اختلال در نوشتن و بدخطی در دانش آموزان ابتدایی

اگر هنر را یکی از مهمترین عوامل انتقال فرهنگ بدانیم، به جرأت می توان گفت، خط عالی ترین و شفاف ترین اثر هنری است که برای آیندگان به جای می ماند.
در دنیای امروز، افراد به وسیله خط و نگارش با هم ارتباط برقرار می کنند و با نوشتن، خود را مطرح می سازند. بنابراین لازم است همه افراد بشر با اصول صحیح نگارش آشنا شوند تا بتوانند مقاصد خود را با خطی خوش و خوانا و برابر با موازین و استاندارهای قابل قبول بیان کنند.

چکیده

خط و خوشنویس از دیرباز در میان ما ایرانیان از جایگاه رفیع و پراهمیتی برخوردار است. به طوری که حتی داشتن خط خوب و زیبا گاهی افراد را در جایگاه اجتماعی  بهتری نیز قرار خواهد داد. اما جدای از آموزش خوشنویسی که می بایست تحت نظر اهالی فن و مربیان آموزشی با تجربه انجام پذیرد و مقصود ما هم در این مجال پرداختن به آن نیست.

این تجربیات معلمان مشتمل بر ۵۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded07″]فهرست مطالب[/highlight]

چکیده. ۲

مقدمه. ۳

پیشینه تحقیق.. ۴

اشکال مختلف اختلال در نوشتن.. ۶

عملکرد نوشتن چگونه ارزیابی می شود؟. ۱۹

برنامه ریزی برای آموزش نوشتن.. ۱۹

نظارت بر پیشرفت نوشتن.. ۲۰

مداخله های ترمیمی در نوشتن.. ۲۳

عوامل موثر بر بد خطی دانش آموزان.. ۲۳

چالش های معلم در مواجهه با بدخطی دانش آموزان.. ۳۱

شیوه های درمانی.. ۳۲

تمرین هایی برای حل مشکلات فرایندی دانش آموزان.. ۳۵

راه های بر طرف کردن بدنویسی دانش آموزان.. ۴۲

راهکارها ۴۵

نتیجه گیری… ۴۸

پیشنهادات… ۴۹

منابع.. ۵۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از اختلال در نوشتن و بدخطی در دانش آموزان ابتدایی را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded07″]مقدمه[/highlight]

اگر هنر را یکی از مهمترین عوامل انتقال فرهنگ بدانیم، به جرأت می توان گفت، خط عالی ترین و شفاف ترین اثر هنری است که برای آیندگان به جای می ماند.

در دنیای امروز، افراد به وسیله خط و نگارش با هم ارتباط برقرار می کنند و با نوشتن، خود را مطرح می سازند.

[highlight txtcolor=”#eded07″]چکیده[/highlight]

خط و خوشنویس از دیرباز در میان ما ایرانیان از جایگاه رفیع و پراهمیتی برخوردار است. به طوری که حتی داشتن خط خوب و زیبا گاهی افراد را در جایگاه اجتماعی  بهتری نیز قرار خواهد داد. اما جدای از آموزش خوشنویسی که می بایست تحت نظر اهالی فن و مربیان آموزشی با تجربه انجام پذیرد و مقصود ما هم در این مجال پرداختن به آن نیست.

[highlight txtcolor=”#eded07″]پیشینه تحقیق[/highlight]

در قرون اخیر با پیدایش و توسعه چاپ و نگارش کتاب ها، مجلات، روزنامه ها و همچنین کتاب های درسی دبستان با خط نسخ چاپی، خط اصیل و زیبای فارسی مورد بی مهری و بی توجهی واقع شده است و به مرور زمان، در مقایسه با گذشته، بیش از پیش جنبه هنری صرف به خود می گیرد.

