آشنایی با جرثقیل

جرثقیل وسیله‌است که بار را در راستای قائم با ترکیب شش جهت حرکتی کنترل پایا جا به جا می‌کند.

اصلی ترین کاربرد جرثقیل ها برای انتقال کالاها و اجناس و … در صنعت می باشد. جرثقیل سقفی با دیگر انواع جرثقیل تفاوت هایی در ساختار و اسکلت دارد. جرثقیل سقفی قالباً به صورت افقی در کریدرها و اماکن صنعتی و با آویزهای مناسب و قوی و با در نظر گرفتن حداکثر تحمل بار ساخته  می شود.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر  ۸۹  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: آشنایی با جرثقیل و انواع آن

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- تاریخچه. ۲

۱-۳- ساختار و تعیین جایگاه ۶

۱-۴- انواع جرثقیل.. ۷

۱-۴-۱- جرثقیل متحرک: ۷

۱-۴-۲- جرثقیل تلسکوپی: ۸

۱-۴-۳- تاور کرین (جرثقیل برجی): ۸

۱-۴-۴- جرثقیلهای کامیونی: ۹

۱-۴-۵- جرثقیل مخصوص زمینهای ناهموار: ۹

۱-۴-۶- لودر جرثقیل: ۱۰

۱-۴-۷- جرثقیل معلق: ۱۰

۱-۴-۸- جرثقیل های دروازه ای Gantry Crane. 11

۱-۴-۹- جرثقیل نیم دروازه ای: ۱۲

۱-۴-۹-۱- انواع جرثقیل نیم دروازه ای: ۱۲

۱-۴-۹-۲- مزایای جرثقیلهای نیم دروازه ای دو پل: ۱۳

۱-۴-۱۰- جرثقیل بازویی.. ۱۳

۱-۴-۱۰-۱- جرثقیل بازویی ستونی: ۱۳

۱-۵-  بازرسی حین نصب و راه اندازی جرثقیل.. ۱۴

فصل دوم: معرفی اجزای جرثقیل

و روشهای طراحی و نصب۱۷

۲-۱- مقدمه. ۱۸

۲-۲- اجزاء جرثقیل.. ۱۸

۲-۲-۱- تجهیزات الکتریکی جرثقیل.. ۱۸

۲-۲-۲- سیم بکسل.. ۱۹

۲-۲-۲-۱- طناب فولادی از نظر جنس مفتول: ۲۰

۲-۲-۲-۲- مغزی طناب فولادی.. ۲۱

۲-۲-۲- ۳- انواع تاب طنابهای فولادی.. ۲۱

۲-۲-۲-۴- مقایسه انواع بافت در طنابهای فولادی.. ۲۲

۲-۲-۲-۵- روغنکاری طناب فولادی.. ۲۳

۲-۲-۲-۶- مقاومت در برابر خستگی (Fatigue) و فرسایش (Wear) 23

۲-۲-۲-۷- اندازه گیری قطر طناب فولادی.. ۲۳

۲-۲-۲-۸- نحوه انبار کردن طناب فولادی.. ۲۴

۲-۲-۲-۹- انواع اسلینگ (Sling) و اتصالات مربوط به طنابهای فولادی.. ۲۵

۲-۲-۲-۱۰-  سیم بکسل از نظر بافت: ۲۶

۲-۲-۲-۱۱- پیچ سیم بکسل‌ها و انواع آن: ۲۷

۲-۲-۲-۱۲- ویژگی‌های سیم بکسل با پیچ معمولی: ۲۷

۲-۲-۲-۱۳- ویژگی‌های سیم بکسل با پیچ لانگ: ۲۷

۲-۲-۲-۱۴- سیم بکسل از نظر مغزی: ۲۸

۲-۲-۲-۱۵- سیم بکسل از نظر تعداد رشته و کلاف: ۲۹

