اطلاعات ایمنی ارتقاء یافته برای طراحی بزرگراهها

یک وسیله نقلیه سواری از طریق شیبراهه موجود در داخل یک قوس، وارد یک بخش از راه که ترافیکی سنگینی دارد، می شود. شیبراهه در سر پایینی قرار دارد و یک دیوار حائل نیز بین آن و راه اصلی درست تا قبل از نقطه تلاقی ۲ راه وجود دارد. وسیله نقلیه ای که در خط ۱ می باشد وسیله نقلیه در حال ورود را تا زمانیکه به نقطه همگرایی می رسد، نمی بیند.

مطلب اطلاعات ایمنی ارتقاء یافته برای طراحی بزرگراهها مشتمل۳۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

معرفی رویکرد. ۲

ساختار تحقیق.. ۵

برای تصمیم گیری در مورد بالا استفاده می‌شوند. ۹

برای فرآهم آوردن مورد بالا جمع آوری می شوند. ۹

شکل ۲. کاربران داده های ایمنی و عملکرد آنها ۱۰

خلاصه: ۱۱

کارهای مورد نظر در پروژه و اهداف آن در زیر آمده است: ۱۲

روند طراحی.. ۱۴

مسائل مرتبط با ایمنی اطلاعات ایمنی.. ۱۶

فعالیتهای مربوط به برنامه ریزی.. ۱۸

فعالیتهای مربوط به پروژه. ۱۸

بالا. ۱۸

مسائل مربوط به جمع آوری داده های ایمنی.. ۱۹

مسائل مرتبط با مدیریت داده های ایمنی.. ۲۰

راه حل های بالقوه برای مسائل مرتبط با اطلاعات ایمنی.. ۲۱

نقش تکنولوژی.. ۲۲

نیاز به یک سیستم پشتیبان در تصمیمات طراحی.. ۲۳

موارد موسسه ای و سازمانی.. ۲۷

نتایج : ۲۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله اطلاعات ایمنی ارتقاء یافته برای طراحی بزرگراهها را در زیر می توانید ببینید.

معرفی رویکرد

یک وسیله نقلیه سواری از طریق شیبراهه موجود در داخل یک قوس، وارد یک بخش از راه که ترافیکی سنگینی دارد، می شود. شیبراهه در سر پایینی قرار دارد و یک دیوار حائل نیز بین آن و راه اصلی درست تا قبل از نقطه تلاقی ۲ راه وجود دارد. وسیله نقلیه ای که در خط ۱ می باشد وسیله نقلیه در حال ورود را تا زمانیکه به نقطه همگرایی می رسد، نمی بیند.

  • شناسایی آیتم های اطلاعاتی مورد نیاز

هدف : شناسایایی نیاز کاربران به اطلاعات (شامل خصوصیات و دسترسی به آنها) برای استفاده در تصمیمات مربوط به ایمنی در مرحله سیاست گذاری پروژه طرح. ارتباط دادن این نیازها به المان های داده مورد نیاز و مسائل مرتبط با کسب و مدیریت داده ها.

کارهای مورد نظر در پروژه و اهداف آن در زیر آمده است:

  • شناسایی آیتم های اطلاعاتی مورد نظر. از تاریخچه تحقیقات صورت گرفته تاکنون، تماس با طراحان، و سایر منابع نیاز کابران به اطلاعات (شامل اسناد و دسترسی آن) جهت پشتیبانی پروژه و تصمیمات و سیاستهای مرتبط با ایمنی طراحی بزرگراهها استفاده شد. نیاز کاربران به اطلاعات مورد نیاز و موارد مرتبط با کسب و مدیریت این اطلاعات شناسایی شد.
این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

روند طراحی

از طریق بازبینی تاریخچه، مصاحبه با مهندسین طراح ایالتی، مشورت با گروه پروژه و گروه مشاور، و دانش تیم تحقیقی، دیدگاهی کلی نسبت به انواع تصمیمات طراحی که نیازمند اطلاعات ایمنی هستند، ارائه شد. در یک آژانس راه به طور معمول سه فعالیت صورت می پذیرد. برنامه ریزی سیستم، طراحی پروژه، و مدیریت سیستم (شکل ۱-S). این پروژه اساسا بر روی فعالیتهای دخیل در طراحی پروژه، متمرکز است، ولی دو فعالیت دیگر را نیز در نظر می گیرد.

