ارزش مدیریت استراتژیک

جاذبه هر رویکرد مدیریتی، انتظار رهنمون شدن به سود بیشتر برای مؤسسه است. این، به ویژه درباره نظام مدیریت استراتژی با تأثیر عمده‌ای که بر تدوین و اجرای برنامه‌ها دارد، صادق است. مجموعه‌ای از مطالعات انجام شده درباره سازمان‌های کسب و کار، تأثیر فرآیندهای مدیریت استراتژیک را بر نتیجه نهایی اندازه‌گیری کرده‌اند. یکی از نخستین مطالعات عمده توسط آنسوف و همکاران در سال ۱۹۷۰ اجرا گردید.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۳۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب

فصل اول: ارزش مدیریت استراتژیک… ۲

مقدمه. ۲

ابعاد تصمیمات استراتژیک… ۵

ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیک… ۵

رسمیت در مدیریت استراتژیک… ۸

انواع ساختارهای مدیریت استراتژیک… ۱۰

ویژگیهای تصمیمات مدیریت استراتژیک… ۱۰

رسمیت در مدیریت استراتژیک… ۱۱

جریان تعامل و تکرار فرایند استراتژیک… ۱۲

ارزش مدیریت استراتژیک… ۱۲

فصل دوم: محتوا و تاریخچه مدیریت استراتژیک… ۱۷

مدیران بلندپایه (رأس) و استراتژی‌پردازان.. ۱۹

استراتژی تغییر. ۲۱

وجود متولی تغییر. ۲۱

تعیین زمینه‌های تغییر. ۲۲

تعیین نوع تغییر. ۲۲

شناسایی افراد متأثر از تغییر. ۲۳

ارزیابی تغییرات ایجاد شده ۲۳

استراتژی‌های جهانی و چند ملیتی internatianal 23

تصمیم‌گیری استراتژیک در مورد جهانی شدن.. ۲۵

تعریف مدیریت استراتژیک… ۲۶

مراحل مدیریت استراتژیک… ۲۶

مزایای مدیریت استراتژیک… ۲۷

تطبیق دادن ساختار با استراتژی.. ۲۹

رابطه بین ساختار و استراتژی از نظر چاندلر. ۳۰

ساختار مبتنی بر واحد تجاری استراتژیک… ۳۲

منابع.. ۳۳خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

.

ابعاد تصمیمات استراتژیک

کدامیک از تصمیمات کسب و کار موسسه استراتژیک است. لذا سزاوار توجه مدیریت استراتژیک؟  مسائل استراتژیک معمولاً شش بعد قابل تشخیص دارند: مسائل استراتژیک به تصمیمات مدیریت مالی نیاز دارد. تصمیمات استراتژیک در آن واحد با چندبخش از عملیات مؤسسه سروکار دارند بنابراین دخالت مدیران مالی در تصمیم‌گیری ضروری است. تنها در این سطح چشم‌انداز درک و پیش‌بینی اثرات گسترده و پیامدهای آن و قدرت تصویب تخصیص منابع لازم برای اجرا وجود دارد.

رسمیت در مدیریت استراتژیک
رسمیت نظام‌های مدیریت استراتژیک در میان شرکتها کاملاً متفاوت است. منظور از رسمیت، میزان عضویت، مسؤولیتها ، اختیار و آزادی تصریح شده در تصمیم‌گیری است. این موضوع در مطالعه مدیریت استراتژیک اهمیت دارد، زیرا میزان رسمیت معمولاً با هزینه، فراگیربودن، دقت و موفقیت برنامه‌ریزی، همبستگی مثبت دارد.

جریان تعامل و تکرار فرایند استراتژیک
فرایند مدیریت استراتژیک، بعضی اوقات، اشتباها به عنوان جریانی یک طرفه از هدفها، استراتژی‌ها و تصمیمات دائمی از سطح مؤسسه به کسب و کار و از آنجا به سطح وظیفه‌ای تلقی می‌شود.در واقع این فرایند به نشست تعاملی است یعنی کارکنان مبتکر و ماهر و دانا سراسر مؤسسه را تشویق به مشارکت می‌نمایند.

مدیران بلندپایه (رأس) و استراتژی‌پردازان
اساسی‌ترین عنصر مدیریت استراتژیک،مدیران داخل موسسه است. مدیریت استراتژیک به سبب تلقی یک وظیفه مدیریت سطح بالا، دراید مسئولیت مدیران بلندپایه است. بویژه اینکه نمی توان استراتژی‌ها را به کلی از قسمتها یا واحدهای موسسه منتقل کرد. بلکه اختیار پژوهش و تجزیه و تحلیل مربوط به فرایندهای استراتژیک تنها به متخصصان مربوطه داده می‌شودو یا در این زمینه می‌توان از مشاوران استفاده کرد. در این معنا می‌توان گفت در داخل موسسه استراتژیست تنها مدیران رأس امور هستند.

استراتژی‌های جهانی و چند ملیتی internatianal:
مادام که یک شرکت شروع به فعالیت در خارج از کشور خود می‌کند مشارکت مرتبط با انتخاب‌های استراتژیک چند برابر می‌شود. چنین شرکتهایی تحت چهارفصل دسته‌بندی می‌شوند. الف) شکرت هایی که تنها به صورت بین‌المللی تجارت می‌کنند.

مزایای مدیریت استراتژیک
مدیریت، استراتژیک به سازمان این امکان را می‌دهد که به شیوه‌ای خلاق و نواور عمل کند و برای شکل دادن به اینده خود به صورت انفعالی عمل نکند. این شیوه به مدیریت باعث می‌شودکه سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیتهایش به گونه‌ای دراید که اعمال نفوذ نماید و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل درآورد. مالک شرکتهای کوچک، مدیران اجرائی، رؤسا و مدیران سازمان‌های انتفاعی و غیرانتفاعی متوجه منافع ناشی از مدیریت استراتژیک شده‌اند و چنین واقعیتی را پذیرفته‌اند و بدترین خطایی را که استراتژیست‌ها می‌توانند مرتکب شوند این است که تنها خودشان برنامه‌های استراتژیک را تدوین نمایند و سپس برای اجراء آنها را به مدیران عملیاتی ارائه کنند.

ساختار مبتنی بر واحد تجاری استراتژیک
در ساختار مبتنی در واحد تجاری استراتژیک گروههایی از بخشهای مشابه را در واحد تجاری قرار می‌دهند تفویض اختیار می‌کنند ومسئولیت‌های هر واحد را به یک مدیر ارشد می‌سپارند و او باید به صورت مستقیم گزارش‌های خود را به مقام ارشد اجرایی شرکت بدهد.

منابع
۱- برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک. (ترجمه: دکتر سهراب خلیلی شورینی)
۲- مدیریت استراتژیک. (ترجمه: دکتر علیرضا امیر کبیری (جلد اول)
۳- برنامه ریزی مدیریت استراتژیک، (ترجمه: دکتر علی پارسائیان (جلد اول)
۴- مدیریت استراتژیک، (ترجمه: دکتر علی شریعتی (جلد اول)

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − پنج =