۲-۲-۲-۱۶- انتخاب سیم بکسل جراثقیل‌ها: ۲۹

۲-۲-۲-۱۷- انتخاب طول سیم بکسل: ۳۰

۲-۲-۲-۱۸- خرابی سیم بکسل‌های بلند کننده بار: ۳۱

۲-۲-۲-۱۹- طریقه بافتن سیم بکسل: ۳۲

۲-۲-۲-۲۰- طریقه پرس نمودن: ۳۲

۲-۲-۲-۲۱- طریقه کرپی بستن: ۳۲

۲-۲-۲-۲۲- شگل SHACKLE: 33

۲-۲-۳- گیربکس جرثقیل.. ۳۳

۲-۲-۴- الکترو موتور. ۳۴

۲-۲-۵- ترمز جرثقیل.. ۳۴

۲-۲-۶- چرخ جرثقیل.. ۳۵

۲-۲-۷- بلبرینگ جرثقیل.. ۳۵

۲-۲-۸- ریل جرثقیل.. ۳۵

۲-۲-۹- کمربند راهنما سیم بکسل جرثقیل.. ۳۷

۲-۲-۱۰- قلاب… ۳۷

۲-۲-۱۱–سیستم توزین بر روی جرثقیل های صنعتی.. ۳۸

۲-۲-۱۲- میکروسوئیچها و سنسورها ۳۹

۲-۲-۱۳- کابین.. ۳۹

۲-۲-۱۴- راهبر (کلگی) ۴۰

فصل سوم: قسمت های هیدرولیک جرثقیل

۳-۱- مقدمه. ۴۲

۳-۲- همه چیز در مورد هیدرولیک جرثقیل.. ۴۳

۳-۳- بخشهای مختلف یک هیدرولیک جرثقیل.. ۴۳

۳-۳-۱- بوم. ۴۴

۳-۳-۲- بازوی جرثقیل.. ۴۴

۳-۳-۳- شاخک ها ۴۵

۳-۳-۴- کابل فولادی تقویت شده ۴۵

۳-۳-۵- فشار شکن.. ۴۵

۳-۳-۶- پمپ… ۴۶

۳-۳-۶-۱- پمپ چرخ دنده ای: ۴۷

۳-۳-۶-۲- پمپ اصلی: Main pump. 48

۳-۳-۶-۳- پمپ متعادل کننده فشار فرمان. ۴۸

۳-۳-۶-۴- پمپ مخصوص فرمان و بیرون و داخل رفتن شاخکها ۴۹

۳-۴- آب بندی هیدرولیک جرثقیل.. ۴۹

۳-۵- مدار هیدرولیک۵۰

شکل ۳-۹: مدار هیدورلیک جرثقیل.. ۵۰

شکل ۳-۱۰: سیستم هیدرولیک درام. ۵۱

شکل ۳-۱۱: سیستم هیدرولیک جک کمپرس۵۲

فصل چهارم: ایمنی در جرثقیل

۴-۱- مقدمه. ۵۴

۴-۲- سیستم ایمنی کامپیوتری جرثقیل.. ۵۴

۴-۲-۱- امکانات سیستم. ۵۴

۴-۲-۲-مزایای فنی و تعمیراتی.. ۵۶

۴-۳- نکات ایمنی اجزا ۶۳

۴-۳-۱- اصول ایمنی سیم بکسل بار بلند کن.. ۶۳

۴-۳-۲- اصول ایمنی زنجیرها ۶۷

۴-۳-۳- اصول ایمنی پلاک ظرفیت… ۶۸

۴-۳-۴- اصول ایمنی کار با قلاب ها ۶۹

۴-۳-۵- اصول ایمنی مگنت ها(MAGNET) 69

۴-۳-۶- اصول ایمنی ورق گیرها ۷۰

۴-۳-۷- اصول ایمنی سیم بکسل اندازی.. ۷۴

۴-۴- راهنمای بازدید دوره ای از جرثقیل ها ۷۶

۴-۵- مقررات ایمنی برای سیم بکسل اندازها و اپراتورها ۷۷

۴-۶- موارد ممنوع شده برای ریگر یا سیم بکسل انداز(RIGGER) و اپراتورها ۷۷

۴-۷- ۸۰ نکته ایمنی کار با جرثقیل.. ۷۸

منابع: ۸۳

فهرست شکل ها

شکل ۱-۱: جرقیل متحرک… ۸

شکل ۱-۲: جرثقیل برجی.. ۹

شکل ۱-۳: جرثقیل کامیونی.. ۹

شکل ۱-۴: جرثقیل مخصوص زمین های ناهموار. ۱۰

