ای.. ۱۹

۲-جوش هسته ای: ۱۹

۳-پروتوزایی: ۲۰

بخش دوم -پرتوها: ۲۰

۲- پرتو بتا: ۲۰

۳- پرتوی گاما: ۲۱

بخش سوم -منابع تولید نوترون: ۲۱

–  نیمه عمر ماده رادیو اکیو :۱. ۲۲

۲- ایزوتوپ: ۲۲

۳-اکتیویته: ۲۲

۴- دوز جذب شده: ۲۲

۵-رادیو ایزوتوپ: ۲۳

بخش اول-رادیو تراپی. ۲۵

بخش سوم-رادیو گرافی. ۲۷

بخش چهارم-توموگرافی تابش پوزیترون (PET) 28

بخش پنجم-SPECT) )توموگرافی. ۳۱

سیستمهای توموگرافی حرکتی: ۳۲

بخش ششم:دوربین گاما ۳۲

بخش هفتم-رادیو داروهاو معالجه امراض با آنها ۳۳

تکنسیم ۳۶

تالیم ۳۷

گزنون. ۳۷

گالیم ۳۷

گالیم در جدول تناوبی در گروه آلومینیوم قرار دارد. ردیاب تشعشعی ۶۷Gaبوسیله جذب الکترون. ۳۷

مقدمات اسکن: ۳۸

مراحل تصویربرداری.. ۳۸

اسکن استخوان. ۳۹

اسکن قلب.. ۴۱

شکل۶:بیمار در حال اسکن. ۴۲

اسکن قفسه سینه: ۴۲

بخش یازدهم-تو لید لایه های مرده ۴۵

بخش دوازدهم-کاربرد های غیر متعارف.. ۴۵

فصل پنجم. ۴۶

* در بمب‌های هسته‌ای.. ۵۲

فصل ششم. ۵۵

بخش هفتم-چگونه خود را در برابر پرتو ها ایمن کنیم؟ ۵۶

آثار زیان بار تابش پرتو در پزشکی هسته ای.. ۵۷

بخش چهارم-آثار ژنتیکی. ۵۸

بخش ششم- آسیب به اندام های تناسلی. ۵۸

بخش هفتم-چگونه خود را در برابر پرتو ها ایمن کنیم؟ ۵۹

فصل هفتم: ۶۰

نتیجه گیری.. ۶۳

منا بع ومآخذ: ۶۴

فهرست.. ۶۶

من لم یشکرالخالق لم یشکرالمخلوق۶۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله  انرژی هسته ای و کاربرد پزشکی را در زیر می توانید ببینید.

 موضوع تحقیق:

ازگذشته تاکنون افرادبسیاری درزمینه ی انرژی هسته ای   فعالیت های بسیاری کرده اند و پژوهش های فراوانی  انجام داد   امابعضی تنهامتوجه این موضوع هستندکه ازانرژی   هسته ای  برای مصارف خطرناک وساخت بمب هسته ای می توان بهره برد.

پیشینه ی تحقیق:

مادراین راه به سایت های گوناگون همچون:سایت پژوهشکده ی بوعلی وسایت های مرتبط به پزشکی هسته ای…وکتب مختلف بطور مثال اصول حفاظت دربرابرپرتوها دررادیولوژی-نویسنده فرح جوزانی…مراجعه کرده وازاطلاعات موجوددران هابهره برده ایم.

روش تحقیق:

دراین تحقیق ما برای استخراج مطالب واطلاعات به کتب گوناگون مراجعه کرده ایم وهمچنین ازبیمارستان هاومراکز درمانی پزشکی هسته ای دیدن کرده ایم ودر این روش ما علاوه برکتاب از سایت های اینترنتی ووبلاگ هاومجلات ومقالات گوناگون استفاده کردیم .

چکیده:

  همانطور که می دانیم استفاده صلح آمیز ازتکنولوژی هسته ای کمک های شایان و قابل ملاحظه ای به بشریت کرده است و  می توان نتیجه گرفت که بدست آوردن انرژی هسته ای برای استفاده از کاربرد های صلح آمیز و سودمند آن باید هدف همه مردم جهان قرار بگیرد.

تا ریخچه:

یکی از روشهای تشخیصی و درمانی  ارزشمند در طب، پزشکی هسته ای می باشد. که تبلور آن از ابتدا تا کنون تلفیقی از کشفیات مهم تاریخی بوده است.

شکافت هسته ای

هسته یک اتم سنگین ناپایدار ممکن است به صورت  طبیعی  یامصنوعی واپاشی کند وتعداد نوترون اغلب بین ۰تا۵عدداست تبدیل شده وانرژی تولید میگردد.

