روش تحقیق

ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد

نماز یک نیاز حقیقی و ضروری انسان است و به میزان ضرورتی که برای فرد و اجتماع دارد دارای فایده ها و ‎آثار نیکوی فردی و جمعی است و به همان نسبت که وجود آن منشأ برکات و خیرات است فقدان آن زیانبار است

مطلب   ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد  مشتمل  ۱۴۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست

. موضوع تحقیق : ۱

ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد. ۱

تعریف مسئله مورد پژوهش : ۱

فرضیات : ۳

هدف تحقیق : ۴

ضرورت تحقیق : ۶

محدودیتها و مشکلات تحقیق : ۶

واژه ها و اصطلاحات تحقیق : ۷

فصل دوم : ۷

ادبیات تحقیق. ۷

تاریخچه نماز : ۱۰

اهمیت نماز ۱۲

از نظر سیاسی : ۱۴

از نظر معنوی : ۱۵

نماز امیدبخش ترین عمل. ۲۱

نماز چگونه ایجاد امنیت روانی می کند؟ ۲۳

نماز مائده ای آسمانی برای روح بشر ۲۴

یاد خدا غذای جانها و کلید خودسازی است. ۲۵

تأثیر نماز و نیایش در تلطیف روح و روان و تعالی آن. ۲۶

نماز بزرگترین و محکمترین پناهگاه معنوی. ۲۹

نماز پیام پرورش پروردگار ۳۱

نماز و نظم وانضباط. ۳۳

تأثیر تسبیحات در تمرکز ۳۶

کسی که با نماز تربیت شود مرگ را برای خود جشن می داند. ۳۷

نماز راهی برای ورود به محیط گسترده ای از نشاط عقلانی. ۳۸

نماز برطرف کننده کبر. ۴۰

اهمیت نماز در اسلام : ۴۱

نقش نماز در تربیت عقلانی. ۴۵

نقش نماز در تربیت عاطفی : ۴۶

نماز موجب نجات و به ارث بردن مینوی همیشگی : ۴۷

نمازگزاران داخل شوندگان به بهشت خاص.. ۵۷

نماز خاموش کننده آتش.. ۵۹

فصل سوم : ۶۲

روش تحقیق. ۶۲

بخش اول : ۶۵

فرضیات.. ۶۵

۲- انواع فرضیه : ۶۶

۳- مشخصات فرضیه : ۶۷

۴ – فرضیات این تحقیق : ۶۷

بخش دوم : ۷۰

جامعه آماری. ۷۰

و ۷۰

نمونه گیری. ۷۰

۱- تعریف جامعه آماری : ۷۱

ب –  نمونه گیری تصادفی سیستماتیک : ۷۲

۳-نمونه گیری تصادفی طبقه ای: ۷۳

۴-نمونه گیری ناحیه ای: ۷۴

بخش سوم : ۷۵

روش تحقیق. ۷۵

۱ –  تعریف روش تحقیق : ۷۶

انواع روشهای تحقیق: ۷۶

روش تحقیق این پروژه: ۷۷

بخش چهارم : ۷۸

جمع آوری اطلا عات.. ۷۸

جمع اّوری اطلا عات : ۷۹

۱:  تعریف روشهای جمع اّوری اطلا عات : ۷۹

۲: انواع روشهای جمع اّوری اطلا عات  : ۷۹

انواع مشاهده : ۸۰

۱ساده یا اّزاد. ۸۰

۲مشاهده منظم و سیستماتیک. ۸۰

۳- در حالت دوم هیچ شرکت فعالانه ای در اّن اجتماع نداشته بدین صورت عمل میکنند که به صورت ناظر واقعه یا گروهی را مورد مطالعه و مشاهده قرار میدهد و اّنچه که می گذرد یاداشت بر می دارد. ۸۱

