انتظارات فرزندان از خانواده و انتظارات خانواده از آنان

خانواده یک نهاد گرانمایه ای است که از نیاکان و گذشتگان به ما رسیده است این مجموعه مقدس که در بر گیرنده کنشهای مختلف اولیه انسان نسبت به همنوع است به عنوان زیربنایی ترین موضوع مباحث مربوط به شناخت اجتماع و محیط پیرامون قرار گرفته است .

چکیده

خانواده در اسلام محبوبترین بنیان اجتماعی است، تا آنجا که تشکیل هیچ بنیانی نزد خدا، ارزشمند تر از تشکیل خانواده نیست و هرکه برای تشکیل آن اقدام کند و خود را از آلودگی به گناه برهاند .نیمی از دین خود را از دستبرد شیاطین محفوظ داشته است .

مطلب انتظارات فرزندان از خانواده و انتظارات خانواده از آنان مشتمل ۱۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته اجتماعی

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه. ۴

انتظارات فرزندان از خانواده ۵

نقش سازنده فرزندان در  زندگی والدین: ۷

رهنمودها و عملکردهای اخلاقی رسول خدا در ارتباط با ترتیب صحیح. ۹

منابع مورد استفاده: ۱۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  انتظارات فرزندان از خانواده و انتظارات خانواده از آنان را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

خانواده در اسلام محبوبترین بنیان اجتماعی است، تا آنجا که تشکیل هیچ بنیانی نزد خدا، ارزشمند تر از تشکیل خانواده نیست و هرکه برای تشکیل آن اقدام کند و خود را از آلودگی به گناه برهاند .نیمی از دین خود را از دستبرد شیاطین محفوظ داشته است .

مقدمه

خانواده یک نهاد گرانمایه ای است که از نیاکان و گذشتگان به ما رسیده است این مجموعه مقدس که در بر گیرنده کنشهای مختلف اولیه انسان نسبت به همنوع است به عنوان زیربنایی ترین موضوع مباحث مربوط به شناخت اجتماع و محیط پیرامون قرار گرفته است .

انتظارات فرزندان از خانواده

تقویت احساس کفایت و عزت نفس : علاوه برب نیازهای روانی که پایه ارتباط و رفتار اجتماعی ما قرار می گیرند عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر رفتارهای اجتماعی کودکان اثر می گذارند و از رفتار اجتماعی دیگران نیز تاثیر می پذیرند

نقش سازنده فرزندان در  زندگی والدین:

۱) احساس خدمت به دیگری: وقتی که آدمی برای خدمت به دیگران گامی بر می دارد احساس رضایتمندی می کند چرا که در فرهنگ اسلامی ما خدمت به دیگری عبادت تلقی می شود از این رو حافظ که برای عبادت بندگان ارزش ویژه ای قایل است اینگونه می سراید:

منابع مورد استفاده:

۱ـ سیری در تربیت اسلامی       مصطفی دلشاد تهرانی

۲ـ اختران همیشه جاوید            سید جعفر قدس

۳ـ بینش اسلامی                        ابراهیم امینی

۴ـ پیوندها

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 3 =