آنالیز و طراحی اعضای خمشی پیش تنیده

قبل از پیدایش تکنیک پیش تنیدگی، پل های بتن آرمه تنها برای پوشش دادن به دهانه های نسبتاً کوتاهی بکار برده می شدند. محدودیت طول دهانه در این پل ها دارای دو عامل اساسی بوده است. زیرا اولا برای دهانه های بلندتر حجم مصالح مصرفی(بتن و فولاد) بسرعت افزوده می گردد.

مطلب آنالیز و طراحی اعضای خمشی پیش تنیده مشتمل  ۷۰  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

۱- مقدمه. ۲

پیش تنیدگی چیست؟. ۵

۳- فولاد و بتن مورد مصرف در صنعت پیش تنیدگی.. ۱۰

  1. شیوه‌های مختلف پیش تنیدگی.. ۱۶

۵- سطح مقطع تبدیل یافته. ۲۱

۶تغییرات کرنش در بتن.. ۲۶

۶-۱ کلیات.. ۲۶

۶-۲ کرنش‌های آنی در بتن.. ۲۷

۶-۳ کرنش‌های دراز مدت در بتن.. ۲۸

۶-۳-۱ خزش در بتن.. ۲۹

۶-۳-۲ جمع شدگی بتن.. ۳۱

۷- تغییرات تنش در فولادهای پیش تنیدگی.. ۳۳

۷-۱ کلیات.. ۳۳

۷-۲ اتلاف‌های نیروی پیش تنیدگی.. ۳۴

۷-۲-۱ اتلاف‌های ناشی از سرخوردن تاندون‌ها در گیره‌های مهاری.. ۳۵

۷-۲-۲ اتلاف‌های اصطکاکی.. ۳۷

۷-۲-۴ نقطه‌نظرهای آئین نامه AASHTO در رابطه با محاسبه اتلاف‌ها ۴۵

۷-۲-۲ محاسبه اتلاف‌های ناشی از کوتاه شدن الاستیک بتن.. ۴۶

۷-۲-۳ محاسبه اتلاف‌های ناشی از خزش در بتن.. ۴۸

۷-۲-۴ محاسبه اتلاف‌های ناشی از وادادگی فولادهای پیش تنیدگی.. ۴۸

۷-۳ تغییرات در تنش فولادهای پیش تنیدگی در اثر افزایش تدریجی بارها ۵۰

۸ـ آنالیز و طراحی اعضای خمشی پیش تنیده ۵۵

۸ـ۱ انواع بارهای اعمالی به سازه پل ها ۵۵

۸.۲ روش های مختلف طراحی اعضای پیش تنیده ۵۷

۳.۸ طراحی اعضای خمشی پیش تنیده بروش تنش های مجاز (W.S.D) 60

۱.۳.۸ لنگر ترک دهنده ۶۰

۲.۳.۸ تنش های مجاز ۶۳

۳.۳.۸ طراحی تیرهای معین پیش تنیده۶۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش کارآموزی مقالات رشته معماری مقالات رشته مهندسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله آنالیز و طراحی اعضای خمشی پیش تنیده را در زیر می توانید ببینید.

پیش تنیدگی چیست؟

امرزه با بکارگیری مصالح پرمقاومت و همچنین استفاده از شیوه های نوین طراحی، سازه های اقتصادی تری طراحی و اجرا شده است.

فولاد و بتن مورد مصرف در صنعت پیش تنیدگی

تاندون های پیش تنیدگی می توانند متشکل از سیم ها، کابل ها  و یا میلگردها باشند. در صنعت پیش تنیدگی کابل های ۷- سیمه متداول تر بوده و مشخصات آنها مطابق با استانداردهای ASTM A416  می باشد.

کلیات

بتن در محدوده تنش‌های فشاری مجاز رفتاری ارتجاعی از خود نشان می‌دهد، این تنش‌های مجاز در بخش (۸) معرفی شده‌اند. در شکل (۶-۱) نمونه‌ای از دیاگرام تنش-کرنش برای یک نمونه استوانه‌ای ۲۸ روزه استاندارد ASTM نشان داده شده است.

کرنش‌های دراز مدت در بتن

در قسمت قبل دیدیم که در اثر اعمال بار، عضو بتنی بلافاصله تغییر شکل داده و کرنش‌های ارتجاعی در آن ایجاد می‌گردد.

خزش در بتن

فرض کنید مطابق شکل (۶-۲ الف) یک نمونه استوانه‌ای بتنی در لحظه t۰ تحت تنش ثابت  قرار داده شده باشد و در طول زمان شرایط رطوبتی و دمائی بتن و محیط اطراف آن ثابت نگاه داشته شود

جمع شدگی بتن

علاوه بر کرنش‌های ناشی از بارگذاری عضو و اثرات دراز مدت این بارگذاری، کرنش‌های ناشی از جمع شدگی نیز حائز اهمیت می‌باشند.

اتلاف‌های ناشی از سرخوردن تاندون‌ها در گیره‌های مهاری

پس از کشیدن تاندون‌های پیش تنیدگی، باید بنحوی نیروی بوجود آمده در آنها را نگهداری نمود، برای این منظور از گیره‌های مهاری استفاده می‌گردد

تغییرات در تنش فولادهای پیش تنیدگی در اثر افزایش تدریجی بارها

با توجه به مباحث بخش‌های قبل می‌توان نتیجه گرفت که با اندازه‌گیری نیروی اعمالی از طرف جک‌ها، مقدار fsj قابل محاسبه می‌باشد و با محاسبه اتلاف‌های پیش تنیدگی در هر مقطع از عضو می‌توان fse را تعیین نمود.

آنالیز و طراحی اعضای خمشی پیش تنیده

اعضای پیش تنیده مورد توجه در این رساله، اعضائی هستند که به صورت عناصر خمشی در عرشه پل های بتن آرمه بکار برده می شوند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش کارآموزی مقالات رشته معماری مقالات رشته مهندسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × چهار =