اضطراب در دانش آموزان

از زمان تولد تا هنگام مرگ هر انسانی در موقعیت های گوناگون بالندگی درگیر مسائل و مشکلاتی می شود که به نحوی روان او را متأثر می سازد. از جمله این مسائل می توان ترس و اضطراب را نام برد که در تمام دوره های زندگی ممکن است بر انسان چیره شود.

بخشی از رشد کودک، متضمن آموختن و کنترل اضطراب و ترس است، کودکان ترس های بسیاری دارند و ممکن است برخی از

از زمان تولد تا هنگام مرگ هر انسانی در موقعیت های گوناگون بالندگی درگیر مسائل و مشکلاتی می شود که به نحوی روان او را متأثر می سازد. از جمله این مسائل می توان ترس و اضطراب را نام برد که در تمام دوره های زندگی ممکن است بر انسان چیره شود.

بخشی از رشد کودک، متضمن آموختن و کنترل اضطراب و ترس است، کودکان ترس های بسیاری دارند و ممکن است برخی از آن ها در بزرگسالی هم دچار ترس باشند. آن ها در بزرگسالی هم دچار ترس باشند.

چکیده

اضطراب و تشویش از جمله مسائلی است که امروز در تمام شهرهای بزرگ و کوچک در اکثر افراد دیده می شود. این نگرانی و اضطراب می تواند به دنبال خود بسیاری از بیماری های جسمانی و روانی را به همراه داشته باشد پس ما اگر به زندگی و حیات خود علاقه دارید و می خواهید عمر طولانی داشته باشید و از سلامتی روح و روان بهره‎ مند باشید باید اضطراب و نگرانی را از خود دور کنید و با آن به بهترین نحوه مقابله کنید. فقط امروز تحت کنترل ماست: زندگی کردن در زمان حال باعث می شود که ما هر لحظه از زندگی خود را با شعور و آگاهی و همراه با نشاط و شور و شعف سپری کنیم. هر یک از ما حق انتخاب دارد تا بداند واقعاً دارد زندگی می کند و از آن موهبت حیات برخوردار است.

این تجربیات معلمان مشتمل بر   ۵۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight]

چکیده. ۳

مقدمه. ۴

بیان اهداف…. ۴

تعریف اضطراب… ۵

اضطراب در کودکان و نوجوانان.. ۶

نشانه های اضطراب سازنده. ۷

نشانه های اضطراب مشکل آفرین.. ۷

نظریه های روانشناختی اضطراب… ۸

چه چیزهایی باعث بروز اضطراب دانش‌آموزان می شود؟. ۱۱

انواع اضطراب… ۱۲

رابطه اضطراب و افسردگی.. ۱۵

اضطراب و مکانیسم دفاعی.. ۱۷

اضطراب و پیشرفت تحصیلی.. ۱۸

اضطراب امتحان.. ۲۰

نقش معلمین در کاهش اضطراب… ۲۸

نقش خانواده ها در کاهش اضطراب دانش آموزان.. ۳۱

حذف اضطراب دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی.. ۳۳

اضطراب دانش آموزان در درس ریاضی.. ۳۵

عوامل موثر در ایجاد اضطراب ریاضی‎ ‎ ۳۵

اضطراب ریاضی و نقش آموزگاران‎ ‎ ۳۹

اضطراب ریاضی و اطمینان ریاضی.. ۴۳

شیوه های علمی کنترل و کاهش اضطراب ریاضی.. ۴۴

راهکارها ۴۷

نتیجه گیری… ۵۰

روش های پیشنهادی… ۵۱

منابع..۵۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  اضطراب در دانش آموزان را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight]

از زمان تولد تا هنگام مرگ هر انسانی در موقعیت های گوناگون بالندگی درگیر مسائل و مشکلاتی می شود که به نحوی روان او را متأثر می سازد. از جمله این مسائل می توان ترس و اضطراب را نام برد که در تمام دوره های زندگی ممکن است بر انسان چیره شود.

بخشی از رشد کودک، متضمن آموختن و کنترل اضطراب و ترس است، کودکان ترس های بسیاری دارند و ممکن است برخی از آن ها در بزرگسالی هم دچار ترس باشند. اما بسیاری از استرس های و اضطرابهای دوران کودکی در اثر گذشت زمان و تجربه از بین می روند و تنها بخشی از آنها تغییر شکل می دهد و بصورت نیرویی مؤثر در رفتار درمی آیند

[highlight txtcolor=”#eded00″]اضطراب در کودکان و نوجوانان[/highlight]

بسیاری از کودکان هنگام قرارگیری در وضعیت جدید مثل روبه رو شدن با افراد جدید، احساس اضطراب کرده و به طور خجالت آوری به مادر و پدر، افراد فامیل یا وابستگان به اصطلا ح «آویزان»
می شوند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]نشانه های اضطراب سازنده[/highlight]

۱- دانش آموز علاوه بر نشان دادن حساسیت مناسب به درس، روند زندگی معمولی خویش را ادامه می دهد. مثل: خوردن، خوابیدن و حرف زدن با خانواده.

۲- دانش آموز هنگام مطالعه نوعی از هیجان مثبت دارد.

۳- بیشترین وقت خود را برای خواندن درس صرف می کند نه همه وقت خویش را.

[highlight txtcolor=”#eded00″]چه چیزهایی باعث بروز اضطراب دانش‌آموزان می شود؟[/highlight]

هر آن چه که دانش آموزان را به هیجان می آورد، عصبانی می کند، سرخورده و مایوس می سازد یا ناخوشایند می سازد، می تواند منجر به اضطراب در دانش آموزان شود.

