آنالیز از طریق ایجاد پلاسما در جفتهای القایی (ICP)

ICP یکی از روشهای مخرب تجزیه شیمیایی می باشد که بایستی نمونه را بصورت محلول در آورده و سپس آنرا تبخیر نمود.

مطلب آنالیز از طریق ایجاد پلاسما در جفتهای القایی (ICP) مشتمل۱۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته پزشکی

فهرست مطالب

(ICP) 1

اصول عملیات: ۱

تئوری اتمی پایه أی: ۵

مشخصات تحلیلی: ۷

دقت و درستی: ۸

تأثیرات مانع: ۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  آنالیز از طریق ایجاد پلاسما در جفتهای القایی (ICP) را در زیر می توانید ببینید.

(ICP)

ICP یکی از روشهای مخرب تجزیه شیمیایی می باشد که بایستی نمونه را بصورت محلول در آورده و سپس آنرا تبخیر نمود.

تئوری اتمی پایه أی:

یک اتم شامل مخلوطی از دانه های بنیادی پروتون( ذرات باردار مثبت) و نوترونها (ذرات خنثی) می باشد. ذرات بنیادی توسط الکترونها احاطه می شوند( لایه هایی از بار منفی). در یک اتم خنثی بارهای مثبت و منفی متعادل هستند. الکترونها بوسیله سطوح انرژی مربوط به شعاع لایه ها از ذرات بنیادی اتمی مشخص می شوند و این سطوح انرژی اندازه گیری میشوند یا مقادیرشان مجاز شمرده می شوند

مشخصات تحلیلی:

ICP بعنوان یک تکنیک تحلیلی قابلیت انجام آنالیزهای چند عنصری همزمان برای شصت عنصر را در یک تا دو دقیقه مهیا می کند. قابلیت اجرا برای اکثر عناصر جدول تناوبی محدوده متحرک خطی بزرگ ( منحنی های درجه بندی که خطی هستند بیش ۳ تا ۶ برحسب مقدار غلظت می باشند).

دقت و درستی:

دقت تکنیکICP معمولاً با انجام چندین اندازه گیری پی در پی محاسبه انحراف استاندارد پاسخ ها بصورت درصدی از اندازه میانگین مشخص می‌شود. عوامل اصلی در ترقی و تنزل سیگنالها در ICP تغییرات کوچک در نیروی فرکانس رادیویی بکار رفته در پلاسما و تغییرات فرآیند ابری است.

تأثیرات مانع:

آنالیز از طریق ایجاد پلاسما در جفتهای القایی (ICP)

گاهی اوقات تأثیرات داخل عنصری یا تأثیرات زمینه ای، پدیده هایی هستند که موانع شدیدی در مقابل رابطه غلظت تجزیه در نتیجه حضور اجزای دیگر در نمونه می باشند. تأثیرات مانع می تواند بصورت طیفی، بخاری، اتمی و یونی طبقه بندی شود. بعضی عوامل در طبقه بندی اخیر ممکن است فیزیکی یا شیمیایی باشد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده + 1 =