خلق یا Mood مایه هیجانی یک وضعیت عاطفی پایدار است که در طول طیفی بهنجار از غم وشادی تجربه می شود . اختلالات خلقی با احساسهای نابهنجار افسردگی یا سرخوشی مشخص می شوند که در برخی موارد شدید با خصوصیات پسیکوتیک همراهند . اختلالات خلقی به انواع اختلالات دو قطبی و اختلالات افسردگی تقسیم می شوند .

چکیده

همانطور که می دانیم افسردگی و مانیا یکی از اختلالت خلقی شایع می باشند که بیشتر اختلالات عاطفی نامیده می شوند . اختلالات خلقی گروهی از بیماریهای روانپزشکی می باشند که به شکل خلق پایین و تصورات ذهنی ناهنجار بروز می نمایند .

مطلب افسردگی مشتمل۷۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید. 

فهرست مطالب

تشکر و قدردانی :

چکیده :

فصل اول : مقدمه

۱ـ۱ـ بیان مسئله

۱ـ۲ـ اهمیت مسئله

۱ـ۳ـ اهداف تحقیق

بیان فرضیه

۱ـ۴ـ فرضیه تحقیق

۱ـ۵ـ اصطلاحات مهم و تعاریف عملیاتی متغیرها

۱ـ افسردگی

۲ـ شیوع

۳ـ دانشجوی بومی و غیر بومی

فصل دوم : مرور بر ادبیات تحقیق

۲ـ۱ـ افسردگی

۲ـ۲ـ نشانه های افسردگی

۲ـ۳ـ طبقه بندی

۲ـ۴ـ نظریه های افسردگی

۲ـ۵ـ درمان اختلالات خلقی

۲ـ۶ـ تحقیقات انجام شده درمورد افسردگی دانشجویان

فصل سوم: طرح تحقیق

۳ـ۱ـ توصیف روش تحقیق

۳-۲ـ جامعه تحقیق

۳-۳- روش نمونه گیری

۳ـ۴ـ متغیرها و کنترلهایی که اعمال شده است

۳ـ۵ـ روش جمع آوری داده ها

۳ـ۶ـ ابزار اندازه گیری

۳ـ۷ـ روش آماری

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری

۵ـ۱ـ توصیف روش های مورد استفاده در تحقیق

۵ـ۲ـ نتیجه گیری

۵ـ۳ـ توجیه و تفسیر نتایج

۵ـ۴ـ توصیه برای پژوهشهای بعدی

۵ـ۵ـ محدودیتها

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیوستها

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله افسردگی را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

همانطور که می دانیم افسردگی و مانیا یکی از اختلالت خلقی شایع می باشند که بیشتر اختلالات عاطفی نامیده می شوند . اختلالات خلقی گروهی از بیماریهای روانپزشکی می باشند که به شکل خلق پایین و تصورات ذهنی ناهنجار بروز می نمایند .

مقدمه

خلق یا Mood مایه هیجانی یک وضعیت عاطفی پایدار است که در طول طیفی بهنجار از غم وشادی تجربه می شود . اختلالات خلقی با احساسهای نابهنجار افسردگی یا سرخوشی مشخص می شوند که در برخی موارد شدید با خصوصیات پسیکوتیک همراهند . اختلالات خلقی به انواع اختلالات دو قطبی و اختلالات افسردگی تقسیم می شوند .

بیان مسئله:

شاید کمتر کسی باشد که در طول زندگی خود لحظاتی از نگرانی و افسردگی را احساس نکرده باشد . افسردگی یک اختلال شایع عاطفی است . اگر شدت اینحالت از حد معمول بگذرد ، عرصه زندگی را بر فرد تنگ کرده او را از همه چیز حتی از خودش بیزار می کند .

اهداف تحقیق :

دانشجویان به اقتضای سن و موقعیتی که در آن قرار دارند در معرض ابتلاء به انواع اختلالات عاطفی می باشند بیشتر آنان از یکطرف بخاطر تحصیل دردانشگاه از خانواده و شهر خود جدا شده و در محیط جدیدی قرار گرفته اند که باید با مشکلات خود مبارزه نمایند .

اصطلاحات مهم و تعاریف عملیاتی متغیرها :

افسردگی اصطلاحی وسیع و مبهم است . برای شخص عادی حالتی مشخص با غمگینی و گرفتگی و بیحوصلگی و برای پزشک گروه وسیعی از اختلالات عاطفی با زیر شاخه های متعدد را تداعی می کند

شیوع :

شیوع به تعداد موارد موجود یک اختلال اطلاق می شود . ( پورافکاری ۱۳۶۸ )

بعبارت دیگر تعداد کل موردهایی از یک بیماری یا یک اختلال را در یک جمعیت معین و در یک نقطه از زمان شیوع می گویند .

