مرور برچسب

گسل

ویژگیهای زمین شناسی گسلهای سمنان

فلات ایران در بخشی از کروه زمین جای دارد که از دیدگاه لرزه خیزی و عملکرد گسلها بسیار فعال است. این تحقیق دانشجویی ویژگیهای زمین شناسی گسلهای سمنان مشتمل بر28صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه…