مقالات رشته روانشناسی

ارتباط بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) سندرم فرسودگی شغلی

ارتباط بین منبع کنترل سندرم فرسودگی شغلی اشتغال بخش مهمی از هویت اجتماعی افراد را می سازد و از مباحث عمده محافل و جوامع در عصر کنونی است. دارندگان مشاغل مختلف، ضمن انجام کار به طور روزمره با مشکلاتی از قبیل سختی کار، ازدحام ارباب رجوع، مسائل سازگاری با محیط کار، کارفرما، همکاران و استرس انجام امور محوله می باشند که در دراز مدت سبب بروز اختلالات روانی و جسمانی می شوند.

مطلب ارتباط بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) سندرم فرسودگی شغلی مشتمل۹۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته روانشناسی

 فهرست مطالب

فصل اول: ۲

مقدمه. ۲

مقدمه و بیان کلی موضوع. ۳

بیان مساله. ۵

سوالهای پژوهش…. ۱۴

اهمیت مساله. ۱۵

فرضیه های پژوهش…. ۱۶

تعریف اصطلاحات.. ۱۷

فصل دوم : ۱۹

ادبیات و پیشینه پژوهش…. ۱۹

فرسودگی شغلی.. ۲۳

عوامل استرس زای مربوط به محیط فیزیکی.. ۳۰

استرس زاهای فردی.. ۳۱

استرس زاهای گروهی.. ۳۲

عوامل استرس زای سازمانی.. ۳۳

پیامدها و عواقب استرس…. ۳۴

توهم کنترل. ۴۰

پیامدهای اعتقاد به داشتن کنترل. ۴۴

تفاوت های فردی در درک کنترل. ۴۵

واکنش در برابر از دست دادن کنترل. ۴۷

نظریه عکس العمل. ۴۸

درماندگی آموخته شده. ۵۱

فصل سوم : ۵۴

روش تحقیق.. ۵۴

جامعه آماری.. ۵۵

نمونه و روش نمونه گیری.. ۵۵

شیوۀ اجرا و روش های آماری.. ۵۶

ابزارهای سنجش…. ۵۶

فصل چهارم : ۶۰

تجزیه و تحلیل داده ها ۶۰

تجزیه و تحلیل داده ها ۶۱

آمار توصیفی.. ۶۱

فصل پنجم : ۸۰

بحث و نتیجه گیری.. ۸۰

محدودیت های تحقیق.. ۸۶

پیشنهادها ۸۶

منابع. ۸۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله ارتباط بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) سندرم فرسودگی شغلی را در زیر می توانید ببینید.

ارتباط بین منبع کنترل سندرم فرسودگی شغلی

 مقدمه و بیان کلی موضوع

ارتباط بین منبع کنترل سندرم فرسودگی شغلی اشتغال بخش مهمی از هویت اجتماعی افراد را می سازد و از مباحث عمده محافل و جوامع در عصر کنونی است. دارندگان مشاغل مختلف، ضمن انجام کار به طور روزمره با مشکلاتی از قبیل سختی کار، ازدحام ارباب رجوع، مسائل سازگاری با محیط کار، کارفرما، همکاران و استرس انجام امور محوله می باشند که در دراز مدت سبب بروز اختلالات روانی و جسمانی می شوند.

 بیان مساله

 مفهوم فرسودگی شغلی برای اولین بار در زمینه علمی توسط (فرودن برگر، ۱۹۷۴) مطرح شد. از سی سال پیش تا حال این مفهوم گسترش یافته است و مقالات علمی زیادی در این رابطه نوشته شده است.

 بُعد درونی بیرونی

 فرض کنیم، فردی در برابر موقعیتی حل نشدنی قرار گیرد و پاسخ دهی او بی نتیجه می ماند. آگاهی به نتیجه بودن واکنش ها، می تواند فرد را به دو نتیجه متفاوت برساند :

 سوالهای پژوهش

 ۱ ) آیا بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) و فرسودگی شغلی ارتباطی وجود دارد؟

۱ . الف ) آیا بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) و فرسودگی شغلی در زنان ارتباطی وجود دارد؟

۱ . ب ) آیا بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) و فرسودگی شغلی در مردان ارتباطی وجود دارد؟

 فرضیه های پژوهش

 ۱ ) بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) و فرسودگی شغلی ارتباط وجود دارد.

۱ . الف ) بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) و فرسودگی شغلی در زنان ارتباط وجود دارد.

۱ . ب ) بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) و فرسودگی شغلی در مردان ارتباط وجود دارد.

 فرسودگی شغلی

ارتباط بین منبع کنترل سندرم فرسودگی شغلی عبارت فرسودگی شغلی به صورتی که امروزه استفاده می شود، اولین بار توسط «فرودن برگر» (۱۹۷۴) مطرح گردید. تا قبل از این تاریخ برای کسانی که به سندرم موردنظر مبتلا می شدند، تشخیص افسردگی داده می شد. اما در سالهای ۸۰ و ۹۰ این اختلال با اختلالی مجزا شناخته شد.

 عوامل استرس زای مربوط به محیط فیزیکی

ارتباط بین منبع کنترل سندرم فرسودگی شغلی مجموعه شرایط موجود در محیط کار شامل نور، سروصدا، آلاینده های زیستی، مواد شیمیایی، اشعه ها، تشعشات و … همگی از جمله عوامل استرس زای مربوط به محیط فیزیکی کارخانه ها و سازمان محسوب می شوند، عوامل استرس زای مزبور خطر ابتلاء به انواع بیماری ها و ناهنجاری های جسمی را افزایش می دهد و حتی فرد را در معرض خطر مرگ قرار می دهند.

