زندگی نامهمقالات رشته اقتصادمقالات رشته سیاسی

آشنایی با بانک مرکزی و روسای آن تاکنون

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ایران، مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جانشین بانک مرکزی ایران است که در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس گردید.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر  ۴۱  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

تاریخچه شکل گیری بانک در ایران.. ۲

وظایف بانک مرکزی.. ۴

ارکان بانک… ۵

ابزارهاى سیاست پولى و عملکرد این ابزارها در دوره قبل از پیروزى انقلاب اسلامى.. ۱۰

ابزارهاى اصلى سیاست پولى در دوره بعد از انقلاب اسلامى.. ۱۱

نهادهای وابسته. ۱۶

رئیس‌های بانک مرکزی.. ۱۶

ابراهیم کاشانی.. ۱۶

علی اصغر پورهمایون.. ۱۷

محمد مهدی سمیعی.. ۱۷

خداداد میرزا فرمانفرمائیان.. ۲۱

عبدالعلی جهانشاهی.. ۲۱

محمد یگانه. ۲۲

حسنعلی مهران.. ۲۲

یوسف خوش کیش…. ۲۳

محمدعلی مولوی.. ۲۴

علیرضا نوبری.. ۲۴

محسن نوربخش…. ۲۴

مجید قاسمی.. ۲۸

محمدحسین عادلی.. ۳۱

ابراهیم شیبانی.. ۳۴

طهماسب مظاهری.. ۳۵

محمود بهمنی.. ۳۷

ولی‌الله سیف… ۳۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

زندگی نامه مقالات رشته اقتصاد مقالات رشته سیاسی

.

خلاصه ای کوتاه از آشنایی با بانک مرکزی و روسای آن تاکنون  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ایران، مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جانشین بانک مرکزی ایران است که در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس گردید.

تاریخچه شکل گیری بانک در ایران

نخستین بار، اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند.آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما چون فرانسویان به این سرمایه گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد.

بانک جدید شرقی (اتحادیه بانک جدید)

این بانک، مؤسسه ای انگلیسی بود که مرکزش در لندن و حوزه فعالیتش در بعضی کشورهای آسیایی قرار داشت. در ۱۳۰۵/۱۸۸۸، شعبه آن در تهران، و سپس در مشهد، تبریز، رشت، اصفهان، شیراز و بوشهر دایر شد و با صدور چک و حواله های پنج قرانی – که در برابر آن نقره پرداخت می شد و در امور روزمره مصرف داشت- فعالیت خود را گسترش داد.

بانک شاهنشاهی

اولین بانک دولتی ایران است که به نشر اسکناس پرداخت. به موجب امتیازنامه ۱۳۰۷، تأسیس و اداره آن به مدت شصت سال به بارون جولیوس رویتر، یهودی آلمانی تباری که تابعیت انگلیس و دین مسیح را پذیرفته بود، واگذار شد. او پس از کسب ثروت هنگفت، در ۱۲۸۹/۱۸۷۲، با پرداخت رشوه های کلان به درباریان عهد ناصرالدین شاه، به کسب امتیازی نائل شد که طبق آن، به مدت هفتاد سال، احداث راه آهن ، سدها و بندها، بهره برداری از معادن، جنگلها، اراضی، کارخانه های ایران و تأسیس بانک، به عهده او واگذار می شد.

بانک استقراضی

این بانک در ۱۳۰۸/۱۸۹۰، اندکی پس از بانک شاهنشاهی، تأسیس شد. ژاک پولیاکف، از اتباع روسیه، پیشنهاد تأسیس آن را به ناصرالدین شاه داد؛ و او که علاقه زیادی به پولیاکف داشت، اجازه تأسیس شرکتی را صادر کرد که به معاملات رهنی بپردازد و امور بانکی را نیز برعهده داشته باشد.

وظایف بانک مرکزی

براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ بانک مرکزی، به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:

  • حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور
  • انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور
  • تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی

وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:

  • رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وظایف و اختیارات هیات عامل

الف- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری ایران بعنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده دار کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که به موجب قانون پولی و بانکی و اصلاحیه های بعدی به عهده ارکان بانک گذارده شده است. همچنین وی مسؤول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای قوانین و آیین نامه های مربوط به آن می باشد.

قانون پولى و بانکى ایران مصوب سال ۱۳۵۱

زمانى که قانون پولى و بانکى به تصویب رسید، هنوز مرزبندى نظرى و تجربى ای که امروزه بین
سیاست هاى پولى و مالى وجود دارد، حتى در کشورهاى توسعه یافته و صنعتى برقرار نبود. بنابراین این قانون زمانی به تصویب رسید که عملاً هدف مشخصی مانند آنچه که امروز بانک مرکزی مستقل در تعقیب ثبات قیمت ها و حفظ ارزش پول دارد،وجود نداشت.