مسائل مرتبط با ایمنی اطلاعات ایمنی

به دلیل کیفیت بد داده ها، اطلاعات مناسب ایمنی را نمی توان سریع بدست آورد و ابزارهای آنالیزی مناسب نیز در اختیار طراحان نمی باشد و همه این موارد موجب می شود تا ایمنی به خوبی در تصمیمات طراحی مورد توجه قرار نگیرد، علی رغم اینکه طراحان خواهان رعایت آن می باشند. مشکلاتی که این طراحان در رابطه با بدست آوردن و استفاده از داده های ایمنی با آن روبه رو هستند منجر به نادیده گرفته شدن آنها می شود. رابطه بین سطح اطمینان از مقادیر کمی و نتایج تصمیمات طراحی در شکل ۲-S آمده است.

مسائل مربوط به جمع آوری داده های ایمنی

این مسائل در رابطه با گزارش تصادف پلیس (PCR)، نوع و کیفیت داده های مربوط به محیط راه، داده های دینامیکی (مثلا حجم و سرعت ترافیک) وجود دارد. این نقایص به خاطر عدم تمرکز و توجه به ایمنی در زمان ایجاد پروتکل ها و دستورالعمل ها توسط سازمان های مسئول می باشد.

مسائل مرتبط با مدیریت داده های ایمنی

در این تحقیق نیاز به ارتقاء مدیریت داده ها از جمله ایجاد ارتباط بین بانکهای اطلاعاتی، استفاده از داده ها به روش های مدرن، و نگهداری فایل های مربوط به اطلاعات قبلی (تاریخچه)، نشان داده شده است.

این داده های ارزشمند (مثلا از اسناد تعمیر و نگهداری مانند تعویض گاردریل، سیستم های مدیریت و روسازی، اسناد مربوط به مرگ و میر، شکایات شهروندان تا آژانس های راه و پلیس) توسط سایرین به جز برای اهداف ایمنی راه نیز نگهداری می شود. می توان از این داده ها برای آنالیزهای ایمنی استفاده کرد

راه حل های بالقوه برای مسائل مرتبط با اطلاعات ایمنی

این تحقیق رویکردی جامع نسبت به مشکلات ذکر شده که شامل تشکیل یک چارچوب سازمانی که در آن بتوان تصمیم گیری ها را تقویت نمود، می دارد. پیشرفت های تکنولوژی در جمع آوری و مدیریت داده ها، فرصت های مقرون به صرفه بسیاری را ارائه می دهد. حساسیت نیاز به داده های مرتبط با ایمنی برای طراحان در برنامه های جمع آوری اطلاعات بخشی از راه حل مشکل می باشد.

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

نقش تکنولوژی

با پیشرفت های اخیر تکنولوژی، تعداد کمی از آژانس ها از این تکنولوژی ها برای بالا بردن سطح استفاده از داده ها ایمنی استفاده کرده اند در حالیکه می توان این تکنولوژی ها را برای جمع آوری، مدیریت و داده ها و ارتباطات آنها به کار برد. با ابداع مهندسی به یاری کامپیوتر (CAE) وسایل نقلیه مجهز، و داده های مبتنی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی برای کمک در روند جمع آوری اطلاعات استفاده می کرده اند. کمتر از یک سوم آنها از خوانده های نوری بانکهای اطلاعاتی، گزارشات تصادفی و داده های پزشکی یا وسایل مدل سازی یا سیستم های پشتیبانی استفاده می کرده اند.

نیاز به یک سیستم پشتیبان در تصمیمات طراحی

بعد از ارتقاء کیفیت و مدیریت داده ها توسط تکنولوژی های مدرن، اکنون به ابزارهای جامع ومفید برای هماهنگی اطلاعات ایمنی نیاز است. وقتی طراح به این اطلاعات رسید، با مشکل اینکه حال با این اطلاعات باید چه بکند رو به رو می شود. در پروژه ۱۲-۱۷NCHRP تیم تحقیق، یک سیستم پشتیبان (DDSS) ایمنی را برای کمک به تصمیم گیری طراحان در هر مرحله از این روند، توصیه می کند.

موارد موسسه ای و سازمانی

مسائل موسسه ای و سازمانی، می تواند کارآمدی تجهیزات و تکنولوژی های جدید را، حتی در صورت وجود، محدود سازد. این مسائل شامل ناکافی بودن هماهنگی و یکنواختی فایل داده ها وابستگی به منابع داده سازمانی هایی که اصلا ارتباطی با طراحی ندارند، عدم هماهنگی تجهیزات کامپیوتری و دانش کم کامپیوتری طرحان می باشد.

نتایج :

تیم تحقیق نتیجه گرفت که تصمیم گیران به اطلاعات ارتقاء یافته ایمنی برای طراحی نیاز دارند. برای این هدف، جامعه طراحان باید موارد زیر را دنبال نمایند:

  • پی بردن به اهمیت ایمنی در تصمیمات مربوط به طراحی، ناکافی بودن روش های موجود برای به کارگیری ایمنی، و نیاز به ارتقاء و تقویت روش هایی برای آنالیز ایمنی

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + هفده =