 استرس زاهای فردی

 عوامل استرس زای فردی بیشتر از سایر مقوله ها در محیط های کاری شایع می باشند. نمونه ی عمده از این استرس زاها را می توان به تضاد و تعارض در نقش، سردرگمی در نقش اشاره نمود. فردی که از احساس تعارض در نقش، رنج می برد در حقیقت مجموعه های از انتظارات و امیدهای متضاد و متفاوت از شغل و نقش اجتماعی خویش دارد.

 استرس زاهای گروهی

 کارآیی هر سازمان برانگیخته از ماهیت روابط و تعاملات بین اعضاء و گروه هاست. دانشمندان علوم رفتاری عقیده دارند که وجود روابط خوب و مطلوب بین اعضاء گروههای کاری، مهم ترین عامل در سلامت و بهزیستی فرد محسوب می شود و نبود آن طبعاً مهمترین استرس موجود در سازمان می باشد.

 عوامل استرس زای سازمانی

 برای بسیاری از افراد مشارکت در تصمیم گیری ها، بخش عمده ای از فعالیت آنان را به خود اختصاص می دهد. شرکت در تصمیم گیری های سازمانی، بخشی از عوامل استرس زای مربوطه می باشد.

توهم کنترل

 شعبده بازان با تظاهر به کنترل پدیده هایی که ما تصور کنترل آنها را نمی توانیم بکنیم، ما را سرگرم می کنند. اگرچه ما نمی توانیم از داخل یک کلاه، خرگوش در بیاوریم یا شخصی را در هوا شناور کنیم.

پیامدهای اعتقاد به داشتن کنترل

چرا به رغم شواهدی که ممکن است در مورد عدم توان کنترل یا کنترل بسیار کم ما بر رویدادها وجود داشته باشد، باز هم به شدت معتقد به توانایی و نفوذ در رویداها هستیم و معتقدیم که رویدادها را تحت کنترل داریم؟

تفاوت های فردی در درک کنترل

اگر چه عوامل موقعیتی می توانند احساس ما را در مورد کنترل داشتن روی موقعیت ها به شدت قویاً تحت تأثیر قرار دهند، این امر نیز واقعیت دارد که مردم از نظر باورهای کلی خود در مورد کنترل، تفاوت های زیادی با هم دارند. در این جا به بررسی تفاوت افراد مختلف در چگونگی اعتقاد آنها نسبت به مسأله مرکز، یا مکان کنترل می پردازیم.

واکنش در برابر از دست دادن کنترل

ارتباط بین منبع کنترل سندرم فرسودگی شغلی هرچند بیشتر ما مایلیم باور کنیم که روی ریدادها کنترل داریم، اما چنین کنترلی همیشه امکان پذیر نیست. بیشتر اوقات ما با موقعیت هایی موجه هستیم که به نظر می رسد کسی دیگر یا چیز دیگری کنترل سرنوشت ما را به دست دارد و آزادی انتخاب ما به شدت محدود است.

درماندگی آموخته شده

یک جنبه از اعتقاد ما به کنترل شخصی، در این واقعیت نهفته است که بازده ها قابل پیش بینی هستند و بسیاری از اعمال روزمره در زندگی ما مبتنی بر نوع احساس قابلیت پیش بینی هستند.

نمونه و روش نمونه گیری

ارتباط بین منبع کنترل سندرم فرسودگی شغلی نمونه ی مورد مطالعه در این تحقیق ۱۰۰ نفر است. که از این ۱۰۰ نفر ۵۰  نفر زن و ۵۰ نفر مرد می باشند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری «تصادفی نظامدار» بهره گرفته شده است. به این طریق که با مراجعه به کارگزینی دانشگاه، فهرست اساکمی کارکنان زن و مرد استخراج و شماره گذاری شد.

شیوۀ اجرا و روش های آماری

ارتباط بین منبع کنترل سندرم فرسودگی شغلی اسین تحقیق در جمله تحقیقات توصیفی است، و از نوع همبستگی قرار می گیرد. زیرا که توان دست کاری متغیرها و اجرای شرایط آزمایش وجود ندارد.

هر دو آزمون به صورت یک مجموعه در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. و از آنها خواسته شد تا به ترتیب به هر ترتیب به هر یک از آزمون ها پاسخ دهند.

ابزارهای سنجش

الف ) مقیاس منبع کنترل درونی – بیرونی «راتر»[۱] (I-E)، به منظور ارزیابی منبع کنترل درونی – بیرونی، برای یکی از متغیرهای پژوهش، از مقیاس راتر (۱۹۹۶) استفاده شد.

 پیشنهادها

 از آنجایی که در این زمینه مشخص گردید که منبع کنترل، ارتباط نزدیکی را با فرسودگی شغلی نشان می دهد، باید برای کاهش فرسودگی شغلی، افراد را از نظر سبک اسناد بیرونی، ارزیابی کرده

 منابع

 الف ) منابع فارسی

 ۱ ) ابراهیم یزدی، هما، «بررسی تاثیرات میزان درآمد ماهیانه، تجربه شغلی و ویژگیهای شخصیتی بر سندرم فرسودگی شغلی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما دکتر شفیع آبادی، دانشگاه علامه طباطبائی ، ۷۷ – ۷۶ .

۲ ) اکبریان، شهاب، (۱۳۷۵) ، تحلیل رفتگی و اندازه گیری آن، مجله راهبردهای مدیریت شماره ۳۳.

۳ ) امانی، راحله، برنات زندگی در کار، تخلیص رسول حبیبی، روزنامه سلام، ۱۳۷۸ .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی