ارزیابی نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیران بانک کشاورزی

تحولات پیاپی در زمینه فناوری و نقش آن در سیستمهای تولید و تنوع ارائه خدمات به مشتریان، همراه با تشدید رقابت بین واحدهای اقتصادی به منظور حفظ سهم بازار، مدیریت سازمانها را بر آن داشته است تا همواره و با جدیت به ایجاد بستر مناسب برای ارائه اطلاعات خصوصاً اطلاعات مالی جهت تصمیم گیری ها همت گمارند.

مطلب ارزیابی نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیران بانک کشاورزی مشتمل ۲۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته مدیریت

فهرست مطالب

۱- مقدمه : ۲

۲- مبانی نظری: ۴

۳-روش تحقیق : ۸

۴- بررسی داده ها ۱۰

۵- نتیجه گیری : ۱۳

پیشنهاد : ۱۵

منابع.. ۱۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

خلاصه ای کوتاه از مقاله ارزیابی نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیران بانک کشاورزی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

تحولات پیاپی در زمینه فناوری و نقش آن در سیستمهای تولید و تنوع ارائه خدمات به مشتریان، همراه با تشدید رقابت بین واحدهای اقتصادی به منظور حفظ سهم بازار، مدیریت سازمانها را بر آن داشته است تا همواره و با جدیت به ایجاد بستر مناسب برای ارائه اطلاعات خصوصاً اطلاعات مالی جهت تصمیم گیری ها همت گمارند.

مبانی نظری:

حسابداری به عنوان یک دانش عملی وظیفه پردازش داده های اقتصادی و تبدیل آن به اطلاعات مفید را بر عهده دارد و به عنوان نخستین سیستم اطلاعاتی، دولت، موسسات اقتصادی و سایر اشخاص نیازمند اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری، کنترل و تنظیم فعالیت های مختلف یاری می‌رساند.

روش تحقیق :

-جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر به روش توزیع پرسشنامه انجام شده است.  در پرسشنامه تنظیمی چهار ویژگی کیفی اصلی به همراه ویژگی های فرعی مربوط در قالب ۲۴ سوال مطرح می‌گردد. شیوه طراحی پرسشنامه بدین صورت است که اعضای گروه پاسخ دهنده ابتدا نظر کلی خود را در مورد هر سوال با زدن علامت در مقابل کلمه “ موافق ” یا “ مخالف ” ابراز می نمایند.

نتیجه گیری :

فرضیه شماره یک : ویژگی “ قابل فهم بودن ” اطلاعات مالی، در تصمیم گیری مدیران بانک موثر است.

تایید فرضیه مذکور این نتیجه را بدست می دهد که استفاده کنندگان اطلاعات مالی علاوه بر اینکه دارای دانش متعارفی در زمینه به کارگیری اطلاعات هستند، اطلاعات حسابداری مورد استفاده آنان شیوه ساده و قابل فهم ارائه می گردد.

پیشنهاد :

پیشنهاد می شود سوالات پرسشنامه و روش مورد عمل تحقیق به عنوان بخشی از تکنیک های بررسی سیستم حسابداری و گزارشگری برای دوره های مختلف زمانی به منظور یافتن راهکارهای مناسب براساس نتایج استفاده گردد.

منابع

۱-ایران نژاد پاریزی، مهدی و پرویز ساسان گهر، ‌سازمان و مدیریت ازتئوری تا عمل تهران:موسسه عالی بانکداری ایران ۱۳۷۱

۲-باباجانی، ‌جعفر، ارزیابی مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه برای اخذ دکترای حسابداری، ‌دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ۱۳۷۸

۳-باباجانی، ‌جعفر،‌بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی »بررسی های حسابداری و حسابرسی ۲۸ سال ۱۳۷۸

۴-باتاچاریا، ‌گوری ک و دیگران، مفاهیم و روشهای آماری ترجمه، دکترشهرآشوب تهران: مرکز نشردانشگاهی ۱۳۶۴

فهرست منابع لاتین

۱-BEELEVERO,NEEDLES.financial Accounting ,Houghton Miffling co.,1995

۲-BLOMMAERT,A.M.M.and J.M.J BLOMMAERT and R.S.HAYES.Financial Decision Making. Prentic Hell Biik CO.,1991

۳-HEITGER.Hand SERGE MATULICH.Managerial Accounting:Teach Yourself Book.McGraw –Hill BookCO.,1992

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + سه =