امور مالی مربوط به شرکت کربن

یکی از اقلام پر اهمیت در صورتهای مالی اساسی هر شرکت و یا اداره امور مالی مربوط به آن شرکت و یا اداره را انجام می‌دهند. با توجه به ماهیت کاری شرکت کربن ایران، تامین تکنولوژی و تجهیزات به کارگرفته شده جهت پیشبرد و اهداف شرکت متکی به تامین موقع و صحیح امور مالی مورد نیاز است.

این تحقیق دانشجویی امور مالی مربوط به شرکت کربن مشتمل بر  ۷۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

گزارش کارآموزی (کار ورزی)

فهرست مطالب

مقدمه: ۴

تاریخچه شرکت کربن ایران IRAN CARBON COMDAN.. 5

فصل اول: ۶

چارت مدیریت.. ۶

فصل دوم : ۹

انبار داری.. ۹

مقدمه: ۱۰

وظایف انبار داری در شرکت های تولیدی.. ۱۱

تعریف انبارداری: ۱۱

خط مشی: ۱۲

سازمان: ۱۳

وظایف: ۱۳

الف) وظایف رئیس ادره انبارها: ۱۳

ب)وظایف رئیس یا متصدی انبار: ۱۴

ج) وظایف واحد سازمانی کنترل انبارها: ۱۵

شیوه ورود کالا به انبار ۱۶

الف)منا بع ورود کالا. ۱۶

ب)کالای خریداری شده توسط مأمورین خرید: ۱۶

ج)کالای برگشتی: ۱۷

د) مازاد انبار: ۱۷

طبقه بندی و شماره گذاری اجناس: ۱۸

تعریف طبقه بندی: ۱۸

ب)شرایط طبقه بندی: ۱۸

ج)کالا را می توان بر حسب موارد  عناوین زیر طبقه بندی نمود: ۱۹

د)تنظیم کالا در انبار: ۱۹

طبقه بندی و تنظیم کالا در انبار ۲۰

۱-طبقه بندی و تنظیم کالا بر حسب انواع آن: ۲۰

۲:طبقه بندی و تنظیم کالا بر حسب تاریخ: ۲۰

۳:تنظیم شماره‌ای.. ۲۰

نحوه کد بندی و شماره بندی کالا. ۲۱

کد مشخصه مو جودی کالا: ۲۲

انواع کارت انبارودفاتر. ۲۲

۱: کارت کوچک (کارت قفسه ) ۲۳

۲: کارت بزرگ دارای مشخصات زیر است: ۲۳

نحوه تنظیم کارت انبار و رعایت نقطه شمارش : ۲۴

دفتر واردات انبار: ۲۵

الف)مشخصات دفتر واردات: ۲۵

دفتر صادرات انبار ۲۵

تأمین و تکمیل ذخیره انبار ۲۶

روش کد گذاری : ۲۷

فهرست گروههای طبقه بندی و کد گذاری کالا در صنعت نفت ایران: ۲۹

الف ـ حفاری وتولید : ۲۹

ب ـ تأسیسات و ماشین آلات عمومی : ۲۹

ج ـ حمل و نقل : ۳۱

د)متعلقات ماشین آلات و ابزار دقیق: ۳۲

هـ) لوازم ساختمانی، مخازن و دستگاه های کارگاهی.. ۳۲

و)وسایل و ابزار الکتریکی: ۳۲

ز)کالا های لوله ای شکل، شیر آلات و اتصالات.. ۳۳

ح)مصالح ساختمانی، فلزات وسخت افزار ساختمانی.. ۳۳

ط)ابزار و وسایل آب بندی.. ۳۴

هـ)رنگها، روغن ها و مواد شیمیایی: ۳۴

ک)تجهیزات پزشکی وداروها ۳۴

ل)مبلمان،لوازم منزل، دفتر، انبار ۳۴

محل اجناس در انبار ۳۵

کاردکس انبار : ۳۶

چیدن اجناس در انبار : ۳۷

علائم استاندارد بسته بندی : ۳۸

انبار گردانی.. ۳۹

شمارش موجودی : ۳۹

ب-  شمارش موجودی دوره ای ( انبار گردانی ) ۴۰

اصول ایمنی و حفاظت انبار ۴۲

حسابداری حقوق و دستمزد. ۴۵

تعریف حقوق و دستمزد. ۴۶

ب . انواع حقوق و دستمزد. ۴۷

ج . دوایر کنترل کننده حقوق ودستمزد. ۴۸

د. اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد. ۴۹

۰۷۱۴ سرخس… ۴۹

۱ ) فرم( ۰۱۱ د ) و ۰۱۲ د برگ اقدامات پرسنلی کارکنان ( کارگران ) PAC.. 49

پاداش و عیدی کارکنان. ۵۲

کمک هزینه فوت.. ۵۲

کمک هزینه ازدواج. ۵۳

مرخصی ها ۵۳

کسورات.. ۵۴

مالیات.. ۵۴

انواع رمز نوع کار ۵۴

گزارش حضور و غیاب  روزانه. ۵۵

مزایای نوع کار ۸۴ اقماری در دریا ۵۵

مزایای نوع کار ۸۶ و ۸۹ اقماری در خشکی.. ۵۶

۶ ) فرم ۰۲۴ د  ( فرم تعدیلات مربوط به ایام حقوق و دستمزد کارگران ) ۵۸

۷ ) فرم ۰۴۲ د ( برگ کسر اقساط  وام کارگران ) ۵۸

۸ ) فرم ۰۴۹ د ( تعدیل و. اصلاح اطلاعات وام کارگران ) ۵۹

۹ ) فرم ۹۹۹د(برگ کنترل ارسال اسنادحقوق‌ودستمزدکارگران‌به‌کامپیوتر )           ۵۹

صدور اسناد. ۶۲

