اندازه گیری ترافیک – روش و بررسی اندازه گیری ترافیک – پرشین مقاله

اندازه گیری ترافیک

در این بخش، خلاصه ای از روشهای مونیتوریگ بکار گرفته شده در جمع آوری داده برای آنالیز های قسمت های بعدی ارائه میکنیم و محیط شبکه ای در مرکز تحقیقات و مهندسی موریس (MRE) در Bellcore را که اطلاعات بدست آمده از آنجا جمع آوری شده است، را مختصراً شرح میدهیم.

مطلب روش و بررسی اندازه گیری ترافیک مشتمل۵۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پرشین مقاله

فهرست مطالب

فصل۱. ۱

اندازه گیری ترافیک… ۱

۱-۱ اندازه گیری ترافیک… ۱

فصل۲. ۷

تعاریف ریاضی.. ۷

۲-۱.وابستگی طولانی برد و خودشباهتی.. ۷

۲-۱-۱.وابستگی طولانی-برد(LRD) 7

۲-۱-۲.خودشباهتی.. ۹

۲-۱-۳.رابطه بین خودشباهتی و وابستگی طولانی-برد. ۱۱

۲-۲.توزیع های با دنباله سنگین.. ۱۳

فصل۳. ۱۶

خواص فرآیندهای خودمتشابه. ۱۶

۳-۱وابستگی طولانی برد. ۱۶

۳-۲.اثر هارست.. ۱۷

۳-۳.نزول آهسته واریانس… ۱۸

فصل۴. ۲۰

تحلیل آماری ترافیک… ۲۰

۴-۱.نمودار های واریانس-زمان. ۲۱

۴-۲.تحلیل R/S. 22

۴-۳.تحلیل در حوزه فرکانس بر پایه پریودوگرام. ۲۳

فصل۵. ۲۴

مدلهای تولید ترافیک خودمتشابه. ۲۴

۵-۱.مدل سلسله مراتبی برنولی.. ۲۴

۵-۱-۱.مدل در تئوری.. ۲۵

۵-۱-۲.شبیه سازی ها و نتایج.. ۲۹

۵-۲.مدل سلسله مراتب فرآیندهای روشن-خاموش مارکفی.. ۳۴

۵-۲-۱. ۳۴

۵-۲-۱-۱.توضیح شهودی روش بر اساس رفتار شبکه. ۳۴

۵-۲-۱-۲.فرآیند خاموش-روشن سلسله مراتبی.. ۳۵

۵-۲-۱-۳.خواص طیف توان MHOP. 36

۵-۲-۲.نتایج شبیه سازی.. ۳۸

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۴۱

فهرست منابع و مراجع. ۴۲

ضمیمه: کدهای شبیه سازی.. ۴۳

کد های بخش اول(برنولی) ۴۳

کدهای بخش دوم(مارکف) ۴۸

مقاله  روش و بررسی اندازه گیری ترافیک در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خلاصه ای کوتاه از مقاله روش و بررسی اندازه گیری ترافیک را در زیر می توانید ببینید.

اندازه گیری ترافیک

در این بخش، خلاصه ای از روشهای مونیتوریگ بکار گرفته شده در جمع آوری داده برای آنالیز های قسمت های بعدی ارائه میکنیم و محیط شبکه ای در مرکز تحقیقات و مهندسی موریس (MRE) در Bellcore را که اطلاعات بدست آمده از آنجا جمع آوری شده است، را مختصراً شرح میدهیم. اندازه گیری ترافیک

تحلیل آماری ترافیک

در این بخش، روشهای آماری تحلیل خاصیت خودشباهتی در ترافیک اندازه گیری شده از شبکه را بیان خواهیم کرد.برای این منظور روشهای آماری و ترسیمی وکاربرد آنها در تحلیل دسته های داده را ارائه میکنیم. اندازه گیری ترافیک

تحلیل در حوزه فرکانس بر پایه پریودوگرام

این روش تحلیل برپایه خواص تابع چگالی طیف توان – که در بخش قبل ذکر شد – بنا شده است. این روش تا حدودی دشوار است و ما در این پایان نامه به آن نمی پردازیم . برای اطلاعات بیشتر درباره این روش به مراجع مثلاً مرجع [۱] مراجعه کنید.