[highlight txtcolor=”#eded00″]اضطراب از امتحان[/highlight]

عامل دیگر اضطراب کودکان و دانش ‏آموزان اضطراب ترس از امتحان است. ترس از امتحان یا امتحان گریزی در اغلب دانش ‏آموزان مشاهده می شود چه دانش ‏آموزانی که از اول سال تحصیلی با یک برنامه ‏ریزی صحیح کتاب های درسی خود را خوانده و چه دانش‏ آموزانی که برنامه ریزی برای درس های خود نداشته‏اند

[highlight txtcolor=”#eded00″]نحوه ی تشخیص دانش آموزان مضطرب[/highlight]

مؤثرترین روش برای تشخیص دانش آموزان مضطرب این است که دانش آموز از الگوی رفتار تحصیلی پایه اش منحرف می شود به این معنا که دچار افت تحصیلی اش می شود در محیط سالم و دلپذیر باید خیلی سریع به نگرانی های تحصیلی و هیجانی دانش آموزان همانند بیماری جسمانی آنان توجه کرد،

[highlight txtcolor=”#eded00″]اضطراب و پیشرفت تحصیلی[/highlight]

در چگونگی موفقیت تحصیلی کودکان عوامل بسیار زیادی دخالت دارند. یک دسته از این عوامل را تحت عنوان عوامل عاطفی روانی می توان نام برد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]عوامل موثر بر اضطراب امتحان[/highlight]

عوامل موثر بر اضطراب امتحان در دانش آموزان را می توان به دسته های مختلفی تقسیم کرد که مهمترین آن ها یکی خانواده و دیگر معلمین می باشند که به اختصار به توضیح آن ها خواهم پرداخت.
الف: خانواده

[highlight txtcolor=”#eded00″]راهکارهایی برای کاهش اضطراب دانش آموزان در روزهای امتحان [/highlight]

والدین به توانمندی دانش آموزان نگاه واقع بینانه داشته باشند.

هر سال، خردادماه برای بسیاری از خانواده ها، فصل درگیر شدن با امتحانات است. دانش آموزان در این ماه نتیجه یک سال تحصیلی خود را طی مدت کوتاهی می بینند و حساسیت خانواده ها به تحصیلات فرزندان به اوج خود می رسد. مطالعه کتاب های درسی، بررسی برگه های امتحانی و مرورکردن جزوه های درسی فقط بخشی از کارهایی است که دانش آموزان انجام می دهند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]حذف اضطراب دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی[/highlight]

واکنش نسبت شروع سال تحصیلی در همه دانش‌آموزان یکسان نیست. هر کودک ممکن است سطوح متفاوتی از مشکلات را داشته باشد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]اضطراب دانش آموزان در درس ریاضی[/highlight]

اضطراب ریاضی موجب ضعف فرآیندهای ذهنی برای‎ ‎انجام عملیات ریاضی، منفی نگری و سردرگمی دانش آموزان می‌شود. این گروه با اجتناب‎ ‎از کلاس ریاضی، ناتوانی در انجام آزمون‌های ریاضی و اضطراب و تشویش فراوان از‎ ‎یادگیری این درس طفره می‌روند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]نتیجه گیری[/highlight]

بنابر این اضطراب در کودکان یک بیماری است که همچون زهری می تواند کودکان را یک باره از پای در آورد و یا به صورت فرسایشی نابود سازد. منشا این اضطراب می تواند خانواده، معلمین، مدرسه و… باشد. والدین و معلمین باید به یاد داشته باشند که مهمترین روز های زندگی پدران و مادران آینده را با سختگیری های بی مورد مواجه نسازند و با همفکری و تبادل نظر با یکدیگر بتوانند در خانه و مدرسه محیطی آرام و دور از هر گونه تنش را ایجاد نمایند تا کودکان در سایه ی این محیط آرام به سر منزل مقصود نائل شوند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]روش های پیشنهادی[/highlight]

۱- توزیع ورقه های مشابه امتحانات پایان ترم بین دانش آموزان قبل از امتحان اصلی تا آن ها به کمک والدین و معلمان خود اقدام به پاسخ گویی به سوالات کنند.

۲- قبل از امتحان دادن دانش آموزان در مدرسه، وی توسط والدین مورد آزمون قرار گیرد.

۳- انتخاب جایی مناسب و بدون سر و صدا اضافی برای جلسات امتحانی.

[highlight txtcolor=”#eded00″]منابع[/highlight]

۱- جمال فر، ترجمه، روانشناسی شخصیت، انتشارات بعثت، ۱۳۷۳.

۲- شاملو ، سعید، آسیب شناسی روانی ، انتشارات رشد، ۱۳۶۸.

۳- آتش پور، سید حمید، اضطراب، مجله بهداشت جهان، سال دهم ، شماره سوم ، ۱۳۷۵ .

۴- احمدی، سید احمد، مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی، انتشارات دانشگاه اصفهان ، ۱۳۷۱ .

۵- بیرجندی، پروین، روانشناسی رفتار غیرعادی، نشر دهخدا، ۱۳۷۵.

۶- سرمد، غلامعلی نشر، روانشناسی کودک، دورونی راحرز، ترجمه آوای نور، ۱۳۷۳.

۷- مهری نژاد، سیدابوالقاسم، مشاوره و روان درمانی کودکان مشکل دار، ترجمه، انتشارات ابجد

۸- شکرکن، حسین، روانشناسی اجتماعی، ترجمه انتشارات رشد.

۹- احمدیه، ملک سیما، بازیابی ارزشها در کودکان و نوجوانان، انتشارات نشرنی، ۱۳۷۵ .

۱۰- ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی رشد، شماره ۱۰۵ ، ۱۰۷ و ۱۰۸.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده − هشت =