آشنایی با نظریه های آلبرت بندورا

فرآیند یادگیری با توجه به اهمیتش همیشه مورد توجه بوده و در این مورد دانشمندان بسیاری اظهار نظر ، پژوهش و نظریه پردازی کرده و جواب بسیاری از سوالات را روشن کرده‌اند، بطوری که می‌توان با صراحت و اطمینان در مورد اینکه “یادگیری چیست ؟ چگونه رخ می‌دهد و عوامل موثر کدام هستند ؟ ” بحث کرد.

مطلب آشنایی با نظریه های آلبرت بندورا مشتمل ۲۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه ۲

نگاهی کوتاه به زندگی آلبرت بندورا ۲

نظریه بندورا  ۴

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا  ۱۲

یادگیری مشاهده‌ای ۱۸

منابع  ۱۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

زندگی نامه مقالات رشته هنر

خلاصه ای کوتاه از مقاله آشنایی با نظریه های آلبرت بندورا را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

روانشناسی یادگیری (Learning Psychology)

فرآیند یادگیری با توجه به اهمیتش همیشه مورد توجه بوده و در این مورد دانشمندان بسیاری اظهار نظر ، پژوهش و نظریه پردازی کرده و جواب بسیاری از سوالات را روشن کرده‌اند، بطوری که می‌توان با صراحت و اطمینان در مورد اینکه “یادگیری چیست ؟ چگونه رخ می‌دهد و عوامل موثر کدام هستند ؟ ” بحث کرد.

نگاهی کوتاه به زندگی آلبرت بندورا

آلبرت بندورا در کانادا متولد شد، در شهری آنقدر کوچک که دبیرستانش تنها ۲۰ دانش‌آموز و ۲ معلم داشت. بعد از فارغ‌التحصیلی با کارگران ساختمانی در ناحیه یوکون به پر کردن چاله‌چوله‌های بزرگراه آلاسکا پرداخت. بندورا مجذوب مردمی شد که در این منطقه شمالی با آنها روبه‌رو شده بود.

نظریه بندورا

آلبرت بندورا روان شناس و همکارانش نقش بسیار عمده ای در تثبیت مفهوم یادگیری مشاهده داشته‌اند. آنان در یک مجموعه از آزمایشهای خود به نحو متقاعد کننده‌ای اثبات کردند که کودکان گاهی از رفتار پرخاشگرانه یک سرمشق بزرگسال تقلید می‌کنند. این مسیر تحقیق موجب شده است که نگرانی در مورد تاخیر تماشای رفتار پرخاشگرانه بزرگسالان سرمشق در تلویزیون بر اعمال کودکان مورد توجه قرار گیرد.

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا

در نظریه یادگیری اجتماعی ” بندورا ” ، یادگیری از طریق مشاوره و تقلید صورت می گیرد و در این میان ، تعامل بین ویژگیهای فرد ، محیط و رفتار بسیار مهم است .

براساس نظر ” بندورا “، یادگیری فرد از طریق مشاهده صورت می گیرد .

نظریه شناختی اجتماعی

رویکرد بندورا کمتر از رفتارگرایی اسکینر افراطی است و تأثیر علاقه جدید در عوامل شناختی را منعکس و تقویت می‌کند. اما رویکرد بندورا رفتارگرا باقی مانده است. پژوهش‌های او بر مشاهده رفتار آزمودنی‌های انسانی درحال کنش متقابل تمرکز دارد. درون‌نگری را به کار نمی‌برد و بر نقش تقویت در کسب و تغییر رفتارها تأکید می‌کند.
نظام بندورا، علاوه بر رفتاری بودن شناختی نیز هست.

نظریه‌های یادگیری

تداعی گرایی (Associationism)

تداعی سنت گرایی از فیلسوف یونانی باقی مانده است که در اواخر قرن نوزده و در اوایل قرن بیستم بصورت علمی و با عنوان‌های “شرطی سازی ، نظریه‌های محرک – پاسخ و رفتار گرایی” در آزمایش‌های پاولف (Pavlov )، ترندایک ( Thorndike) و اسکینر (Skinner) و …” مورد مطالعه واقع شده است.

حافظه و یادگیری

به نظر می‌رسد انسان هر چه دارد (منظور پیشرفت‌ها) از برکت وجود حافظه  (Memory) دارد. در واقع اگر حافظه نبود، شواهدی هم برای وجود یادگیری در دسترس نبود. گفته شده اگر حافظه نبود انسان مجبور بود هر لحظه و هر روز روشن کردن آتش را یاد بگیرد. بدین ترتیب حاقظه و یادگیری بطور جدایی‌ناپذیری باهم ارتباط دارند.

یادگیری مشاهده‌ای

یادگیری مشاهده‌ای عبارت است از یادگیری که از طریق آن موجود زنده‌ای از رفتار موجود زنده دیگر تقلی می‌کند، سرمشق می‌گیرد یا ادای آن را درآورد. به این نوع یادگیری سرمشق گیری و یادگیری اجتماعی نیز می‌گویند. کودکی را تصور کنید که رفتارهای مادر را در هنگام آشپزی یا کار خانه داری مشاهده می‌کند. مدتی بعد در بازیهای خود همان کارهایی را که از مادر در خود مشاهده کرده انجام می‌دهد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

زندگی نامه مقالات رشته هنر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 2 =