آموزش بزرگسالان – وضعیت آموزش در یادگیری بزرگسالان – پرشین مقاله

آموزش بزرگسالان

مطالعه آموزش بزرگسالان مرتباً اهمیت بیشتری می‌یابد، زیرا آموزش حرفه‌ای مربیان بزرگسالان در بریتانیای کبیر و دیگر کشورها جهان روندی رو به افزایش دارد؛ اما تعداد معدودی از کنتاب‌های موجود دانشجویان را با زمینه‌ای گسترده‌تر از این موضوع آشنا می‌سازد.

مطلب وضعیت آموزش در یادگیری بزرگسالان مشتمل ۲۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته علوم تربیتی

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

وضعیت آموزش در آغاز قرن بیستم. ۲

افزایش تقاضا برای آموزش…. ۲

گستره برداشت ها ۴

تعریف آموزش بزرگسالان. ۴

تعریف مورد نظر ما ۴

آموزش غیر رسمی.. ۴

تعریف آموزش غیر رسمی.. ۵

ویژگیهای آموزش غیر رسمی.. ۵

آموزش مداوم. ۶

تعریف آموزش مداوم. ۶

آموزش مادام العمر (Life long Education) 6

سوادآموزی یا آموزش سواد. ۷

برخی هدف‌های ویژه آموزش بزرگسالان. ۸

آموزش بزرگسالان. ۹

مفاهیم بزرگسالی.. ۱۰

ویژگی‌های روان شناختی بزرگسالان. ۱۲

ظرفیت یادگیری بزرگسالان. ۱۲

نقش انگیزه در یادگیری بزرگسالان. ۱۳

انگیزه و تصور فرد از خود. ۱۳

عوامل مؤثر در تصور فرد از خود. ۱۳

تاثیر دوگانه اضطراب و هیجان در یادگیری.. ۱۴

عوامل فرهنگی و یادگیری بزرگسال. ۱۴

توصیه‌های مهم. ۱۴

روش‌های آموزش بزرگسالان. ۱۴

روش ها از دیدگاه اول. ۱۵

مفاهیم بی سوادی.. ۱۵

روشهای آموزش بزرگسالان. ۱۶

عوامل مؤثر در انتخاب روش ها ۱۷

انتخاب و به کارگیری روش…. ۱۷

روشهای مؤثر از جهت عملی.. ۱۷

نحوه یافتن روش مناسب یاددهی – یادگیری.. ۱۹

برنامه ریزی آموزش بزرگسالان. ۱۹

برنامه ریزی آموزش بزرگسالان. ۲۰

تفاوت برنامه ریزی آموزش بزرگسالان. ۲۰

راهبردهای برنامه در آموزش بزرگسالان. ۲۱

فلسفه آموزش بزرگسالان. ۲۱

نتیجه گیری: ۲۳

منابع و مواخذ: ۲۴

مقاله  وضعیت آموزش در یادگیری بزرگسالان در پرشین مقاله موجود می باشد برای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خلاصه ای کوتاه از مقاله وضعیت آموزش در یادگیری بزرگسالان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

مطالعه آموزش بزرگسالان مرتباً اهمیت بیشتری می‌یابد، زیرا آموزش حرفه‌ای مربیان بزرگسالان در بریتانیای کبیر و دیگر کشورها جهان روندی رو به افزایش دارد؛ اما تعداد معدودی از کنتاب‌های موجود دانشجویان را با زمینه‌ای گسترده‌تر از این موضوع آشنا می‌سازد.

وضعیت آموزش در آغاز قرن بیستم

۷۰% جمعیت بالای ۱۵سال جهان و ۹۰% جمعیت همین گروه سنی درکشورهای جهان سوم به آموزش و پرورش دسترسی نداشتند.

آغاز نیمه دوم قرن بیستم، ۴۴%جمعیت بالای۱۵سال در کل جهان و ۶۴% جمعیت همین گروه سنی در کشورهای جهان سوم هنوز به آموزش و پرورش دسترسی نداشتند.

تعریف آموزش بزرگسالان

تدارک آموزش مستمر و سازمان یافته برای افرادی که دیگر به مدرسه نمیروند با هدف ایجاد تغییر در اطلاعات، دانش، مهارت و… السینور اولین کنفرانس بین المللی آموزش بزرگسالان ۱۹۴۹).

