از جمهوری تا سلطنت

در خلال نغمه جمهوری در ایران، اروپائیان و عده ای دیگر در کشورهای خارجه مانند مصر و عراق و ترکیه و غیره تصور میکردند که جنبش جمهوری خواهی در ایران طبیعی بوده و ملت ایران برای برقراری رژیم جمهوری واقعاً قیام و اقدام کرده است، لذا پاره ای از جراید در اطراف نهضت جمهوری در ایران قلمفرسائی کرده مقالات و اخبار مختلفی راجع به این نهضت انتشار می دادند.

مطلب از جمهوری تا سلطنت مشتمل۱۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب

شاه در اروپا چه میکند؟. ۱

فراکسیون اقلیت در دوره پنجم. ۴

۳-فوت محمدعلی میرزا و تظاهرات مردم. ۱۳

مراسم تشییع جنازه ۱۵

سلطان احمدشاه زیر بار مساعدت ترکیه نرفت… ۱۵

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله از جمهوری تا سلطنت را در زیر می توانید ببینید.

شاه در اروپا چه میکند؟

در خلال نغمه جمهوری در ایران، اروپائیان و عده ای دیگر در کشورهای خارجه مانند مصر و عراق و ترکیه و غیره تصور میکردند که جنبش جمهوری خواهی در ایران طبیعی بوده و ملت ایران برای برقراری رژیم جمهوری واقعاً قیام و اقدام کرده است، لذا پاره ای از جراید در اطراف نهضت جمهوری در ایران قلمفرسائی کرده مقالات و اخبار مختلفی راجع به این نهضت انتشار می دادند.

فراکسیون اقلیت در دوره پنجم

دوره پنجم مجلس شورای ملی ایران یکی از ادوار بسیار مهمی است که فصل حساس و پر اهمیتی را در تاریخ مشروطیت ایران، مخصوصاً تاریخ سیاسی ایران گشوده است. دوره پنجم تقنینیه موجد یک سلسله حوادث و وقایع بسیار مهمی بوده که در سایر ادوار این اهمیت مخصوص و موقعیت خاص وجود نداشته است، زیرا ناگهان جریان تاریخ سیاسی و اجتماعی و اداری و اقتصادی و بالاخره تاریخ عمومی ایران را عوض کرده است.

فوت محمدعلی میرزا و تظاهرات مردم

روز ۱۶ فروردین ۱۳۰۳ خورشیدی محمدعلی میرزا پدر سلطان احمدشاه بمرض دیابت در پاریس فوت کرد و جنازه او را به عتبات حمل نمودند و سلطان احمدشاه هم در مراسم تشییع شرکت مینمایند و روز ۲۰ و ۲۱ فروردین که تلگرافاً خبر آن به ایران رسیده بود از طرف دولت مجلس ترحیم رسمی در مسجد شاه منعقد میشود. محمد حسن میرزا ولیعهد در مجلس ختم شرکت می کند.

مراسم تشییع جنازه

«رم- هرچند اعلیحضرت پادشاه ایران مایل بودند که مراسم تشییع جنازه پادشاه مخلوع حتی الامکان محرمانه و بی سر و صدا باشد معهذا خیابانها و معابر «سان رمو» مملو از جمعیت بود.

سلطان احمدشاه زیر بار مساعدت ترکیه نرفت

پس از واقعه دوم حمل ۱۳۰۳ و برهم خوردن بساط جمهوری در ایران، دولت ترکیه که از جریان پس پرده و نقش هائی که در شرف خودآرائی بوده همواره توسط سفیر خود در ایران آگاهی حاصل و اطلاعات دقیقه کسب مینمود، در اطراف روابط خود با ایران و قضایائی که بظهور میرسید به مشاوره میپردازد و چون در دوران سلطنت آل قاجار روابط ایران با عثمانی و بالاخره با ترکها حسنه بوده کمتر بین این دو ملت تیرگی وجود میداشته تصمیم میگیرند

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.