[highlight txtcolor=”#eded07″]پیش سازمان دهنده[/highlight]

یکی از اختلالات رایج یادگیری در دانش آموزان اختلال در نوشتن است. یعنی این دانش آموزان علاوه بر داشتن مشکل در نحوه نوشتن (دیکته نویسی) در بیان مقصود خود از طریق نوشتن نیز مشکل دارند و در سطوح بالاتر تر انشاءنویسی نیز دارای اشکال اند.

[highlight txtcolor=”#eded07″]نارسا نویسی[/highlight]

اصطلاح «نارسا نویسی» در مورد کودکانی به کار می رود که به رغم برخورداری از هوش طبیعی بسیار بد می نویسند.معمولاً این کودکان از نظر حواس بینایی ،شنوایی و…. سالم هستند، از امکانات خانوادگی وآموزشی و به طور کلی محیط مناسبی بر خوردارند و دارای نابهنجاری شدید رفتاری نیستند

[highlight txtcolor=”#eded07″]مشکل بد نوشتن شکل حروف[/highlight]

مشکلات بد نوشتن شامل کج و کوله نویسی حروف، فاصله ندادن مناسب چه از بالا چه از پائین و بسیار کند نوشتن است. هر کسی گاهی اوقات حروفی را ناخوانا می نویسد اما بعضی از دانش آموزان بیشتر مطالب را ناخوانا می نویسند طوری که درک آنچه که نوشته اند برای خواننده مشکل است

[highlight txtcolor=”#eded07″]برنامه ریزی برای آموزش نوشتن[/highlight]

دانش آموزان دارای مشکل نوشتن – حتی آنهایی که مبتلا به نارسا نویسی هستند – نباید از نوشتن اجتناب کنند، زیرا نوشتن یکی از مهارتهای مهم زندگی است که برای مواردی نظیر امضا کردن مدارک، پر کردن فرمهای مختلف، نوشتن چک،گرفتن پیغام های تلفنی یا تهیه یک لیست خرید ضرورت حتمی دارد (ریچاردز ۱۹۹۹).

[highlight txtcolor=”#eded07″]نظارت بر پیشرفت نوشتن[/highlight]

معلمان می توانند با ارزیابی مبتنی بر برنامه هم خوانا بودن و هم سرعت نوشتن را ارزیابی کنند هرروزه باید وقتی را برای ارزیابی کنار گذاشت. معلمان می توانند از دانش آموزان ارزیابیهای مقدماتی بعمل آورند (مثلا آزمونهای کوتاهی که برای ارزیابی مهارت خاصی که قرار است روی آنها کار کنند طراحی شده است به آنها بدهند)

[highlight txtcolor=”#eded07″]مداخله های ترمیمی در نوشتن [/highlight]

بطور معمول برای مداخله های ترمیمی، معلمان فهرستی از واژه هایی که هرشاگرد غلط هجی کرده است تهیه می کند و بعد سعی می کنند روی آن فهرست با دانش آموزان کار کنند.

برخی از محققان روشهای زیر را درمورو دانش آموزاندارای اختلالات یادگیری سودمند یافته اند:

[highlight txtcolor=”#eded07″]عوامل مربوط به خانواده[/highlight]

خوشنویسی مهارتی است که مانند سایر مهارت ها باید به طور صحیح آموخته شود. چنانچه کودک در خانواده ای زندگی کند که اعضای آن از ذوق و استعداد بیشتری برخوردار باشند، کودک به لحاظ توجه کافی و لازم از سوی خانواده،  زمینه ی بیشتری برای  فراگیری خط خوش خواهد داشت. البته سوالی که به طور معمول  در بین افراد جامعه مرسوم است، ارثی بودن خط خوش است

[highlight txtcolor=”#eded07″]عوامل مربوط به خود دانش آموزان[/highlight]

برای این که کودک بتواند نوشتن را به نحو احسن انجام دهد، لازم است از سلامت کافی در زمینه های جسمی و روانی برخوردار باشد. در این جا عواملی که به نوعی در بدخطی کودکان مؤثرند، مورد بررسی قرار می گیرند.