تعریف آموزش مداوم

آموزش مداوم عبارت است از کلیه فرصت‌های یادگیری که پس از پایان تحصیلات در هر دوره پیش می آید که مستلزم بازگشت دوباره به نهادهای آموزش رسمی یا غیر رسمی است. آموزش بزرگسالان

آموزش مداوم میتواند تمام وقت، نیمه وقت، فنی و حرفه ای یا فرهنگی – اجتماعی، علمی، هنری و… باشد.

سوادآموزی یا آموزش سواد

سواد آموزی یک مفهوم نسبی است و در هر جامعه ای تعریف خاص خود را دارد.

سوادآموزی موقعیتی پویاست که در جریان آن افراد پس از کسب مهارتها و معلومات اساسی میتوانند درکلیه فعالیتهای اجتماعی که مستلزم داشتن آن مهارتها و معلومات است بنحو مؤثر شرکت جویند.

برخی هدف‌های ویژه آموزش بزرگسالان

محو جهالت

ایجاد آگاهی سیاسی

از بین بردن جنبه اسرارآمیز علم و دانش

آماده ساختن برای درک تغییرات سریع اجتماعی

نقش انگیزه در یادگیری بزرگسالان

انگیزه معلول عوامل درونی پیچیده ای است که احتمالا ترکیبی از تمایلات، نیازها، آرزوها و اهداف می باشد، ولی دو عامل نیاز و هدف نقش عمده ای در ایجاد آن دارند. ایجاد ارتباط درست و قوی میان استعداد، منابع موجود و وقت، مهارتی است که آموزش بزرگسالان به آن نیازمندند.

تاثیر دوگانه اضطراب و هیجان در یادگیری

مثبت: ( وقتی اضطراب موجب سازماندهی نیروهای روانی برای فعالیت می شود).

منفی: (وقتی که باعث پراکندگی نیروها و پیدایش پرخاشگری یا خجالت و گوشه گیری می شود ) این تاثیرها بیشتر با تجارب گذشته ارتباط دارد.

عوامل فرهنگی و یادگیری بزرگسال

بزرگسالان به شدت به فرهنگی که موجب شکل گیری شخصیت آنان شده است پایبندند.

ارتباط سالم، همدلی و همزبانی مقاومت آنها را در برابر تغییر کاهش می دهد. کمک به بزرگسال در زمینه درک ویژگیها و عناصرتشکیل دهنده فرهنگی که خود در تولید آن سهیم هستند.

روش‌های آموزش بزرگسالان

روش‌های آموزشی بایستی متناسب با نیازها و ویژگیهای فردی و اجتماعی یادگیرندگان باشد.

روش‌های آموزش بزرگسالان بایستی گویا و دارای چنان تنوعی باشد که وسایل سازگاری آنان را با محیط زندگی و شغلی را فراهم سازد

برنامه ریزی آموزش بزرگسالان

برنامه ریزی برای آموزش بزرگسالان تابعی از برنامه‌های کلان توسعه و برنامه‌های کلان آموزشی هر کشور است.

تعیین اولویت ها، راهبردها و سیاستهای آموزشی درکشورهای با نظام سیاسی واداری متمرکز به وسیله دولت ها و نظام غیرمتمرکز با مشارکت مردم و دولت ها صورت میگیرد.

برنامه ریزی آموزش بزرگسالان

آموزش بزرگسالان یک فرد با سواد و با فرهنگ بهترمی داند که چگونه خوراک و مسکن خود را تامین کند. بنابراین،این فرض که مردم به خوراک، پوشاک ومسکن بیشتر نیازدارند تاسواد، فرض باطلی است. بخشهای توسعه یابنده نیاز به نیروی انسانی دارند.

نتیجه گیری:

آموزش بزرگسالان انسانها هم خالق و هم حامل فرهنگ هستند. هر جامعه ای از طریق تعامل انسانها و درفرایند یاددهی-یادگیری این فرهنگ را به نسل آینده منتقل می‌کند تا جامعه‌ای مطلع بسازد. ظرف دو دهه گذشته جهانیان پی بردند که محور توسعه یافتگی و پیشرفت اقتصادی، نه قدرت صنعتی بلکه قدرت اطلاعاتی است.

منابع و مواخذ:

  1. جارویس، پیتر. آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم. ترجمه غلامعلی سرمد. تهران. ۱۳۷۸.

 

 

نظرات بسته شده است.