اثرات کتابخوانی

پرورش و شکوفایی استعدادهای سرشار نسل جوان، امکانات فراوانی را می‌طلبد که مهمترین آنها انس و عادت با کتاب و قلم و سیر آزاد اندیشه در جولانگاه علم و ادب است. از آنجا که جوانان آینده سازان کشور می‌باشند برای هدایت آنها به سعادت و تکامل باید روش صحیح زیستن را به آنان آموخت، این مهم تنها با سلاح دانستن و عمل به دانسته‌ها تحقق می‌یابد. با شناخت اهمیت و حساسیت مطالعه و کتابخوانی در بین نسل جوان، می‌توان به نقش مطالعه و کتابخوانی درتعالی روح و اندیشه جوانان پی برد و با شناخت گرایشهای نسل جوان در مطالعه و کتابخوانی برایتوزیع فرهنگ مطالعه در میانه آنان برنامه‌ریزی کرد.

این مطلب اثرات کتابخوانی مشتمل بر۴۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۳

فصل اول. ۵

بیان مساله؛ ۶

هدف و ضرورت پژوهش؛ ۷

هدف پژوهش؛ ۷

فرضیه تحقیق؛ ۷

سوال تحقیق؛ ۷

تعریف اصطلاحات؛ ۸

دانش‌آموز ممتاز؛ ۸

مطالعات غیردرسی؛ ۸

فصل دوم. ۹

ادبیات تحقیق : ۱۰

تاثیر خانواده در پیشرفت تحصیلی: ۱۰

فصل  دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۱۴

مقدمه. ۱۴

اهمیت و تاکید اسلام بر مطالعه (خواندن) ۱۵

تعریف مطالعه: ۱۶

اهمیت مطالعه: ۱۷

مطالعه و ابعاد آن. ۱۹

عوامل جذب و بازدارنده فرد به مطالعه: ۲۴

هدف، برنامه‌ریزی و جهت مطالعه: ۲۶

پیشینه تحقیق.. ۲۸

گروه نمونه و شیوه گزینش آن: ۳۹

روش و ابزار گردآوری اطلاعات: ۳۹

روایی: ۴۰

پایان پرسشنامه: ۴۰

نحوه توزیع و گردآوری پرسشنامه: ۴۰

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: ۴۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله اثرات کتابخوانی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

پرورش و شکوفایی استعدادهای سرشار نسل جوان، امکانات فراوانی را می‌طلبد که مهمترین آنها انس و عادت با کتاب و قلم و سیر آزاد اندیشه در جولانگاه علم و ادب است.

از آنجا که جوانان آینده سازان کشور می‌باشند برای هدایت آنها به سعادت و تکامل باید روش صحیح زیستن را به آنان آموخت، این مهم تنها با سلاح دانستن و عمل به دانسته‌ها تحقق می‌یابد. با شناخت اهمیت و حساسیت مطالعه و کتابخوانی در بین نسل جوان، می‌توان به نقش مطالعه و کتابخوانی درتعالی روح و اندیشه جوانان پی برد و با شناخت گرایشهای نسل جوان در مطالعه و کتابخوانی برایتوزیع فرهنگ مطالعه در میانه آنان برنامه‌ریزی کرد.

بیان مساله؛

ضرورت آگاهی از نیازها و علایق خوانندگان مخصوصاَ دانش‌آموزان و ارزش که بر تحصیل و مطالعه قائلند برای برنامه‌ریزی بهتر برای تولید نشر کتابهایی که مهم به بالندگی فکری و فرهنگی و علمی آنان بیانجامد و هم بر فرهنگ مطالعه و تقویت تحصلی آنان در جامعه کمک می‌کند اجتناب ناپذیر و بدهی است

هدف و ضرورت پژوهش؛

دستیابی به میزان مطالعه‌ی غیر درسی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسط، کشور دستیابی به روند موضوعی مطالعات غیردرسی دانش‌آموزان.

هدف پژوهش؛

تعیین تاثیر مطالعات غیردرسی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان منطقه‌ی ۱۶ تهران.

فرضیه تحقیق؛

بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای مطالعات غیر درسی با دانش‌آموزان بدون این مطالعات تفاوت وجود دارد.

تعریف اصطلاحات؛

پیشرفت تحصلی: در این تحقیق پیشرفت تحصلی دانش‌آموزان دارای مطالعات غیردرسی و بدون این مطالعات از طریق محاسبه‌ی میانگین نمرات آنان در پایان نیمسال دوم سال تحصلی ۸۶-۱۳۸۵ اندازه‌گیری خواهد شد.

