آب معدنی – تهیه و بسته‌بندی آب معدنی در ظروفPET – پرشین مقاله

آب معدنی

آب معدنی آب این ماده حیاتی و پراهمیت استراتژیک در دنیا نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری تمدنها و استمرار آنها داشته است مروری بر سوابق تمدنهائی که در طول تاریخ شکل گرفته و شکوفا شده‌اند نشانگر این واقعیت است که وجود آب و امکان دسترسی به آن یکی از کلیدی‌ترین عوامل فراگیری و استمرار آنها بوده است. جوامع متمدن و توسعه یافته برای تامین نیازهای خود تاسیسات مهندسی پیشرفته‌ای نیز ایجاد کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به شاهکارهای مهندسی ایرانیان اشاره کرد.

این تحقیق دانشجویی تهیه و بسته‌بندی آب معدنی در ظروفPET  مشتمل بر   ۵۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقاله دانشجویی

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۱

موارد مصرف و کاربرد آب معدنی……………………………………………………………………….. ۲

فصل دوم

آب معدنی و انواع آن ……………………………………………………………………………………….  ۳

تعریف و منشأ آبهای معدنی……………………………………………………………………………….. ۳

– سطحی یا ژئوترمال ………………………………………………………………………………….  ۴

– عمقی یا ژورنیل………………………………………………………………………………………. ۵

تقسیم‌بندی چشمه‌ها…………………………………………………………………………………………. ۵

– چشمه‌های معدنی……………………………………………………………………………………… ۵

– چشمه‌های گازدار…………………………………………………………………………………….. ۶

– چشمه‌های طبی……………………………………………………………………………………….. ۶

– چشمه‌های آب گرم ……………………………………………………………………………………  ۶

استخراج آبهای معدنی……………………………………………………………………………………… ۶

اختصاصات آبهای معدنی ………………………………………………………………………………….  ۸

اختصاصات ظاهری………………………………………………………………………………………. ۸

اختصاصات ظاهری………………………………………………………………………………………. ۸

اختصاصات فیزیکی……………………………………………………………………………………….. ۹

– آبده چشمه‌ها…………………………………………………………………………………………. ۹

– درجه حرارت ………………………………………………………………………………………..  ۱۰

– مقاومت الکتریکی…………………………………………………………………………………….. ۱۱

– رادیواکتیویته…………………………………………………………………………………………. ۱۱

اختصاصات شیمیائی………………………………………………………………………………………. ۱۲

– pH ……………………………………………………………………………………………………  ۱۲

– گازها ………………………………………………………………………………………………….  ۱۳

– املاح محلول ………………………………………………………………………………………….  ۱۴

– املاح تام ………………………………………………………………………………………………  ۱۴

هالوژنها…………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

گوگرد……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

ترکیبات ازته……………………………………………………………………………………………….. ۱۵

ارسنیک …………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

کربن و کربناتها……………………………………………………………………………………………. ۱۵

سیلیسیم ……………………………………………………………………………………………………..  ۱۶

بر……………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

کاتیونهای قلیائی …………………………………………………………………………………………… ۱۶

آلومینیوم …………………………………………………………………………………………………….  ۱۷

آهن………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

تاریخچه و محل چشمه‌های معدنی ایران پ………………………………………………………………. ۱۷

فصل سوم

شرح مراحل مختلف آماده‌سازی آب معدنی …………………………………………….  ۲۱

آماده سازی و سالمسازی آب………………………………………………………………………………. ۲۱

– انتقال آب از منابع آب ………………………………………………………………………………..  ۲۱

– مخازن ذخیره آب ……………………………………………………………………………………  ۲۲

– فیلتراسیون آب ……………………………………………………………………………………….  ۲۲

– تعدیل طعم، رنگ و بوی آب …………………………………………………………………………  ۲۲

– مرحله فیلتراسیون نهایی آب ………………………………………………………………………….  ۲۲