جوش هسته ای

هنگامی که هسته دواتم سبکتحت فشار بسیار زیاد وگرما قرار گیرد این دو دو هسته یک هسته ی بزرگتر وسنگین تر را همراه با تعدادی نوترون ومقداری انرژی که البته این انرژی ازانرژی اولیه  داده شده کمتر است.

پروتوزایی:

عناصری هستند در طبیعت که بطور طبیعی پروزا هستند.مانند :عناصر توریم ،اورانیم ،نپتولیم ،اکتونیم واورانیم که همگی در مجموع سه نوع پرتو ممکن است از خود متساعد کنند:

۱-پرتو آلفا .  ۲پرتو بتا ۳-پرتو گاما.

منابع تولید نوترون:

منابع اصلی تولید نوترون ها عبارت اند از: راکتورهای هسته ای ،واکنش های هسته ای  ترکیب امرسیم،برلیم است.

imaging

یکی از بهترین تکنیکهادر دنیای پزشکی در تشخیص بیماریها استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی(MRI)است که بدون تابش اشعه ایکس می توان اسکن های واضحی از بافتهای مختلف بدن گرفت.

رادیو گرافی

رادیوگرافی، عکسبرداری از بدن با پرتوهای ایکس و رادیوسکوپی مشاهده مستقیم بدن با آن پرتوها است.

سیستمهای توموگرافی حرکتی:

اطلاعات مربوط به عمق را در بر دارد و در همه سطوح به جز سطح مورد نظر ، عدم وضوح یا رنگ باختگی حرکت عمومی ایجاد می کند.

دوربین گاما

امروزه یکی از ابزارهای مهم در پزشکی هسته ای دوربین گاما است . این وسیله برای به تصویر کشیدن پرتو های گامای ساطع شده از عضو هدف به کار می رود

تکنسیم

۹۹mTl ، رادیونوکلیدی است که در روشهای تشخیص پزشکی هسته‌ای بیشتر از همه رادیونوکلیدها مورد استفاده قرار گرفته‌است.

مقدمات اسکن:

در این روش به بیمار میزان ۲۰ میلی کو ری گاما کمرا تزریق می شود وامادگی های زیر ضروری است آمادگی ضرورتی به ناشتائی بیمار نیست. ولی بهتر است بیمار در زمان پس از تزریق تا هنگام قرار گرفتن در زیر دستگاه، مرتباً آب بخورد.

تو لید لایه های مرده

با تاباندن اشعه به پوست ،لایه های مرده ای در روی پوست ایجاد می شود که موجب سخت شدن پوست می شود .

در بمب‌های هسته‌ای

مثلاً نیم کیلو اورانیوم غنی شده، انرژیی که آزاد می‌کند معادل انرژی آزاد شده از چندین میلیون لیتر بنزین است، انفجار بمب‌های هسته‌ای باعث خسارت مختلف از جمله مرگ انسانها و موجودات زنده میشود.

آثار ژنتیکی   

تابش ها در ساختمان DNAجهش هایی ایجاد می کنند که سر انجام در جهش ژنی پدیدار می شوند.این جهش ها از راه سلول های زاینده به نسل های بعد انتقال می یابند که اثر آن به صورت مرده زایی ،مرگ زود هنگام پس از تولد،ناباروری و نابهنجاری های کروموزومی در فرزندان پدیدار می شود.

نتیجه گیری

انرژی هسته ای  تنها  برای ساخت بمب های هسته ای نمی باشد بلکه این انرژی کاربرد های صلح آمیز فراوانی دارد که در زمینه های گوناگون می توان از آن بهره گرف.

منا بع ومآخذ:

۱-اچ.کرامر.آلان/ترجمه دکتر بهار .محمود/ فیزیک برای علوم زیستی(پزشکی،پیرا پزشکی، زیست شناسی و …) نشر مبتکران.۱۳۷۰

۲– دکتر اوبلاکر اریک /ترجمه بیضایی بهروز – ا نرژی اتمی تهران/:نشر قدیانی

۳- جوزانی فرح/ اصول  حفاظت در برابر پرتوها در رادیولوژی/ -تهران:نشر فراوان.۱۳۷۲

۴-چاندرا رامش ،ترجمه ابوذر جهرمی فتح الله /اصول فیزیک پزشکی هسته ای/_مشهد:نشر

کتاب خانه رایانه ای.۱۳۸۰ ۵ – دکتر کارگر زهره ،دکتر ر قهرمانی نادر/رادیو ایزوتوپ و کاربردشان در پزشکی هسته     ای/ – شیراز: نشر  نویسندگان.۱۳۸۱

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.