ابزارهاى سیاست پولى و عملکرد این ابزارها در دوره قبل از پیروزى انقلاب اسلامى

در این دوران که با آخرین برنامه پنج ساله قبل از انقلاب اسلامى ایران،مصادف است، نظام بانکدارى ایران، نظام بانکدارى متعارف و ابزارهاى سیاست پولى نیز بر اساس نظام بانکدارى متعارف بوده و در عین حال،دولت دخالت زیادى در نظام بانکى داشته است.

ابزارهاى اصلى سیاست پولى در دوره بعد از انقلاب اسلامى

مهم ترین ابزارهاى سیاست پولى که در دوره بعد از انقلاب اسلامى مورد استفاده قرار گرفته اند عبارت اند از:

  • نرخ هاى ذخیره قانونى که ابزار مؤثرى بوده اما انعطاف پذیرى بالایى ندارد؛
  • عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزى مورد استفاده قرار گرفته است؛

خودپرداز(ATM)

عبارت است از دستگاهی که با شناسایی مشتری از طریق کارت بانکی یا ابزارهای شناسایی الکترونیکی نظیر آن، امور تحویل داری شعبه بانکی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به اپراتور انجام می دهد. با ایجاد مرکز شتاب، کارت مشتریان هر بانک عضو شتاب با رعایت استانداردها بر روی (ATM) و دستگاههای خودپرداز (POS)پایانه های فروش سایر بانکهای عضو شتاب قابل پذیرش و استفاده است.

مزایای شبکه شتاب

با استفاده از این شبکه مراجعه مشتریان به بانک ها کاهش یافته و آنان می توانند خدمات بانکی را بعد از وقت اداری و در تمامی ساعات شبانه روز دریافت کنند، کاهش هزیته های ترافیکی، به حداقل رساندن هزینه ارائه خدمات ، خدمتی است که منجر به ایجاد آرامش و رضایتمندی مردم، بهینه سازی حتی مصرف سوخت و بسیاری از ظرفیت های دیگر می شود و همچنین قدرت سرمایه گذاری را نیز افزایش میدهد.

امنیت سیستم شبکه شتاب

گذشته از مزایای بی شمار استفاده از خدمات شبکه گسترده شتاب شاید بتوان به مقوله امنیت این سیستم به عنوان عمده ترین معایب آن یاد کرد. با استفاده از کارت های هوشمند در شبکه شتاب مسائل و مشکلات امنیتی و سوء استفاده از این کارت ها با شدت بیشتری به وجود می آید و شاید این موضوع هم اکنون یکی از معضلات عمده جوامع توسعه یافته است.

علی اصغر پورهمایون

متولد ۱۲۹۱. تحصیلات خود را در ایران و اروپا به اتمام رسانید و در حقوق و اقتصاد دکترا دریافت کرد. از ۱۳۱۹ به استادى دانشکده‏ى حقوق و علوم سیاسى و اقتصاد برگزیده شد. ابتدا تدریس آیین دادرسى مدنى و بازرگانى و بعد اقتصاد را عهده‏دار گردید. در ۱۳۲۹ به معاونت وزارت بازرگانى انتخاب شد و سال بعد به ریاست اداره‏ى حقوقى بانک ملى رسید و در ۱۳۳۱ ریاست هیئت مدیره و مدیرعاملى شرکت سهامى بیمه‏ى ایران به عهده‏ى او قرار گرفت.

حسنعلی مهران

حسنعلی مهران (زاده ۱۳۱۶ تهران) اقتصاددان و دولتمرد ایرانی دوره پهلوی و از مدیران صندوق بین المللی پول بوده است.

زندگی

مهران در دوران متوسطه در دبیرستان البرز تحصیل کرد. بعد از آن برای ادامه تحصیلاتش عازم انگلیس شد و در دانشگاه ناتینگهام در رشته علوم سیاسی و اقتصاد مدرک لیسانس خود را گرفت.

محمدحسین عادلی

سید محمدحسین عادلی (زاده ۲۷ بهمن ۱۳۳۱ در اهواز) نام واقعی ایشان قبل از انقلاب کامران بوده است همزمان در دو رشته اقتصاد بازرگانی و ادبیات انگلیسی تحصیل و موفق به اخذ مدرک لیسانس شده است ، سیاست‌مدار، اقتصاددان و استاد دانشگاه‌های تهران، پلی تکنیک تهران و همچنین عضو شورای اقتصاد و سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی است.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

زندگی نامه مقالات رشته اقتصاد مقالات رشته سیاسی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + سیزده =