اعتیاد و پیشگیری

معضل اعتیاد را می توان مهمترین مسئله و آسیب اجتماعی سال های اخیر دانست. ویژگی خزنده و پیش رونده اعتیاد بر امیت و حساسیت مسئله می افزاید. به دلایل مختلف هر روز بر تعداد کسانی که به مصرف مواد مخدر وابسته می شوند، افزوده می گردد. به نظر نمی رسد آمارهای رسمی بیانگر تمام واقعیتهای موجود باشند حتی اگر بپذیریم که آمارهای موجود تعداد واقعی معتادان را معین می کنند نیز ماهیت مسئله تغیر نخواهد کرد.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر۶۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

بیان مسئله. ۲

اهمیت موضوع. ۳

اهداف کلی.. ۶

تعاریف عملیاتی مفاهیم.. ۸

عود یا بازگشت… ۱۰

ملاک های وابستگی به مواد. ۱۳

عوامل خانوادگی.. ۱۴

مراحل سبب شناسی بیماری.. ۱۹

تفاوت هم وابستگی و مفاهیم تواا ساز و وابستگی به یکدیگر. ۲۴

علائم هم وابستگی.. ۳۳

عوامل شخصیتی و روان شناختی مرتبط با اعتیاد. ۳۴

اعتیاد و اختلالات شخصیتی.. ۳۶

وسوسه مصرف… ۴۱

نقش حس خودارزشمندی.. ۵۳

نقش وابستگی.. ۵۴

نقش عملکرد شناختی.. ۵۵

پیشگیری از عود. ۵۶

پیشینه تحقیق.. ۶۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله اعتیاد و پیشگیری را در زیر می توانید ببینید.

بیان مسئله

معضل اعتیاد را می توان مهمترین مسئله و آسیب اجتماعی سال های اخیر دانست. ویژگی خزنده و پیش رونده اعتیاد بر امیت و حساسیت مسئله می افزاید. به دلایل مختلف هر روز بر تعداد کسانی که به مصرف مواد مخدر وابسته می شوند، افزوده می گردد. به نظر نمی رسد آمارهای رسمی بیانگر تمام واقعیتهای موجود باشند حتی اگر بپذیریم که آمارهای موجود تعداد واقعی معتادان را معین می کنند نیز ماهیت مسئله تغیر نخواهد کرد.

اهمیت موضوع

اعتیاد به مواد مخدر فرایندی تکرار شونده برای بسیاری از کسانی است که به مصرف مواد مخدر وابسته می شوند. آنها معمولاً به عنوان تفریح، راهی برای درمان بیماری و کنجکاوی تحریک، همسالان و … مصرف را آغاز می کنند و به تدریج میزان و دفعات مصرفشان افزایش می یابد. تا زمانی که معتاد آنچه را مطلوب اوست، بدست می آورد، نمی توان امیدوار بود به قطع دائمی مصرف دست یابد. در طی این فرایند.

اهداف کلی

هدف کلی

بررسی علل تعیین دستیابی عوامل موثر در بازگشت معتادان به اعتیاد بعد از ترک مصرف مواد.

اهداف جزئی

  • تعیین نقش خانواده در بازگشت به اعتیاد.
  • تعیین نقش جامعه یا عوامل اجتماعی در بازگشت به اعتیاد.
  • تعیین نقش عوامل شخصیتی و فردی در بازگشت به اعتیاد.

تعاریف عملیاتی مفاهیم

۱-مسمومیت : رفتار غیرانطباقی مربوط به مصرف اخیر دارو. آثار مسمومیت هر دارو ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد و بستگی دارد به عوامل نظیر دوز با موقعیت، و شخصیت مصرف کننده به جدول ۱-۱ رجوع نمائید.

۲-محرومیت یا ترک: سندرم مختص به ماده روانگردان متعاقب قطع مصرف مرتب(تحمل داروئی را مطرح ساخته و حکایت از وابستگی دارد). به جدول ۱-۱ رجوع نمائید.

عود یا بازگشت

Relapse بازگشت به رفتاری خاص پس از دوره های پرهیز از آن رفتار ویژه تعریف شده است. پاتریشیا اون سرپرست مرکز تحقیقی باتلر در هاز لندن، بازگشت یا عود را چنین تعریف می کند:

((بازگشت به مشکل مصرف مواد مخدر پس از قطع مصرف اطلاق می شود …

در بازگشت معمولاً فرد به سطحی از مصرف باز می گردد که قبلاً وجود داشت یا به سطحی بدتر از آنچه قبلاً متوقف شده بود))

ملاک های وابستگی به مواد

الف:ظاهر شدن نهشانگان ویژه ماده مصرفی به علت قطع (کاهش) مصرف زیاد و طولانی مدت آن.

ب:نشانگان ویژه ماده مصرفی باعث ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی در کارکردهای اجتماعی، شغلی یا سایر حوزه های مهم می شود.

عوامل خانوادگی

برخی معتقدند عوامل مؤثر به اعتیاد عوامل زمینه ساز بازگشت (relapse)  نیز هستند. از آنجایی که عوامل مؤثر بر اعتیاد مواردی هستند که در کوتاه مدت تغییر نمی کنند می توان تا اندازه ای بر این نظر پافشاری نمود که عوامل مؤثر بر اعتیاد و بازگشت بسیاری از موارد مشترک هستند. از این روست که بررسی عوامل بازگشت مجدداً به اعتیاد را با پرداختن به عوامل زمینه ساز اعتیاد آغاز می نماییم.

مراحل سبب شناسی بیماری

۱-پدر بسیار زود هنگام و به ظاهر از منشاء خود مستقل می یابد.