شکل۱-۵: لودر جرثقیل.. ۱۰

شکل ۱-۶: جرثقیل معلق.. ۱۱

شکل ۱-۷: جرثقیل دروازه ای.. ۱۲

شکل ۱-۹: جرثقیل بازویی ستونی.. ۱۳

شکل ۱-۸: جرثقیل نیم دروازه ای.. ۱۳

شکل ۲-۱: تابلو برق جرثقیل.. ۱۸

شکل ۲-۲: ریموت کنترل جرثقیل.. ۱۹

شکل ۲-۳: سیم بکسل جرثقیل.. ۱۹

شکل ۲-۴: سطح مقطع سیم بکسل جرثقیل.. ۲۰

شکل ۲-۵: طنابهای راست گرد و چپ گرد. ۲۲

شکل ۲-۶: اندازه گیری سطح مقطع طناب فولادی.. ۲۴

شکل ۲-۷: طرز باز کردن طناب فولادی از روی قرقره و کلاف… ۲۴

شکل ۲-۸: گیربکس جرثقیل.. ۳۴

شکل ۲-۹: الکتروموتور جرثقیل.. ۳۴

شکل ۲-۱۰: چرخ جرثقیل.. ۳۵

شکل ۲-۱۱: ریل های جرثقیل.. ۳۶

شکل ۲-۱۲: ریل S-Type. 36

شکل ۲-۱۳: سیم بکسل جرثقیل.. ۳۷

شکل ۲-۱۴: قلاب جرثقیل.. ۳۸

شکل ۲-۱۵: محدودکننده بالابر. ۳۹

شکل ۳-۱: جرثقیل هیدرولیک…. ۴۲

شکل ۳-۲: بوم جرثقیل.. ۴۴

شکل ۳-۳: شاخکهای جرثقیل.. ۴۵

شکل ۳-۴: فشارشکن در جرثقیل.. ۴۶

شکل ۳-۵: پمپ چرخ دنده ای.. ۴۷

شکل ۳-۶: پمپ اصلی.. ۴۸

شکل ۳-۷: پمپ متعادل کننده فشار فرمان. ۴۸

شکل ۳-۸: آب بندی.. ۴۹

شکل ۴-۱: صفحه مانیتور تنظیم زاویه تلسکوپی بوم. ۵۷

شکل ۴-۲: صفحه مانیتور Error. 58

شکل۴-۳: صفحه مانیتور استانداردهای وزن( بار مجاز). ۵۹

شکل۴-۴: صفحه مانیتور نمونه ای از جدول استانداردهای وزن( بار مجاز). ۶۰

شکل۴-۵: صفحه مانیتور استانداردهای ارتفاع بوم. ۶۰

شکل۴-۶: صفحه مانیتور استانداردهای وزن بار. ۶۱

شکل۴-۷: صفحه مانیتور استانداردهای پرسه های زمانی.. ۶۱

شکل۴-۸: صفحه مانیتور راهنما ۶۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مکانیک

.

خلاصه ای کوتاه از آشنایی با جرثقیل را در زیر می توانید ببینید.

 مقدمه

جرثقیل وسیله‌است که بار را در راستای قائم با ترکیب شش جهت حرکتی کنترل پایا جا به جا می‌کند.

اصلی ترین کاربرد جرثقیل ها برای انتقال کالاها و اجناس و … در صنعت می باشد. جرثقیل سقفی با دیگر انواع جرثقیل تفاوت هایی در ساختار و اسکلت دارد. جرثقیل سقفی قالباً به صورت افقی در کریدرها و اماکن صنعتی و با آویزهای مناسب و قوی و با در نظر گرفتن حداکثر تحمل بار ساخته  می شود.

تاریخچه

اولین جرثقیل های ساختمانی توسط یونانی های باستان اختراع (ابداع) شد و بوسیله انسانها یا حیوانات بارکش مانند الاغ ها و خرها به حرکت درآورده می شد.

