استفاده از مدل تعدیل شده EFQM

فرهنگ کارگروهی به طور وسیع به عنوان یک روش برای برخورد با محیط متلاطم امروزی و برای ایجاد یک سازمان انعطاف پذیر با عملکرد بالا پاسخگو به تغییرات مستمر تصدیق شده است. با این حال، توسعه فرهنگ کارگروهی ، سخت می باشد، و سؤالات ناشناخته بیشماری پدیدار می شود که با وجود تعداد کثیری از مقالات اندیشمندانه در خصوص این موضوع باید پاسخ داده شوند. یکی از سؤالات مهم این است که چگونه توسعه فرهنگ کارگروهی به منظور تحکیم بهبود مستمر درعملکرد تیمی و سازمانی سنجش و نظارت می شود. علاوه بر این ، این مشکل به دلیل اینکه سنجش عملکرد (MoP) باید ساختار چند بعدی کارگروهی را در نظر بگیرد سخت تر می شود : ابعاد فردی، تیمی ، سازمانی و ضرورت انطباقشان

چکیده

 این مقاله مباحث کارگروهی، توسعه یک سازمان تیم گرا و سنجش عملکرد را مطرح می نماید. این بحث به تدوین یک روش برای سنجش سفر سازمانی در جهت الگوی سازمانی تیم گرا منجر می گردد. مدل TEaM، یک  مدل بر مبنای مدل تعالی EFQM ، به عنوان یک ابزار خود ارزیابی برای سنجش فرهنگ کار گروهی در سازمانها پیشنهاد می شود. در نتیجه ، یک نگرش پنج مرحله ای در جهت به کار گیری موفقیت آمیز مدل ارائه شده معرفی می گردد. نویسندگان سودمندی TEaM را، نه تنها در توسعه فرهنگ کار گروهی در سازمانها ، بلکه در کاهش مقاومت نسبت به تلاش های تغییر نشان می دهند در حالیکه از مبادله دانش از طریق خود ارزیابی مستمر تیم ها حمایت می کنند.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۴۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه. ۲

توسعه تیم. ۳

ایجاد یک سازمان تیم گرا ۶

سنجش عملکرد. ۱۴

سنجش عملکرد کار گروهی.. ۱۹

تطبیق مدل تعالی EFQM… 24

مدل TEaM… 30

چگونگی استفاده از مدل. ۳۴

تشریح استنباط های تحقیق. ۴۲

نتیجه گیری.. ۴۶

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله استفاده از مدل تعدیل شده EFQM را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

فرهنگ کارگروهی به طور وسیع به عنوان یک روش برای برخورد با محیط متلاطم امروزی و برای ایجاد یک سازمان انعطاف پذیر با عملکرد بالا پاسخگو به تغییرات مستمر تصدیق شده است. با این حال، توسعه فرهنگ کارگروهی ، سخت می باشد، و سؤالات ناشناخته بیشماری پدیدار می شود که با وجود تعداد کثیری از مقالات اندیشمندانه در خصوص این موضوع باید پاسخ داده شوند. یکی از سؤالات مهم این است که چگونه توسعه فرهنگ کارگروهی به منظور تحکیم بهبود مستمر درعملکرد تیمی و سازمانی سنجش و نظارت می شود. علاوه بر این ، این مشکل به دلیل اینکه سنجش عملکرد (MoP) باید ساختار چند بعدی کارگروهی را در نظر بگیرد سخت تر می شود : ابعاد فردی، تیمی ، سازمانی و ضرورت انطباقشان

توسعه تیم

یک توافق عام در مورد اینکه تیم ها از طریق مراحل مختلفی پیشرفت می کنند وجود دارد. این مراحل در داخل مدل “ترکیب- طوفان- هنجار- اجرا” (مدل FSNP) توسعه تیم از تاکمن و ژسن تعریف می گردد. مدل (FSNP) مشخصه های کلیدی در توسعه تیم را شرح می دهد. مشخصه های (ویژگی ها) کلیدی مراحل مسلم پیشرفت هستند.

