امپراتوری روم

مرگ سزار جمهوری را نجات نداد. آنتوان معاون سزار و اکتاویان(پسر خوانده سزار) با هم متحد شده و جمهوری طلبان را در جنگ فیلیپ مقهور ساختند.

بعد از آن آنتوان و اکتاویان، فاتحین مملکت، روم را بین خود تقسیم کردند. مغرب نصیب اکتاویان شد که بخوبی از عهده اداره آن برآمد، مشرق به آنتوان رسید که به خوبی نتوانست از عهده اداره آن برآید.

مطلب امپراتوری روم مشتمل۶۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

امپراتوری روم:(۳۹۵م-۲۷ق.م) ۲

حکومت اوگوستوس:(۱۴م-۲۷ ق.م) ۴

هنر و ادبیات در عصر آگوست: ۱۱

سلسله ژولیوس و کلودیوس( ۶۸- ۱۴م) ۱۵

سلسله فیلاویوس: ( ۹۶-۶۹.م) ۲۴

حکومت آنتونین‌ها:( ۱۸۰- ۹۶.م) ۲۹

اجتماع رومی: ۳۶

بردگی: ۳۸

هنر و معماری در دوران امپراتوری روم: ۴۰

انحطاط و سقوط امپراتوری روم: ۵۱

نتیجه‌گیری.. ۵۹

فهرست منابع: ۶۴

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله امپراتوری روم را در زیر می توانید ببینید.

امپراتوری روم:(۳۹۵م-۲۷ق.م)

مرگ سزار جمهوری را نجات نداد. آنتوان معاون سزار و اکتاویان(پسر خوانده سزار) با هم متحد شده و جمهوری طلبان را در جنگ فیلیپ مقهور ساختند.

بعد از آن آنتوان و اکتاویان، فاتحین مملکت، روم را بین خود تقسیم کردند. مغرب نصیب اکتاویان شد که بخوبی از عهده اداره آن برآمد، مشرق به آنتوان رسید که به خوبی نتوانست از عهده اداره آن برآید.

حکومت اوگوستوس:(۱۴م-۲۷ ق.م)

اکتاویان در ۲۳ سپتامبر سال ۶۳ ق.م در روم متولد شد. پدر وی گایوس اکتاویوس و مادرش آتیا خواهر ژولیوس سزار بود. ژولیوس سزار برطبق وصیت‌نامه‌اش بیشتر املاک خود را به اکتاویان بخشید و او را به پسر خواندگی خویش برگزیده بود. پس از آنکه اکتاویان وصیت‌نامه سزار را خواند، تصمیم گرفت که دیگر اکتاویان پسر اکتاویوس نباشد. بلکه سزار پسر سزار باشد.

هنر و ادبیات در عصر آگوست:

با آ‌غاز امپراطوری روم اوگستوس که تصمیم گرفته بود حکومتی خلل‌ناپذیر برپا کند فرماندهی ارتش و اداره امور مالی امپراطوری را خود شخصاَ عهده‌دار شد و ساختمان جدید و  باشکوه شهر روم را آغاز کرده تا چهره‌ای پرشکوه به واقعیت امپراتوری ببخشد.

سلسله ژولیوس و کلودیوس( ۶۸- ۱۴م)

چون اگوست برای خود جانشین تعیین نکرده بود بعد از مرگ وی نزاع و درگیری برای جانشینی وی رخ داد تا اینکه سرانجام در سال ۱۴.م اشخاصی بعنوان امپراتور از خانواده ژولیوس و کلودیوس به حکومت رسیدند. چهارنفر از خانواده مذکور به نامهای تیبریوس  کالیگوکا کلودیوس و نرون تا سال ۶۸ م بر روم فرمانروایی کردند.این سلاطین نظم و امنیت را در مملکت حفظ کردند لیکن از ترس مواضع مخالفین و یا بواسطه بی‌رحمی فطری اشراف اعضاء سنا را از بین بردند.

تیبریوس: ( ۳۷-۱۴ م)

بعد از مرگ آگوست پسرخوانده او یعنی تیبریوس از طرف سنا به رتبه امپراتوری نائل گشت. تیبریوس بسیار خوب حکومت می‌کرد و تمام کارهای خود را برایاداره‌کردن ایالات صرف می‌نمود رفتا ر مأمورین را مواظب و مراقب بود و به ایشان یادآوری می‌کرد که:« چوپان خوب پشم میشهای خود را می‌پیچد ولی پوست آنها را نمی‌کند.» در عهد سلطنت او صلح و سکوت در سرتاسر مملکت امپراتوری حکفرما بود.

دومیتیانوس:( ۹۶-۸۱.م)

بعد ازتیتوس برادر کوچکترش دومیتیانوس به امپراتوری رسید. او مردی سی‌ساله بود و در امور نظامی تجربه نداشت و بیشتر به کتاب و کتابخانه علاقه نشان می‌داد دومیتیانوس زمام حکومت را محکم به دست گرفت و مردان شایسته‌ای را به حکومت ایالات گماشت. در ایتالیا بمنظور پیشرفت کشاورزی اصرار ورزید که گندم بیشتری بکارند و کمتر به ترتیت مو اهمیت بدهند همچنین خسارات ناشی از آتش‌سوزی اخیر روم را ترمیم کرده و برای جلب توجه عوام و ارتش تعداد نمایشها را افزود و حقوق سربازان را افزایش داد.( همان، ص ۶۷۸)

حکومت آنتونین‌ها:( ۱۸۰- ۹۶.م)

