ادنوکاسینوم معده

از نظر تاریخی آدنوکاسینوم معده یکی از علل عمده مرگ و میر ناشی از سرطان درجهان بوده است. در سال ۱۹۳۰ سرطان معده علت عمده مرگ و میر ناشی از سرطان در ایالات متحده درمیان مردان و سومین علت در زنان بود.

این تحقیق دانشجویی ادنوکاسینوم معده مشتمل بر۶۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه . ۱

نقش ژنتیک در اتیولوژی آدنوکارسینوم معده .. ۸

عوامل خطرساز آدنوکارسینوم معده .۱۱

ضایعات پیش سرطانی آدنوکارسینوم معده ۱۹

آدنوکارسینوم معده ؛ غربالگری . ۲۵

آشنایی با هلیکوباکترپیلوری  ۲۹

اپیدمیولوژی ۳۱

انتقال عفونت .۳۳

فاکتورهای بیماری‌زای هلیکوباکترپیلوری … ۳۵

عفونت حاد ناشی از هلیکوباکترپیلوری . ۴۰

پاتوژنر التهاب ۴۲

هلیکوباکترپیلوری ؛ تشخیص .. ۴۷

هلیکوباکترپیلوری ؛ تدبیر شخصی ۵۳

هلیکوباکترپیلوری ؛ درمان  ۵۵

فصل دوم : زمینه و پیشینه تحقیق۵۸

فهرست منابع ..۶۳

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ادنوکاسینوم معده را در زیر می توانید ببینید.

بیان مسأله

از نظر تاریخی آدنوکاسینوم معده یکی از علل عمده مرگ و میر ناشی از سرطان درجهان بوده است. در سال ۱۹۳۰ سرطان معده علت عمده مرگ و میر ناشی از سرطان در ایالات متحده درمیان مردان و سومین علت در زنان بود

دیسپلازی معده‌ای:

درسال ۱۹۷۱ ،انجن تحقیقات سرطان معده ژاپن یک سیستم دسته‌بندی برای دیسپلازی معده تهیه کرد که اخیراً و در کنفرانس بین‌المللی پاتولوژیست‌های گوارش و در جهت تسهیل در مقایسات مطالعات تحقیقی، مورد اجماع عموم قرار گرفت.

هلیکوباکترپیلوری

بهبودی عفونت هلیکوباکترپیلوری آسان نیست و همیشه نیازمند ترکیب آنتی بیوتیکها با عوامل اضافی غیرآنتی بیوتیکی است ؛ عوامل به تنهایی موثر نیستند . در بعضی جاها ، میزان بهبودی حدود ۹۵ تا ۱۰۰ درصد بوده است .

 فهرست مطالب

۱)Walter L.Peterson and David Y.Graham . Helicobacterpylori . In Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal; and Liver disease , Vol . One , 7th edition , W.B.Saunders ; 2002 .

۲)Gordon  D.Luk.Tumors of the stomach . In Sleisenger and fordtran’s Gastrointstinaland Liver disease , Vol . one , 6th edition , W.B.Saunders ; 1998

۳)Theodore J.koh and Timothy C.Wang . Tumors of the stomach . In sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and liver disease , Vol . one , 7th edition , W.B.Saunders ; 2002 .

۴)C.Richard Boland and Thomas J.Savides . Tumors of the stomach . In Tadataka Yamada , David H.Alpers , Loren Laine ,Chung Owyang and Don W.Powell . Text book of Gastroentrology , Vol . 2 , 3rd edition , Lippincott Williams and wilkins; 1999 .

۵)Carpenter SJ.GI tract neoplasms . In Andreoli Thomas E,et al , Cesil Essentials of Medicine . 5th edition . W.B.Saunder ; 2001 .

۶)Vinay kumar . Gastrointestinal tract . In Robbins stanley L,et al . Basic Pathology . 6th edition . W.B.Saunder’s ; 1999 .

۷)Robert J.Mayer.GI Tract Cancer . In Braunwald Eugene , et al . Harrison’s Principles of Internal Medicine . 15th edition . McGrawHill , 2001 .

۸)Saito k , Arai k , Mori M , et al . effect of H.pylori eradication on malignant transformation of gastric adenoma . Gastrointestinal endoscopy , 52 : 27 , 2000 . Abstract

۹)Forman D , Eurogast study group . An International Association between Helicobacter Pylori infection and gastric cancer . Lancet 341 : 1359 , 1993 . Abstract

۱۰)Brenner H,Arndt V,Sturmert m et al. Individual and Joint contribution of Family History and HP to the risk of gastric carcinoma . Cancer 88 : 274 , 2000 . Abstract

۱۱)Parsonnet J,Friedman G , Vanderstein D,et al . HP infection and risk of gastric cancer . N Engl J Med 325 : 1127 , 1991 . Abstract .

۱۲)Nomura A,Stemmerman G,chyoup , et al , HP infection and gastric carcinoma In a population of Jappeness – Americans In Hawaii . N Engl J Med 325 : 1132 , 1991 . Abstract

۱۳)Umeura N,Mukai T,Okamoto S,et al : Effect of HP eradiaction on Subsequent Development of Cancer after endoscopic Resection of early gasteric cancer . Cancer Epidemiol Biomarkers prev , 6:639 , 1997 . Abstract

۱۴)Chang CH , Wu Ms , Chang YT , Chang MC , et al . Risk factors for Intestinal Metaplasia in adult residents of Matzu : Cross -Sectional study . J Formis Med Assoc 2002 Dec ; 101(12) : 835 – 40

۱۵)Uemura N , Okamoto S,Yamamoto S.H.Pylori infection and the development of gastric cancer . keio . J.Med . 2002 Dec ; 51 suppl 2:63-8

۱۶)Li S , Lu AP , Zhang L,Li YD . Anti – Helicobacter pylori immunoglobulinG (IgG) and IgA antibody responses and the Value of  clinical presentations in Diagnosis of H.Pylori infection in patients with  precancerous lesions . World J.Gastroentrol . 2003 Apr ; 9(4) : 755-8 . Abstract

۱۷)Mohar A,Ley C , Guarner J, Parsonnet J , etal . High frequency of precancerous lesions of gastric cancer associated with H.pylori and response to tx , in chiapas , Mexico . Gac . Med . Mex . 2002 Sep-oct ; 138(5) : 405-10 . Abstract (Article in Spanish)

۱۸)Siponen P.Gastric Cancer : Pathogenesis , risks , and Prevention . J.Gastroentrol 2002 ; 37 supple 13:39-44 . Abstract

۱۹)kikuchi S.Epidmiology of H.pylori and gastric cancer . Gastric Cancer 2002 ; 5(1): 6-15 . Abstract

۲۰)Xue FB , Xu YY,Wan Y , Pan BR,etal . Association of H.pylori with gastric carcinoma : a meta analysis . World J Gastroentrol 2001 Dec ; 7(6) : 801-4 . Abstract

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.