الکترومغناطیس

از زمانهای بسیار قدیم بشر با آهن رباهای طبیعی آشنا بوده، نیروهای جاذبه و دافعه بین قطعات مختلف این آهنرباها و نیز بین آنها و سایر قطعات آهنی را می شناخته است. اما تا حدود ۲۰۰ سال قبل تحلیل صحیح و دقیقی از رفتار اجسام مغناطیسی ارائه نشده بود و به همین دلیل استفاده چندانی از این پدیده انجام نمی شد.

این تحقیق دانشجویی الکترومغناطیس مشتمل بر۱۴۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

۱-۱- مقدمه ۲

۲-۱- میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان. ۳

۳-۱- میدان مغناطیسی سیم پیچ حامل جریان. ۶

۵-۱- کمیتهای مغناطیسی. ۷

۱-۵-۱- نیروی محرکه مغناطیسی. ۷

۲-۵-۱- شدت میدان مغناطیسی. ۸

۶-۱- بررسی سیم پیچهای بدون هسته آهنی. ۱۳

۷-۱- بررسی سیم پیچهای با هسته آهنی. ۱۴

۸-۱- خواص مغناطیسی مواد ۱۸

۹-۱- منحنی مغناطیسی. ۲۰

۱-۹-۱- پس ماند مغناطیسی (اثر هیسترزیس) ۲۴

۱۰-۱- مدارهای مغناطیسی. ۳۱

۱۲-۱- نیروی لورنس… ۳۹

۱۳-۱- پدیده القاء ۴۴

۱۴-۱- انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی. ۵۸

۱۵-۱- کاربردهای الکترومغناطیس… ۵۸

مبانی ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم. ۵۹

۱-۲- مقدمه ۵۹

۲-۲- مولد ساده جریان مستقیم. ۶۲

۵-۲-۲- چگونگی تغییر دامنه ولتاژ القایی در مولد ساده ۷۱

۳-۲- پرسش… ۷۳

۴-۲- موتور ساده جریان مستقیم. ۷۴

۶-۲- ساختمان ماشینهای جریان مستقیم. ۸۳

۸-۲- سیم پیچی آرمیچر ماشینهای جریان مستقیم. ۹۲

۱۰-۲- عکس العمل مغناطیسی آرمیچر. ۱۱۴

۱۲-۲- رابطه نیروی محرکه القایی در ماشین DC واقعی. ۱۲۳

۱۳-۲- گشتاور تولیدی در آرمیچر ماشینهای جریان مستقیم واقعی. ۱۲۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله الکترومغناطیس را در زیر می توانید ببینید.

میدان مغناطیسی سیم پیچ حامل جریان

از طریق قانون پیچ راست گرد می توان جهت خطوط نیروی اطراف تک تک سیمها را مشخص نمود و در نتیجه جهت میدان کلی یک سیم پیچ و همچنین نوع قطبهای آن را تعیین کرد. قطبهای شمال و جنوب یک سیم پیچ حامل جریان را به کمک قانون سیم پیچها نیز می توان معین نمود:

پس ماند مغناطیسی (اثر هیسترزیس)

آزمایش ۹-۱- یک هسته U شکل را به کمک گیره روی میز محکم کنید و یک سیم پیچ با ۶۰۰ حلقه روی آن قرار دهید. مدار مغناطیسی (مسیر بسته شدن فوران) را توسط یوغ ببندید و سپس سیم پیچ را با جریان مستقیم حدود ۲ آمپر تحریک نمایید و بعد جریان الکتریکی را قطع کنید. مشاهده می شود که یوغ خیلی محکم به هسته چسبیده است به گونه ای که برای جدا کردن آن از هسته نیروی زیادی لازم است.

مدارهای مغناطیسی

مسیر بسته ای را که خطوط میدان مغناطیسی در آن برقرار می شود، مدار مغناطیسی می نامند. اگر خطوط میدان مغناطیسی فقط از طریق آهن عبور نمایند به چنین مداری، مدار مغناطیسی آهنی می گویند و چنانچه در یک مدار مغناطیسی فاصله هوایی نیز وجود داشته باشد آن را مدار مغناطیسی با فاصله هوایی می نامیم.

انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی

به منظور ایجاد میدان مغناطیسی در یک سیم پیچ، باید جریان الکتریکی در آن برقرار شود که برای رسیدن به مقدار نهایی آن زمان مشخص لازم است.

امکان حرکت دورانی مداوم توسط کموتاتور

همانطور که قبلاً گفته شد در آرمیچر ساده تک دور، کموتاتور عبارتست از دو نیم حلقه هادی که هر یک به یک سر کلاف وصل شده است. با توجه به شکل ۱۳-۲ به آسانی با چگونگی عملکرد کموتاتور آشنا خواهید شد.

سیم پیچی آرمیچر ماشینهای جریان مستقیم

الکترومغناطیس

هدف ما در این بخش ذکر جزئیات تکنولوژیک و عملی سیم پیچی آرمیچر نیست، بلکه هدف اصلی بررسی چگونگی اتصال کلافهای آرمیچر به تیغه‌های کلکتور و به یکدیگر است و اینکه این شیوه های اتصال چه تأثیری در نیروی محرکه و قابلیت جریاندهی مولد و گشتاور تولیدی موتور دارد.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.