ارتباطات

ارتباطات یک فرایند سازمان یافته برای تبادل اطلاعات بین قسمتها، و معمولا از طریق یک رشته علائم می باشد. علوم ارتباطات یک شاخه دانشگاهی برای مطالعه ارتباطات است.

مطلب ارتباطات مشتمل ۳۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه۲

نظریه ارتباطات ۴

روابط عمومی ۹

ارتباطات درون فردی ۱۰

ارتباطات میان فردی    ۱۱

ارتباطات میان فرهنگی  ۱۲

ارتباطات غیر شفاهی    ۱۲

ارتباطات راه دور      ۱۲

ارتباطات حیوانات      ۱۵

منابع  ۱۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته صنعت

خلاصه ای کوتاه از مقاله ارتباطات را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

ارتباطات یک فرایند سازمان یافته برای تبادل اطلاعات بین قسمتها، و معمولا از طریق یک رشته علائم می باشد. علوم ارتباطات یک شاخه دانشگاهی برای مطالعه ارتباطات است.

تعریف ارتباطات

تعریف واحدی از ارتباطات که همه را قانع کند وجود ندارد. در ۱۹۷۰، فرانک دنس  تعریف انتشار یافته را شناسائی کرد. از نظر برخی مردم “ارتباطات” بر مفاهیم متفاوت ، و گاهی متضاد دلالت دارد. از یک طرف، معنی آن تبادل متفکرانه دیدگاه ها از طریق یک مکالمه معنادار بین دو انسان می باشد؛ هر چند، می شود آن را به پیام ساده ارسال شده، بدون تفکر یا درخواست بازخورد، اطلاق کرد.

موانع ارتباطات

نگرانی مرتبط با ارتباطات، با عنوان درک اطلاعات شناخته می شود. این نگرانی به تاثیر پذیری به وسیله خود پنداره یک شخص گرایش دارد.

نظریه ارتباطات

بعضی افراد معتقدند که ساده ترین روش برای شروع طبقه بندی نظریات ارتباط ، با تلاش جهت تعریف واژگان ارتباط و نظریه از نظر تئوری نادرست است. با این وجود آغاز مطالعه بر روی نظریه هایی که در رابطه با ارتباط هستند ، بدون فهم حتی موقتی و ضعیف انواع پدیده های ارتباطی ونیز فهم اینکه چه نظراتی درباره این پدیده ها تشکیل فرضیه – یا تخصصی تر – فرضیه خوب را میدهند دشوار است

قواعد و قوانین

هدف علوم طبیعی حد اقل از زمان Hempel ایجاد قانون پوششی می باشد. این قانون نیازمند ارتباط واضحی ازیک وضعیت عادی است که تاثیرات آن دارای مرزهای خاصی می باشد. مشخص شده که دسترسی به ارتباطات اجتماعی در ساختار قانون پوششی بسیار دشوار است.شاید علت آن ، عادت ناخوشایند مردم به نقض قوانین طبیعت باشد.

ترسیم چشم انداز نظری

بخش عمده یک اصل توسط ساختار نظری آن مشخص می شود. در عوض ممکن است ارتباطات (به شکل کنونی) حوزه مورد مطالعه باشند. فرضیه اغلب از سایر علوم اجتماعی به عاریت گرفته شده در حالیکه ارتباط ، نمونه های کمی از فرضیات را فراهم می کند که به شکل ترتیبهای دیگری ارائه شده اند. آنچه که در یک موسسه به نام ارتباط درنظر گرفته می شود ممکن است به هیچ وجه مشابه آنچه که در سایر مدارس ارتباطات ، وجود دارد نباشد.

ارتباطات درون فردی

ارتباط درون فردی به ارتباطی گفته می شود که شخص با خودش برقرار می سازد.

اگرچه ممکن است بعضی افراد معتقد باشند که در مورد یک نفر هیچ ارتباطی لازم نیست ، ما در هر زمانی در حال ارتباط با خودمان هستیم.

ارتباطات میان فردی

ارتباطات میان فردی به ارتباط با شخص دیگر اشاره می کند. این نوع ارتباط دارای سه زیر مجموعه ارتباط دونفره ، عمومی و گروه کوچک می باشد.

ارتباطات میان فرهنگی

ارتباطات بین فرهنگی به این موضوع توجه دارد که چگونه مردم با زمینه های فرهنگی متفاوت برای ارتباط تلاش می کنند. عنوان دیگری که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ارتباطات میان فرهنگی است

نمونه هایی از ارتباط از راه دور انسان

در یک مثال ساده ، گفتگوی معمولی بین خود و یکی از دوستانتان را در نظر بگیرید. پیام جمله ای است که ذهن شما تصمیم به انتقال به سوی دوستتان دارد. فرستنده نواحی مربوط به زبان در مغز شما ، motor cortex تارهای صوتی شما ، حنجره و دهان شما است که تولید کننده صداهایی به نام گفتار می باشد

ارزیابی ارتبــــاط

اهمیت ارتباط از این نظر آشکار می گردد که حیوانات دارای اجزای حساسی در بدن خود می باشند که انجام ارتباط را تسهیل می کند. آنها شامل بعضی ساختارهای بسیار جالب در عالم حیوانات می باشند مانند دم طاووس. به نظر می رسد نه تنها اندام موجب آواز پرندگان است بلکه ساختارهای مغز نیز کلاً جهت تولید آواز اختصاص یافته اند.

ارتباط و درک

رفتارشناسان و زیست شناسان اجتماعی از نظر تعداد پاسخهای خودکاری که حیوانات به محرکها نشان می دهند به بررسی ارتباطات حیوانات پرداخته اند آنها این تحقیق را بدون توجه به درک معانی علائم دریافتی و ارسالی توسط حیوانات انجام داده اند. این موضوع یک سوال کلیدی در ادراک حیوانات است .

ارتباط حیوانات و رفتار انسان

موضوع مورد بحث دیگر محدوده ای است که در آن انسان دارای رفتاری شبیه ارتباط حیوانات می باشد، یا این که آیا تمامی چنین ارتباطی در نتیجه توان زبانی ما ناپدید می شود. برخی از اجزای بدن ما مثل ابروها ، ریش و سبیل ، صدای کلفت مردها و شاید سینه خانمها به میزان بسیار زیادی برای تولید علائم شکل گرفته اند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته صنعت

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − 10 =