این جرثقیل ها برای ساختن ساختمان های بلند مورد استفاده قرار می گرفت. بعدها جرثقیل های بزرگتر توسعه یافت که انسان را به کارمی گرفت و چیزهایی با وزن سنگین را بلند می کرد و بالا می برد.

ساختار و تعیین جایگاه

تردویل در قرون وسطا یک چرخ بزرگ چوبی که دارای یک بدنه (میله) مرکزی و همچنین یک مسیر برای پیاده رفتن دو کارگر در کنار هم بوده است. در آن موقع چرخ ها با دسته جهت یاب دارای پرده هایی بوده که مستقیماًً در داخل بدنه (میله) مرکزی حرکت می کردند و نوع پیشرفته تر آن دارای دسته هایی بوده که مانند رشته ها یا تارهایی بر لبه چرخ قرار داشتند و امکان استفاده از میله باریک تر و بنابراین فراهم آوردن مزیت مکانیکی بیشتری را به وجود می آوردند.

انواع جرثقیل

در زیر به معرفی انواع جرثقیل و تصاویری از آنها میپردازیم:

جرثقیل متحرک:

معمولی ترین نوع جرثقیل شامل یک پلتفرم متحرک است که بر روی آن یک تیر تلسکوپی و یا یک خرپا نصب شده است. این نوع جرثقیل ها می توانند دارای چرخ – ریل و یا حتی سوار بر یک کامیون باشند. در این نوع جرثقیلها جابجایی بارها یا بوسیله کابل و یا با سیلندرهای هیدرولیکی صورت می گیرد.

جرثقیل های دروازه ای Gantry Crane

این دسته از جرثقیل ها از تناژ ۲/۳ تن تا ۳۰۰ تن و در دهانه ۶ تا ۳۰ متر با قابلیت کنسول از یک طرف به صورت جفت پل و تک پل قابل طراحی و ساخت می باشد. مهمترین خصوصیت این جرثقیل ها استفاده در محیط های باز می باشد.

 بازرسی حین نصب و راه اندازی جرثقیل

بازرسی در حین نصب پس از Final Assembly و قبل از قرارگرفتن در سرویس طبق استانداردهای  BS 46 و  FEM
و  CMAA صورت می پذیرد. بازرسی در حین نصب و راه اندازی پس از بازرسیهای صورت گرفته در محل کارخانه انجام می پذیرد.

بازرسی های فنی ادواری:

در بازرسیهای فنی دوره ای، کارکرد جرثقیل.کلیه قطعات و تجهیزات مورد بازرسی قرار می گیرد و درصورت مشاهده مغایرت با استاندارد ایراد و اشکالی در عملکرد جرثقیل، بازرس موظف است از ادامه کاربری جرثقیل جلوگیری و تاکید بر رفع نواقص نماید.

سیم بکسل

سیم بکسل جزئی از بالابر است که نقش مهمی در حمل بار دارد و مهمترین آیتم فرسایشی در جرثقیل محسوب می شود.

انواع سیم بکسل با مغز فولادی و مغز کنفی در انواع راست گرد، چپ گرد و نتاب در سایز های مختلف و متناسب با نوع کاربرد آنها تولید می شود.

طناب فولادی از نظر جنس مفتول:
بطور کلی طنابهای فولادی از یکی از سه نوع ماده اولیه زیر ساخته می شوند:
۱- مفتول فولادی بدون روکش یا غیر گالوانیزه: این نوع مفتول معمولاً برای طناب هایی مورد استفاده قرار می گیرد که عامل فرسایش در تعیین طول عمر مفید طناب نقش مهمتری داشته و طناب کمتر در معرض عوامل ایجاد کننده زنگ زدگی قرار دارد.