۲: مشاهده منظم و سیستماتیک: ۸۱

محاسن روش مشاهده : ۸۱

۱- حجم اطلا عات زیاد  در کوتاه مدت : ۸۲

معایب روش مشاهده : ۸۳

جمع آوری اطلا عات از طریق پرسشنامه : ۸۶

سئوالات بسته : ۸۷

سئوالات باز : ۸۸

محاسن پرسشنامه : ۸۹

معایب پرسشنامه : ۹۰

نکاتی که محقق در پرسشنامه باید مورد توجه قرار دهد : ۹۱

مصاحبه  : ۹۱

در مصاحبه  سه شرط را باید مد نظر قرار داد : ۹۲

محاسن روش مصاحبه: ۹۴

معایب روش مصاحبه : ۹۴

روش جمع آوری اطلا عات این تحقیق: ۹۵

فصل چهارم : ۹۵

تجزیه ۹۶

و ۹۶

تحلیل اطلاعات.. ۹۶

بخش سوالات عمومی پرسشنامه: ۹۶

فصل پنجم : ۱۲۶

نتیجه این تحقیق : ۱۲۸

پیشنهادات و ارائه راه حلها : ۱۲۹

منابع و مآخذ ۱۳۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افرادرا در زیر می توانید ببینید.

هدف تحقیق :

۱.بررسی بعد عرفانی نماز و اینکه نماز کاملترین پاسخ به عالیترین نیاز انسان می باشد.

۲.بررسی ابعاد روحانی نماز و بهتر شناختن نمازهای واجب و مستحب.

 تاریخچه نماز :

تاریخ نماز و پرستش به قدمت تاریخ ادیان و سابقه ادیان به موازات پیشینه پیدایش حیات انسان است و اینک بررسی پیشینه تاریخی نماز با توجه به آیات قرآنی.

عبادت و خودسازی :

نخستین بخش فقه اسلامی مربوط به برنامه هایی است که انسان و محیطش را از آلودگی جسمی و روحی و اخلاقی پاک می گرداند و از پلیدیها و صفات شیطانی دور و به خدا و صفات نیکوی الهی نزدیک می سازد و در اجتماع روح پاکی، اعتماد، صفا و صمیمیت مهربانی و گذشت ایجاد می کند.

تأثیر نماز و نیایش در تلطیف روح و روان و تعالی آن

نمازی که می خوانیم باید همراه با خشوع باشد و خشوع در نماز به تدریج روح و روان را نرم و لطیف می سازد.

نماز بزرگترین و محکمترین پناهگاه معنوی

اسلام مردم را از سویی به روشهای صحیح فکری و عملی متکی بر خرد، و دانش متکی بر محاسبه دعوت می کند و از دیگر سو بر تهذیب نفس و تنویر روان و باقی ماندن بر عواطف پاک و فطری بشری تأکید می ورزد.

تأثیر تسبیحات در تمرکز

کمتر مسلمانی وجود دارد که تأثیر تسبیحات را در تأمین سلامت روح و اندیشه نشناسد. تسبیح گفتن از قدیم الایام در میان مذهبیان و روستاییان مسلمان، راه اساسی مبارزه با تشتت فکری بوده است.

کسی که با نماز تربیت شود مرگ را برای خود جشن می داند

توجه به مرگ و عوالم بعد از مرگ نیز چنین اثری دارد وقتی که انسان می بیند دنیا فانی است، احساس سقوط می کند و خود را به یک دستگیرنده و پناه دهنده محتاج می بین.

نماز راهی برای ورود به محیط گسترده ای از نشاط عقلانی

دکتر هانری لینک، روان شناس معروف می گوید : در نتیجه تحقیقات طولانی خود در اجرای آزمایش های روانی بر روی افراد به این موضوع پی برده ام: کسی که با دین سر و کار داشته باشد و به عبادت بپردازد، آنچنان شخصیت قوی و نیرومندی پیدا می کند که هیچگاه یک نفر بی دین نمی تواند چنین شخصیتی بدست آورد.