– مرحله استریلیزاسیون آب ……………………………………………………………………………  ۲۳

تصفیه آب …………………………………………………………………………………………………..  ۲۳

– شفاف کردن آب ……………………………………………………………………………………….  ۲۳

– مراحل شفاف سازی………………………………………………………………………………….. ۲۴

– انعقاد …………………………………………………………………………………………………..  ۲۴

– لخته شدن ……………………………………………………………………………………………..  ۲۵

– ته‌نشین‌سازی…………………………………………………………………………………………… ۲۵

– کلاریفایر……………………………………………………………………………………………… ۲۵

– فیلتراسیون…………………………………………………………………………………………….. ۲۵

انواع فیلترها………………………………………………………………………………………………… ۲۶

– فیلترهای گراویتی………………………………………………………………………………………… ۲۶

– فیلتر فشاری………………………………………………………………………………………………. ۲۷

فصل چهارم:

ضدعفونی کردن آب …………………………………………………………………………….  ۲۸

کلرزنی ……………………………………………………………………………………………………..  ۲۸

اشعه ماوراء‌بنفش…………………………………………………………………………………………… ۲۹

مزایای استفاده از سیستم UV …………………………………………………………………………….  ۳۱

کاربرد لامپهای UV جهت ضدعفونی‌کردن آب آشامیدنی……………………………………………….. ۳۱

سیستم ضدعفونی آب به روش تزریق گاز ازن …………………………………………………………..  ۳۳

تجهیزات جنبی سیستم ازن………………………………………………………………………………… ۳۸

فصل پنجم

آب معدنی گازدار…………………………………………………………………………………………… ۴۳

دی‌اکسیدکربن در آب معدنی، ناخالصی‌ها و مقادیر مجاز……………………………………………….. ۴۳

خصوصیات کلی CO۲ ……………………………………………………………………………………  ۴۴

روشهای تولید CO۲ ……………………………………………………………………………………….  ۴۴

ناخالصیهای موجود در CO۲…………………………………………………………………………….. ۴۶

اهمیت تصفیه گاز CO۲…………………………………………………………………………………… ۴۹

فصل ششم

بسته بندی آب معدنی……………………………………………………………………………………….. ۵۲

پرکردن آب معدنی در بطری………………………………………………………………………………. ۵۲

– مرحله ردیف کردن بطری………………………………………………………………………………. ۵۲

– شستشوی بطری، پر کردن و دربندی…………………………………………………………………… ۵۲

– مرحله برچسب زنی……………………………………………………………………………………… ۵۳

– مرحله چاپ مشخصات تولید……………………………………………………………………………. ۵۳

– مرحله شیرینگ کردن……………………………………………………………………………………. ۵۴

– مرحله شیرینگ پالت …………………………………………………………………………………….  ۵۴

انواع بسته بندی…………………………………………………………………………………………….. ۵۴

– شیشه ……………………………………………………………………………………………………..  ۵۴

– پلاستیک…………………………………………………………………………………………………… ۵۵

– P.V.C…………………………………………………………………………………………………… 55

– P.E.T……………………………………………………………………………………………………. 55

– HDPE…………………………………………………………………………………………………… 56

– P.P ……………………………………………………………………………………………………….  ۵۶

– P.C ………………………………………………………………………………………………………  ۵۶

کارتن های چندلایه مقوایی / آلومینیوم فویل / پلاستیکی …………………………………………………  ۵۶

تولید بطری…………………………………………………………………………………………………. ۵۹

نمودار فرآیند……………………………………………………………………………………………….. ۶۱

فصل هفتم

بررسی مالی و اقتصادی واحد بسته بندی آب معدنی…………………………………………………….. ۶۴

دلایل احداث کارخانه………………………………………………………………………………………. ۶۴

– قیمت داخلی و جهانی محصول ………………………………………………………………………….  ۶۴

– بارندگی سالیانه ایران و جهان …………………………………………………………………………..  ۶۴

– منابع آب زیرزمینی ایران ……………………………………………………………………………….  ۶۵

– شرایط صادرات محصول ……………………………………………………………………………….  ۶۵

– وضعیت عرضه و تقاضا………………………………………………………………………………… ۶۶

– واحدهای تولید آب معدنی ………………………………………………………………………………..  ۶۷

– طرح توجیهی واحد بسته بندی آب معدنی ……………………………………………………………….  ۶۸

پیوست……………………………………………………………………………………………………….