دانشجوی بومی و غیر بومی :

منظور ازدانشجوی بومی دانشجویی است که حداقل روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته به منزل مراجعت نماید و دانشجوی غیر یومی دانشجویی است که تمام مدت هفته را در خوابگاههای دانشجویی سپری نماید .

مرور بر ادبیات تحقیق

افسردگی :

افسردگی از زمانهای قدیم در نوشته ها آمده است و توصیفهایی از آنچه ما امروزه اختلالات خلقی می خوانیم دربسیاری از مدارک طبی قدیم وجود دارد . داستان عهد عتیق شاه سائول و داستان خودکشی آژاکس در ایلیاد هومر ، هر دو یک سندرم افسردگی را توصیف کرده اند .

ملاکهای تشخیصی حملهافسردگی اساسی DSMIV

A پنج تا ( یا بیشتر ) از علائم زیر در یک دوره دو هفته ای وجود داشته اند و نشان دهنده تغییر از سطح عملکرد قبلی هستند ، حداقل یکی از علائم یا بصورت :

۱ـ خلق افسرده و یا ۲ـ از دست دادن علاقه و احساس لذت است .

نشانه های افسردگی :

صرف نظر از اینکه چه عواملی باعث ایجاد و بروز بیماری افسردگی می شود ، مجموعه علائم مربوط به این بیماری ، یعنی سندرم افسردگی ، به نحو خارق العاده ای تداوم داشته و دارد . معمولاً بیمار علائق خود را مدام از دست می دهد و از زندگی لذت نمی برد ، اشتها و خواب او مختل می گردد .

فقدان لذت :

در این حالت یک ناتوانی کلی درکسب لذت از هر چیز در زندگی و یا حتی در آداب و رسوم و وقایع و چیزهای خوشایند روزمره می باشد و در کل ازدست دادن توانایی برای کسب لذت می باشد (اسنیس ۱۹۹۳ ) این اصطلاح برای اولین بار به وسیله ریبو (۱۸۹۶) بحث شده است و بعنوان یک نشانه بارز در بیماران افسرده و توسط کلین (۱۹۷۴) مطرح شده است و شاید نشانه پیش آگهی بالینی بهتری در پاسخ به درمان باشد . در افراد افسرده « فقدان لذت » که ناتوانی در کسب تجربه لذت می باشد .

احساس گناه و بی ارزشی :

احساس گناه و بی ارزشی در بیماران افسرده نوع درون زاد ممکن است علامت بارزی باشد .این موضوع خیلی وقتها پیش توسط پلوتارک در یک قرن بعد از میلاد مسیح توصیف شده است .

مسخ شخصیت :

مسخ شخصیت نیز در افسردگی شایع است و ممکن است بصورت فقدان احساس و یا عدم احساس و یا عدم توانایی بر حس چسزی تظاهر پیدا کند . بطور کلی شکل خفیفی از آن که در بیماریهای شدید و هذیانهای نیست انگاری دیده می شود ، ممکن است در افسردگی شایع باشد ، به این صورت که بدنم تبدیل به آب شده است یا من مرده ام ، و من هیچ احساسی ندارم و نخواهم داشت .

احساس حیات :

احساس حیات اصطلاحی است که اولین بار به وسیله ورنیکه (۱۹۰۶) برای معین ساخته نشانه های جسمانی درسایکوزهای عاطفی بکار رفته است . اصطلاح « حیات » از مفهوم « خود حیاتی » که بعنوان رابطه بدن با آگاهی از خود توصیف می شود . ریشه می گیرد .

سایر نشانه ها :

شروع بسیار کند در آغاز تفکر و انجام عمل و یا ناتوانی در به عمل در آوردن آنها ، جزء خصوصیات واکنش تأخیری یک بمار افسرده تلقی می شود . تمرکز ، پشتکار و تصمیم گیری به سختی انجام می گیرد . و حتی برخی مواقع این کارها برای اودردناک و غیر ممکن می نماید . شخص در خیال پردازیها و تجدید خاطر احساس خود مشکل دارد و ناتوان توصیف می شود .

