پایان نامه

اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد.

مطلب اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی  مشتمل  ۷۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

چکیده: ۳

فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی.. ۶

بخش اول: مفهوم و ارکان اعتصاب… ۶

۱- تعریف اعتصاب… ۶

۲- ارکان اعتصاب… ۷

۳- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب: ۱۱

۴- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون. ۱۴

۵- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات: ۱۵

بخش دوم: آثار اعتصاب… ۱۷

بخش سوم: اعتصاب در حقوق ایران. ۲۶

روش معمول در خصوص اعتصابات و کنترل بحران. ۳۹

فصل دوم: اعتصاب از دیدگاه فقهی.. ۴۲

بخش اول: مشروعیت اعتصاب… ۴۲

تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد: ۴۴

عدم مخالفت با کتاب و سنت… ۴۴

تحلیل حرام- تحریم حلال. ۴۵

عدم مخالفت با مقتضای عقد: ۴۸

تجویز اعتصاب توسط قانونگذار: ۴۹

بناء عقلاء و حق اعتصاب: ۵۳

تعریف بناء عقلاء: ۵۴

بخش دوم: بررسی فقهی آثار اعتصاب… ۵۹

تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد: ۵۹

اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن: ۶۳

– انواع سبب… ۶۷

– انواع منفعت… ۷۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

خلاصه ای کوتاه از مقاله  اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی   را در زیر می توانید ببینید.

ارکان اعتصاب

از تعریف بیان شده در اعتصاب می توان چهاررکن را برای تحقق اعصاب لازم دانست این شرایط عبارتند از: قطع کار، دسته جمعی بودن، وجود رابطه کارگری ویا کارفرمایی و در نهایت صنفی بودن خواسته های کارگان اکنون به اختصار هریک از این ارکان اشاره می کنیم.

ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب:

اعتصاب یکی از سلاحهای کارگران در مقابله با کنترل مدیریت و نماینگر وسعت ستیزه صنعتی می باشد نمودهای دیگر این ستیزه یا ضعف روابط صنعتی که از کارگران سر می زند عبارتند از غیبت کارگران، خرابکاری، دزدی، بی کفایتی و….

اعتصاب کارگری در چارچوب قانون

هدف از ارائه این بحث دراین جا بیان این واقعیت است که جامعه کارگری برای اینکه بتواند کارفرمایان را به پای مذاکره بکشاند نیازمند اهرمی است که این اهرم را می توان اعتصاب نامید این نیاز شامل اعتصاباتی می باشد که بدون دخالت دیدگاههای سیاسی و بصورت حرفه ای و صنفی به آن نگریسته شود

اعتصاب در حقوق ایران

طرح بحث: اعتصاب بعنوان یک واقعیت عینی برای کسب امتیازات شغلی و گاه فشار برمقامات عمومی به جهت رسیدن به اهداف سیاسی اجتماعی و اقتصادی در کشور ما همواره وجود داشته است اگرچه حق اعتصاب هیچ گاه در قانون اساسی مملکت اشاره نشده است اما با این حال قانونگذار عادی با درک این واقعیت با تصویب قوانین سعی در به نظم کشیدن این اقدام دسته جمعی کارگران نموده است

روش معمول در خصوص اعتصابات و کنترل بحران

چنانچه قبلاً گفته شد در خصوص اعتصابات قانونی مشخصی حاکم نمی باشد لذا متولیان امر روابط کار با توجه به نیازهای مطرح شده در عرصه کار اقدام به تصویب دستورالعملهایی برای کنترل اعتصاب و هدایت آن نموده اند که نامه وزیر به نیروی انتظامی و انتخاب بازرسان ویژه از آن جمله محسوب می گردید.

تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد:

پس از نتیجه ای که دربحث قبل به دست آمد و معلوم گردید اعتصاب و تعطیل کار مخالف عمومات مذکور است اکنون درصدد بررسی این موضوع هستیم که آیا می توان حق اعتصاب را به عنوان شرط ضمن عقد در عقد کار مقرر نمود.

عدم مخالفت با مقتضای عقد:

یکی از شرایطی که برای صحت شروط ضمن عقد ذکر گردیده است عدم مخالفت با مقتضای عقد می باشد. متعاقدین به هنگام انعقاد عقد، مفاد قرارداد را اراده می نمایند و عقدی که بدون اراده منعقد شود خالی از شرایط صحت عقد وباطل می باشد

بناء عقلاء و حق اعتصاب:

استناد به بناء عقلاء یکی از شیوه های راجع برای اعتبار بخشیدن و حجیت احکام شرعی است چنانچه امری را جمیع عقلا مرتکب گردند، از آنجا که شارع مقدس نیز یکی از عقلاء است و اگر شیوه او طریق دیگری می بود لازم بود به نحوی از انحاء تذکر دهد و سکوت او به منزله رضایت است و بنابراین آنچه جمیع عقلاء آنرا انجام می دهند یا موردتوافق ایشان است وشارع در آن نهی نکرده است حجت است و اعتبار شرعی دارد.

تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد:

همانگونه که در بررسیهای حقوقی دانسته شد برخی از حقوقدانان معتقدند که عقد کار به موجب اعتصاب فسخ می گردد و بسیاری از ایشان قائل به تعلیق عقد در زمان اعتصاب می باشند. این موضوع با توجه به مبانی فقهی نیز قابل بررسی است.

اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن:

اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اعتصاب کارگران معولاً خسارتهایی را به همراه دارد. گاهی اوقات این خسارتها به از بین رفتن اموال منجر می گردند. مانند مواد اولیه تاریخ دار که در صورت اعتصاب و تعطیل کار فاسد می شوند وبرخی اوقات خسارت منحصر در تقویت منافعی است که در زمان اعتصاب از کارفما سلب گردیده است.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × چهار =