منابع ………………………………………………………………………………………………………..

.

مقاله تهیه و بسته‌بندی آب معدنی در ظروفPET  از پرشین مقاله        

خلاصه ای کوتاه از مقاله تهیه و بسته‌بندی آب معدنی در ظروفPET را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

آب این ماده حیاتی و پراهمیت استراتژیک در دنیا نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری تمدنها و استمرار آنها داشته است مروری بر سوابق تمدنهائی که در طول تاریخ شکل گرفته و شکوفا شده‌اند نشانگر این واقعیت است که وجود آب و امکان دسترسی به آن یکی از کلیدی‌ترین عوامل فراگیری و استمرار آنها بوده است. جوامع متمدن و توسعه یافته برای تامین نیازهای خود تاسیسات مهندسی پیشرفته‌ای نیز ایجاد کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به شاهکارهای مهندسی ایرانیان اشاره کرد.

آب معدنی استاندارد

موارد مصرف و کاربرد:

آب معدنی و آب شرب به عنوان یکی از نیازهای اساسی روزمره انسان و استمرار حیات می‌باشد. میزان نیاز روزمره هر فرد ۲-۱ لیتر می‌باشد که بستگی به شرایط آب‌و هوایی و سن و سال دارد. استفاده از آب آشامیدنی سالم و گوارا یکی از مهمترین فاکتورهای مصرف آب می‌باشد که از سالیان بسیار دور به آن توجه شده است. منشاء حدود ۸۰% از بیماریهای انسان عدم دسترسی به آب سالم است. ۷۵% از مردم جهان سوم از امکانات آب برای مصارف بهداشتی محرومند بنابراین، زمان این تصور نادرست که آب سالم به هر میزان که مورد نیاز باشد به وفور در دسترس است دیگری سپری شده است واقعیت آن است که آب سالم و گوارا کمیاب و گرانبها می‌باشد

آب معدنی و انواع آن

آب معدنی ، محصول بسته‌بندی شده، آب گوارا و قابل شربی است با ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، میکروبیولوژی و ارگانولپتیکی تعریف شده که مستقیماً از چشمه و یا نقاط حفر شده، از طبقات زیرزمینی بدست می‌آید دارای خواص بهداشتی و درمانی باشد و در معرض هیچگونه پالایش خارج از استانداردهای مربوطه قرار نگیرد و در محل چشمه و یا منابع آبی مربوطه در شرایط خاص بهداشتی، بسته‌بندی گردد.

آب معدنی  گازدار- آبی است که پس از تصفیه‌های لازم و بسته‌بندی مقدار گاز آن برابر با مقدار گازی باشد که آب در مظهر چشمه دارد.

تعریف و منشاء آبهای معدنی

آبهای معدنی طبیعی و گازهای معدنی طبیعی، آبها و گازهایی هستند که از تشکیلات زمین‌شناسی خارج و دارای خواص درمانی بوده که توسط مجمع علمی پزشکی شناخته و دارای اجازه رسمی دولتی برای بهره‌برداری باشند.

منشاء آبهای معدنی را به دو صورت می‌دانند:

۱) سطحی یا ژئوترمال:

این دسته آبها دارای منشاء خارجی یا جوی بوده که به داخل زمین نفوذ کرده و حتی تا عمق زیاد پائین رفته و در این جریان تغییراتی در ترکیب شیمیایی آب حاصل و در یک شاخه صعودی به طرف بالا جریان پیدا کرده است. آب دو حرکت پائین‌رو سرد و حرکت صعودی گرم را داراست.

مضرات آب معدنی

استخراج آبهای معدنی

بهره برداری از یک چشمه معدنی با کاپتاژ صحیح امکان می پذیرد. کاپتاژ عبارت از تدارکاتی است که در مظهر چشمه فراهم می‌شود به دو منظور: حصول به حداکثر آبده چشمه و دیگر حفاظت از اصالت آب چشمه یا به عبارت دیگر جلوگیری از کم شدن حرارت، آلودگی میکروبی و اختلاط با آبهای سطحی نافذ. عملیات کاپتاژ را بایستی بعد از یک مطلعه زمین شناشی کامل محلی انجام داد. اطلاعات لازم درباره رگه آب معدنی، عمق جریان آب که باعث ساختمان شیمیائی و رادیواکتیویته آب می‌شود بایستی کسب شود.