نظریه های افسردگی :

عوامل بسیار متعددی که برخی جنبه عمومی و بعضی جنبه اختصاصی دارند ممکن است باعث افسردگی شوند . پاره ای از این عوامل عبارتند از : شکست ،‌ بیماری ، سوگواری ،‌کم خونی ، ‌نارسائیهای غده تیروئید ،‌ تغییر فصل ، غده مغزی ، بیماری پارکینسون ، عفونتهای حاد ویروسی ، داروهای ظد فشار خون و برخی داروهای شیمیایی دیگر .

عوامل بیولوژیک :

سه رشته قراین تأثیر ژنهای معیوب را حداقل در مستعد ساختن فرد نسبت به اختلالات خلقی نشان می دهند .

الف) خویشاوندان نسبی مبتلاین به اختلالات خلقی نسبت به جمعیت کلی ،‌میزان بروز بالاتری از این اختلال را نشان می دهند .

عوامل عصبی ـ غددی :‌

غدد درون ریز مایعاتی ترشح می کنند و تأثیر این عوامل هورمنی کانون پژدهش های زیادی بوده است . محور هیپوتالامیک ـ هیپوفیزی ـ آدرنال کم کار (موسم به LHPA) در افراد افسرده به افزایش ترشح کورتیزول منجر می شود . همچنین در افسردگی کندی آزاد شدن TSH (هورمون محرکه تیروئید) ،‌کاهش هورمون رشد (GH) کاهش هورمون محرکه فولیکول (FSH) ،‌کاهش هورمون لوتئنابزینک (LH) ،‌کاهش ترشح شبانه ملاتونیل و کاهش تستسترون در مردها وجود دارد .

رویکرد شناختی بک :

آئرون بک (۱۹۲۱) ، روانپزشکی است که شناخت درمانی را بعنوان درمانی برای افراد افسرده مطرح نمود و امروزه این روش بعنوان یکی از مؤثرترین درمانهای موجود برای این اختلال مورد توجه قرار گرفته است .

نظریه درمان عقلانی ـ عاطفی (الیس)

از نظر آلبرت الیس (۱۹۷۳) انسانها تا حد زیادی خود موجد اختلالات و ناراحتیهای روانی خود هستند . انسان با استعداد و آمادگی مشخص برای مضطرب شدن متولد می شود. و تحت تأثیر عوامل فرهنگی و شرطی شدنهای اجتماعی این آمادگی را تقویت می کند . در عین حال ، انسان این توانایی را هم دارد که به کمک تفکر و اندیشه ، از آشفتگی و اضطراب خود جلوگیری کند …

رویکرد پردازش اطلاعات :

این رویکرد از سالهای ۱۹۶۰ بعنوان انقلابی شناختی در روانشناسی رخ داده که با انقلاب فن شناختی در صنعت هماهنگ است . انقلاب فن شناختی با کامپیوتر و پردازش اطلاعات همراه است . در الگوی انقلاب شناختی ، انسان موجودی است پیچیده ، هوشمند ، اگر چه جایز الخطا و پردازشگر اطلاعات . چون این رویکرد بیش از دو دهه از عمرش نمی گذرد واضح است که هنوز به عنوان یک نظریه شخصیت در حال شکل گرفتن است .

نظریه اسناد :

اگر رفتار فرد تحت تأثیر ادراکی باشد که از محیط بدست می آورد ، باید توجه خود را به این نکته معطوف کرد که چگونه مردم درباره موقعیتها به سازماندهی اطلاعات می پردازد و چگونه آن اطلاعات را طبقه بندی می کنند .

یکی از این دیدگاهها مربو به نطریه اسنادها می باشد .

روش نمونه گیری :

روش نمونه گیری در این تحقیق استفاده از روش تصادفی ساده و با مراجعه به جدول اعداد تصادفی می باشد که این انتخاب در دو مرحله و بطور مجزا برای هر دو گروه انجام پذیرفته است . لازم به ذکر است که این نمونه ازبین ۵۰۰ دانشجوی پسر بومی و ۵۰۰ دانشجوی پسر غیر بومی مجرد در محدوده سنی ۲۵ـ۱۹ ساله با مراجعه به مرکز کامپیوتر دانشگاه انتخاب شده اند .

متغیرها و کنترلهایی که اعمال شده است :

متغیرهای ما در این تحقیق ، متغیر افسردگی و متغیر دانشجوی بومی و غیر بومی بودن می باشد .که متغیر افسردگی ، درواقع همان متغیر وابسته است که انتظار می رود تحت تأثیر متغیر مستقل بومی و یا غیر بومی بودن ، دستخوش تغییر شود .

