آب های صنعتی – کارآموزی مهندسی شیمی تولید آب های صنعتی در پتروشیمی رازی – پرشین مقاله

آب های صنعتی

کلیه فعالیت های انسان مستلزم مصرف آب است ،آب نه تنها مایه حیات موجودات زنده است بلکه از اساسی ترین و ابتدایی ترین نیازهای هر صنعت مخصوصا صنایع فرایندی به شمار می رودکه بسته به نوع فعالیت ، نیازمند آب با کیفیت شیمیایی خاص می باشد .

مطلب کارآموزی مهندسی شیمی تولید آب های صنعتی در پتروشیمی رازی مشتمل ۳۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش مقاله

فهرست مطالب

فصل اول:خلاصه ای در رابطه با پتروشیمی رازی

ö خلاصه ای از مجتمع رازی ۸

فصل دوم : پارامترهای کیفی و انواع ناخالصی های آب

ö واحد تولید آب صنعتی ۱۱

öمصارف عمده آب در صنعت ۱۱

öمصارف آتش نشانی ۱۲

öآب شرب۱۲

öاثرات زیان بخش مواد زائد در آب ۱۲

öروش های تصفیه آبهای صنعتی  ۱۳

öمشخصه آلودگی آب   ۱۳

öانواع سختی آب ۱۴

  • فیلتر ها ۱۵
  • اساس کار فیلترها   ۱۵

فصل سوم :روش ها تهیه و تصفیه آب صنعتی(پیش تصفیه )

öانواع فرایند تصفیه آب صنعتی  ۱۹

ö پیش تصفیه  (تصفیه مقدماتی ) ۱۹

öآب خام ( ROW WATER  ) ۱۹

öکلاریفایر   ۲۰

فصل چهارم : اسمز معکوس

ö سیستم (RO  ) یا اسمز معکوس       ۲۵

  • غشاء ۲۵
  • öاساس کار یک ممبران     ۲۶

فصل پنجم :برجهای تبادل یونی

öبرج های ۲۸

فصل ششم : آب DM

öآب ۳۱

مقاله کارآموزی مهندسی شیمی تولید آب های صنعتی در پتروشیمی رازی در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خلاصه ای کوتاه از مقاله کارآموزی مهندسی شیمی تولید آب های صنعتی در پتروشیمی رازی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

آب های صنعتی کلیه فعالیت های انسان مستلزم مصرف آب است ،آب نه تنها مایه حیات موجودات زنده است بلکه از اساسی ترین و ابتدایی ترین نیازهای هر صنعت مخصوصا صنایع فرایندی به شمار می رودکه بسته به نوع فعالیت ، نیازمند آب با کیفیت شیمیایی خاص می باشد .

خلاصه ای از مجتمع رازی:

این مجتمع در کنار دریا و در زمینی به وسعت ۳۰ هکتار تهیه شده عملیات ساختمانی از سال ۱۳۴۶ آغاز شده و در سال ۱۳۵۰ راه اندازی شد و تا الان مشغول بکار است. آب های صنعتی

واحد تولید آب صنعتی:

آب های صنعتی آب خام مورد نیاز مجتمع از تلمبه خانه کوت امیر اهواز تامین میشود در تاسیسات کوت امیر آب رودخانه کارون بوسیله یک کانال روباز بطول ۴۵  کیلومتر به تلمبه خانه منصوری فرستاده میشود سپس بوسیله پمپ از طریق لوله ای بطول ۲۹ کیلومتر وارد تاسیسات مرغزله شده و مجددا بوسیله یک کانال روباز بطول ۱۱ کیلومتر به تصفیه خانه بندر امام خمینی منتهی می کردد.

مصارف عمده آب در صنعت :

۱- مصارف آتش نشانی ، آشامیدنی ،غذایی ،بهداشتی

۲- آب شرب برای مصارف خانگی

۳-  مصرف در پروسس و فرایند واحدهای صنعتی

انواع سختی آب :

  • سختی موقت : شامل بیکربناتهاست که تحت درجه حرارت تولید رسوب میکند و از آب جدا می گردد.
  • سختی دائم : شامل کلرها ، سولفات ها ،نسترهای کلسیم و منیزیم می باشد که تحت درجه حرارت رسوب نمیکند و همراه آب حرکت کرده تا رسوب نمایند.

فیلتراسیون:

صاف کردن با فیلتراسیون یک روش فیزیکی برای حذف ذرات معلق در هر مایع از جمله آب است.این ذرات معلق می توانند گل ،رنگ ،موادآلی ،پلانکتون و باکتری و ذرات حاصل از خوردگی باشند.فیلتر ها را می توانند به دو دسته تقسیم کرد :

اساس کار فیلترها:

آب های صنعتی فیلتر ها برای جداسازی فیزیکی مورد استفاده قرار میگیرنداساس کار این فیلترها به گونه ای است که آبی که به آن وارد می شود بر روی یکسری ماسه هایی قرار می گیرد که این ماسه ها از ذرات ریز به درشت از بالا به پایین قرار دارند و بر روی یکسری نازل تعبیه شده اند که

سیستم (RO  ) یا اسمز معکوس:

آب های صنعتی این روش حدود ۱۰ سا است که درصنایع پتروشیمی   وارد شده ولی در کشورهای حاشیه خلیج فارس  از روش های پیشرفته تراسمز  استفاده می شود ولی در ایران این روش آخرین و به صرفه ترین  روش است که کلراید بالا تا حد  ۸۰۰ ppm  را حذف میکند در جاهایی که رزین غیر قابل بهره ورداری می باشد

 

نظرات بسته شده است.