نماز برطرف کننده کبر

برای درمان بیماری خود بزرگ بینی، دو راه وجود دارد یکی علمی و دیگری عملی، درمان علمی کبر، آن است که شخص نسبت به خود و خدای خود، علم پیدا کند.

اهمیت نماز در اسلام :

نماز در تمام ادیان آسمانی واجب بوده است. نماز یاد خدا است

نقش نماز در تربیت عقلانی

انسان با توانایی برگرفته از عقل و اندیشه نه تنها به اصل دین دست می یابد بلکه به کنه و عمق آن نیز پی می برد.

نقش نماز در تربیت عاطفی :

تربیت صحیح از آن به تربیت دینی تعبیر می شود علاوه بر بعد شناختی و علمی احساسات و عواطف فرد نیز تربیت گردیده.

نماز موجب نجات و به ارث بردن مینوی همیشگی :

خدای تعالی صفات برجسته مؤمنان را در آغاز سوره مؤمنون بر شمرده است دو مورد از آنها خشوع در نماز و محافظت بر نماز است و دو مورد از نتایج آنها که بیان شده است یکی رسیدن به فلاح قطعی و دیگری به ارث بردن فردوس جاوید است.

نمازگزاران داخل شوندگان به بهشت خاص

خدای تعالی در پانزدهمین آیه از سوره طه فرمود : و اقم الصلوه لذکری

برای آنکه به یاد من باشی نماز را به پای دار.

نماز خاموش کننده آتش

از رسول اعظم (ص) گزارش شده است که فرمودند

هیچ نمازی نیست مگر آنکه در وقت نماز فرشته ای به مردم می گوید ای مردم برخیزید و آتشهایی را که با دست خود بر پشت خود روشن کرده اید به وسیله نماز خود خاموش کنید.

تعریف فرضیه :

عبارتست از آنچه که محقق بدنبال آن میگردد و یا حد سی زیرکانه است که برای نتیجه  تحقیق بیان میشود.

تعریف جامعه آماری :

مجموعه ای از افراد یا اشیا,که حداقل یک یا چند نشانه ‌‌‌,صفت و ویژگی مشترک داشته باشند.

سئوالات بسته :

در این مورد محقق از قبل پاسخهای احتمالی را مشخص کرده و پاسخگو فقط باید یکی از موارد بیان شده را علامت بزند.

سئوالات باز :

این سئوالات به صورتی می باشد که پاسخی از قبل تعیین شده نداریم و پاسخگو می تواند در مورد این سئوالات به صورت آزاد جواب دهد.

در مصاحبه  سه شرط را باید مد نظر قرار داد :

۱ –   اطلا عات مورد درخواست باید در دسترس پاسخگو باشد

۲ –  فهم و درک سئوال از سوی مصاحبه شونده

۳ –  وجود انگیزه لازم برای پاسخگویی به سوالات

نتیجه این تحقیق :

با توجه به تحقیق انجام شده و و توزیع پرسشنامه و جمع آوری نظرات تعدادی از افراد می توان به طور کلی چنین نتیجه گرفت که برای مطلع شدن از آثار معنوی نماز و گرایش بیشتر افراد به نماز باید روحانیون و علماء اطلاعات ضروری و مهم در مورد نماز را یادآور شوند

منابع و مآخذ :

  1. نماز شناسی جلد دوم- حسن راشدی- ستاد اقامه نماز – نوبت چاپ مهر ۸۰
  2. قرآن – ۲ / البقره – ۳
  3. سنن ترفدی- صلات – ۱۸۸
  4. نماز شناسی – جلد اول – راشدی حسن – ستاد اقامه نماز
  5. رساله نوین – تحریر، ترجمه و توضیح از عبدالکریم بی آزار شیرازی ناشر : مؤسسه انجام کتاب
  6. قرائتی – محسن – راز نماز برای نوجوانان – انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  7. کلید بهشت ملا محسن فیض کاشانی – ۱۳۷۷ سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  8. آموزش احکام و آداب نماز – محمد حسین حق جو- نشر مطهر ۹.۱۳۷۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − 1 =