اثر شلاقی در زنجیره تأمین

اکثر تعارفی که از زنجیره عرض ارائه میشود به نوعی به ساختار خطی زنجیره عرضه اشاره می کنند . واضح ترین مشخصه این ساختار جریان وارده از سمت اعضا بالادستی به سمت اعضا پایین دستی و جریاناطلاعات در جهت مخالف است . در ان ساختارهر عضوی تنها قراری ارتباط مستقیم بااعضا بلاواسطه قبل و بعد از خود را دارا می باشد .

این تحقیق دانشجویی اثر شلاقی در زنجیره تأمین مشتمل بر۲۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

۱- مقدمه ۲

۲- ساختارخطی زنجیره عرضه و اثر شلاقی. ۳

۳- دلایل ایجاد اثر شلاقی. ۷

۴- راههای مقابله با اثر شلاقی. ۱۱

به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره عرضه ۱۶

ارزش اطلاعات.. ۱۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته حقوق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله اثر شلاقی در زنجیره تأمین را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

شبیه سازی که فورستر در سال ۱۹۶۱  این ساختار با نام بازی توزیع نوشیدنی ارائه کرد نشان داد که تصمیم گیری شرکای زنجیره عرضه بر مبنای روابط خطی می تواند بستری برای ایجاداثر شلاقی در زنجیره عرضه باشد. اثر شلاقی افزایش نوسان تقاضا در طول زنجیره عرضه از سمت اعضا پایین بالادستیمی باشد . این پدیده توجه بسیاری از تحقیقات آکامیک را به خود جلبکرده است و به همن دلیل راه حلهای متفاوتی برای مقابله با آنارائه گشته است . همانطور که در ادامه بحث آورده می شود راح حل کلی برای مهار این پدیده پرهیز از تصمیم های محلی توسط اعضاء و حاکم شدن دیدگاه سیستمیبر ساختار زنجیره عرضه می باشد .

ساختارخطی زنجیره عرضه و اثر شلاقی

بر اساس تعریفی که Towill و همکان در سال ۱۹۹۲ ارائه می کنند زنجره عرضه سیستمی است که قسمتهای اصلی آن تأمین کننده های مواد خام ، تولید کننده ها ، سرویسهای توزیع ومشتریان و مشتریان هستند که همه آنها از طریق جریان رو به جلوی مواد و کالاها وجریان رو بهعقب اطلاعات ا هم متصل می شوند .

به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره عرضه

به اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان استراتژی ای دستیابی به هماهنگی بیناعضا زنجیره عرضه بوجود آوردن دید کافی برای تمام اعضا و در نتیجه بهتر شدن تصمیم گیریها و بهبود سودآوری کل زنجیره عرضه مطرح می باشد .

ارزش اطلاعات

اشتراک گذاری اطلاعات یک عامل کلیدی در ایجاد هماهنگی در زنجیره تأمین و در نهایت موفقیت مدیریت زنجیره تأمین برای کاهش نا هماهنگی هایی چون اثر شلاقی می باشد .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته حقوق

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 3 =