انواع تاب طنابهای فولادی
طنابهای فولادی از نظر نوع تاب به دو نوع معمولی و لنگ بشرح ذیل تقسیم می شود:
۱- طنابهای با تاب معمولی: هنگامیکه جهت تاب مفتول ها در یک رشته مخالف جهت تاب رشته ها باشد. این نوع طناب میل کمی به از هم باز شدن یا گره خوردن داشته و در برابر فشار، لهیدگی و تغییر شکل مقاومت بیشتری دارد. در عوض مقاومت آن در برابر سایش و قابلیت انعطاف طناب کمتر از طنابهای با تاب لنگ می باشد.

روغنکاری طناب فولادی
طناب فولادی بمنظور محافظت در برابر زنگ زدگی  و کاهش اصطکاک بین مفتول ها و رشته ها در جریان تولید روغنکاری می شد از یک سو مغزی طناب فولادی بعلت اهمیت نقش آن از روغن اشباع می شود و از سوی دیگر کلیه مفتول های تشکیل دهنده یک  رشته و کلیه رشته های تشکیل دهنده طناب در طی بافت به روغن مناسب آغشته می گردد.

انواع اسلینگ (Sling) و اتصالات مربوط به طنابهای فولادی

برای وصل کردن طناب فولادی به قطعات دیگر از انواع اتصالات می توان استفاده کرد. متداول ترین نوع اتصال طناب فولادی، درست کردن حلقه در دو انتهای طناب است که اسلینگ نامیده می شود و بر طبق یکی از سه روش زیر تهیه می گردد:

سیم بکسل از نظر بافت:

سیم بکسل‌ها از نظر بافت بر اساس جهت بافت کلاف ها نام گذاری می شوند. اگر جهت کلاف ها از چپ به راست تابیده باشند، با علامت z روی سیم بکسل نشان داده می شود و آنرا راست بافت گویند. اگر جهت کلاف ها از راست به چپ تابیده شده باشد، با علامت s روی سیم بکسل نشان داده می شود و آنرا چپ بافت گویند.

لایه داخلی فیبری کنفی یا fiber main core:

این نوع لایه از فیبر مصنوعی از درختان مانیلا و آزبست و پلی پروپیلن تشکیل شده است. فیبر قبل از قرار گرفتن داخل سیم بکسل باید به روغن آغشته گردد تا ضمن اینکه از زنگ زدن سیم ها جلوگیری می کند ، امکان لغزش لایه های سیمی روی لایه داخلی هنگام کار باشد. این نوع لایه در مواردی که حرارت محیط کار زیاد است و سیم تحت بار مورد لهیدگی قرار می گیرد قابل استفاده نیست ولی قابلیت انعطاف سیم بکسل زیاد می باشد.

خرابی سیم بکسل‌های بلند کننده بار:

در هنگام کار وظیفه اپراتور جرثقیل و ریگر این است که از چگونگی وضع سیم بکسل بلند کننده بار و همچنین سیم اصلی قلاب باخبر باشد . اول هر شیفت سیم بکسل باید کنترل و بازرسی گردد، چون سیم تحت شرایط مختلف در هنگام کار معایبی پیدا می کند که اغلب باعث حوادث و سوانح ناگوار و غیر قابل جبران می گردد که با هیچ قیمتی جبران پذیر نخواهد بود، این خسارت  ممکن است مالی و یا جانی باشد و مسئولیت آن به عهده راننده جراثقال و ریگر می باشد.

میکروسوئیچها و سنسورها

میکروسوئیچها و سنسورها به نحوی با قرار گرفتن در مسیر مدارات الکتریکی در حالات مختلف یک جرثقیل به صورت تک مرحله ای یا چند مرحله ای، سرعت و عملکرد آن را تحت تاثیر و کنترل خود قرار می دهند. از انواع مکانیکی آن می توان میکرو سوئیچ سلیبی، میکرو سوئیچ غلتکی، میکروسوئیچ آنتنی، قطع کن فشاری، قطع کن دور شمار و… نام برد

همه چیز در مورد هیدرولیک جرثقیل

اگر با طرز کار ماشینهای هیدرولیک آشنایی داشته باشید، می دانید که این نوع دستگاهها بر اساس یک قانون ساده کار می کنند: یعنی انتقال نیرو از یک نقطه به نقطه دیگر و از طریق یک سیال.