مدل سلسله مراتبی برنولی

در این بخش ما یک روش کارا برای تولید سری های گسسته سیگنال ترافیک ارائه میکنیم. این روش برپایه جمع آثاری از یک سلسله مراتب منابع برنولی است و فرآیندی غیر گوسی تولید میکند. به کمک این روش میتوان ترافیک خود متشابه با پارامتر هارست، واریانس و میانگین دلخواه تولید کرد. اندازه گیری ترافیک

مدل در تئوری

این روش بر این اصل استوار است که ترافیک در مقیاس های متفاوت زمان، خواص آماری مشابهی از خود نشان میدهد. یک جمع آثار از فرآیند های تصادفی مستقل که هرکدام در مقیاسهای زمانی متفاوتی کار می کنند، میتواند این رفتار را مدل کند.

توضیح شهودی روش بر اساس رفتار شبکه

ارسال یک بسته بین فرستنده و گیرنده در یک شبکه در را در نظر بگیرید. بسته هنگامی ارسال میشود که چند اتفاق همزمان بیفتد. اول اینکه یک نشست بین گیرنده و فرستنده در حال اجرا باشد. دیگر اینکه در حین جلسه، یک برنامه کاربردی ( مانند مرورگر وب) در حال درخواست یا فرآهم کردن فایلی خاص باشد. اندازه گیری ترافیک

نتیجه گیری و پیشنهادات

در پایان نامه حاضر تفاوتهای مدل جدید خودمتشابه را با مدلهای متداول سنتی مانند پواسون ملاحظه کردیم و دیدیم چگونه مدل خودمتشابه خواص آماری سیگنالهای ترافیک داده را بهتر توصیف میکند. لذا این مدل ها امروزه در طراحی شبکه ها و تحلیل کارایی آنها به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند و مدل های استاندارد قدیمی دیگر جوابگوی نیاز های طراحی و تحلیل نیستند. اندازه گیری ترافیک

فهرست منابع و مراجع

[۱] Will E. Leland, Murad S. Taqqu, Walter Willinger, Daniel V. Wilson , “On the Self-Similar Nature of Ethernet Traffic”, Presented at ACM SIGComm ´۹۳, San Francisco, CA, USA, September 1993.

[۲] Boris Tsybakov, “Self-Similar Processes in Communications Networks” IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, VOL. 44, NO. 5, SEPTEMBER 1998

[۳] J. Potemans, B. Van den Broeck, J. Theunis, P. Leys, E. Van Lil, A. Van de Capelle’
” A Tunable Discrete Traffic Generator based on

a Hierarchical Scheme of Bernoulli Sources

“,IEEE/ACM Trans. Networking, vol. 2, no. 1, pp. 1-15, 1994.

[۴] Wei-Bo Gong, Yong Liu, Vishal Misra, Don Towsley,” Self-similarity and long range dependence on the internet: a second look at the evidence, origins and implications”, Elsevier, Computer Networks, January 2005

[۵] M.E. Crovella, A. Bestavros, Self-similarity in world wide Web traffic: Evidence and possible causes, IEEE/ACM Transactions on Networking 5 (6) (1997) 835–۸۴۶.

[۶] J.M. Carlson, J. Doyle, Highly optimized tolerance: A mechanism for power laws in designed systems, Physical Review E 60 (1999) 1412–۱۴۲۷.

[۷] X. Zhu, J. Yu, J. Doyle, Heavy tails, generalized coding, and optimal Web layout, in: Proceedings of IEEE/INFOCOM ’۰۱, April 2001.

 

 

نظرات بسته شده است.