خصوصیات تست افسردگی بک Beck :

این پرسشنامه را بک در سال ۱۹۶۱ در مورد بیماران روانی بکار برد و ثابت کرد این آزمون قادر به تفکیک بیماران افسرده از دیگر بیماران روانی و افراد سالم است .

بر مبنای مشاهدات بالینی پرلیف در سال ۱۹۶۵ اوکوپن ۱۹۷۱ که افسردگی را به خوبی شرح دادند .

روش آماری :

ثابت شده که آزمون t برای مقایسه دوگروه مستقل ، همانند آزمونt تک نمونه ای می تواند نتایج دقیقی به دست دهد ، حتی اگر جامعه های نمونه برداری شده با این مفروضه ها همنوایی دقیق نداشته باشد . در حقیقت لزومی ندارد که جامعه های مورد مطالعه دقیقاً نرمال باشند و اگر جامعه ها تک نمایی و بدون چولگی شدید باشد ، هنوز می توان آزمون t را به کار برد .

توضیح علائم موجود در تست بک :

تست بک شامل ۲۱ علامت است وسؤالات آن با عناوین A,B,C,D, تا U درجه بندی شده است و ارزش از ۰ تا ۳ می باشد ، که نمره صفرنشان دهنده عدم علائم افسردگی و نمره ۳ نشان دهنده شدت عارضه می باشد . هر سؤال ۴ قسمت دارد و هر کدام از جوابها را که بیشتر با حالات فرد تناسب داشته باشد ، انتخاب نموده و آنرا علامت می زند .

روائی و پایائی تست افسردگی بک :

اتیکن وزیلی دریک آزمون ثبات ، اعتبار ، روائی ، همانندی و قابلیت انتقال را زا عوامل مهمی بر شمرده اند که آزمون افسردگی بک واجد آن می باشد . این آزمون توسط محققین در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است .

نتیجه :

با توجه به ملاکهای تشخیص DSMIV و آیتمهای مربوط به آزمون بک و جدول بالا مشخص می گردد که این آزمون اکثر ملاکهای DSMIV را اندازه گیری می کند و ابزار اندازه گیری مناسبی جهت تشخیص میزان افسردگی است .

خلاصه و نتیجه گیری

برای جلوگیری از پی آمدهای ناشی از وجود تفاوت بین سطوح آموزشی دانشگاهها و اجبار داوطلبان برای انتخاب شهرهایی غیر از محل سکونت خود . در جهت شناخت مشکلات دانشجویانی که دور از محیط خانواده و شهر دیارشان زندگی می کنند و پی آمدهای ناشی از آن بخصوص برای دانشجویانی که بلافاصله از دبیرستان وارد دانشگاه می شوند و بیشترین فشارها را در ترم های اول تحمل می کنند بر آن شدیم تا فرضیه های هرچند محدود را در زمینه میزان شیوع افسردگی بین این قبیل دانشجویان را با دانشجویان بومی مقایسه کنیم

منابع فارسی

۱ـ آناستازی ا .روان آزمایی ـ مترجم : براهنی م.ن۱۳۷۶ تهران . دانشگاه تهران

۲ـ اتکینسون ر.ل. اتکینسون ر.س. و هیلگارد ۱. زمینه روان شناسی ج۱و۲ مترجم ک براهنی م. و دیگران ۱۳۶۸ تهران رشد .

۳ـ اخوت و دانشمند . ارزشیابی شخصیت ۱۳۷۵ ـ تهران ـ دانشگاه تهران .

۴ـ انجمن روانپزشکی امریکا ـ طبقه بندی اختلالات روانی DSMIV ـ مترجم : پورافکاری .ن۱۳۷۴ ـ تبریز .

۵ـ بست .ج روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری ـ مترجم: پاشا شریفی ح.وطالقانی .ن ۱۳۷۴ تهران – رشد.

۶ـ پروین ۱.روان شناسی شخصیت ـ مترجم : جوادی .م.ج وکدیور پ- ۱۳۷۴ تهران .رسا .

۸ـ پورافکاری . ن نشانه شناسی بیماریهای روانی ۱۳۷۵ تبریز ـ آزاده .

۹ـ دلاور . ع . روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ۱۳۷۱ تهران ـ دانشگاه پیام نور .

۱۰ـ راس .ا.ا روان شناسی شخصیت ـ مترجم : جمالفرس ۱۳۷۵ تهران ، روان .

۱۱ـ راس م. افسردگی ـ مترجم : رواندوست و ۱۳۶۹ تهران

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

 

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − یازده =