ایجاد یک سازمان تیم گرا

در بخش قبلی مقاله توسعه تیم و برخی تئوریها و ابزارهایی برای تلاش برای این توسعه مورد بحث قرار گرفت. با وجود این ، همانطور که برخی محققان حمایت می کنند (استات و والکر، ۱۹۹۵؛ اسکلتث، ۱۹۹۶؛ آدایر ، ۱۹۸۶)، کار گروهی یک ساختار چند بعدی است که بیش از یک بعد دارد و تمامی آن ابعاد باید در نظر گرفته شوند.

سنجش عملکرد

هدف کلی مدیریت عملکرد اطمینان از این است که سازمان و تمام سیستم های فرعیش (فرآیندها، بخش ها، تیم ها ، کارکنان ، مشتریان ، سیستم های پادارش) در یک روش بهینه برای دستیابی به نتایج مطلوب با هم فعالیت می کنند. راملر و براک (۱۹۹۵) استدلال می کنند

سنجش عملکرد کار گروهی

سنجش عملکرد به طور کلی به عنوان یک عامل مهم در توسعه سازمانی و تیم شناخته می شود. با این وجود ، تیم ها به ندرت می دانند که چگونه نقاط ضعف و قوتشان را بررسی کنند و بسیاری از سازمانها در جهت سازمان تیم گرا بدون تغییر سنجش عملکردشان حرکت کردند

تطبیق مدل تعالی EFQM

یکی از عوامل شناسایی شده در تحقیق قبلی نویسندگان “تنظیم و تعامل با موجودیت خارجی (جدول I)” بود. در حالیکه کار در سازمان مورد مطالعه، استنتاج شده بود که شاخص های عملکرد برای یک تیم برای تعریف شدن مشکل بودند. به دلیل اینکه سیستم متفاوت در داخل کل سازمان مورد مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. در نتیجه، امکانات تعدیل چارچوب EFQM در نظر گرفته شده است.

مدل TEaM

در نتیجه مباحث فوق، مدل تعدیل شده تعالی کار تیمی (TEaM) ارائه می شود. (شکل ۱). مدل مبتنی بر چارچوب مدل تعالی EFQM می باشد و عواملی برای اجرای موفقیت آمیز عملکرد بالای تیم ها در نظر می گیرد. (جدول I). معیار برای نشان دادن مؤثرتر اهداف فرهنگ کارگروهی اندکی اصلاح شده است و در جدول II بحث می شود.

چگونگی استفاده از مدل

برای استفاده مؤثر از مدل برای توسعه  فرهنگ تیمی و پس از این حرکت تیم در جهت سطوح بالاتر عملکرد، رویکرد پنج مرحله ای زیر توصیه می شود. این رویکرد از تحقیق نویسندگان ترسیم شده است و در جهت سازمانهایی است که به یک سیستم اندازه گیری برای توسعه فرهنگ کار گروهی نیازمندند.

تشریح استنباط های تحقیق

اگرچه مدل TEaM پیشنهاد شده در این مقاله (شکل ۱) استفاده کاربردی قابل توجه ای متحمل نشده است، مدل از طریق روش های مختلفی تا حدی معتبر شده است. مدل یک همکاری با ارزشی برای درک ساختار احاطه کننده توسعه تیم و ارزش دائم چارچوب EFQM در درک ارزیابی های سازمانی از ابعاد مختلف ارائه می کند.

نتیجه گیری

سفر در جهت مورد سازمانی تیم مدار یک چالش قابل توجه در تعداد فزاینده ای از سازمانهاست. برای پشتیبانی این تلاش ، این مقاله یک ابزار خودارزیابی بر مبنای چارچوب EFQM پیشنهاد می کند. (مدل TEaM) که می تواند در سازمانهای نیازمند سنجش و متعهد به انجام سنجش فرهنگ کارگر و گروهیشان و بنابراین فرصت های عملکردی مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از ازریابی های مدل TEaM اطلاعات لازم برای بهبود در تمامی ابعاد سازمانی ، تیمی و فردی توسعه فرهنگ کار گروهی ارائه می کند. استفاده از چارچوب ارائه شده به بهبود ارتباطات ، مبادله دانش، توسعه درک چشم انداز سازمانی و در زمان یکسان کاهش مقاومت در برابر تلاش های تغییر منجر خواهد شد.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.