اغلب ماشین های هیدرولیک از یک سیال غیر قابل فشرده شدن استفاده می کنند یعنی مایعی که حداکثر چگالی خود را دارد.

پمپ مخصوص فرمان و بیرون و داخل رفتن شاخکها

برای کنترل فرمان و شاخکها هم از یک پمپ مخصوص استفاده می شود. شاخکها که در چهار طرف جرثقیل نصب شده اند برای ایجاد پایداری بیشتر  و ثبات  جرثقیل به هنگام بلند کردن بار مورد استفاده قرار می گیرند. چون فعالیت فرمان جرثقیل و بیرون آمدن شاخکها بطور همزمان صورت نمی گیرد به همین جهت از یک پمپ برای هر دوی آنها استفاده شده است.

مزایای فنی و تعمیراتی

– از بروز حوادث جانی و مالی در حین کار با انواع جرثقیل جلوگیر ی می کند.

– این سیستم قابل نصب بر روی تمامی انواع جرثقیلها متحرک تلسکوپی، بوم خشک، تاور جر، سقفی و دریایی و سایر انواع جرثقیل با سیستمهای محرک برق، هیدرولیک، پنوماتیک و مکانیک و … می باشد.

مقررات ایمنی برای سیم بکسل اندازها و اپراتورها

فردی که مسئول سیم بکسل اندازی است می بایست در هنگام انداختن سیم بکسل و آماده نمودن بار برای بلند نمودن شرایط ایمنی را در نظر داشته باشد که در مختصرا دستورالعمل مربوطه توضیح داده می شود:

۱-  باید ظرفیت بالابر و قلاب بالابر خود را بداند و بر اساس آن نسبت به انتخاب بار مناسب اقدام نماید.

۲- از کارافتادگی ، خرابی سیم بکسل ها و زنجیرها و سایر وسایل بکسل اندازی و باربندی را بداند.

موارد ممنوع شده برای ریگر یا سیم بکسل انداز(RIGGER) و اپراتورها

۱- باری که وزن آن مشخص نیست و یا باری که بیش از ظرفیت جرثقیل باشد ، بستن و باربردن چنین بارهایی ممنوع است.

۲- استفاده از وسایل بارگیری خراب و صدمه دیده یا آزمایش نشده ممنوع است.

۳- در صورتیکه جرثقیل دارای قلاب دو شاخه ای باشد آویزان کردن بار روی یک شاخه قلاب ممنوع است.

۸۰ نکته ایمنی کار با جرثقیل

 1. دستگاه شما بایستی مجوز سلامت فنیCERTIFICATEرا از مرکز مجاز اخذ که پس از کنترل تمامی قسمتهای دستگاه برای مدت معین صادر می شود.
 2. پیش از شروع کار با دستگاه از نشتی روغن، سالم بودن سیم بکسل ها و کلید قطع کننده و ترمز ها مطمئن شوید.
 3. قبل از شروع کار هوک واهرم ها را امتحان کنید.

منابع:

 1. مقاومت مصالح :راسل جانسون ترجمه دکتر زارع پور
 2. طراحی اجزاء : ام.اف.اسپاتز ترجمه هدایت موتابی
 3. طراحی اجزاء:ادواردشیگلی ترجمه بیژن دیبایی نیا
 4. استفاده از سایت های اینترنتی (فصل اول)
  • Lancaster, Lynne (1999)Building Trajan’s Column, American Journal of Archaeology ۱۰۳ (۳): ۴۱۹–۴۳۹, doi:2307/506969, JSTOR506969
  • Matheus, Michael 1996)) “, Mittelalterliche Hafenkräne”, in Lindgren, Uta, Europäische Technik im ۸۰۰ bis ۱۴۰۰. Tradition und Innovation (۴th ed.), Berlin: Gebr. Mann Verlag, pp. ۳۴۵–۳۴۸, ISBN3-7861-1748-9
  • Matthies, Andre ( 1992)Medieval Treadwheels. Artists’ Views of Building Construction”, Technology and Culture ۳۳ (۳): ۵۱۰–۵۴۷, doi:2307/3106635, JSTOR3106635

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مکانیک

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 − 3 =