پایان نامه

اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده

یکی از پر آسیب ترین و کشنده ترین حوادث توفان است. وقتی توفان ها به کنار ساحل می رسند، با خود نشان یک موج از آب اقیانوس را در امتداد خط ساحلی می آورند، بادهای شدید، گرد و بادهای سخت و باران های شدید و سیل را به همراه می آورند.

مطلب  اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده  مشتمل ۹۸  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه

فهرست مطالب

مقدمه ای بر توفان : ۲

توفان : ۴

اثر توفان بر اقیانوس : ۶

پاسخ اقیانوس به یک توفان یا هاریکان در حال حرکت : ۷

گردباد : ۱۳

تشکیل گرد باد : ۱۳

مشخصات گردباد : ۱۴

ایجاد آگاهی و امنیت در مقابل گرد باد : ۱۴

Hurricane : 15

مهمترین علل ایجاد کننده طوفان : ۱۶

باد : ۱۷

منشأ بادها : ۱۸

الگوی وزش باد : ۱۸

وزش باد روی زمین نا چرخان پوشیده از آب : ۱۸

اثر چرخش زمین : ۱۹

گرادیان فشار و باد : ۲۰

عواملی که بر سمت و سرعت باد اثر می گذارند : ۲۰

جریانات اقیانوسی : ۲۲

گرم شدن زمین و طوفان ها ۲۳

خطاهای مشاهده ای جدید. ۲۳

انواع طوفان : ۲۵

ساختار توفان های رعد و برق Thunderstorm.. 25

شرایط شکل گیری توفان رعد و برق. ۲۶

انواع توفان های رعد و برق. ۲۷

شروع و پایان زندگی یک سلول رعد و برق. ۲۸

مرحله بلوغ. ۳۰

مرحله پیری.. ۳۱

اثرات توفان رعد و برق. ۳۲

توفان های تگرگ.. ۳۲

شرایط تشکیل تگرگ.. ۳۳

شکل دانه تگرگ.. ۳۴

پیش بینی تگرگ.. ۳۴

اثرات ناشی از تگرگ بر محیط.. ۳۵

راههای مبارزه با تگرگ.. ۳۶

روش های جدید مبارزه با تگرگ.. ۳۷

ساز و کار شروع توفان شن.. ۳۸

توفان گرد و خاک، توفان شن.. ۴۱

اثرات باد بر روی سطوح شنی و موانع سطحی.. ۴۷

عامل اصلی در تشکیل تپه های شنی : ۴۹

اثر توفان ها بر اکوسیستم : ۵۶

تغییرات آب و هوا و اثر آن بر محیط : ۵۷

ـ نقش باد در انتقال املاح و نمکی شدن زمین ها : ۶۱

بررسی گردباد کارترینا و اثرات آن بر اکوسیستم : ۷۰

تاریخچه طوفان کاترینا : ۷۰

کاترینا یا خشم خدای باد : ۷۳

پیدایش توفان کاترینا : ۷۳

چشم توفان : ۷۵

اثر کوریولیس بر کاترینا : ۷۶

انواع درجات توفان بر حسب سرعت : ۷۶

چگونگی توفان کاترینای اخیر در آمریکا : ۷۷

اثرات توفان کاترینا : ۸۰

نقش انسان در افزایش خسارت ناشی از حوادث طبیعی مثل توفان : ۸۲

طوفان کاترینا و محیط : ۸۵

خطرات بعد از طوفان کاترینا بر انسان : ۸۷

طوفان ها چرا حرکت می کنند. ۸۸

تونادهای چگونه شکار می شوند. ۹۲

مطالب پایه در مورد تورناد و یا گردباد سخت.. ۹۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

خلاصه ای کوتاه از مقاله   اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده  را در زیر می توانید ببینید.

توفان :

باد به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده تغییرات آب و هوایی عامل ایجاد پدیده ای با طبیعی تکان دهنده و خشن و مخرب به نام توفان می باشد. منظور از توفان در خشکی معمولاً یک وضعیت بر آشفته هواست که در آن باران سنگین می بارد و توأم باران سنگین می بارد و توأم با رعد و برق و بادهای شدید است.

اثر توفان بر اقیانوس :

در غیاب چرخش کره زمین، انتظار می رود که باد جریانهای اقیانوسی و در مسیر تنش خود ایجاد و تقویت کند. به هر حال نیروی کوریولیس، حرکت آبهای اقیانوسی را تا زاویه معینی نسبت به آب منحرف می سازد و حالت نهایی را از آنچه ما انتظار داریم پیچیده تر می سازد.