تاثیر خانواده در پیشرفت تحصیلی:

طبق بررسی‌های با عمل آمده تعداد محدودی تحقیق در ارتباط با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان صورت گرفت که در این بخش به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم. خانواده با مشابه منظومه شمسی است همان گونه که منظومه شمسی است همه رای مرکزیست و کانون تششع خورشید و از آن به سایر عناصر مظهر مانور ساطع می‌شود مرکزیت و کانون منظومه خانوادگی پدر و مادر هستند

اهمیت و تاکید اسلام بر مطالعه (خواندن)

از آنجائی که نام کتاب مقدس مسلمانان قرآن می‌باشد که به معنی خواندن است و همچنین نخستین ایات وحی با خواندن آغاز می‌شود «اقرا باسم ربک الذی خلق» و این کلام حضرت حق است که توسط جبرئیل بر پیامبر نازل شدهاست، مطالعه و خواندن بایددر میان مسلمانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

اهمیت مطالعه:

مطالعه در کنار سایر ابزار ارتباط جهان و محیط پیرامون همواره بعنوان یکی از مهمترین و عمیق‌ترین و ماندگارترین و احتمالاَ کم هزینه‌ترین روش جمع‌آوری اطلاعات و ارتقاء بینش و دانش و بهره‌مندی از زمان مطرح بوده است.

انسان به دلایل مختلف به عنوان پیچیده‌ترین و کاملترین مخلوقات عالم هستی شناخته شده است. از جمله این دلایل قدرت یادگیری در سطح بالا و عمیق اوست.

مطالعه و ابعاد آن

یکی از ویژگی‌های مهم انسان زبان است: داشتن قدرت تکلم و باین انسان را در امر یادیگری – یادهی، یاری بسیاری نموده است. زبان و بیان یکی از وسایل عمده ایجاد ارتباط اجتماعی در انسان است. زبان به صورت کلامی و غیر کلامی در انسان متجلی شده است. اصواتی که از هنجره انسان خارج می‌شوند، مجموعه‌ای از نشانه‌هایی هستند که در طی قرون و اعصار از ترکیب آن، کلمات پیچیده‌تری درست شده‌اند

عوامل جذب و بازدارنده فرد به مطالعه:

عوامل متعددی در نظام اجتماعی می‌تواننددر جذب افراد به مطالعه نقش داشته باشند. از جمله این به عوامل می‌توان به نقش‌خانواده، مدرسه، اجتماع. کتاب، کتابدار اشاره کرد.

اشاره خانواده: خانواده عامل موثری در ایجاد عادت به مطالعه است و به خصوص این دلایل که روابط مداوم و تنگاتنگی که میان افراد خانواده وجود دارد و خانواده نخستین و مهمترین تغذیه کننده کودک از نظم تعلیم و تربیت و رفتار است.

هدف، برنامه‌ریزی و جهت مطالعه:

هدف: نخستن سوالهایی که در هنگام برنامه‌ریزی در هر زمینه‌ای لازم است به آن توجه شود هدف است. در مطالعه نیز طرح مساله بدین گونه است که به چه منظوری و برای نیل به کدامین هدف اقدام به مطالعه می‌شود.

برنامه‌ریزی: از ویژگی‌های اصلی برای نیل به هر هدفی، برنامه‌ریزی است. تمامی انسان ها اهداف کوچکتر و بزرگی را در سر می‌پرورانند. بسیاری از آنها ابزار و شرایط متناسب با هدف را دارا می‌باشند

پیشینه تحقیق

توسعه موسسه‌های آموزشی، مدارس عالی و دانشگاهها و گرایش به صنعتی شدن موجب شده کتابهای علمی، فنی، تخصص گوناگونی به موازات کتب دیگر چاپ و توزیع گردد. در دهه چهل وسائل ارتباط جمعی در ایران به موازات هم و گاه به دنبال هم پیدا شده‌اند و در دهه پنجاه تولید و انتشار کتاب پس از رونق سالهای پایانی دهه چهل روند نزول داشته است.

جامعه‌آماری:

جامعه آماری این پژوهش رادانش آموزان سال سوم متوسطه پسر و دختر دوره متوسط کلیه رشته‌ها تشکیل می‌دهد که در سال تحصیلی (۸۶-۸۵) به صورت حضوری به تحصیل اشتغال داشته‌اند. تعداد دانش‌آموزان طبق نظر استاد ۴۰ نفر در نظر گرفته شده است که در ۴ واحد آموزشی در ۱۶ منطقه مشغول به تحصیلند.

گروه نمونه و شیوه گزینش آن:

گوره نمونه که ۴۰ نفر از دانش‌آموزان هستند که به صورت مساوی نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند.

روش و ابزار گردآوری اطلاعات:

روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه خود طراحی شده است. این پرسشنامه دارای (۲۰) سوال می‌باشد و هر پرسش دارای درجه (بلی – خیر) است و پرسشنامه میان دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه (سال سوم) منطقه ۱۶ انجام شده است.

پیشنهادهای پژوهش:

بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

از آنجایی که یافته‌های این پژوهش حاکی از پایین بودن میزان مطالعه دانش‌آموزان از یک سو، و عدم راهنمایی آنها از طرف مدرسه از سوی دیگر است پیشنهاد می‌شود:

  • از برنامه‌های توجیهی به دبیران، مربیان وسایر مسئولان مدرسه استفاده شود تا در خصوص تشویق دانش‌آموزان به مطالعه غیر درسی نقش فعالتری به عهده بگیرند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × دو =