ارائه روشی برای اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الکترونیکی

شرایط حاکم بر محیط تجارت بین‌الملل و موقعیت کشور ایران در این محیط، نمایانگر لزوم حرکتی سریع و شتابان در جهت جهش صادراتی است ]۵[. دستیابی به جهش صادراتی، مستلزم شناخت تغییرات و پیشرفت‌های جهشی در عرصه تجارت بین‌الملل است. در این راستا، تجارت الکترونیکی یا کسب  وکار الکترونیکی بین سازمان‌ها، و یا بین سازمان و فرد، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی ]۶[، از تحولات و پیشرفت‌های انقلابی است که باید مدنظر قرار گیرد.

چکیده

موفقیت در راهبرد جهش صادراتی مستلزم شناسایی تحولات جهشی نظیر تجارت الکترونیکی در عرصه تجارت بین‌الملل است. توسعه تجارت الکترونیکی مستلزم سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های مربوط به آن، در کشور است، لذا تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این راستا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

مطلب ارائه روشی برای اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الکترونیکی مشتمل ۳۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه ۳

  1. ادبیات موضوع. ۶
  2. قابلیت بازارسازی در تجارت الکترونیکی. ۱۰
  3. آزمون خرید الکترونیکی. ۱۳

۱-۳. ویژگیهای محصول. ۱۳

۲-۳. آشنایی و اعتماد مشتری نسبت به مارک تجاری محصول. ۱۴

۳-۳. ویژگیهای مشتری. ۱۵

  1. روش تحقیق. ۱۵

۱-۴. جامعه آماری و جمع‌اوری داده‌ها ۱۷

۲-۴. فرضیات تحقیق. ۲۰

۳-۴. طراحی مدل. ۲۰

  1. بررسی ISIC چهار رقمی نسبت به یکدیگر. ۲۳

جمع‌بندی و ملاحظات.. ۲۵

منابع. ۲۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته صنعت

خلاصه ای کوتاه از مقاله  ارائه روشی برای اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الکترونیکی را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

موفقیت در راهبرد جهش صادراتی مستلزم شناسایی تحولات جهشی نظیر تجارت الکترونیکی در عرصه تجارت بین‌الملل است. توسعه تجارت الکترونیکی مستلزم سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های مربوط به آن، در کشور است، لذا تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این راستا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

مقدمه

شرایط حاکم بر محیط تجارت بین‌الملل و موقعیت کشور ایران در این محیط، نمایانگر لزوم حرکتی سریع و شتابان در جهت جهش صادراتی است ]۵[. دستیابی به جهش صادراتی، مستلزم شناخت تغییرات و پیشرفت‌های جهشی در عرصه تجارت بین‌الملل است. در این راستا، تجارت الکترونیکی یا کسب  وکار الکترونیکی بین سازمان‌ها، و یا بین سازمان و فرد، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی ]۶[، از تحولات و پیشرفت‌های انقلابی است که باید مدنظر قرار گیرد.

ادبیات موضوع

واژه بازار، در علوم مختلف به گونه‌های متفاوتی تعریف می‌شود. اما در بازاریابی، این واژه‌، عموماً با مفهوم مصرف‌کننده نزدیکی زیادی دارد ]۸[. از این حیث، تعاریف گوناگونی از بازار ارائه گردیده است. فیلیپ کاتلر]۹[، بازار را ”مجموعه‌ای از خریداران واقعی و بالقوه محصول“ تعریف می‌نماید.

آزمون خرید الکترونیکی

مایکل سیلور ]۷[ عوامل فوق را در چارچوب مدلی تحت عنوان آزمون خرید الکترونیکی مطرح، و به وسیله آن قابلیت خرید و فروش الکترونیکی محصولات را ارزیابی می‌کند. آزمون خرید الکترونیکی روشی است سه مرحله‌ای برای تعیین قابلیت فروش محصول به صورت الکترونیکی. این‌ آزمون، برای تمام انواع کالاها و خدمات در صنایع مختلف کاربرد دارد.

روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی – توسعه‌ای – کاربردی است. چرا که در ابتدا با ارائه یک نگرش جدید، به تلفیق دو مدل تصمیم‌گیری پرداخته، و روش و متدولوژی جدیدی برای شناخت زمینه سرمایه‌گذاری در زیر ساختهای تجارت الکترونیکی ارائه می‌کند. سپس، با بررسی کاربردی، کاربرد مدل طراحی شده را در تعیین اولویت‌بندی صنایع، بررسی می‌کند.

جامعه آماری و جمع‌اوری داده‌ها

جامعه آماری در این تحقیق صنایعی هستند که توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی انتخاب شده‌اند ]۵[ (جدول شماره ۱). همچنین از متخصصین، خبرگان و کارشناسان صادراتی که دارای شناخت کافی نسبت به سلایق بازار محصولات صادراتی در هر صنعت می‌باشند نظر خواهی به عمل آمد.

طراحی مدل

با توج به ساختار تکنیک AHP و با توجه به معیارهای بدست آمده از آزمون سیلور، مجموعه ۵ مدل به منظور شناسایی اولویت محصولات (ISIC‌های چهار رقمی) موجود در هر صنعت، ویک مدل تلفیقی به منظور شناسایی اولویت صنایع، طراحی گردید.

جمع‌بندی و ملاحظات

در هنگام تخصیص سرمایه به توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیکی در کشور، پیشنهاد می‌شود که سرمایه‌گذاری در این راستا بیشتر متمرکز بر صنایع فلزات اساسی بوده و سرمایه تخصیص یافته به این صنعت، بیشتر متمرکز بر بخش فلزات غیرآهنی باشد. محصولات حاصل ازنفت و زغال‌سنگ نسبت به سایر صنایع در درجه دوم اولویت‌بندی قرار دارد. در این صنعت نیز سرمایه تخصیص یافته باید بیشتر متمرکز بر محصولات حاصل از نفت و ذغال‌سنگ باشد.

منابع

]۱[. آذر، عادل، معماریانی، عزیزا… (زمستان ۱۳۷۳ و بهار ۱۳۷۴)؛ ”AHP تکنیکی نوین برای تصمیم‌گیری گروهی“، فصلنامه دانش مدیریت، شماره ۲۷ و ۲۸.

]۲[. خداداد حسینی، حمید وسعید فتحی (۱۳۸۰)؛ ”بررسی تحولات عصر ارتباطات و نقش آن در بازاریابی“، مدیرت و توسعه، شماره ۸.

]۳[. زاهدی، شمس‌السادات و مهدی الوانی و ابوالحسن فقیهی (۱۳۷۶)؛ فرهنگ جامع مدیریت،‌تهران: دانشگاه علامه طباطبائی. چاپ اول.

]۴[. معماریانی، عزیزا.. و مصطفی ستاک (پاییز ۱۳۷۶) ”تصمیم‌گیری گروهی با معیارهای چندگانه کیفی“، فصلنامه صنایع، شماره اول.

]۵[.مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (۱۳۷۸)؛ تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی جهت تقویت مزیت‌های نسبی صادرات صنعتی، مجری: سید مسعود هاشمیان، چاپ شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته صنعت

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + 3 =