تشکیل گرد باد :

گردباد ۴ همراه چندین توفان توسعه می یابند، به طوری لایه ای از هوای سرد به زیر هوای گرم می رود و این عمل باعث صعود هوای گرم می شود، گردبادهای روی آب یا گردبادهای دریایی غالباً در نبود انتقال گرما و یا در دماهای مختلف مشاهده، می شوند.

باد :

جریان پیدا کردن هوا بر روی سطح کره زمین را باد می گویند. تغییرات درجه حرارت در ستونهای هوای بالا ی محلهای مختلف علت اصلی این جریان هوا می باشد.

گرادیان فشار و باد :

اختلاف بین فشار جو در دو منطقه مجاور را گرادیان فشار یا شیب ایزو باری می گویند، این مسأله به این معناست که یک نیروی فشاری از منطقه پر فشار به سمت کم فشار به تناسب اختلاف فشاری ایجاد خواهد شد.

شرایط شکل گیری توفان رعد و برق

حد نهایی همرفت نشانه ای از ناپایداری شدید در جو می باشد که همراه با ابرهای کومه ای بارا بوده و طبق تعریف یک توفان محلی است. هوای مرطوب باید در عمق قابل ملاحظه ای از اتمسفر وجود داشته باشد.

شروع و پایان زندگی یک سلول رعد و برق

یک توفان رعد و برق از یک یا چند واحد گردش همرفتی تشکیل شده که هر واحد شامل یک ناحیه بالا سود و یک ناحیه پائین سوی جبران کننده است یک چنین واحدی را سلول می گویند.

اثرات توفان رعد و برق

در هر لحظه حدود ۲۰۰ توفان رعد و برق در سراسر زمین توسعه می یابند و بیشترین مقدار در مناطق حاره که همواره گرما ـ رطوبت فراوان و ناپایداری وجود دارد به وقوع می پیوندند که برق حاصل از این توفان ها هر لحظه ۱۰۰ بار روی زمین واقع می شود.

اثرات ناشی از تگرگ بر محیط

از مهمترین صدماتی که تگرگ می تواند داشته باشد یکی اثر مستقیم و دیگری اثر مکانیکی آن است و همانطوریکه می دانیم انرژی جنبشی دانه های تگرگ نسبت مستقیمی با جرم و مربع سرعت آنها دارد

توفان گرد و خاک، توفان شن

مرحله نهایی عملیات باد در جابجایی ذرات گرد و خاک در ارتفاع پایین تر از ۱۰ تا ۲۰ متر نبوده بلکه تا ارتفاع چند کیلومتری است که در این حالت بر اثر جریانات قوی باد در ارتفاعات فوقانی ذرات گرد و خاک تا صدها کیلومتر مسافت را طی می نمایند.

اثرات باد بر روی سطوح شنی و موانع سطحی

روشهای مختلف بن بکار می روند که به صورت تئوری و تجربی و یا هر دو ممرای بررسی جریان باد حول موانع سطحی و سطوح شنی به منظور بررسی تشکیل، تغییر شکل و حرکت توده های شکن است استفاده شوند.

نقش باد در انتقال املاح و نمکی شدن زمین ها :

در بین آثار فیزیکی باد نقش باد درانتقال املاح را بررسی می کنیم. ریزی دانه های نمک و ذرات دیگری که با نمک همراه است، موجب می شود که باد آنها را به آسانی جا به جا کند و مسیر کم و بیش طولانی را همراه خود ببرد.

چگونگی توفان کاترینای اخیر در آمریکا :

پدیده یا بلای طبیعی! پدیده های زمین شناختی که ما اکثراً آنها را بلایای طبیعی می خوانیم یکی از نشانه های حیات در سیاره ما هستند به گونه ای که در منظومه شمسی فقط زمین فعالیت های زمین شناسی دارد.

اثرات توفان کاترینا :

توفان کاترینا علاوه بر خسارت جانی و مالی فراوانی که به همراه دارد و باعث کشته و زخمی شدن افراد زیادی ویرانی و تخریب شهرها می شود اثرات زیست محیطی و اقتصادی و سیاسی و بسیاری نیز به دنبال دارد.

طوفان کاترینا و محیط :

دانشمندان به عنوان بخشی از آخرین تلاش خود برای بررسی آسیب محیطی طوفان کاترینا، ماهی های خلیج می سی سی پی را صید کردند تا تأثیر موج و آب های قوی و آب های سیلابی سمی را بررسی کنند.

تونادهای چگونه شکار می شوند.

اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده

آیا شما می خواهید طوفان ها را دنبال کنید ؟ سرگرمی شکار طوفان هیجان آور است، و هر فصل حدوداً ۱۰۰۰ نفر شکارچی طوفان به بیرون از محل خانه شان مسافرت می کنند. در این جا به چند نکته اشاره شده است که می تواند به شما کمک کند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × دو =