اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان

این موضوع به لحاظ این که تاکنون در مراکز آموزشی کمتر مورد توجه قرار گرفته دارای ویژگی های خاصی می باشد که یکی از این ویژگی ها در مدارس، جالب بودن نتیجه اجرای تست راتر برای دست اندرکاران آموزشی می باشد که در فرایند تعلیم و تربیت خیلی مؤثر می باشد و لازم است آموزش و پرورش به عنوان متولی این امر در جهت بسط و گسترش و کمک به مراکز تحقیقاتی همت بیشتری از خود نشان داده و در جهت شفاف نمودن توانمندی های بالقوه معلمان و دانش آموزان قدم های بلندتری بردارد. اختلال رفتاری

چکیـده

در این پژوهش ابتدا به نوعی اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان به نام میزان منبع کنترل درونی و بیرونی پرداخته می شود که چون آمار قابل توجهی از کودکان و نوجوانان مبتلا به این اختلال روان شناختی، توانایی کنترل رفتارهای خود در محیط های سازمان یافته ای چون مدرسه را ندارند و این اختلال روز به روز افزایش یافته و به دلایل عدیده ای باعث کاهش فرآیند یاددهی و یادگیری در کلاس درس می شود.

این تحقیق دانشجویی اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان  مشتمل بر   ۳۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دسته‌بندی نشده

فهرست مطالب

چکیـده ۱

مقـدمه. ۲

بیان مسئله. ۲

اهمیت مسئله. ۴

ضرورت و اهمیت موضوع. ۵

هـدف از انجام این تحقیق.. ۵

فرضیـه ها ۶

تعاریف مفهومی و عملیاتی.. ۷

مقدمه و پیشینه ی تحقیق.. ۷

نمودار ستونی مقایسه ای دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانهای شاهد و شهید مطهری شهرستان چناران. ۱۶

در سال تحصیلی ۸۶-۸۵. ۱۶

نمودار ستونی مقایسه ای دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانهای شاهد و شهید مطهری شهرستان چناران. ۱۷

در سال تحصیلی ۸۷-۸۶. ۱۷

محـدودیت ها و موانـع تحقیـق.. ۱۳

پیشنهادات.. ۱۳

منابع. ۱۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان را در زیر می توانید ببینید.

اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان

چکیـده

در این پژوهش ابتدا به نوعی اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان به نام میزان منبع کنترل درونی و بیرونی پرداخته می شود که چون آمار قابل توجهی از کودکان و نوجوانان مبتلا به این اختلال روان شناختی، توانایی کنترل رفتارهای خود در محیط های سازمان یافته ای چون مدرسه را ندارند و این اختلال روز به روز افزایش یافته و به دلایل عدیده ای باعث کاهش فرآیند یاددهی و یادگیری در کلاس درس می شود، لذا از اهمیت ویژه ای جهت بررسی و اقدام، برخوردار است.

مقدمه

این موضوع به لحاظ این که تاکنون در مراکز آموزشی کمتر مورد توجه قرار گرفته دارای ویژگی های خاصی می باشد که یکی از این ویژگی ها در مدارس، جالب بودن نتیجه اجرای تست راتر برای دست اندرکاران آموزشی می باشد که در فرایند تعلیم و تربیت خیلی مؤثر می باشد .

اهمیت مسئله

با توجه به گستره ی بی حد و حصر اختلالات رفتاری و روانی و تلاش جمعی و همت همه ی دلسوزان جوامع بشری به منظور شناسائی عوامل و عناصر مداخله گر در این امر، ما هم بنا به وظیفه بر آن شدیم تا با  اجرای تست منبع کنترل بیرونی و درونی راتر در بین دانش آموزان دبیرستان های پسرانه و دخترانه شهرستان چناران بتوانیم قدم هر چند کوچکی در جهت روشن شدن نکات مبهم و رسیدن به مفاهیم علمی برای توسعه روزافزون یادگیری برداشته و در زمینه ی ترویج و رشد آن تلاش نموده.

ضرورت و اهمیت موضوع

میزان پراکندگی و شیوع کاهش فرم میزان منبع کنترل درونی و بیرونی از اختلالات رایج روان شناختی کودکان و نوجوانان است که هم اکنون آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده و شامل طیفی از پرحرفی تا ناتوانی در یک جا نشستن است. این افراد اگر در قالب منحنی استاندارد در نظر بگیریم ۲۷% درصد اکتیو و خیلی پرتحرک و دایم در حال فعالیت اند.

هـدف از انجام این تحقیق

هدف کلی : این تحقیق عبارت است از: مشخص کردن میزان منبع کنترل درونی و بیرونی دانش آموزان پایه ی اول دخترانه ی دبیرستان شاهد و پایه ی اول پسرانه دبیرستان شهید مطهری شهرستان چناران و مقایسه ی هر یک از آنها به تفکیک جنسیت با خودشان و در ادامه مقایسه دختران و پسران با یکدیگر به لحاظ اهمیت موضوع از ضروریات می باشد.

انسان از دیدگاه راتر

همان طور که گفته شد راتر بسیار از آدلر تاثیر گرفته است. نگاه راتر چون آدلر به انسان مثبت است. راتر به اراده­ی آزاد معتقد است (بویژه در مورد کسانی که منبع منترل درونی دارند). او مدافع تربیت است و به گذشته و حال نگاه یکسانی دارد. علاوه بر این او زمانی که از انتظارات صحبت می­کند، آینده را نیز در رفتار دخیل می­داند.

جامعـه آماری

جامعه آماری ۱۵ دانش آموز پایه ی اول دبیرستان دخترانه شاهد چناران و ۱۵ نفر دانش آموز پایه اول دبیرستان شبانه روزی پسرانه شهید مطهری چناران در سال تحصیلی ۸۵ می باشند که در این تحقیق (اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان) ابتدا در سال تحصیلی ۸۶ ـ ۸۵ از دانش آموزان ذکر شده آزمون استاندارد راتر گرفته شد و مجدداً بعد از یک سال ارتقاء تحصیلی، افراد مورد نظر در سال تحصیلی ۸۷ ـ ۸۶ مورد همان آزمون  قرار گرفتند که نمرات کسب شده بین دو آزمون مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند.

بحث و نتیجـه گیـری

اگرچه در فصل چهارم اساتید فن کارشناسان محترم می توانند با مقایسه ی نمودارها خیلی از اطلاعات مورد نیاز خود را از بین شاخصهای تعیین شده کسب نمایند اما در این قسمت با استفاده از اطلاعات سخت افزار SPSS می توان به موارد ظریف تری اشاره کرد.

محـدودیت ها و موانـع تحقیـق

محدودیت ها و موانع این تحقیق  (اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان)می توان به ۳ دسته تقسیم کرد: قسمت اول عدم وجود آزمون و تست کنترل راتر در حوزه ی آموزش و پرورش و کتابفروشی های مشهد که با پیگیری های زیاد و هماهنگی با مسئولین انتشارات انگیزش از طریق تهران تهیه گردید

منابع

اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان

  1. جزوه ی پژوهش و تحقیق سرکار خانم دکتر فریبرزی
  2. CD آموزشی و تحقیق سرکار خانم دکتر فریبرزی
  3. کتب، جزوات، نشریه ها و سایتهای مختلف پژوهشی

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

.

 

 

نظرات بسته شده است.