[highlight txtcolor=”#eded07″]چالش های معلم در مواجهه با بد خطی دانش آموزان[/highlight]
  • توجه نکردن دانش‌آموزان به خط زمینه دفتر و تخته کلاس.
  • اضطراب و نگرانی دانش‌آموزان هنگام نوشتن.
  • نداشتن اعتماد به نفس هنگام نوشتن.
[highlight txtcolor=”#eded07″]راه های برطرف کردن بدنویسی دانش آموزان [/highlight]

۱- مهم ترین عامل در این راستا، دادن انگیزه به فراگیرندگان است، چون انگیزه، مهم ترین عامل شکل گیری  رفتارها و بروز آن است. بهتر است در جلسات متعدد و طی یک فرایند با فراگیرندگان صحبت شود و به نوشته هایشان توجه شود.

[highlight txtcolor=”#eded07″]راهکار ها[/highlight]

برای رفع بدخطی دانش‌آموزان، از سوی معلمان و پژوهشگران راهکارهای فراوانی معرفی شده است که به ذکر برخی از آنها می‌پردازیم:

* در کلاس اول ابتدایی از مجرب‌ترین و علاقه‌مند‌ترین معلمان استفاده شود.

[highlight txtcolor=”#eded07″]نتیجه گیری[/highlight]

علاقمندی و پشتکار دانش آموزان، بسیار امیدوار کننده بود و با شور و ذوق زیادی سعی می کردند هر روز بیشتر از روز قبل بنویسند. آنها خود تلاش و سعی در بهبود خط خود می کردند، انگار گم شده ی خود را پیدا کرده بودند. از طرفی اولیاء آنها بسیار اظهار رضایت می کردند .

[highlight txtcolor=”#eded07″]پیشنهادات[/highlight]

پیشنهاد می شود آموزش و پرورش بعنوان متولی تعلیم و تربیت به دروس هنرو فارسی اهمیت ویژه ای بدهد. ما شاهد هستیم که زنگ هنر مساوی است با کشیدن یک نقاشی و حل جدول و مطالعه شخصی معلم. در بسیاری ازکشورهای هنر و دروس دیگر مکمل همدیگر هستند و از طرفی پیشرفت تکنولوژی و رایانه سبب شده است که معلمان ما به تکنولوژی تأکید کنند.

[highlight txtcolor=”#eded07″]منابع[/highlight]

۱- تعلیم خط، فضائلی. حبیب الله، انتشارات سروش

۲- صحیفه هستی، امیرخانی. غلامحسین، انتشارات کلهر

۳- هنر در مدرسه، لنکتر.جان، سیدعباس زاده، میرمحمد، انتشارات مدرسه

۴- صافی، احمد (آبان ۱۳۷۲). پیام کودکان دبستانی. نشریۀ ماهانۀ آموزشی- تربیتی پیوند، شمارۀ ۱۶۹، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

۵- مسیبی، علی (دی (۱۳۸۱). با بچه های ابتدایی. نشریۀ رشد آموزش ابتدایی، شمارۀ ۱۸۱. تهران: انتشارات رشد.

۶- والاس، جرالد و مک لافلین، جمیز (۱۳۷۰). ناتوانی های یادگیری. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

۷- مجلۀ کودکان استثنایی (اردیبهشت ۱۳۸۵). انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی.

۸- هرگنهان و اولسون (۱۳۸۵). نظریه های یادگیری و آموزش. ترجمۀ علی اکبر سیف. تهران: نشر روان.

۹- سیف، علی اکبر (۱۳۸۵). سنجش و اندازه گیری. تهران: نشر روان.

۱۰- بیابانگرد، اسماعیل (۱۳۸۵). روان شناسی تربیتی. تهران: انتشارات رشد

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 + یازده =