مقالات رشته حسابداری

استاندارد حسابداری صورتهای مالی تلفیقی

فرایند تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری، فرایندی‌ مستمر و پویاست‌ که‌ در واکنش‌ به‌ تغییر شرایط‌ و تحولات‌ محیط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای‌ موجود یا تدوین‌ استانداردهای‌ جدید را ایجاب‌ می‌کند.

مطلب استاندارد حسابداری صورتهای مالی تلفیقی مشتمل ۳۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمـه‌  ۱

پیشگفتار  ۱

هدف   ۳

دامنه‌ کاربرد  ۳

‌تعاریف‌    ۳

ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌   ۵

شمول‌ صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌   ۷

ضوابط‌ تلفیق‌   ۹

تعدیلات‌ تلفیقی‌   ۱۰

مبلغ‌ دفتری‌ سرمایه‌گذاری‌   ۱۲

سهم‌ اقلیت‌    ۱۲

رویه‌های‌ حسابداری‌   ۱۴

تاریخها و دوره‌های‌ حسابداری‌   ۱۴

سایر ملاحظات‌   ۱۴

افشا ۱۶

تاریخ‌ اجرا ۱۷

مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌   ۱۷

پیوست    ۱۸

مبانی نتیجه‌گیری   ۱۸

معافیت واحد تجاری اصلی از تهیه صورتهای مالی تلفیقی   ۱۸

دامنه  صورتهای مالی تلفیقی   ۱۹

سهم اقلیت    ۱۹

حذف روش ارزش ویژه  ۲۰

منابع : ۲۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حسابداری

خلاصه ای کوتاه از مقاله  استاندارد حسابداری صورتهای مالی تلفیقی را در زیر می توانید ببینید.

هدف

۱ . هدف‌ این‌ استاندارد، الزام‌ واحدهای‌ تجاری‌ اصلی‌ به‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ به منظور ارائه‌ اطلاعات‌ مالی‌ درباره‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ گروه‌ واحدهای‌ تجاری‌ است‌، به‌گونه‌ای‌ که‌ منابع‌ تحت‌ کنترل‌ گروه‌، تعهدات‌ گروه‌ و نتایج‌ کسب‌ شده‌ از طریق‌ بکارگیری‌ منابع‌ گروه‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ شخصیت‌ اقتصادی‌ واحد نشان‌ دهد.

ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌

۵  .    هر واحد تجاری‌ اصلی‌، غیر از واحدهای‌ تجاری‌ اصلی‌ یاد‌ شده در بند ۶،  باید صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ را تهیه‌ و صورتهای‌ مالی‌ جداگانه‌ خود را همراه‌ آن‌ ارائه‌ کند.

معاملات‌ درون‌ گروهی‌

۱۵ .سودهای‌ تحقق‌ نیافته‌ ناشی‌ از معاملات‌ درون‌ گروهی‌ که‌ در مبلغ‌ دفتری‌ داراییها منظور شده‌ است‌ باید  به طور کامل حذف‌ شود .

مبلغ‌ دفتری‌ سرمایه‌گذاری‌

۲۰ .مبلغ‌ دفتری‌ سرمایه‌گذاری‌ واحد تجاری‌ اصلی‌ در هر یک‌ از واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ و سهم‌ واحد تجاری‌ اصلی‌ از حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ هر یک‌ از آنها حذف‌ می‌شود (نحوه‌ برخورد با سرقفلی‌ در استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۹ مطرح‌ شده‌ است‌) .

تاریخها و دوره‌های‌ حسابداری‌

۲۹ .برای‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌، صورتهای‌ مالی‌  واحد تجاری اصلی و  کلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ باید به تاریخ گزارشگری یکسان  تهیه شود.  هنگامی‌ که‌ تاریخهای‌ گزارشگری‌ یکسان‌ نیست‌، واحد تجاری‌ فرعی‌ برای‌ مقاصد تلفیق  باید صورتهای‌ مالی‌ به‌ تاریخ‌ صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ اصلی‌ تهیه‌ کند،

معافیت واحد تجاری اصلی از تهیه صورتهای مالی تلفیقی

۱ . در نسخه قبلی استاندارد حسابداری شماره ۱۸ واحدهای تجاری که تمام یا بیش از ۹۰ درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یک واحد تجاری اصلی دیگر بود نیازی به تهیه صورتهای مالی تلفیقی نداشتند مشروط به اینکه موافقت تمام سهامداران اقلیت را بدست می‌آوردند.

سهم اقلیت

۴ .سهم اقلیت در استاندارد جدید براساس ارزش منصفانه خالص داراییهای قابل تشخیص محاسبه می‌شود

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حسابداری

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 5 =