روند ایجاد درخواست و چگونگی صدور اسناد در شرکت کربن ایران: ۶۲

خرید یا سفارش ساخت (و یا تعمیر و تکمیل قطعات مستعمل) ۶۳

خریدهای خارجی.. ۶۳

فصل پنجم : ۶۵

بودجه. ۶۵

بودجه. ۶۶

فروش داخلی.. ۶۷

فروش صادراتی.. ۶۸

خریدهای خارجی.. ۶۸

کنترل فرایند خرید از طریق ارزیابی تامین کنندگان. ۶۹

صدور چک… ۷۲

تسویه حساب و بایگانی سوابق: ۷۲

خلاصه ای کوتاه از مقاله امور مالی مربوط به شرکت کربن را در زیر می توانید ببینید.

امور مالی مربوط به شرکت کربن

مقدمه: امور مالی مربوط به شرکت کربن

یکی از اقلام پر اهمیت در صورتهای مالی اساسی هر شرکت و یا اداره امور مالی مربوط به آن شرکت و یا اداره را انجام می‌دهند. با توجه به ماهیت کاری شرکت کربن ایران، تامین تکنولوژی و تجهیزات به کارگرفته شده جهت پیشبرد و اهداف شرکت متکی به تامین موقع و صحیح امور مالی مورد نیاز است.

تاریخچه شرکت کربن ایران IRAN CARBON COMDAN

کارخانه این شرکت در شهر اهواز در سال ۱۳۵۳ که تولید کننده ۵ نوع دوده صنعتی یکی از کارخانه های منحصر بفرد در خاورمیانه می‌باشد. سرمایه این شرکت با ۳۰۶ میلیون ریال با تولید ۱۴۰۰۰ هزار تن در سال شروع به کار کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ با تلاش کارشناسان ایرانی با انجام طرح توسعه و تولید آن به ۲۰.۰۰۰ نفر در سال افزایش یافت مواد اولیه کارخانه روغن پس مانده از تولید روغنهای ماشین است.

وظایف انبار داری در شرکت های تولیدی

تعریف انبارداری:

مواد و مصالح یکی از مهمترین عوامل هزینه است که بطور متو سط ۵۵ درصد از بهای تمام شده کالا سا خته شده را تشکیل می د هد. به این جهت موفقیت مؤسسات صنعتی تا حدی منوط به داشتن سازمان مجهز برای تدارک و خرید و انبار کردن مواد و ایجاد دستگاه حسا بداری کالا برای اعمال نظارت مؤثر روی مصرف مواد و موجودی جنسی خوا هد بود. اجناس و موجودیهای ا نبارباید تحت اختیار و ابواب جمعی یک ا نبار دار مسئول باشد.

 شیوه ورود کالا به انبار

بطورکلی کالا و مواد مصرفی از منابع مختلف به شرح زیر به انبار وارد می شود.

الف)منا بع ورود کالا

اجناس و کالااز منابع زیر وارد انبار می شود:

  • کالای خریداری شده توسط مأمورین خرید
  • کالای تحویلی توسط برندگان مناقصه

 

طبقه بندی و تنظیم کالا در انبار

۱-طبقه بندی و تنظیم کالا بر حسب انواع آن:

در این روش مشخصات انواع کالا باید پایه طبقه بندی و تنظیم قرار داده شود و می توان ابتدا نوع اصلی کالا را مشخص نمود و انواع فرعی آن را تعین نمود و مثلاَ برای کاغذ یک عنوان اصلی  در نظر گرفت. ویا انواع مختلف کاغذ از نظر کیفیت و جنس ورنگ و سایر مشخصات عناوین فرعی درنظر گرفت. در این صورت ضرورت دارد برای انواع اصلی وفرعی فهرست تنظیم نمود و آن را بز حسب حروف شماره ترکیب منظم ساخت.

نحوه کد بندی و شماره بندی کالا.

با توجه به شرحی که داده شد کالا و اجناس را ابتدا بر حسب یکی از عوامل طبقه بندی نموده و بر حسب یکی از سیستم های ذکر شده تنظیم و شماره بندی می کنیم و در محل مخصوص قرارمی دهیم. بعداَ دفاتر یا کارت هایی به نام اندکس یا راهنما تنظیم نموده و شماره ونحوه تنظیم و طبقه بندی را مدون نموده  مورد استفاده قرار می دهیم.

 

 انواع کارت انبارودفاتر

برای نگهداری حساب ورود و خروج هر نوع کالا که وارد انبار می شود و یا از انبار خارج می گردد از کارت های مقوایی انبار استفاده می شود. هر انبار دارای دو نوع کارت است و بنا به ضرورت می توان مقدار زیاد تری در نظر گرفت و بوسیله کارت انبار هر موقع می توان میزان دادو ستد و  مو جودی در انبار را بدست آورد.

 

 

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش کارآموزی (کار ورزی)

.

 

نظرات بسته شده است.