در دومین سده میلادی امپراتوری روم مشتمل بر زیباترین بخش جهان و متمدن‌ترین اقوام بشری بود. مرزهای امپراتوری بسیار خوب حراست می‌شد و نفوذ معتدل و درعین حال نیرومند قوانین و رسوم تدریجاَ ارتباط میان ایالات را محکم ساخته بود. ساکنان

اجتماع رومی:

اجتماع رومی به دو طبقه تقسیم می‌شد. ساختار اجتماعی رومی از اوان دوران جمهوری به نحو قابل ملاحظه‌ای در دوران امپراتوری تغییر کرد. در دوران جمهوری همگی شهروندان، بی‌توجه به ثروتشان از نظر قانون برابر بودند. دومین قرن امپراتوری شهروندان روم را به دو طبقه تقسیم کردند. طبقه بالا شامل سناتورها، بازرگانان موفق،نظامیان سابق و کارکنان دولت و در رأس این طبقه بالا گروه کوجکی از مالکین ثروتمند قرار گرفته بودند که به آنها خانواده‌های سناتوری گفته می‌شد.

بردگی:

رومی‌ها به شدت به کار برد گی وابسته بودند، برده‌داری بعنوان یک جزء مهم زندگی در دنیای باستان پذیرقته شده‌بو.دراوایل جمهوری اغلب برده‌ها زارعان فقیری بودند که آزادی خود را به علت نپرداختن وام از دست داده بودند. از زمانی که روم کشورهای دیگر را تصرف کرد برتعداد بردگان بسیار افزوده شد. در اولین جنگ با کارتاژ ، روم ۷۵۰۰۰ اسیر گرفت. تصرف کل توسط سزار احتمالاَ صدها هزار اسیر به بازار برده‌فروشان روم آورد. در زمان آگوست تعداد بردگان یک چهارم کل جمعیت ایتالیا بوده‌است.( همان، ص ۱۲۷)

– حمامها:

حمامهایی رومی رایگان و عمومی بودند. حمامهای نرون، تیتوس، و تراژان و در قرن سوم حمامهای کاراکالا بیش از هم شهرت داشتند. حمام بوسیله کانون مرکزی گرم می‌شد. بدین صورت که در زیرزمینهای آن دیگهای بزرگ تعبیه شده‌بود و بوسیله این دیگها آب را می‌جوشاندند، آنگاه بخار از دیوارهایی میان تهی صعود نموده و از لوله‌های بسیار عبور می‌کرد.

-مجسمه‌های رومی:

یکی از هنرهای رومیان که در آن بسیار مهارت یافتند، ساخت سردیسها و نیم‌تنه‌های فردی است که به میزان زیادی بجای مانده‌است با برررسی این پیکرده‌ها آشکار می شود که رومیان تا چه اندازه در زمینه تحول و پیشرفت هنر چهره سازی یا سردیس‌سازی نقش داشته‌‌اند. دو گرایش عمده در خلق این چهره‌ها قابل تشخیص است، یک گرایش که صددرصد است تا همان جلوه‌های آرمانی هانی را بازآفرینی کند و دیگری گرایشی که بیشتر به موضوعات زنده روز می‌پردازد.

انحطاط و سقوط امپراتوری روم:

از قرن سوم میلادی دوره انحطاط و زوال امپراتوری روم آغاز می‌شود و یک سلسله بحران امپراتوری روم را تضعیف کرد. یکی از علل اصلی نابسامانی مسأله جانشینی برتخت امپراتوری بود. از قرن سوم به بعد برای کسب قدرت تقلا می‌شد.و امیران جاه‌طلب با کمک سربازان زیرفرمان خود امپراتور را می کشتند تا به قدرت برسند( پری، ۱۳۷۷، ص ۱۴۶)

نتیجه‌گیری

داستان تأسیس شهر روم در سال ۷۵۳ق.م بدست رومولوس تا حد زیادی افسانه است و براساس حفریات باستان‌شناسی مشخص می‌شود که مناطق مسکونی اقوام لاتین برفراز تپه‌های روم پیش از سال ۹۵۰ق.م نیز رشد و توسعه یافته‌اند حدوداَ در سال ۷۵۰ ق.م این جوامع مجزا با یکدیگر ادغام شدند و یک شهر واحد پدید آوردند. از آنجائیکه شهرهای اتروسکها تحت فرمان پادشاهان مجزایی بود رومیان نیز این ایده را از آنان اخذ نموده و در سال ۷۵۰ ق.م دارای پادشاه شدند.

فهرست منابع:

۱- پرون. استیوارد، اساطیر روم، ترجمه جلال فرخی، انتشارات اساطیر،تهران ۱۳۸۱

۲- پری. ماروین، تاریخ جهان: تحول اندیشه، تمدن و فرهنگ جهان، ترجمه عبدالرحمن صدریه، انتشارات دنیا، تهران۱۳۷۷

۳- دیاکوف. و تاریخ جهان باستان، ترجمه صادق انصاری، علی‌ا… همدانی،محمد باقر مؤمنی،جلدسوم، نشر اندیشه، تهران ۱۳۵۳

۴- رابینسون.چارلز اگلزاندر، تاریخ باستان، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،تهران ۱۳۷۰

۵- رائل.هنری تامسن، رم در عصر آگوست، ترجمه ابوطالب صارمی، انتشارات بنگاه، ترجمه و نشر  کتاب، تهران، ۱۳۴۹

۶- گشایش. فرهاد، تاریخ هنر ایران و جهان، انتشارات عفاف، تهران، ۱۳۸۴

۷- گیبون. ادوارد، انحطاط و سقوط امپراتوری روم، ترجمه ابوالقاسم طاهری، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،تهران، ۱۳۷۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.