اختصاصات آبهای معدنی

اختصاصات ظاهری

املاح موجود در آب عموماً سازنده اختصاصات ظاهری آب نیز می باشند. آبهای گوگردی می توانند دارای کدورتی کم و بیش زیاد بوده که ممکن است از محل مظهر یا پس از قرار گرفتن در مقابل هوا و یا بالاخره پس از رسوب گوگرد کلوئیدی ظاهر شده باشد.

همین طور هیدروژن سولفوره نیز ممکن است در مراحل مختلف از آب خارج گردد. غالباً آب های معدنی بدین رنگ بوده ولی در برخی موارد آب های آهن و یا گوگرددار به رنگهای قرمز و یا شیری می توانند باشند. مزه آبهای معدنی نیز در رابطه با املاح موجود در آنهاست. آب معدنی

بهترین مارک آب معدنی

بسته بندی آب معدنی

پرکردن آب معدنی در بطری

شامل مراحل زیر است:

الف) مرحله ردیف کردن بطری

طی این مرحله بطری های خالی جهت هدایت به دستگاه فیلتر بصورت دستی و یا ماشینی ردیف می گردند در صورتی که این عملیات دستی انجام گیرد توسط نیروی انسانی بطری خالی بر روی نوار نقاله انتقال بطری خالی قرار داده می‌شود. در این روش احتمالی آلودگی‌های ثانویه محصول بالا می‌باشد و در روش ماشینی با استفاده از یک دستگاه بطری بصورت خودکار بر روی نقاله مربوطه قرار گرفته و توسط یک نوار نقاله بادی به طرف دستگاه پرکن هدایت می گردند.

خصوصیات کلی CO2

دی اکسیدکربن از ترکیب دو اتم اکسیژن و یک اتم کربن تشکیل شده است که فرمول شیمیائی آن CO2 می‌باشد. CO2 گازی بی رنگ است. این گاز بی اثر تقریباً ۲/۱۱ برابر سنگین تر از هوا می‌باشد و به میزان ۰۳/۰ در اتمسفر زمین وجود دارد و وزن مولکولی آن ۰۱/۴۴ می‌باشد.

بوی آن کمی زننده و تیز بوده و مزه شیرین زننده ای (آب سود) دارد. این گاز تحت شرایط خیلی ثابتی می‌باشد که جداسازی آن را مشکل می سازد.

روشهای تولید CO2 با هر تنفس ما مقداری دی اکسیدکربن به هوا وارد می‌شود. بدن ما از سوزاندن غذا با اکسیژن و تبدیل آن به انرژی، CO2 تولید می‌کند. بررسی مالی و اقتصادی واحد بسته‌بندی آب معدنی

دلایل احداث کارخانه

الف- قیمت داخلی و جهانی محصول:

قیمت داخلی و جهانی آب معدنی ارتباط مستقیمی با کیفیت و ویژگیهای آن دارد. در حال حاضر قیمت توزیع داخلی این محصول در بطریهای ۵/۱ لیتری PET معادل ۱۵۰۰ ریال می‌باشد. و جهت بطریهای ۲ لیتری آن ۱۸۰۰ ریال قیمت‌گذاری گردیده است. قیمت جهانی آب معدنی (Mineral water) و آب شرب (Drink water) با توجه به کیفیت آن بسیار متنوع و بطور میانگین ۸۵/۰ دلار می‌باشد.

منابع

  1. ۱. کتاب آب شناسی، تألیف دکتر غفوری و دکتر مرتضوی، انتشارات دانشگاه تهران.
  2. ۲. اصول کیفیت و تصفیه اب، تألیف دکترمحمد شریعت پناهی، انتشارات دانشگاه تهران.
  3. ۳. جزوه استاندارد شماره ۱۰۵۳، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تیرماه ۱۳۷۶.

.

 

 

نظرات بسته شده است.