۲-مادر هرگز مستقل نمی گردد و از دیدگاه عینی و عاطفی به مادر خویش وابسته می ماند.

۳-دشواری های مراحل استقلال طلبی در والدین به ایجاد نوعی زندگی زناشویی منجر می گردد که مسائل هر یک از خانواده های منشاء تکرار و در ضمن آن حل گردند.

تفاوت هم وابستگی و مفاهیم تواا ساز و وابستگی به یکدیگر

برای توضیح مفهوم هم وابستگی باید تفاوتهای آن را با دو مفهوم دیگر یعنی ((تواناساز)) و ((وابستگی به یکدیگر)) مورد تأکید قرار داد. مفهوم کلیدی در معنی تواناساز این است که فرد تواناساز به طور آگاهانه و به گونه ای رفتار میکند که مانع مواجه شدن با عواقب ناگوار رفتارهایش می شود. در نتیجه فرد وابسته به مواد شیمیایی شرایط را برای ادامه مصرف مناسب می بیند.

علائم هم وابستگی

شارون ویگشایدر در کتاب خود تحت عنوان ((هم وابستگی، فرزندان ، بزرگسالان و الکلی ها و معنویت) به پنج علائم وابستگی اشاره می کند. در هر یک از این علامت ها خصیصه هایی مطرح می شود که می تواند به شناسایی هر گونه گرایشی به هم وابستگی کمک نماید. این پنج علامت عبارتند از : باورهای نادرست، وسوسه های عملی، احساس های سرد و منجمد، غدد کم ارزش انگاری، و مشکلات پزشکی.( به نقل از معصومیان ۱۳۷۸)

عوامل شخصیتی و روان شناختی مرتبط با اعتیاد

فروید اشاره های بسیار کمی نسبت به مواد مخدر داشته است. به نظر او معتادان در مرحله دانی تثبیت گردیده اند و نمی توانند از آنچه دوست داشتنی است؛ آنها را تغذیه می نماید و از میزان حدشان می اهد او معتقد بود که این رفتار واپس رو به دلیل ساختار تحریک پذیر جنسی محدوده دهانی در آنها وجود دارد. هنگامی که این تحریک پذیری تا بزرگسالی ادامه یابد آنها به مصرف دخانیات و نوشیدن الکل وابستگی شدید پیدا می کنند.

اعتیاد و اختلالات شخصیتی

لیندسنیت، در سال ۱۹۴۷ فرضیه ای را در مورد اختلالات شخصیتی و اعتیاد پیشنهاد کرد که مسمل دانست که اختلالات شخصیتی در پیدایش اعتیاد نقشی ندارند. فرضیه وی ناشی از این عقیده است که اعتیاد معمولاً به منظور جلوگیری از ناراحتیهای ناشی از ترک دارو و نیاز به ادامه مصرف پدید می آید و مصرف کننده خود از این موضوع که ادامه مصرف وی امکان دارد

نقش حس خودارزشمندی

حس خودارزشمندی یکی از عواملی بوده که به عنوان پیش بینی کننده نتیجه درمان مورد تأکید فزاینده ای قرار گرفته است. به عنوان مثال لیتمن و دیگران (۱۹۸۴) گزارش کردند که احتمالاً راهبردهای مقابله با relapse بیش از مهارت های ساده در پیش بینی نتیجه درمان مؤثرند (به نقل از آکسوپ و همکاران،‌۲۰۰۰).

نقش وابستگی

لیتمن و دیگران (۱۹۷۹) دریافتند که میزان خود اسنادی با احتمال موفقیت در مقابله با شرایط خطرناک (شرایط سوق دهنده به سوی عود) همبستگی داشت.

یافته هایی نظیر مورد بالا دانا وان وکنی (۱۹۸۵) را به این نتیجه هدایت کرد که «… شدت وابستگی به الکل بخش مهمی از فرایند عود را تشکیل می دهند.» (داناوان و کنی ، ۱۹۸۵، ص ۳۹۸) به این ترتیب سطوح بالاتر وابستگی به الکل با افزایش خطر عود همبستگی دارند. (به نقل از آلسوپ و همکاران ، ۲۰۰۰)

پیشگیری از عود

بهبودی طی مراحلی رخ می دهد (وینگ ، ۱۹۹۵ به نقل از اسنو و اندرسون ،‌۲۰۰۰) و همه زمینه های زندگی فرد را در فرایند تغییر در بر می گیرد؛ این امر اغلب با کمک یک برنامه خود یاری مانند الکلی های گمنام رخ می دهد.

پیشینه تحقیق

در سال ۱۳۶۷ مریم سرآبادانی تفرشی در یک مطالعه توصیفی – تحلیلی به بررسی و مقایسه علل روانی و اجتماعی گرایش به اعتیاد مجدد در زنان زندانی که برای بار اول اعتیاد را ترک کرده بودند و گروهی از زنان زندانی که برای بار چهارم به بعد اعتیاد را ترک کرده بودند، پرداخت. مطالعه روی دو گروه ۲۵ نفری از زنان زندانی در زندان قصر تهران صورت گرفت. کلیه زنان در زندان بسر می بردند و سنین بین ۱۰ تا ۵۰ سال داشتند.

یافته ها و نتایج این بررسی نشان داد زمانی که اعتیاد را ترک کرده اند مسائل روانی و اجتماعی شان حل نشده و ترک اعتیاد آنها ناقص بوده است. نتایج حاصله از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده حاکی از این است که این گروه از زنان زندانی مسائل روانی – اجتماعی دارند که بعد از بارها ترک اعتیاد هنوز حل نشده باقی مانده اند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + شش =